Tag Archives: Ari

Ca un mănunchi de trestii – Corecții de-a lungul timpului, partea 6

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 3

Corecţii de-a lungul timpului

PERMISIUNEA DE A STUDIA

O dată cu accentuarea predominanţei Cabalei Lurianice, s-a manifestat şi o treptată ieşire la lumină a acesteia, pe măsură ce tot mai mulţi cabalişti au simţit că a sosit vremea să dezvăluie metoda prin care lumea va ajunge la corectarea sa finală.

Cabalistul Rabi Abraham Azulai a scris în cartea sa, Lumina Soarelui, ”Interdicţia de Sus, care ne reţine de la studiul deschis al înţelepciunii adevărului (Cabala), a acţionat doar o perioadă limitată de timp, până la sfârşitul anilor 1490. După aceea se consideră că urmează ultima generaţie, pentru care prohibiţia a fost suspendată şi s-a acordat permisiunea de a studia Cartea Zoharului. Începând cu 1540 a devenit o mare Miţvă (comandament, faptă bună, corecţie) aceea ca masele să studieze, atât bătrânii cât şi tinerii. Şi este nepotrivit să fim neglijenţi, atunci când ştim că Mesia va veni doar ca rezultat al acestui fapt şi nu din alt motiv, oricare af fi el.”83

Deşi ARI i-a permis doar lui Chaim Vital să continuie studiul învăţăturilor sale, acesta a scris pe larg despre importanţa studiului Cabalei. ”Vai de oamenii care insultă Tora. Ei nu se angajează în studiul înţelepciunii Cabalei, care onorează Tora şi astfel prelungesc exilul şi toate suferinţele care sunt pe cale să se abată asupra lumii”, a scris el în introducerea la Arborele vieţii.84

În secolele care au urmat, numeroşi rabini, cabalişti şi cărturari, au afirmat că studiul Cabalei este vital pentru salvarea noastră şi chiar pentru supravieţuirea naţiunii noastre. La mijlocul secolului al 18-lea, Vilna Gaon (GRA), a scris explicit, ”Salvarea depinde de studiul Cabalei”.85

La începutul secolului al 19-lea, cabaliştii au început să anunţe că până şi copiii ar trebui să studieze Cabala, anulând explicit interdicţia de a studia mai înainte de împlinirea vârstei de patruzeci de ani. Rabi din Konarno a scris, ”Dacă poporul meu, din această generaţie în care predomină erezia, m-ar asculta, ei s-ar adânci în studiul Cărţii Zoharului  şi a Tikunim-urilor (Corecţii), contemplându-le alături de copiii de nouă ani.”86

În primii ani ai lui 1900, Rav Isac HaCohen Kook, acela care a devenit ulterior primul Rabin Şef al Israelului, a chemat  la studiul Cabalei, în mod deschis, în acelaşi timp, îndemnându-i pe toţi evreii să revină în ţara Israelui. În Orot (Lumini), el a scris, ”Secretele Torei aduc salvarea; ele aduc Israelul înapoi, în ţara sa.”.87

În numeroase ocazii, Rav Kook a scris extrem de clar, că fiecare evreu trebuie să studieze Cabala, deşi rareori a folosit termenul explicit, referindu-se la aceasta prin bine-cunoscutele sale epitete, ”înţelepciunea adevărului”, ”înţelepciunea celui ascuns”, ”internalitatea Torei” sau ”secretele Torei”. Iată cuvintele sale, ”Stă în faţa noastră obligaţia de a extinde şi de a pune bazele angajării în internalitatea Torei, în toate chestiunile sale spirituale, care, în sens mai larg, include înţelepciunea Israelului în întregime, al cărei apogeu este cunoaşterea cu adevărat a Domnului, în conformitate cu profunzimea secretelor Torei. În zilele noastre, este necesar să elucidăm, analizăm şi explicăm toate acestea, pentru a le face tot mai clare şi a le răspândi în întreaga noastră naţiune.”88

83 – Abraham Ben Mordechai Azulai, Introducere la cartea, Ohr HaChama (Lumina soarelui), 81.

84 – Rav Chaim Vital, Scrierile lui AriArborele vieții, partea întâi, “Introducrea lui Rav Chaim Vital,” 11-12

85 – Vilna Gaon (GRA), Even Shlemah (O greutatea perfectă și dreaptă), Capitolul 11, art. 3

86 – Rav Yitzhak Yehuda Yehiel of Komarno, Notzer Hesed [Păstrând mila], Capitolul 4, Învățătura 20

87 – Rav Yitzhak HaCohen Kook (the Raiah), Orot [Lumini], 95.

88 – Rav Yitzhak HaCohen Kook (Raiah), Otzrot HaRaiah [Comorile lui Raiah], 2, 317

Ca un mănunchi de trestii – Corecții de-a lungul timpului, partea 5

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 3

Corecţii de-a lungul timpului

O NOUĂ ERĂ, O NOUĂ ABORDARE

Cabaliştii au păstrat secrete studiile lor. În camere secrete, ei au dezvoltat o metodă de corecţie care să fie potrivită pentru oricine, oricând ar fi nevoie. Strânşi în grupuri mici, uneori singuri, ei au studiat şi au dobândit, păstrând pentru ei înşişi ceea ce au învăţat şi au scris.

În secolul al 16-lea însă, un bărbat tânăr a sosit într-o zi, în oraşul cabalist Safed din nordul Israelului. Era Isac Luria iar sosirea lui a marcat începutul unei noi ere în evoluţia metodei de corecţie. Prin întâiul său student, Chaim Vital, Isac Luria – cunoscut astăzi ca Sfântul ARI – a detaliat o abordare complet nouă a înţelepciunii Cabalei. Explicaţiile sale, în mod evident tehnice, despre structura sistemului spiritual, precum şi descrierile sistematice şi precise, au devenit treptat, metoda prevalentă de studiu a cabaliştilor.

Primul discipol al lui ARI, Rabi Chaim Vital, a scris cu scrupulozitate, ceea ce profesorul său i-a dictat. După moartea lui Rabi Vital, fiul său a început să publice aceste scrieri, dintre care, cele mai notabile sunt Arborele vieţii şi Opt porţi. În timp, aceste compoziţii s-au constituit în fundaţia metodei actuale de studiu al Cabalei, Cabala Lurianică, numită astfel după Isac Luria, ARI.

Ari a început procesul corectării

Baal HaSulam, Introducere în cartea Panim Meirot uMasbirot, punctul 8: De fapt, acest om al lui Dumnezeu, Rav Isaac Luria, ne-a tulburat și ne-a oferit în întreaga sa măsură. A făcut acest lucru minunat mai mult decât predecesorii săi și, dacă aș fi avut un limbaj care aduce laude, aș fi lăudat ziua în care a apărut înțelepciunea sa, aproape ca ziua în care Tora a fost dată lui Israel…Nu sunt destule cuvinte pentru a măsura munca sa sfântă în favoarea noastră. Porțile de realizare au fost închise și încuiate, și el a venit și le-a deschis pentru noi…Descoperiți un om de treizeci de ani care a depășit cu înțelepciunea sa pe toți predecesorii săi prin geniu și din toate timpurile. Toți bătrânii pământului, bravi păstori, prieteni și discipoli ai înțelepciunii Sfinte, Ramak, stau înaintea lui ca discipolii înaintea Ravului…Toți înțelepții generațiilor următoare până în această zi, fără excepție, au abandonat toate cărțile și compozițiile care-l preced, Cabala lui Ramak, Cabala Începutului și Cabala Geniului, binecuvântată fie memoria tuturor. Ei au legat viața lor spirituală în întregime și exclusiv Sfintei Înțelepciuni.

Baal HaSulam a știut cât era de necesar să binecuvânteze și să-l onoreze pe Ari, care a revelat înțelepciunea Cabala pentru noi. Grație lui, avem posibilitatea de a ne ridica de la nivelul de animal pentru a atinge nivelul Adam (om), cel care este similar Creatorului. Fără Ari, am fi fost lipsiți de mijloace. El este cel care ne-a salvat de la o simplă existență animală de viață și de moarte.

Nu există cabalist mai aproape de noi, care ne-a ajutat cu adevărat, din toți cei care au fost înainte și după el. Toate cărțile care au fost scrise înaintea lui erau doar o pregătire pentru divulgarea sa. Tot ceea ce a fost făcut după el a provenit din dezvăluirea sa. Prin urmare, Ari simbolizează într-adevăr, începutul erei de mântuire.

Ari a făcut cea mai mare dezvăluire care a fost posibilă. El s-a ridicat din exil și a dezvoltat un nou drum pentru corectarea lumii, adică el a început procesul corectării. Exilul a luat sfârșit în același timp cu Ari și perioada de corectare a început.

Din partea a treia a Lecției zilnice de Cabala, 17.03.2014, Scrierile lui Baal HaSulam

O ştiinţă de inimi umile

De-a lungul generaţiilor, cei care au fost angajați în partea internă a Torei, au traversat o auto-transformare, au lucrat de dragul Creatorului şi au realizat spiritualitatea.

Este imposibil să o realizezi singur, numai în cazuri particulare, acelora care li se acorda revalația de Sus, pentru un scop special. De aceea, cabaliştii au rămas mereu conectaţi cu prietenii lor, ca un singur om cu o singură inimă, în garanţie reciprocă.

Acest lucru a fost făcut, mereu, “în smerenie”. Chiar dacă fiecare a muncit în unitate pentru binele prietenilor, nu au arătat-o niciodată, în exterior. De cele mai multe ori, a fost invers, ei se afişau cu un profund dispreţ faţă de celălalt şi faţă de munca lor internă, așa cum era cazul cabaliştilor din Kotzk. Ei au acţionat în acest mod, ascunzând adevărata aspiraţie din inima lor şi astfel să poată să facă eforturi şi să avanseze.

Au fost alte grupuri care au studiat, s-au rugat şi au discutat lucruri împreună, de exemplu, studenţii lui Ramchal. Dar, erau atenţi când își dezvăluiau inimile lor celorlalţi, pentru a evita ca ceilalţi, chiar prietenii lor, să le ştie dorinţele interne ale inimii. La urma urmei, ei ardeau într-o asemenea intenţie puternică pentru scop, că nimeni nu avea forţa să o exprime în exterior, în cuvinte şi toată lumea era, în totalitate, axată pe senzaţiile lor interne.

După mulţi ani, mai recent, mai exact de la Ari, apoi Baal Shem Tov şi Magid de Mezeritch, atunci când mişcarea pentru folosirea Cabala în marile grupuri (hasidismul) a apărut, au început, progresiv, să vorbească mai mult despre munca interioară.

Deci, am ajuns în timpul nostru, când putem vorbi mult mai deschis, nu doar la noi, ci chiar să explicăm principiile muncii spirituale marelui public, pentru a trezi inima, mai mult, spre munca spirituală.

În acelaşi timp, noi trebuie să ne protejăm. Protecţia se face prin intenţii: cu cât inimile noastre sunt mai acordate la valul intern, cu atât vom deveni mai cufundaţi în el şi nu vom căuta să eliberăm aspiraţiile ascunse din inimile noastre.

Din pregătirea Lecţiei zilnice de Cabala, 10.12.2013

Să determinăm destinul nostru prin noi înşine!

Noi am atins o stare în care Lumina Înconjurătoare începe, deja, să atingă întreaga omenire. Acum totul depinde de persoană. Am finalizat prima fază a evoluţiei noastre, care a fost determinată doar de Lumină.

Este vorba despre faza în care, ne-am dezvolta pe nivelurile mineral, vegetal şi animal. A fost perioada care a durat până în timpul lui Ari, atunci când nu am avut de ales: a trebuit să cădem, până ce am fost amestecaţi cu dorinţele lor.

Dar, de la perioada lui Ari a început ascensiunea, o perioadă de corectare, până în timpul lui Baal HaSulam, care prevede, deja, că trebuie să începem această muncă de corectare şi să înţelegem că, toate pregătirile de Sus, sunt terminate. Asta înseamnă că s-a încheiat coborârea vaselor şi încorporarea vaselor sub influenţa Luminii Înconjurătoare. Acum, putem folosi Lumina Înconjurătoare, pentru a ne ridica mai sus, graţie muncii noastre şi să determinăm timpul prin noi înşine.

Totul este pregătit pentru corectarea noastră! Astfel, nu este necesar să calculăm dacă Mitzva (porunca) este uşoară sau severă, care sunt momentele bune sau care sunt momentele rele: totul depinde de noi acum, de modul în care ne organizăm munca noastră. Apoi, ne vom ridica peste noţiunile de timp, de mişcare sau de loc, deasupra a ceea ce trăim, dacă vom determina destinul prin noi înşine, graţie forţei conexiunii noastre, din ce în ce mai mare.

Este scris: Fiţi prudenţi cu o Mitzva uşoară, ca şi cu una severă. Asta înseamnă că, trebuie să ne ridicăm deasupra stărilor noastre: nu ştim prin ce suntem recompensaţi. Pentru a atinge recompensa, trebuie pur şi simplu să ne conectăm, şi astfel, vom determina urcările şi coborârile noastre, ritmul progresului nostru şi fiecare stare prin noi înşine. Vom începe să percepem şi să simţim toate stările, mai eficient şi mai benefic şi vom justifica fiecare stare, până ce vom justifica, în cele din urmă, totul!

Astfel, vom atinge o stare care este o zi completă, o stare de Lumină eternă, care străluceşte tot drumul până la lumea Ein Sof (Infinit). Vom descoperi că am fost mereu acolo şi că, nu trebuia decât să schimbăm percepţia noastră, atitudinea noastră, să corectăm vasele noastre pentru a vedea asta.

Niciodată nu trebuie să uităm că, fiecare corectare este doar în conexiunea dintre noi care creşte în forţă constant, în calitate şi în cantitate.

Din pregătirea Lecţiei zilnice de Cabala, 04.12.2013

Cabalistii despre Cabalisti, Partea 19

Dragi prieteni, va rog sa adresati intrebari despre aceste pasaje din marii Cabalisti, promit sa va raspund. Comentariile din paranteze imi apartin.

Principale Surse Cabaliste: Lucrarile lui ARI

Si aceleasi cuvinte care au fost spuse despre Rashbi ar trebui spuse despre insusi ARI– anume ca predecesorilor sai [chiar daca ei stiau mai mult decat ARI] nu le-a fost data de Sus permisiunea de a dezvalui interpretarea intelepciunii, si ca lui i-a fost data aceasta. Si, de asemenea, asta nu distinge deloc, intre maretie sau micime, deoarece este posibil ca virtutea inaintasilor sai sa fi fost mai mare decat cea a lui Ari, insa lor nu li s-a dat permisiunea pentru aceasta. Din acest motiv, ei s-au abtinut sa scrie comentarii care sa relateze despre intelepciunea actuala, dar au facut scurte comunicari care nu au avut nicio legatura unele cu altele.

Din acest motiv, doarece cartile lui Ari aparusera in lume, toti cei care studiau intelepciunea Cabalei au lasat din mana toate cartile lui Ramak, si pe primii si cei mai mari [Cabalisti] care l-au precedat pe Ari, dupa cum este cunoscut printre cei care s-au angajat in studiul acestei intelepciuni. Ei si-au legat vietile spirituale doar de scrierile lui ARI, intr-un fel in care cartile esentiale, considerate cele mai potrivite pentru interpretarea acestei intelepciuni, sunt doar Cartea Zohar, Tikunim [Tikunei Zohar] si cele care le-au urmat, cartile lui ARI.

[Deoarece Baal HaSulam a scris comentarii complete la Cartea Zohar si la cartile lui ARI, generatia noastra studiaza ambele surse, prin scrierile sale].

-Baal HaSulam, Dezvaluind o Parte, Acoperind Doua

Cand va veni Mesia?

Intrebare: Ari a fost Mesia, fiul lui Iosif. Cine va fi al doilea Mesia, fiul lui David, si cand va aparea?

Raspuns: Baal HaSulam numeste diseminarea intelepciunii Cabalei Chemarea (glasul) cornului lui Mesia, catre toate natiunile. Mesia este o forta care corecteaza sufletele. (Daca) se va manifesta prin actiunile unui anumit individ, sau va lua loc la nivelul fortei de guvernare? Ce conteaza asta? De fapt, intregul proces se numeste Mesia ben David (Mesia fiul lui David).

In zilele noastre, cunoasterea Cabalei se raspandeste in intreaga lume, si aceasta conduce lumea la o corectie generala. De aceea, aceasta perioada este numita timpul lui Mesia. A inceput deja. Oamenii lumii trebuie sa inteleaga ca toate problemele si catastrofele sunt cauzate doar de lipsa corectiei. Intelegerea cauzei evenimentelor care ni se intampla este dezavaluirea insasi a inclinatiei rele, dar aceasta revelare are loc sub influenta Luminii Superioare. Prin urmare este legata de timpul lui Mesia.

Eliberarea (salvarea) spirituala (Geula) este de fapt, revelarea fortei unite a daruirii. Este scris: Mesia va conduce intreaga lume la Ierusalim, pentru a i se preda Tora. Tora este forta care elibereaza proprietatea de daruire din noi, si Ierusalim este dorinta prin care obtinem contactul cu Creatorul. Revelatia Luminii care corecteaza aceasta dorinta este pusa in aplicare prin forta Mesia (in afara de cazul in care obtinem toti eliberarea totala) prin forta Luminii care se reveleaza pe sine progresiv.

Totusi, Mesia nu va veni pana cand nu vom obtine un anumit nivel al diseminarii intelepciunii Cabalei in lume. Nu poate cobori pana cand lumea ca un intreg, nu va intelege pe deplin necesitatea corectarii.

Din partea a patra a Lectiei zilnice de Cabala, 4.08.10, Introducere la Cartea Panim Meirot uMasbirot

Inainte de ARI, portile intelepciunii erau inchise pentru noi

ARI este un suflet mare care a coborat in lumea noastra pentru a ne deschide portile intelepciunii. De aceea, asa cum scrie Baal HaSulam, din timpul lui ARI si de atunci incoace, totul depinde de persoana: Trebuie sa se corecteze si astfel sa-L descopere pe Creator, sa intre in adeziune cu EL si sa dobandeasca scopul creatiei. Inainte de ARI, aceasta usa era inchisa in totalitate, pentru ca sufletele nu erau inca pregatite. Ele trebuiau inca sa sufere o anumita cale a dezvoltarii si sa se amstece impreuna.

ARI simbolizeaza perioada lui Mesia, de aceea este numit Mesia fiul lui Iosif. Incepand cu timpul sau, stiinta Cabala a inceput sa dobandeasca forma metodei corectiei. Inainte, se adresanumai unor putini alesi si era prezentata intr-o forma speciala.

Se cuvine sa respectam Cabalistii care au trait in Safed (Tzfat) in acelasi timp cu ARI, pentru ca ei i-au recunoscut maretia si l-au apreciat. Ramak era deja batran, faimos si stimat, dar mergea la lectiile lui ARI. A stat acolo ca student, in ciuda faptului ca era de doua ori mai batran decat ARI si recunoscut ca un mare Cabalist.

Multumita lui Ramak si a altor catorva Cabalisti care au recunoscut nivelul de implinire al lui ARI, ARI a fost protejat de oponentii Cabalei. De fapt, a avut cativa studenti tineri (26 ani) si atitudinea fata de Cabala in acele vremuri era departe de a fi pozitiva. Am putea crede ca totul era permis, asa cum unii oameni au tendinta sa scrie in zilele noastre, dar nu era cazul.

In acest sens, viata lui ARI este similara cu cea a lui Ramchal care a fost persecutat pentru ca studia Cabala, si a fost exilat in ghetoul din Padova, Italia, unde a trait. Totusi, Gaon of Vilna (Agra) a depus marturie pentru maretia lui, si Ramchal a fost lasat in pace.

Din partea a patra a Lectiei zilnice de Cabala, 8.08.10, Introducere la Cartea Panim Meirot uMasbirot

ARI, Rav Isaac Luria: Omul Sfant

Articolul lui Baal HaSulam Introducere la cartea, Panim Meirot uMasbirot, paragraful 8: Inteleptii nostri au spus deja, Nu exista generatie fara cineva ca Abraham, Isac si Iacob. Intr-adevar, omul Sfant, Ravul nostru, Isaac Luria, ne-a tulburat si ne-a daruit in cea mai mare masura. A facut-o intr-un mod minunat, mai mult decat predecesorii sai, si daca as avea un glas care sa-l laude, as preamari acea zi in care a aparut intelepciunea lui, mai mult decat ziua in care Tora a fost data lui Israel. Nu exista cuvinte suficiente pentru a masura divina lui munca, in favoarea noastra.

Intreaga noastra munca de corectie ne vine de la ARI. El a actualizat tot ce a fost pregatit de catre Cabalistii care l-au precedat. Sufletul lui ARI are un asemenea loc special in sistemul comun al sufletelor, incat de la timpul sau incoace, Lumina incepe sa actioneze asupra tuturor sufletelor, aducandu-le la corectia finala (Gmar Tikun).

Inainte de ARI, toate dezvoltarile s-au petrecut prin pasi 0,1,2,3, si numai ARI, prin corectiile sale asupra sistemului sufletelor, a intrat in cel de al 4 stadiu si a inceput construirea adevaratului Malchut in forma sa finala. El este Sfira Iesod (ultima inainte de Malchut) si de aceea este numit Mashiach ben Yosef (Mesia fiul lui Iosif, unde Iosif semnifica Sfira Iesod), dupa care Malchut insasi incepe corectia ei.

Toate sufletele anterioare au contribuit la pregatirea stadiului corectiei. Si numai cu ARI a inceput trezirea sufletelor. Evident, acest proces a durat sute de ani, dar ARI a deschis canalul pentru Lumina din cele trei stadii anterioare pana la ultimul, al patrulea stadiu unde corectia incepe.

Mesia este revelarea Luminii in sistemul comun al sufletelor. Lumina intra in Malchut prin Iesod. ARI a deschis usa pentru Lumina si de aceea este numit Mesia fiul lui Iosif. Mesia este forta corectiei. ARI a manifestat forta  care a trecut in jos prin sufletul lui. Aflandu-se in sistemul colectiv, a realizat corectii in sufletul lui si acum Lumina curge prin el in Malchut si actioneaza asupra sufletelor.

Acum, cu toate astea, este munca noastra sa ne pregatim sufletele pentru ascensiunea de la Malchut la Bina. Acest proces se refera la corectarea Malchut, Mashiach Ben David (Mesia Fiul lui David).

Din partea a patra a Lectiei zilnice de Cabala, 5.08.10, Introducere la Cartea Panim Meirot uMasbirot

Sa ni-l amintim pe ARI

Astazi celebram aniversarea mortii lui ARI. Vom comemora aceasta zi adunandu-ne impreuna la o masa festiva; multi studenti din lumea intreaga vor participa si ei. Onoram acest suflet special care a revelat mantuirea spirituala pentru noi: modul de a iesi din ultimul exil si de a dobandi revelarea Creatorului. Aceasta revelatie a Creatorului este revelatia iubirii si a daruirii, care ne conecteaza pe noi toti impreuna. Si in masura in care ne unim, descoperim Forta Superioara, o viata spirituala mai inalta, in noi.

Daca vorbim de ARI ca o persoana care a trait si a murit, mai degraba, decat ca de un suflet care exista etern in spatiul spiritual, atunci ARI a fost o persoana care ne-a aruncat capatul franghiei, noua, celor care existam in aceasta lume. Agatandu-ne de aceasta franghie putem incepe ascensiunea spre lumea spirituala, din starea noastra prezenta.

De aceea suntem asa de recunoscatori lui ARI si il onoram asa de mult. Vrem sa fim cat mai aproape de el, deoarece el reprezinta dorinta Creatorului, datorita careia noi accedem. Baal HaSulam a scris ca el nu a adaugat niciun lucru la scrierile lui Ari; doar le-a explicat. Fiecare Cabalist, care a venit dupa ARI a ajutat la dezvoltarea invataturilor lui, un pic mai mult, deoarece ARI a pus fundatia pentru metoda corectiei.

Poti intreba: Dar Abraham, tatal natiunii? Nu lui ii apartine metoda corectiei? In timpul lui Abraham nu trecusem prin spargerea sufletelor si prin distrugerea Primului si celui de al Doilea Templu; perioada exilului nu ajunsese la sfarsit.

ARI a trait in timpul sfarsitului ultimului exil si, din timpul sau si prin durerea muncii timpului mantuirii a inceput nevoia de ascensiune. ARI  a luat metoda Cabala din timpul Patriarhilor si din timpul exilului si a facut o metoda a corectiei sufletelor. De aceea ne este atat de drag noua. Haideti sa speram ca meritam sa devenim adevarati studenti ai lui ARI.

Din partea a patra a Lectiei zilnice de Cabala, 15.07.10, Pri Hacham, Igrot (Scrisori), Scrisoarea 39