Veniți și stăpâniți țara

Tora, Deutoronomul 1:7- ntoarceţi-vă şi, pornind la drum, duceţi-vă la muntele Amoreilor şi la toţi vecinii lor din Arabah, din munte, din Şefela şi din Negeb, la malurile mării, în pământul Canaanului, la Liban, şi chiar până la râul cel mare, la fluviul Eufratului.

Şi iată, Eu vă dau pământul acesta; mergeţi şi vă luaţi de moştenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinţilor voştri, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, lor şi urmaşilor lor.

Gardul de Moise care pregătește o persoană pentru intrarea în lumea superioară s-a epuizat în sine, prin urmare Creatorul spune, “Acum în față ta este o dorință pe care trebuie să o sfințești, să te ridici la dragoste și conexiune reciprocă între toată lumea.” Inlclude tărâmul lui Israel în sine, tărâmul cuprins între Iordan, Liban, Siria, până la Babilon, și fluviul Eufrat.

Aceste așa numite “ţări” nu sunt legate de lumea noastră. În lumea spirituală, ele înseamnă dorințe care trebuie corectate la nivelul unității absolute. Din această cauza ele toate aparțin pâmântului lui Israel, ceea ce înseamnă că acestea sunt îndreptate direct către Creator.

Nu se aplică restului țărilor lumii, prin urmare toate celelalte dorințe  umane nu merg încă direct către corecție.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele Cărţii Eterne” din 30.12.2015

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed