Cabaliştii referitor la naţiunea Israel şi naţiunile lumii, partea 2

Drept la Creator

Rabbi Elazar, fiul lui Rabbi Shimon, clarifică şi mai mult conceptul de solidaritate, spunând că nu este suficient ca tot Israelul să fie responsabil de fiecare din membrii săi, dar că lumea întreagă trebuie să fie inclusă în această solidaritate. De fapt, nu există nicio discuţie aici, toată lumea este de acord asupra faptului că pentru a începe, este suficient să începi cu o naţiune care respectă Tora şi doar pentru a începe corectarea lumii, pentru că a fost imposibil să începi cu toate naţiunile în acelaşi timp, aşa cum Înţelepţii spun că Domnul a mers cu Tora spre fiecare naţiune dar că ele nu au dorit să o primească, adică ele erau cufundate în iubirea de sine până în gât, unii prin adulter, alţii prin furt sau crimă etc. până ce devine de neconceput chiar a le cere dacă ar accepta să scape de iubirea egoistă.

Astfel, Creatorul nu va găsi o naţiune nici un vorbitor care merită a primi Tora, cu excepţia fiilor lui Avraam, Isaac şi Iacov, meritul părinţilor lor reflectă asupra lor şi aşa cum Înţelepţii noştri spun: „Părinţii au observat întreaga Tora înainte ca ea să ne fie dată”, însemnând că datorită înălţării sufletelor lor, au avut capacitatea de a atinge toate căile Domnului, ca cele exprimate în spiritualitatea Torei, care decurg din adeziunea cu El, fără a avea nevoie înainte de partea practică a Torei, că ei nu au avut posibilitatea de a observa (cf. Punctului 16).

 

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed