Tag Archives: Criza

Să descoperim un nou gol, să deschidem inima

Întrebare: Am aflat un lucru foarte important la acest congres, acela de a ne uita mai mult unul la celălalt. Apoi descoperi că poţi găsi o mare bucurie la prieteni, în timp ce în interiorul tău este un mare gol.

Răspuns: E minunat! Descoperi un nou gol. Nimic nu e vechi. Nu este aşa cum era înainte şi am revenit la a mă roade din nou pe mine însumi aşa cum făceam în urmă cu două luni, doi ani sau 20 de ani. Stai, ai mai multă experienţă şi spui: prin asta am trecut în urmă cu 15 ani, cu 20 de ani.

Fiecare nivel reprezintă zece Sefiroți. Se învârt în noi şi te simţi ca şi cum nu se întâmplă nimic. Totul este la fel! Chiar şi când ajungem la finalul corectării, descoperim că totul este aşa cum era înainte. Se schimbă doar atitudinea unei persoane faţă de ce e în jur şi astfel vede o nouă lume. Se ridică deasupra vieţii şi morţii, desupra vitezei luminii.

Golul descoperit este un lucru minunat. Nu înţeleg de ce trebuie să vă plângeţi de asta. Ce forţe se pot revela în mine când încep să simt că sunt mai mic decât toţi ceilalţi, atunci când mă apropii de prieteni! Cu ce viteză mă îndrept către ei doar ca să fiu parte din ei şi să mă simt pierdut printre ei! Ce dar poate fi mai frumos? Cum altfel poţi fi stimulat?

Întrebare: Nimic nu este mai frumos de atât, dar problema este că vălul care acoperă inima nu cade…

Răspuns: Ceea ce simţi acum este o înstrăinare de ceilalți din ce în ce mai mare, şi tu nu eşti la nivelul la care prietenii sunt conectaţi, fideli, şi aproape unul de celălalt. Asta înseamnă că vălul a fost deja lăsat în jos, sau cel puţin un strat din el.

Se spune: „După şapte straturi de piele”. Aceasta nu este doar o vorbă; se referă la cele şapte straturi ai celor şapte Sefiroți inferiori din Partzuf (cei şapte Sefiroţi care primesc).

Straturile se duc treptat, unul după altul, şi datorită acestui lucru, golul pe care începi să-l simţi în interior este revelat în contrast cu marea intenţie generală, plăcerea, dorinţa, foamea pe care prietenii tăi o simt. Simţi că este viaţă acolo, că ceva fierbe, în timp ce în interior, simţi o răceală, un gol întunecat. Asta reprezintă deschiderea inimii. Treptat, treptat inima ta se deschide şi vălul cade. Trebuie să te bucuri de asta.

De la Congresul de la Sankt Petersburg, „Ziua a treia”, 14.07.2013, Lecţia a cincea

Criza: găsirea soluţiei

Astăzi, devenim tot mai conştienţi că existenţa noastră este dăunătoare şi numim asta „criză”. Încă nu credem că este vorba despre o criză generală care înglobează toate domeniile existenţei umane. Încă nu credem şi nu conectăm toate crizele individuale în sânul familiei, în educaţie, în cultură, în ştiinţă, în relaţii şi cel mai important, criza ameninţă existenţa noastră financiară, economică şi ecologică. Totuşi, toate aceste crize sunt, în esenţă, aceeaşi criză.

În general, cuvântul criză, în traducerea şi semnificaţia sa corectă, simbolizează naşterea. În ebraica veche şi de asemenea, în aramaică, termenul indică acelaşi lucru, un loc unde o femeie dă naştere. În timpurile vechi, existau pietre speciale de naştere, acolo unde o femeie da naştere cu ajutorul moaşelor. Acest loc a fost numit “Mashber”. Acest simbol se regăseşte pentru a simboliza naşterea în numeroase limbi, tradus prin „naşterea a ceva nou”.

Adică, nu ar trebui să considerăm o criză aşa cum este văzută de toţi cei care vor să obţină mai mult din această lume şi care, între timp, acţionează precum egoiştii, fără nicio deliberare. Puteţi vedea că există mulţi oameni care gândesc că ceva trebuie să fie corectat în această criză şi apoi totul va fi bine, aşa cum era cu o zi înainte.

