Tag Archives: Abraham

Omul într-o lume globală

Cabala, Michael LaitmanÎntrebare: Ce este o lume globală?

Răspuns: Aceasta este lumea noastră în toate modurile posibile de conectare cu ea însăși. Noi trebuie să o cercetăm pentru a simți natura ei universală, să ne simțim ca parte din ea, să devenim ca ea și să ne transformăm într-un component folositor ei.

Întrebare: Pentru ce are un om simplu nevoie de asta?

Răspuns: Pentru a deveni o parte a lumii. Fără asta, nu-ți vei îndeplini misiunea și, mai devreme sau mai târziu legile stricte ale naturii te vor aduce la asta pe calea suferinței.

Mai întâi de toate, este nevoie să fii folositor societății fiindcă ești o parte din ea și nu poți să scapi de asta. În societate trebuie să prevaleze înțelegerea deplină că lumea este integrală și fiecare parte din ea este absolut dependentă de cealaltă. Asta obligă pe fiecare să fie implicat în educația integrală, în înțelepciunea conexiunii, fiindcă altfel nu va obține nimic de la societate.

În plus, dacă nu vrei să participi la asta, atunci vei merge în afara cadrului societății. Vei face ceea ce vrei dar, nimeni nu te va servi și nimeni nu te va ajuta cu nimic. Prin lipsa ta de participare îți lipești o etichetă de respingere.

Din KabTv „Conversații cu Michael Laitman” 13/05/2013

O mulțime de întrebări despre Înțelepciunea Cabala

Intelepciunea Cabala

Intelepciunea Cabala

Întrebare: Este Înțelepciunea Cabala o înțelepciune secretă sau un studiu practic?

Răspuns: Înțelepciunea Cabala este un studiu practic. Este un secret pentru cei care nu se preocupa cu ea, și se dezvăluie celor care se ocupă cu ea.

Întrebare: De ce are nevoie cineva de Înțelepciunea Cabala?

Răspuns: Dacă o persoană crede că nu are nevoie de ea, este un semn că nu are nevoie de ea, și invers. Poate fi și o a treia posibilitate. Caută, și vei găsi ce este, și atunci vei înțelege dacă ai nevoie de ea sau nu.

Întrebare: Este discuția în cerc o nouă formă de studiu?

Răspuns: Cercul este cea mai veche formă de studiu pentru cei care doresc să se asemene Creatorului. Abraham a folosit-o pe timpul lui, când i-a învățat pe urmașii lui. Acesta este motivul pentru care este singurul fel în care Înțelepciunea Cabala poate fi însușita și studiată.

Întrebare: Câte lumi există?

Răspuns: Există un număr infinit de lumi! Fiecare stare spirituală se numește lume.

Întrebare: Ce este scară dorințelor?

Răspuns: Dorințele noastre cresc încontinuu, iar noi trebuie să le aranjăm sub formă unei scări pe care noi doar putem urca, astfel simțind că avansam.

Din „Conversatii cu Michael Laitman”, KabTV, 13/05/15

Ca un mănunchi de trestii – Corecții de-a lungul timpului, partea 7

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 3

Corecţii de-a lungul timpului

ASTĂZI, TOȚI ÎMPREUNĂ

Ultima etapă din evoluţia metodei de corecţie a început o dată cu anii 1900 şi abia acum prinde aripi. Pentru noi, aceasta prezintă cea mai mare importanţă, deoarece suntem parte a acestui proces.

Aşa cum am discutat în Introducere, când Abraham a descoperit întâia oară, că o singură forţă guvernează şi conduce lumea, el a început să-şi împrăştie cunoştinţele. Scopul lui era să le aducă la cunoştinţa tuturor oamenilor, fără deosebire. Nimrod însă, regele Babilonului, l-a împiedicat să-şi ducă la bun sfârşit obiectivul, Abraham fiind nevoit să plece, ajungând în ţara Canaan-ului, pe care a transformat-o în Israel (după dorinţa direcţionată către Creator, Iaşar El).

De-a lungul secolelor nu s-a schimbat nimic în acest obiectiv. ”Noe a fost creat pentru a corecta lumea aflată în starea în cre era la acea vreme … şi ei (contemporanii săi) vor primi deasemenea corecţia de la el”, scrie Ramchal.89 În comentariul său asupra Torei, tot Ramchal mai scrie, ”Moise a vrut să completeze atunci corectarea lumii. Din acest motiv a luat cu el o mulţime mixtă, amestecată, căci aşa a considerat el că va fi la sfârşitul corecţiei… Cu toate acestea, el nu a reuşit în ceea ce şi-a propus, din cauza tuturor corupţiilor care au apărut pe drumul lor.”90

După ruina celui de-al doilea Templu, cabaliştii au ales să ascundă înţelepciunea faţă de toată lumea, evrei şi ne-evrei, până la vremea lui ARI, când au început să simtă că a sosit timpul pentru a o revela în faţa lumii întregi. În acel moment ei au început să predea şi să facă să circule înţelepciunea, într-o manieră care a evoluat, devenind tot mai explicită şi mai directă, o dată cu fiecare generaţie în parte.

La începutul secolului al 20-lea, toate inhibiţiile au fost abandonate, cabaliştii chemând în mod deschis, la răspândirea înţelepciunii şi a învăţăturilor către toate naţiunile. Rav Kook a exprimat această hotărâre foarte clar, într-una dintre scrisorile sale: ”Am fost de acord să dezvălui toate secretele lumii, căci este timpul să ne comportăm faţă de Creator, aşa cum ni se cere în aceste timpuri. Din cauza acestor chestiuni, oameni mai mari şi mai buni decât mine au fost calomniaţi, de întreaga naţiune, din cauză că spiritele lor pure i-au constrâns, pentru a corecta generaţia noastră, să rostească noi cuvinte, să reveleze ceea ce este ascuns şi cu care intelectul maselor nu este încă obişnuit.”91

În timpul primului război mondial, Rav Kook a simţit că este de datoria lui să sublinieze legătura pe care a sesizat-o, între problemele lumii şi reaprinderea forţei spirituale a Israelului, prin unitate. În cartea sa, Orot (Lumini), el a scris: ”Construirea lumii, care este astăzi măcinată de cumplitele furtuni ale sabiei pline de sânge, necesită construirea naţiunii israeliene. Construirea naţiunii şi revelarea spiritului său, sunt unul şi acelaşi lucru şi coincide cu construirea lumii, care se fărâmiţează, anticipând forţa sublimă, plină de unitate, precum şi tot ce există în sufletul Adunării lui Israel.”92

Cotemporanul său, Baal HaSulam, a scris cu profunzime şi deseori, cu ostentaţie, despre nevoia de a aduce la cunoştinţa tuturor oamenilor înţelepciunea Cabalei, mai ales în zilele noastre. În eseul său, ”Şofarul lui Mesia”, el a scris, ”Aflaţi că, aşa cum este scris în Zohar, ”Prin această compoziţie, copiii lui Israel sunt salvaţi din exil”, copiii lui Israel vor fi salvaţi doar după ce înţelepciunea despre ceea ce este ascuns va fi revelată cât mai mult posibil.

”… După aprecierea mea, trăim într-o generaţie care se află chiar în pragul salvării, cu condiţia să ştim cum să popularizăm în mase, înţelepciunea despre ceea ce este ascuns.

”… Mai există încă un motiv pentru aceasta: Noi am acceptat faptul că există o precondiţie pentru salvare – aceea ca toate naţiunile lumii să recunoască legea Israelului (a dăruirii), aşa cum este scris, ”Iar pământul va fi plin de cunoaştere”. Este o situaţie asemănătoare cu exodul din Egipt, unde exista deasemenea o precondiţie, ca şi Faraonul să recunoască adevăratul Dumnezeu şi legile Sale, permiţând poporului să plece.

”… Trebuie să înţelegem cum vor ajunge naţiunile lumii la o asemenea dorinţă şi înclinaţie. Aflaţi că ei vor vedea cu claritate pe adevăratul Dumnezeu şi adevărata lege (a dăruirii), prin diseminarea adevăratei înţelepciuni. Această diseminare a înţelepciunii în mase este numită ”un Şofar (un corn, sau cornul unui berbec)”. La fel ca Şofarul, a cărui voce se aude de foarte departe, tot aşa şi ecoul înţelepciunii se va împrăştia în întreaga lume.”93

Într-adevăr, moştenirea lăsată de aceşti titani ai spiritualităţii a fost împlinită, astăzi oricine doreşte poate studia ”înţelepciunea despre ceea ce este ascuns”, indiferent ce religie, vârstă sau sex ar avea, pentru că astăzi nu mai este nimic ascuns. La fel ca în viziunile lui Abraham, Babilonul nostru global poate astăzi studia legea fundamentală a vieţii, care o creează şi o hrăneşte, neavând nici un fel de limitări.

În acest caz, de ce există în lumea noastră, atâta răutate? De ce atât de mulţi oameni suferă încă, de ce numărul oamenilor îngenuncheaţi de greutăţi creşte în fiecare an? Dacă legea fundamentală poate fi cunoscută de toată lumea, cum este posibil ca atât de puţini oameni să o afle, mai ales acum, când nu mai ştim cum să ieşim din multiplele crize care au copleşit societatea omenească? Dacă acea lege este Creatorul şi poate repara totul, de ce nu se grăbeşte întreaga lume să o deprindă?

Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, trebuie să înţelegem mijloacele de răspândire a înţelepciunii, rolul poporului evreu în răspândirea Cabalei, precum şi ce înseamnă să fie o lumină pentru naţiuni. Aşadar, următorul capitol va discuta rolul poporului evreu, prin prisma Cabalei.

89 –  Rav Moshe Chaim Lozzatto (Ramchal), Adir BaMarom [Cel puternic la înălțime], “Explicarea visului lui Daniel” (Varșovia, 1885).

90 –   Rav Moshe Chaim Lozzatto (Ramchal), Comentariul lui Ramchal asupra Torah,BaMidbar [Numere].

91 –   Rav Yitzhak HaCohen Kook (Raiah), Scrisorile lui Raiah vol. 2, 34.

92 –  Rav Yitzhak HaCohen Kook (Raiah), Orot [Lumini], 16.

93 –  Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), Scrierile lui Baal HaSulam, “Cornul lui Mesia” (Ashlag Research Institute, Israel, 2009), 457.

Nu doar o carte

Cartea Zohar este pentru noi un ghid, iar acesta este motivul pentru care a fost tainuita timp de doua mii de ani, asteptand momentul in care toata umanitatea sa atinga o criza ce necesita o corectie obligatorie.

Deja ne aflam in acea perioada, care este descrisa de Rabbi Kook, AGRA si Baal HaSulam. De fapt, a inceput cu sfantul Ari, in urma cu cinci sute de ani.

Marele cabalist Abraham Azulai a scris ca: „Am gasit scris, ca tot ceea ce a fost decretat a fi interzis de Sus, in legatura cu implicarea in studiul intelepciunii adevarului [Kabbalah] a fost doar perioada limitata pana in anul 5250 (1490 C.E.). Din acel moment, incepe ceea ce este numita „Ultima Generatie” si ceea ce a fost pana atunci interzis, acum este permis. Iar permisiunea ne-a fost data ca sa ne preocupam de [studiul cartii] Zohar. Iar din anul 5300 (1540 C.E.) este cel mai probabil ca masele, atat cele superioare, cele mari cat si cele restranse [in Torah], ar trebui sa se peocupe de asta [ studiul Kabbalei], precum este spus in Raya M’hemna [o sectiune din Zohar]. Si deoarece in acest merit, Regele Mesia va veni in viitor – si in nici un alt merit – nu este adecvat sa fim descurajati [de la studiul Kabbalei]”.

Corectia are loc prin intermediul studiului Cartii Zohar chiar si fara a intelege ce este scris acolo. Dar ne dam seama ca trebuie sa ne unim, iar lumea spirituala va fi revelata datorita unitatii noastre. Intr-adevar, a existat o cadere de la calitatea daruirii, a iubirii mutuale, inspre ura si respingere mutuala. Acum, trebuie sa refacem calatoria dinspre jos in sus, corectia, unitatea; aceasta este o cerinta pentru toata umanitatea.

In timpul nostru, deja incepem sa simtim ca criza nu este economica si nici macar de mediu, nici in familie nici in educatie. Acestea sunt doar mici crize individuale care afecteaza in mod natural pe fiecare si chiar la nivel de umanitate, in forme diferite. Dar criza reala este integrala si are loc in relatiile dintre oameni.

Cu alte cuvinte, trebuie sa fim uniti intr-un singur sistem interconectat, dar nu suntem capabil sa obtinem asta. In lumea noastra, nu exista nici o forta care ne poate uni. Vom descoperi acest lucru in relatia dintre noi si cu tot restul omenirii.

Studiul Cartii Zohar reprezinta revelarea acestei forte a unitatii si corectiei, care ne permite sa scapam de toate problemele si sa incepem sa simtim o realitate complet noua, avand o noua perceptie. Astfel, cu  multi ani in urma am inceput sa lucram pentru adaptarea acestei carti, pentru a o face accesibila tuturor.

Este evident ca nu am fi putut atinge textul din Zohar, scris de la inaltimea lui GAR al lumii Atzilut, sfarsitul corectiei. Dar am tradus in Ebraica toate scrierile din Aramaica, am descifrat abreviatiile astfel incat sa fie usor de citit. Deci, am facut aceasta carte sa fie mai apropiata cititorului obisnuit, pe cat de mult posibil. Acum, este necesar doar sa cunoastem Ebraica pentru a o citi.

Cu cat studiem mai mult aceasta carte, cu atat mai mult ne dam seama ca ea contine totul! Toate miile de generatii care s-au succedat din momentul la care a fost scrisa Cartea Zohar si pana in prezent, au fost hranite de aceasta carte precum de la o sursa cu apa vie, de fiecare data atragand noi puteri pentru corectie, cunoastere, clarificare a tuturor stadiilor, a intregii lumi superioare.

Multe au fost scrise despre Cartea Zohar, si toata Kabbalah se bazeaza pe aceasta carte. Nu conteaza cand si cine a scris Cartea Zohar. Precum a spus Rabbi Tzvi Hirsh Eichenstein din Zidichov: „Acela care nu a vazut niciodata Lumina Cartii Zohar, nu a vazut niciodata o lumina in viata sa”.

Trebuie sa intelegem ca aceasta carte nu este doar o simpla „carte”. Cabalistii nu au  scris cuvinte intr-o carte, ci au creat intre ei un sistem interconectat spiritual si l-au exprimat in scris. Dar munca principala este spirituala, creata din conexiunea pe care ei au construit-o. Toate partile au fost anulate de la fiecare, prin spargere si sfaramare, iar cabalistii s-au conectat intre ei intr-un singur sistem integral si au descris munca lor, tipurile de conexiune, intregul proces pe care l-au parcurs si au obtinut rezultate.

In primul rand, ei au revelat spargerea, care este total neplacuta, deoarece sunt gata sa se arda unul pe celalalt; ei au simtit ura, intunericul, ceata, confuzia, neajutorarea, lipsa de speranta. Fiecare experimenteaza la un anumit moment acest sentiment, nu este posibil fara asta, dupa cum este spus: „Si acolo a fost seara, si acolo a fost dimineata, intr-o zi”.. Avantajul luminii este intotdeauna revelat din intuneric. Apoi, ei reveleaza o conexiune si astfel este posibil sa conecteze aceste lucruri si sa le uneasca.

Cabalistii fac aceste actiuni spirituale in practica si apoi le descriu in carti. O carte este doar rezultatul, o afirmatie scrisa asupra schimbarilor facute in sistemul spiritual care le-a fost intai revelat intr-o forma sfaramata, cat si rezultatul final, adica modul in care au reusit sa coordoneze conectarea.

Acesta este motivul pentru care, generatie dupa generatie, pe masura ce cabalistii au avansat in conexiunea dintre ei, Kabbalah deasemenea s-a schimbat. O persoana din generatia urmatoare nu trebuie sa repete corectiile facute de generatiile anterioare. De aceea, intelepciunea Kabbalah atinge persoana intr-o forma diferita, si aceasta este complet diferit. Asta se intampla cu fiecare generatie ce se succede.

De la Congresul Mondial Zohar 2/5/14, Lectia 1

Originea Pesah

Ne aflam in cele sapte zile speciale ale sarbatorii Pesah. Pe parcursul acestor zile trebuie sa ne mentinem o intentie corecta si neintrerupta, deoarece aceasta este o perioada speciala.

Noi nu sarbatorim prin ritualuri religioase sau obiceiuri. Noi ne pastram distanta fata de actiunile pe care oamenii le fac numai pentru ca asa au fost invatati de mici, sau pentru ca sunt manati de scopuri egoiste de a primi o recompensa fie in lumea aceasta fie in cea de apoi.

In primul rand, cei ce studiaza Kabbalah, isi doresc sa dezvaluie Lumea Superioara si actiunile spirituale, iar numai dupa ce vor vedea consecintele lor (ramurile), vor fi pregatiti sa le respecte si sa le observe cu aceeasi intentie ca a actiunilor spirituale.

Abraham si studentii lui au fost primii care au dobandit conexiunea intre radacini si ramuri. Inainte de aceasta, Abraham a fost un idolatru si preot in Babilonul antic. Dar dupa ce a revelat Lumea Spirituala si consecintele ei in lumea noastra, dupa ce a descoperit fortele ce descind din Lumea Spiritulala in lumea noastra punand-o in miscare, el a creat limbajul ramurilor. Acest limbaj este o descriere a Lumii Superioare, a radacinilor, prin intermediul cuvintelor acestei lumi, ramurile.

Atunci el a dezvaluit intreaga realitate, atat cea corporala, cat si cea spirituala, ca un tot unitar. De aceea ambele actiuni, cele spirituale si cele materiale, au fuzionat in el intr-un intreg, iar astfel si-a invatat discipolii.

Despre aceasta este scris ca stramosii (primii Kabbalisti) au observat intreaga Tora, chiar inainte de a o primi la poalele muntelui Sinai. Intr-adevar, ei au dezvaluit Tora prin revelarea Lumii Spirituale, impreuna cu actiunile ei spirituale.Bazandu-se pe acest lucru, ei au intreprins aceleasi actiuni in lumea aceasta, percepand intrega realitate ca un tot unitar.

Extinderea Perceptiei noastre – Ambele Opusuri pot fi Adevarate

Isac este forta care creste alaturi de Abraham si serveste drept ajutor impotriva lui. Incepem sa descoperim ca spiritualitatea nu este o forta singular, asa cum am crezut odata. Noi nu suntem in masura sa intelegem modul in care doua opinii opuse pot coexista si ambele pot fi adevarate. Nu este inca inteles, ca tocmai in aceasta coliziune si afirmatie, este revelat adevarul. Noi credem ca totul ar trebui sa fie simplu si clar definit.

Cu toate acestea, vom incepe sa ne dam seama, ca lucrurile nu sunt clar transante, cum am perceput initial. Cand vom incepe sa lucram cu calitatea noastra – Isac, si corectand aceasta, vom incepe sa ne dam seama de lucruri care nu sunt la fel de simple, asa cum le-am perceput anterior, exclusiv prin intermediul egoismului nostru. Cu alte cuvinte, tot ceea ce am vazut, prin egoismul nostru a fost dorinta de a ne bucura si o placere opusa dorintei, dar acum vom vedea ca exista o linie de stanga si o linie de dreapta. Mai mult decat atat, ambele pot fi adevarate si corecte, ajutandu-ne sa avansam. Pe de alta parte, ambele se pot contrazice una pe alta, dar, cu toate acestea, ambele au un loc in creatie, pentru ca sunt atat de legate de Creator.

Intr-adevar, atat calitatile Isac, cat si Abraham sunt incluse in noi: una este calitate de primire, prin care persoana ramane o creatura existenta separat de Creator, si deasupra este calitate de daruire, pe care o dobandeste de la Creator. Rezulta ca va exista intotdeauna un conflict interior intre aceste doua forte; in interiorul persoanei. Astfel, numai prin ridicarea la Isac, Abraham ajunge sa inteleaga pozitita sa adevarata cu privire la Creator. De aceea, cuvantul FiulBen, inseamna A intelegeLeavin, care este Bina, o noua treapta.

Proprietati Spirituale in mine: Abraham si Isac

Abraham este prima proprietate spirituala pe care o dezvalui in interiorul meu. Aceasta este principala calitate de daruire, Hafetz Hesed (cel care vrea mila). Cand Abraham ajunge la varsta inaintata – ceea ce inseamna ca o anumita etapa i-a fost complet dezvaluita – apare o noua stare, care este fundamental opusa etapei anterioare.

Acesta este un proces in care Abraham se ridica continuu, pe el insusi, deasupra dorintei lui anterioare – asociate cu Babilonul – inainte de a atinge etapa urmatoare. In primul rand, el se distanteaza de toate fortele si dorintele locuitorilor Babilonului care se inchina altor zei. Cand el insusi se desprinde din aceasta, el paraseste acest loc, sau acest stadiu, si apare o noua etapa. In aceasta noua etapa, ciclul se repeta. Inca o data el dezvaluie dorinta interioara, care-l intoarce la starea anterioara, din care tocmai a iesit.

Deoarece el este in continua crestere deasupra dorintei, din punct de vedere calitativ, se pare doar, ca apare o noua etapa. Dorinta se dezvaluie in sine, in partea stanga, opusa lui Abraham, dar, in acelasi timp, acesta este fiul sau, ceea ce inseamna ca este o consecinta care provine de la Abraham. Acesta este modul in care Isac, care semnifica linia de stanga, Bina, Gvura- Inteligenta, Maturitate (predominanta, depasirea), iese la iveala din sursa tuturor fortelor impure, asociate cu partea stanga (Klipot-Coji).