Tag Archives: calea suferintei

Omul într-o lume globală

Cabala, Michael LaitmanÎntrebare: Ce este o lume globală?

Răspuns: Aceasta este lumea noastră în toate modurile posibile de conectare cu ea însăși. Noi trebuie să o cercetăm pentru a simți natura ei universală, să ne simțim ca parte din ea, să devenim ca ea și să ne transformăm într-un component folositor ei.

Întrebare: Pentru ce are un om simplu nevoie de asta?

Răspuns: Pentru a deveni o parte a lumii. Fără asta, nu-ți vei îndeplini misiunea și, mai devreme sau mai târziu legile stricte ale naturii te vor aduce la asta pe calea suferinței.

Mai întâi de toate, este nevoie să fii folositor societății fiindcă ești o parte din ea și nu poți să scapi de asta. În societate trebuie să prevaleze înțelegerea deplină că lumea este integrală și fiecare parte din ea este absolut dependentă de cealaltă. Asta obligă pe fiecare să fie implicat în educația integrală, în înțelepciunea conexiunii, fiindcă altfel nu va obține nimic de la societate.

În plus, dacă nu vrei să participi la asta, atunci vei merge în afara cadrului societății. Vei face ceea ce vrei dar, nimeni nu te va servi și nimeni nu te va ajuta cu nimic. Prin lipsa ta de participare îți lipești o etichetă de respingere.

Din KabTv „Conversații cu Michael Laitman” 13/05/2013

O mulțime de întrebări despre Înțelepciunea Cabala

Intelepciunea Cabala

Intelepciunea Cabala

Întrebare: Este Înțelepciunea Cabala o înțelepciune secretă sau un studiu practic?

Răspuns: Înțelepciunea Cabala este un studiu practic. Este un secret pentru cei care nu se preocupa cu ea, și se dezvăluie celor care se ocupă cu ea.

Întrebare: De ce are nevoie cineva de Înțelepciunea Cabala?

Răspuns: Dacă o persoană crede că nu are nevoie de ea, este un semn că nu are nevoie de ea, și invers. Poate fi și o a treia posibilitate. Caută, și vei găsi ce este, și atunci vei înțelege dacă ai nevoie de ea sau nu.

Întrebare: Este discuția în cerc o nouă formă de studiu?

Răspuns: Cercul este cea mai veche formă de studiu pentru cei care doresc să se asemene Creatorului. Abraham a folosit-o pe timpul lui, când i-a învățat pe urmașii lui. Acesta este motivul pentru care este singurul fel în care Înțelepciunea Cabala poate fi însușita și studiată.

Întrebare: Câte lumi există?

Răspuns: Există un număr infinit de lumi! Fiecare stare spirituală se numește lume.

Întrebare: Ce este scară dorințelor?

Răspuns: Dorințele noastre cresc încontinuu, iar noi trebuie să le aranjăm sub formă unei scări pe care noi doar putem urca, astfel simțind că avansam.

Din „Conversatii cu Michael Laitman”, KabTV, 13/05/15

Ca un mănunchi de trestii – Paria, partea 3

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 5

DOUĂ CĂI – UNA BINECUVÂNTATĂ,

UNA DUREROASĂ

Starea de izbăvire – dobândirea Creatorului de către toată umanitatea – este obligatorie. Baal HaSulam spune că există două căi prin care putem ajunge acolo: calea Torei, când adoptăm de bună-voie legea dăruirii, ca mod de viaţă, sau calea suferinţei, în care realitatea ne sileşte să adoptăm, împotriva voinţei noastre, legea dăruirii, ca mod de viaţă.138

Deşi aceşti doi înţelepţi contemporani pot să pară imperativi, ei au o bază solidă în afirmaţiile lor. Talmudul scrie, ”Rabi Eliezer spune, ”Dacă Israelul se căieşte, ei vor fi salvaţi. Dacă nu, ei nu vor fi salvaţi.” Rabi Iehoşua i-a spus acestuia, ”dacă nu se căiesc, ei nu vor fi salvaţi, iar Domnul va aşeza peste ei un rege ale cărui decrete sunt la fel de aspre ca ale lui Haman, atunci Israelul se va căi şi El îi va reforma.”139

Chiar şi acel moment de seamă de la poalele muntelui Sinai, când noi toţi am primit Tora, într-un spectacol extraordinar audio-vizual, nu a fost, se pare, atât de fericit sau de festiv, precum a fost el descris. Talmudul ne spune că împrejurările erau de aşa natură încât noi nu puteam face altceva, în afara faptului de a o accepta. În terminologia zilelor noastre, am spune că Domnul ne-a făcut o ofertă de nerefuzat: ”Este scris, ”Şi ei au stat la marginea muntelui.” Rav Dimi Bar Hama a spus că aceasta înseamnă că Domnul a silit muntele să se clădească peste Israel, ca o grotă şi le-a spus lor: ”Dacă acceptaţi Tora (Legea dăruirii), foarte bine, dar dacă nu, acolo vă va fi mormântul”.”140

Într-adevăr, nimeni nu a spus vreodată că este uşor să fii primul născut. Dar evreii, descendenţii clanului lui Abraham, sunt exact acest lucru. Ei au fost primii care au dobândit scopul Creaţiei; de aceea, în mod natural, este sarcina lor aceea de a deschide drumul pentru întreaga umanitate. Atâta timp cât vom evita să ne asumăm acest rol, vom întâmpina doar respingeri din partea tuturor naţiunilor.

138 – Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), Scrierile lui Baal HaSulam, “Libertatea” (Ashlag Research Institute, Israel, 2009), 420.

139 – Talmudul Babilonian, Masechet Sanhedrin, 97b.

140 – Talmudul Babilonian, Masechet Avodah Zarah [Idolatrie], 2b.

Un drum făcut din intersecţii

Nu numai că avem oportunitatea de a câştiga liberul arbitru, ci pur şi simplu trebuie să facem asta. Nimeni nu va fi în stare să o evite, deoarece toate forţele naturi ne împing şi ne trag către asta. Voi, toţi ceilalţi, fiecare persoană din lume, toată lumea va trebui să îşi realizeze într-un fel liberul arbitru.

Două căi se află în faţa noastră: calea Luminii (calea Cabala) şi calea suferinţei. Alegeri trebuie făcute în fiecare moment. Să nu credeţi că dacă odată ce vă aflaţi la o intersecţie alegeţi să o luaţi la dreapta sau stânga, veţi continua acel drum.

Am mers un metru înainte pe un anumit drum şi, acum, sunt pus din nou în faţa altei alegeri, stând la intersecţie din nou. Fac alegerea, fac un pas pe drumul ales şi mă găsesc din nou în faţa unei intersecţii unde fac iar o alegere. La fiecare pas îmi este dată libertatea de a face o alegere şi aceleaşi două căi se deschid înaintea mea.

Trebuie să aleg tot timpul între ele, în fiecare moment, de la o stare la alta, în fiecare nou punct de-a lungul căruia avansez, construind din ele o linie, un drum spre corecţia finală, Gmar Tikkun.

În fiecare nou punct, trebuie să decid în ce direcţie voi merge şi, deoarece un punct este un cer, aleg din toate cele 360 de grade. Totuşi, în principal, toate aceste direcţii se unifică în două căi posibile: calea Luminii şi calea suferinţei.

Din prima parte a  Lecţiei zilnice de Cabala 2/18/2011Scrierile lui Rabash