Cabaliştii referitor la naţiunea Israel şi naţiunile lumii, partea a patra

Publicat în 13 august 2013 la 15:45

[Comentariile din paranteze sunt ale mele]

Baal HaSulam, “Arvut” (Garanţie mutuală) : Întreaga naţiune Israel este solidară, în mod reciproc

Este vorba despre Arvut (Garanţie mutuală) [care poate fi atinsă doar] atunci când întreg Israelul a devenit solidar, în mod reciproc

Deoarece Tora nu le-a fost dată [grupului care a fost fondat de Avraam şi a condus la decizia de a rămâne în Arvut prin Moise] înainte de a fi întrebat, pe fiecare din Israel, dacă acceptă să ia asupra lui Mitzvah (porunca) de a iubi pe alţii în cea mai mare măsură, [ca rezultat al muncii lor în realizarea unităţii] exprimată în aceste cuvinte: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi…”

[Esenţa poruncii este] Fiecare dintre voi în Israel să ia asupra lui a-şi face griji [pentru toţi membrii grupului] şi a munci pentru fiecare membru al naţiunii, [pentru fiecare prieten] şi a satisface toate nevoile lor, nu mai puţin ca măsura imprimată în el pentru a se ocupa de propriile nevoi.

Şi odată ce naţiunea întreagă a decis în unanimitate [să fie într-o stare de unitate completă în dorinţele lor] şi a spus: “Vom face şi vom auzi”, fiecare membru din Israel a devenit responsabil că nimic nu lipseşte celorlalţi membri ai naţiunii. [Ceea ce înseamnă dezvoltarea lor spirituală] Este numai atunci când ei devin demni de primirea Torei, [Lumina corecţiei care va duce treptat la Arvut] şi nu înainte [pentru că nu era nicio grabă pentru a aplica garanţia reciprocă şi dorinţa de a se uni cum a fost înainte de ruptura sufletului unic unificat]. 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: