Unitatea noastră este mai puternică decât orice!

Un fragment din cartea “Lumina soarelui”:…şi ceea ce este mai mult, când Israel este liber şi se angajează în Tora, îi depăşeşte pe toţi cei care se ridicau împotriva lui”.

Cucerim şi neutralizăm toate forţele răului păstrând unitatea dintre noi. Nu mai sunt necesare, deoarece toate forţele aparţin unei singure forţe: Nu există nimeni în afară de El, Binele care face bine. Dar, se simte bine numai dacă o persoană aspiră la bine, în funcţie de nivelul său şi capacitatea sa.

Dacă ea nu aspiră la asta, aceeaşi forţă acţionează în mod contrar. Acţiunea sa este, desigur, bună şi binevoitoare, pentru păcătoşi şi pentru drepţi, dar o persoană care este în opoziţie faţă de bun şi binevoitor,  simte această forţă ca rea. Acest rău se manifestă în diferite moduri, în funcţie de atributele şi dorinţele pe care ea trebuie să le corecteze prin aceeaşi Lumină care Reformează. Deci, în această lumină ea simte întuneric, ca un liliac care este orbit de lumina soarelui, contrar unui cocoş care salută zorii cu bucurie.

Din pregătirea Lecţiei zilnice de Cabala, 13.10.2013

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent:

Articolul următor: