Tag Archives: Avram

Drum lung spre Templu, partea a treia

Nașterea Metodologiei Conectării

Avram a învățat de la cabaliștii care au trăit înaintea lui, începând cu Adam,primul om.  Avram a înțeles că egoismul uman crește de la generație la generație,transformându-ne astfel în egoiști și mai mari; ne detașează unii de alții și ne forțeazăsă ne exploatăm unii pe alții.

De aceea ne apropiem în cele din urmă de o stare în care începem să folosim egoismulnostru în mod corect, adică facem eforturi să ne ridicăm deasupra lui.Totuși,  rămânem complet  egoiști,  incapabili  să  ne  depășim  egourile  deși  ne  dămseama că egoismul nostru este cauza tuturor problemelor noastre. Vechii babilonieniau  suferit  mult  din  cauza  egoismului  lor;  umanitatea  continuă  să  sufere  și  azi.Egoismul ne distruge viața.

Descoperirea  lui  Avram  l-a  determinat  să  adune  un  grup  de  discipoli  care  eraupregătiți să se ridice deasupra egoismului care ardea în interiorul fiecăruia.A găsit mulți oameni pe care i-a adunat într-un grup și care erau dornici să se ridicedeasupra egoismului lor pentru că nu erau complet egoiști așa cum sunt contemporanii noștri. Egoismul lor era mult mai slab decât al nostru.

Pe lângă asta, ei și-au amintitcât de bună era viața lor înainte să înceapă să se urască unii pe alții, adică înaintearidicării Turnului Babel.Când au început vremurile grele, nu a mai rămas nimic pentru ei decât să se despartăși să se împrăștie prin lume. Mulți dintre ei au simțit că Avram chiar le oferea o soluțieadevărată  problemelor lor,  așa că ei  i  s-au alăturat  și  Avram a început să-i  învețemetodologia unității.

Astfel un grup care s-a denumit Isra-El (adică direct către Creator) a luat naștere. Eis-au chinuit să reveleze forța superioară care îi unea și care sălășluia printre ei. În timpce explorau forța superioară, și-au dat seama cum este lumea în care trăiesc. Rețeauape care o construim între noi este de fapt forța superioară.

Mai  târziu,  grupul  lui  Avram s-a  mărit  și  a  format  națiunea numită  Israel.  Israelreprezintă oamenii care depun efort pentru unitate și care muncesc pentru construireaconexiunii între ei deasupra separării.

Ei valorifică puterea separării pentru că ea le dă șansa să depună mai mult efort încăutarea unității, permițându-le astfel să recunoască forța naturii-sistemul guvernăriisuperioare.

Forța separării și puterea unității sunt două forțe opuse ale naturii, esențiale, ca plus șiminus, nord și sud. Una nu poate exista fără cealaltă.

De pe KabTV, O nouă viață, 05.07.2015

 

Întreaga lume este pe umerii noştri

Întrebare: Aş vrea foarte mult să văd realizarea acestei unităţi a oamenilor pe care o descri. Dar văd că suntem încă foarte departe de o asemenea unitate. Peste tot apar lupte pe toate nivelurile: în casă, la muncă, în guvern.

Pe de altă parte, spui că datoria mea este să corectez lumea şi să aduc pe toată lumea la unitate, ca şi cum întreaga lume se află pe umerii mei. Cum pot lucra cu întreaga lume?

Răspuns: Încearcă să îţi imaginez că poţi corecta lumea. Această lume ne este dată pentru aceaşi muncă pe care a făcut-o Avraam în Babilonul vechi.

El a început să unească oamenii explicându-le regula generală, „Şi îţi vei iubi aproapele ca pe tine însuţi”. Este imposibil să trăieşti în contradicţie şi în opoziţie cu această lege; altfel, atragem asupra noastră probleme şi dezastre.

O parte dintre oameni l-au auzit pe Avraam şi au părăsit Babilonul împreună cu el. Ei au format poporul lui Israel, care a trăit mulţi ani conform cu acest principiu. Nu înţelegem unicitatea poporului evreu, dar această unicitate a fost menţinută până astăzi numai pentru că aceşti oameni au trăit conform cu principiul dăruirii şi iubirii, al unităţii.

Din acest motiv este unic poporul evreu şi toţi sunt de acord cu asta. Astăzi, nu mai trăim după aceste prinicpii şi, în ciuda acestui lucru, un anumit tip de particulă a rămas în noi şi este primită de undeva, ca o amintire. Şi prin această unicitate a poporului Israel, primim încă beneficiu din această unitate veche.

Nu există alegere; astăzi ne apropiem din nou de aceaşi situaţie. Este posibil să aranjăm întreaga lume şi pe noi înşine numai dacă ajungem să ne asemănăm şi să fim în echivalenţă cu natura. Iar natura este integrală şi conectată în întregime, toate elementele ei se completează unele pe altele.

Ştiinţa modernă descoperă această integralitate şi conexiune reciprocă, iar noi trebuie să începem să ne apropiem de ea. Pentru asta, trebuie să ne ridicăm deasupra egoului nostru, către unitatea generală. Sperăm la succes, repde şi curând.

Din programul radio Israe 103FM, 2/8/15

 

În același loc după câteva mii de ani

Întrebare: Spuneți că doar evreii sunt pregătiți să ajute lumea în condițiile crizei globale. Cum exact?

Răspuns: Este conform metodei care a fost descoperită de Avraam. Mai exact, el a înțeles de ce ego-ul crește constant și că dezvoltarea umană este numită astfel. În timpul procesului, tot mai multe catastrofe sunt experimentate.

Alături de toate succesele și reușitele, ego-ul ne împinge tot mai mult spre abis, făcând viața dificilă și umplând-o cu o tensiune inevitabilă. Mai mult, în zilele noastre, ego-ul a crescut exponențial, nu liniar. Deci, descoperind toate astea, Avraam a descoperit o putere unică în natură, care este puterea dăruirii și iubirii.

Putem atrage asta din natură și prin forța pozitivă, să dominăm negativitatea noastră egoistă. Cum? Prin conexiune și unificare cu celălalt. Grație convergenței noastre, descoperim această putere între noi care poate să acopere întregul nostru ego. Apoi ne simțim ca și cum am fi sub o umbrelă de siguranță. Natura nu ne deranjează deloc și nu suntem amenințați de nici un rău. Nu pierdem nimic, nu avem nevoie de competiție și nu avem nevoie să devorăm pe celălalt. Peste tot există abundență deplină, pace și liniște în întreaga lume.

Aceasta a descoperit Avraam și și-a învățat studenții cu care s-a desprins din Babilon și a mers în țara lui Israel.

Suntem proprietarii acestei înțelepciuni. Și națiunile lumii simt asta, în special în aceste vremuri de criză globală. Aceasta este în plină expansiune și nu vedem un sfărșit. Vor exista alte pauze, dar tendința este de a ne deplasa spre un abis. În aceste condiții, națiunile lumii înțeleg că avem soluția. Asta deoarece ei sunt precum vechii babilonieni, din care ne-am ramificat în mod diferit.

Atunci, Avraam a spus tuturor: ”Mai târziu, veți face față faptelor și veți înțelege că această metodă de combatere a răului, a ego-ului, cu bine, puterea iubirii altruiste, este obligatorie. Nu doriți să realizați asta acum? Atunci veți realiza asta în câteva mii de ani.” Nu există alegere și această perioadă a fost ca un moment în realitatea noastră.

Și acum, mii de ani au trecut. Astăzi, suntem deja aproape de finalul procesului. La final, întreaga omenire trebuie să fie conștientă de asta, că înțelepciunea Cabala, care a fost dată evreilor și de care ei au uitat, este imperativă pentru asta. Este necesar a contracara ego-ul care distruge omenirea și se devorează pe sine, ca un cancer care devorează corpul.

Din kab.tv, ”O Viață Nouă”, 25.11.2014

Lumea întreagă este Babilonul antic

Întrebare: Recent, ați avut o serie de prelegeri în Statele Unite. Cine a fost publicul dumneavoastră?

Răspuns: Publicul meu este Babilonul antic, de unde Avraam a dorit să ia toți oamenii și să-i aducă la următorul nivel de existență. Nu împărțim pe nimeni în funcție de culoarea pielii sau a altui motiv; ne adresăm întregii omeniri exact în același mod. La urma urmei, cine sunt evreii? Sunt cei care, în dorința lor de a încerca să găsească sensul vieții, l-au urmat pe Avraam. Există milioane de persoane ca acestea astăzi.

Întrebare: Credeți că poporul evreu a fost ales?

Răspuns: Prin popor evreu, vreau să spun cei care sunt descendenți ai Babilonienilor care l-au urmat pe Avraam, și au creat poporul pe baza legii ”iubește aproapele tău ca pe tine însuți”, adică, cei care sunt conectați unii cu ceilalți, și cei care aspiră astăzi să atingă existența superioară, așa cum discipolii lui Avraam au făcut-o altădată. Și asta nu depinde de culoarea pielii.

Din kab.tv, ”Opinii speciale”, 17.08.2014

Un popor al ideii

Istoria ne spune că oamenii noştri s-au adunat în jurul Ideii. Nu în jurul râului, nu în jurul unui anumit domeniu, ci în jurul Ideii. Putem respinge, rezista şi striga că vrem să fim ca toţi ceilalţi. Nimic nu va veni din asta. Nu vom fi ca toţi ceilalţi pentru că tocmai Ideea determina ceea ce ar trebui să fim.

Această Idee a fost prezentată de către Avraam în urmă cu 3800 ani, într-o formă fragmentată, sfâşiată de discordia din Babilon. Acest lucru nu a fost ceva filozofic sau un ghicit. Legea care guvernează lumea a fost revelată lui Avraam.

Apoi, totul a fost „condus” de idoli. Orice fenomen natural a avut zeul său. Şi Avraam a zis: „Vă  închinaţi în zadar. Nu sunt idolii cei  ce conduc lumea. Există o lege unică. Legea Naturii. Legea echilibrului. Legea Unităţii. Legea Iubirii infinite. Noi existăm în ea. Ea ne acoperă precum o  mamă îşi acoperă copilul. Dacă am corespunde, am prospera. Dacă nu corespundem, vom suferi.”

Din întregul Babilon, doar câteva mii de oameni au ascultat de Avraam. Ei l-au urmat în căutarea fericirii.

Astfel, s-a născut poporul lui Israel. „Iubeste-ti aproapele ca pe tine însuţi” a fost temelia acestei naţiuni. Unitatea a devenit rădăcină.

Din broşura, “Este timpul să acţionăm”

De ce Avraam?

Baal HaSulam, „Matan Tora” (Dăruirea Torei), cap. 5 : Mai întâi trebuie să înţelegem de ce Tora a fost dată anume neamului lui Israel şi nu la fel şi tuturor oamenilor lumii. Este aici, Doamne fereşte, implicat naţionalismul?

După cum ştim chiar Tora ne dă un răspuns negativ la această întrebare. Ea ne explică cum Avraam, strămoşul neamului lui Israel, a fost un preot înalt în Babilonul Antic, printre oameni care erau departe de cunoaşterea realităţii Creatorului. El a descoperit metodologia cabalistică, ca şi din întâmplare, fiindcă evident, el era deja destul de dezvoltat pe plan intern.

Era a zecea generaţie de la Adam, primul om care a descoperit Lumea Spirituală, şi până la Noe şi încă zece generaţii înainte de Avraam. De fapt, noi vorbim de dezvoltarea internă a punctelor în inimă şi primul din ei a fost Adam. Se poate imagina acest proces ca cercuri concentrice, radiind din interior spre exterior. Al douăzecilea cerc de dezvoltare a dorinţei este reprezentat de Avraam.

De aceea, Avraam avea deja un fundament, baza internă pregătitoare creată iniţial de gradul de Adam. Nivelul lui Avraam a fost foarte înalt. În timp ce Adam L-a descoperit pe Creator cu o dorinţă mică de primire, Avraam L-a descoperit peste o dorinţă egoistă mare care se ridicase în Babilon. Pe de-o parte el avea baza necesară şi pe de altă parte, încărcarea inimii. Ca de obicei, una este compatibilă cu cealaltă.

Ca rezultat, Avraam a fost capabil să înţeleagă şi să dezvolte metodologia cabalistică, în timp ce Adam, cu un vas mic, care nu crescuse încă şi cu puţina Lumină, nu a putut să dezvolte, să prezinte, să o explice oamenilor.

Baal HaSulam explică ordinea dezvoltării globale care este împărţită în trei faze a câte două mii de ani fiecare: HBD (Hohma, Bina, Daat), HGT (Hesed, Gvura, Tiferet), şi NHY (Neţah, Hod, Yesod). Deşi vasele curate ale primilor Cabalişti sunt aproape de Lumină, le este imposibil să reveleze metoda fără dorinţe mari, aprige, care cer Lumini mai mari pentru dezvăluirea lor în toată bogăţia de detalii.

Important, ne e clar că pentru a dezvălui metoda cu adevărat în profunzime, omul are nevoie de o dorinţă mare, de un egoism mare, împotriva căruia se dezvăluie o Lumină mare. Numai atunci vom avea noi oportunitatea să prezentăm lucruri noi, astfel încât acestea să fie înţelese.

De aceea a devenit Avraam fondatorul metodei de corecţie. Nu a putut fi descrisă corespunzător înaintea lui fiindcă nu era încă nimic de corectat. Baza au devenit condiţiile din Babilon. Punctul din inimă s-a trezit în Avraam şi în miile lui de studenţi şi au pornit spre pamântul cananian către dorinţa destinată corecţiei şi astfel acesta, să poată deveni în viitor pământul lui Israel.

Babilonul este dorinţa coruptă care dezvăluie partea care poate fi corectată. Lucrând la această parte o facem pamântul Canaan. După un timp, dorinţa egoistă apare în el şi ei se întorc în Egipt iar apoi în deşert şi, în final, în pamântul lui Israel.

Din partea a cincea a Lecţiei zilnice de Cabala 6/21/2011 „Matan Tora”