Urmând îngerul care ne arată calea

Tora, Exodul 33: 1-3: Apoi a zis Domnul către Moise: „Du-te de aici tu şi poporul tău, pe care l-ai scos din pământul Egiptului, şi suiţi-vă în pământul, pentru care M-am jurat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: Urmaşilor voştri îl voi da – şi Eu voi trimite înaintea ta pe îngerul Meu şi va izgoni pe Canaanei, pe Amorei, pe Hetei, pe Ferezei, pe Gherghesei, pe Hevei şi pe Iebusei, Şi te voi duce în ţara unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu voi merge în mijlocul vostru, ca să nu vă pierd pe cale, pentru că sunteţi popor îndărătnic!

Atunci când se întoarce către Moise, Creatorul îl cheamă pe el şi naţiunea Israel să îşi înceapă actualul exod din Egipt (din dorinţa egoistă de a primi în care se află) şi să împlinească calea ascensiunii către următorul nivel, nivelul Israel.

Îngerul care îl conduce pe Moise este forţa care conduce şi îi arată omului care tânjeşte după Creator, pe ce drum să o ia, deoarece altfel omul va merge pe lângă drumul spiritual. Dacă omul vrea cu adevărat să accepte atributele iubirii şi ale dăruirii, anulându-şi atributele egoiste de fiecare dată şi supunându-se îngerului care îl conduce, forţa superioară operează.

Este de fapt aceeaşi Lumină care coboară asupra noastră şi ne conduce înainte. A te supune îngerului înseamnă să te concentrezi pe atributele iubirii şi dăruirii ale Creatorului, care reprezintă aceste atribute, singurul câmp spre care trebuie să avansăm în mod constant.

Întrebare: Ce înseamnă să mergi în „pământul în care curge lapte şi miere”?

Răspuns: Laptele este atributul dăruirii (Bina) iar mierea este un atribut mai sublim (Hohma). Atributele sunt descoperite în pământul lui Israel, în dorinţa care este în mod clar conectată la Creator, adică este plină de atributul corectat de iubire, deasupra ego-lui.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele cărţii eterne” din 16.09.2013

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question




"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed