Tag Archives: crestinism

Totul este trecător, numai relaţia cu Cel Etern este eternă

Întrebare: Ierusalim este un oraş cu trei religii. În Islam, Ierusalim este considerat un oraş sfânt pentru că, conform legendei, Profetul Mahomed a fost transportat în mod miraculos de la Mecca la lerusalim şi de acolo a urcat la cer. De ce toate religiile se îndreaptă spre Ierusalim?
Răspuns: Toate religiile vorbesc despre forţa superioară. Diferenţa este că fiecare recunoaşte proprii reprezentanţi ai forţei superioare: Mahomed, Moise şi Iisus. Religiile nu se contrazic în ceea ce priveşte forţa superioară, toate sunt de acord cu existenţa unui singur Dumnezeu.

Toate dezacordurile apar în ceea ce priveşte reprezentanţii acestei forţe şi cerinţele care le sunt date oamenilor, prin mesagerii lor.

Întrebare: Cum a putut religia să supravieţuiască atâta timp, milenii?

Răspuns: Religia există pentru că omul nu are o altă cale de a contacta forţa superioară decât prin acei profeţi, toţi cei care sunt consideraţi sfinţi în religie.

Omul se agaţă de religie, înţelegând că totul din această lume este tranzitoriu: astăzi există iar mâine nu. Numai conexiune cu Forţa Superioară – eternă şi perfectă –  nu dispare. Fiecare religie ne învaţă cum să ne comportăm pentru a veni în contact cu ea, printr-un reprezentat al Forţei Superioare.

Înţelepciunea Cabala nu se ocupă cu religii şi credinţe, care, în plus la cele trei, există într-un număr foarte mare.

Baal HaSulam scrie în articolul „Esenţa religiei şi scopul ei” că adevărata religie este Cabala care îl revelează pe Creatorul fiinţei umane. Iar religiile care există astăzi sunt doar pentru a sprijini omul în timpul cât se dezvoltă până creşte şi poate să înţeleagă o metodologie comprehensivă, adică Cabala.

Cabala nu aparţine nici unei religii: nici iudaismului nici creştinismului sau islamului. În ea se atinge un punct unde „casa mea va fi o casă de rugăciuni pentru toţi oamenii”, iar toate naţiunile lumii vor ajunge la Creator.

De aceea, toată lumea trebuie să folosească aceeaşi tehnică pentru descoperirea Creatorului către fiinţele create, nu legate de o singură naţiune. Avram este părintele celor trei religii.

Dar de fapt, baza învăţăturii lui Avram este înţelepciunea Cabala. Avram a scris Cartea Creaţiei, în care ne spune cum să descoperim forţa superioară, care ne este ascunsă.

Grupul de discopoli al lui Avram, care mai târziu a crescut şi s-a transformat în poporul Isarel, a descoperit forţa superioară. Poporul lui Israel a trăit în conexiune cu forţa superioară, până la distrugerea primului Templu. Este scris că „Ei au verificat de la Dan la Beer Şeba.. şi nu au găsit niciun băieţel sau fetiţă, bărbat sau femeie, care nu erau experţi în legile impurităţi şi purităţii.”

Dorinţele erau aşa de corectate încât chiar şi un copil putea simţi forţa superioară. Aceasta a fost o perioadă de timp în istoria naţiunii Israel, până când a căzut de la acest nivel înalt şi a ajuns în întuneric şi ascundere faţă de Creator. Apoi au apărut toate religiile.

Dar acum trăim în timpul în care toate religiile îşi expun gradual goliciunea. Se trezesc pentru ultima dată înainte de a dispărea complet. Suntem pe cale să devenim martori la războaie majore în fiecare religie şi între ele.

Asta a fost spus de către profeţi, descriind aşa numita eră a lui Mesia, în care ne aflăm astăzi. Ne aflăm în faţa unor clipe dificile, până când oamenii vor deveni complet dezamăgiţi de toate religiile şi vor realiza care este singura metodă corectă actuală. Cabala nu vorbeşte doar de profeţi şi de profeţiile lor ci revelează omului forţa superioară.

Din emisiunea de pe Kab TV „O nouă viaţa” din 7.5.2015