Dar în ultima vreme, există tot mai puţine persoane ca acestea şi vom vedea toate acestea întâmplându-se foarte repede. După cinci ani de criză, este deja clar că ea continuă şi nu va trece  de la sine. Se spune deja că va dura în jur de douăzeci de ani ca să treacă, ca şi cum ar fi posibil să corectezi ceva utilizând vechi metode. Deja a devenit clar că această criză nu se va termina într-un an sau anul viitor.

Conform înţelepciunii Cabala, criza va continua. Ea va evolua şi se va adânci. Încă vom atinge stări pe care, la ora actuală, le vedem ca imposibile, când oamenii vor pierde faţa lor umană, devenind precum animalele sălbatice, luând asupra lor legile, reguli generale şi normele de comportament care au fost considerate ca inumane, sub nivelul uman de-a lungul secolului al XXlea. Convenţiile acceptate vor fi date de-o parte de ego-ul nostru în evoluţie şi, în general, progresiv, vom coborî la nivelul fiarei.

Pe durata acesteia, ar putea fi chiar războaie. Vedem se întâmpă deja asta în lume , când dintr-o dată, fără raţiune clară, izbucnesc conflicte în diferite regiuni şi naţiuni şi fenomenele încep să apară, motivele adevărate nefiind clare pentru toată lumea. În esenţă, aceste motive au existat mereu dar au fost îngropate în interior şi nu au fost vizibil sau destul de importante pentru a provoca probleme, precum în Siria sau Liban, şi aşa mai departe. Se vorbeşte aici despre probleme sociale şi politice.

Şi în plus de asta, există raţiuni economice profunde, pentru că ego-ul se dezvăluie în primul rând şi înainte de toate, în domeniul economic. Aceasta, deoarece economia reflectă legătura dintre noi, cine cui dă, cât şi cum primesc. Prin urmare, economia ne arată în primul rând, cât a devenit sistemul de necontrolat. Nu înţelegem, deloc, ce legi sunt acelea care ne guvernează în prezent, deoarece lumea este în creştere la un alt nivel. Conform nivelului său de dezvoltare, umanitatea a trecut deja prin stadiul egoist şi a atins o anumită limită. Şi, cum spera deja Baal HaSulam, la începutul secolului al XXlea, plecând de acum, din ce în ce mai mult, ne vom da seama că trebuie să ne conectăm.

În esenţă, toate aceste condiţii existau şi în Rusia, în timpul revoluţiei socialiste. Sunt toate revelaţiile evoluţiei interioare a fiinţei umane, spre o nouă ordine socială. Dar, în final, nu a fost nimic. Precum ştiţi, Baal Hasulam a sperat foarte mult că revoluţiile în Rusia şi în Polonia vor evolua în mod diferit, şi nu doar pentru a lua puterea în propriile lor mâini şi a stabili o nouă ordine egoistă, un nou guvern. Primul război mondial a fost „un declanşator”, prima „lovitură”, primul impuls spre faptul că lumea trebuie să înceapă să

De aceea este spus în înţelepciunea Cabala că dacă oamenii nu reuşesc să înţeleagă că evoluţia trebuie să se facă prin conexiunea deasupra ego-ului, evoluţie care ne conduce acum spre această conexiune, lumea va continua să devină din ce în ce mai de neînţeles. Aceasta, deoarece natura, care a fost deja descoperită în fiecare dintre noi şi noi toţi împreună, ne-a împins, de mii de ani, într-o formă egoistă.

În conformitate cu ego-ul nostru, noi am dezvoltat ştiinţa, tehnologia, comerţul şi diverse relaţii sociale, noi am schimbat societatea, am trecut printr-o schimbare de formă…

Dar, în cele din urmă, ego-ul a ajuns la finalul dezvoltării sale şi a început să „ruleze” în sine. De ce ? Deoarece natura a dezvoltat şi expus întregul ego, extinzându-l la o stare de conexiune absolută, mutuală, globală, „rotundă”. Prin urmare, noi trebuie să fim, de asemenea, „rotunzi”, adică uniţi într-un întreg, şi noi nu facem asta.

Revelat aici, nu este doar un soi de tulburare, ci mai degrabă, este o diferenţă fundamentală între mecanismul nostru economic, politic, social şi intern, şi tot ceea ce există, acest sistem, acest program pe care natura îl aduce pentru noi. Acest lucru se datorează faptului că, a început să fie descoperit nu doar într-o formă mai egoistă, ci într-o formă de comunicare egoistă. Şi totuşi, în acest sistem, există diferite conexiuni altruiste, între noi, care încep a fi revelate, datorită cărora devenim complet transformaţi.

Astfel, se formează o suprapunere între cele două sisteme. Natura sistemului intern este dezvăluită, mai mult, ca fiind altruistă, integrală sau analogică, în timp ce am ajuns să existăm în sânul unui sistem egoist de conexiune mutuală, pe care l-am dezvoltat de milenii. Şi astfel, natura care a stârnit această evoluţie egoistă în noi, s-a schimbat şi continuă să se schimbe, din ce în ce mai mult. În esenţă, Creatorul, sistemul de conexiune integrală, a început să se dezvăluie mai mult în societatea umană, în civilizaţie.

Această stare de opoziţie între cele două sisteme este periculoasă şi nu este deloc evidentă pentru toată lumeai. De aceea, niciun lider de astăzi, oameni de ştiinţă, tehnicieni, politologi, sociologi, politicieni, economişti sau finanţişti, niciunul dintre ei nu ştie cum să gestioneze acest sistem.

Aceasta este cea mai mare problemă. Întotdeauna am guvernat prin dezvoltarea ego-ului; noi l-am condus spre diverse obiective şi domenii. Cineva care a fost mai egoist, mai inteligent, a profitat. Am încercat să facem asta şi în alte forme, precum revoluţia socialistă. Dar nu a existat nicio modalitate de a unii oamenii şi atunci, la final, egoiştii au sosit la putere şi au început să conducă, utilizând doar sloganuri socialiste şi altruiste dar în esenţă, cu acelaşi sistem egoist. De aceea, nu a ieşit nimic din toate astea; dimpotrivă, totul a devenit mai rău.

Şi nu este clar cum va continua lumea să progreseze şi să se dezvolte, înainte de a descoperi că există o metodă de tranziţie de la acest sistem egoist, în care se găseşte toată civilizaţia umană, spre un sistem altruist integral. Aşadar, de noi depinde să clarificăm asta şi să o spunem altora.

Din pregătirea Congresului Krasnoyarsk 13/06/13

Când vor deveni înțelepte masele populare?

Întrebare: Forța conducătoare a evoluției este descoperirea rețelei globale a umanității. În ultimii ani, această descoperire a început să fie exprimată într-o formă interesantă, numită “înțelepciunea mulțimilor” sau “crowdsourcing,” adică atunci când oamenii se conectează nu doar în scopul de a vorbi, ci pentru a produce un rezultat particular. Cu alte cuvinte, aceasta este o conexiune care produce într-adevăr, ceva anume. Rezultatul unei asemenea conexiuni este întotdeauna, la un nivel mai înalt decât suma părților sale.

Ce este această inteligență colectivă, înțelepciunea mulțimilor? De ce inteligența grupului excedează inteligența unei persoane?

Răspuns: Inteligența colectivă a început să se manifeste foarte recent.

În principiu, a existat dintotdeauna, o rețea colectivă care ne unește. Întregul univers a fost considerat un întreg unitar, de către filozofi, fizicieni și mulți alți cercetători ai naturii. Cum ar putea să nu fie un întreg unificat, acest univers născut dintr-un punct, care treptat, a început să se extindă?

În natură nu există haos, acesta poate exista numai în mintea noastră. Atunci când examinăm natura, vedem cu claritate legile care operează în ea, iar dacă nu vedem aceste legi, fie ele generale, fie specifice, acest fapt reflectă doar lipsa noastră de cunoaștere. Cu cât descoperim mai multe despre natură, cu atât înțelegem mai deplin, conexiunea absolută care există în ea.

Această conexiune există la toate nivelurile naturii. Individul și societatea nu fac excepție, fiind produse ale naturii. Noi nu am creat lumea și nici pe noi înșine astfel, deși ne-ar plăcea să credem că suntem absolut independenți. De fapt, pe măsură ce avansăm, legile evoluției societății omenești ne sunt revelate într-o măsură tot mai mare. Observăm cât de obiective sunt aceste legi: nu putem face nimic în privința lor, putem doar enunța faptele, așa cum sunt.

Prin urmare, rețeaua care leagă la un loc părțile minerale, vegetale, animale și umane ale naturii, este unică. Timpul nostru, cel de pe urmă, este acela în care se revelează partea cea mai dezvoltată a naturii. Societatea omenească începe să descopere că este și ea inclusă într-o rețea globală, integrală și că această rețea este atât de interconectată încât, privind lucrurile prin prisma ei, ne dăm seama că este imposibil ca măcar să ne imaginăm libertatea de alegere a unei persoane. Realizăm că nimic nu este aici întâmplător, etc.

Totul este inclus, cu o precizie absolută, în acest program evolutiv, care ne arată interdependența totală dintre noi precum și, pe măsură ce vom descoperi acest lucru, faptul că suntem integrați în el, fiind obligați să acționăm ca atare.

În conformitate cu cercetările din domeniul fizicii, o persoană care observă ceva, care se petrece undeva, în spațiul cosmic, sau în interiorul microcosmosului, se aduce pe sine în acest eveniment, astfel evenimentul este supus schimbării. Acest fenomen demonstrează totala dependență dintre diversele niveluri, în acest caz, dintre nivelurile uman și mineral ale naturii.

Această rețea a dependenței mutuale complete, a fost descoperită de noi treptat, ea dezvoltând umanitatea și conducând la integrarea ei. În momentul în care întreaga rețea este revelată, noi trebuie să corespundem cu ea. În caz contrar, în măsura în care nu vom fi similari cu ea, vom resimți tot felul de probleme, pe care le numim, in general, crize.

Iată că, pentru prima dată, am ajuns la o criză pe termen lung, care durează deja de câteva decade. Cei dintâi oameni care au perceput-o au făcut asta acum cincizeci de ani. Ei sunt membrii Clubului de la Roma, care au început să promoveze diferite articole pe acest subiect. De atunci, criza a continuat să evolueze, prelungindu-se în familie, în educație și cultură, etc.

Ne găsim în fața unui sistem integrat complet nou. Cu toate acestea, fiind individualiști, egoiști, nu ne putem acomoda cu el. De aceea se impun schimbăril în interiorul individului. Deoarece aceste schimbări nu au avut loc în noi, criza va continua, cu siguranță. Vom observa creșterea ei. Rețeaua de conexiuni dintre noi se descoperă tot mai mult, pe când noi, încă nu înțelegem cât de deosebiți suntem față de ea. Prin urmare, este prea devreme să vorbim despre crowdsourcing (înțelepciunea mulțimilor).

Atunci când ne reunim în grupuri, vedem că suma tuturor eforturilor și acțiunilor noastre este mult mai mare decât simpla însumare a acestora. În acest caz, se creează un tip diferit de sumă. Mai mult, suma devine semnificativă. Ea apare sub forma unei înțelepciuni venite de la nivelul următor, de parcă ar fi o profeție, sau, cu alte cuvinte, este ca și cum am avea un punct de vedere superior, dincolo de timp, dincolo de ceea ce putem vedea prin eforturile noastre unificate, intrăm într-un fel de similaritate cu rețeaua integrală.

Aceasta se petrece în grupurile mici, care sunt încă egoiste. Dacă am putea reuni un grup cu adevărat integral, oamenii din acesta dorind să se ridice la nivelul de integrare cerut de rețea, atunci aceștia se vor găsi într-o altă dimensiune, aceea înspre care natura dorește să ne îndrepte

De fapt, conform naturii, noi ne găsim tot la nivelul animal al evoluției și ne îngrijim doar de corpul nostru. Când vom fi preocupați de inteligența colectivă, de realizarea colectivă, de existența noastră integrală, atunci vom putea vorbi despre o adevărată înțelepciune a mulțimilor.

Această existență integrală este imaginea unui Om unificat, Adam. Nu este o imagine fizică, este una spirituală, o reuniune supra-egoistă a tuturor caracteristicilor nostre. [107273]
Din emisiunea de pe KAB TV “Înţelepciunea poporului” 5/6/13

 

Un Mesaj Coplesitor

Intrebare: Astazi criza a ajuns in toate colturile lumii si nimeni nu intrevede solutia ei. De ce sa nu examinam sistemul economic in mod analog cu sistemul nostru de educatie, si sa il oferim lumii?

Raspuns: Noi putem oferi o descriere minunata a economiei in perioada corectiei finale: o societate echilibrata, un consum in limitele necesitatilor rezonabile, conservarea naturii si a omului, dezvoltarea unica a unor proiecte care economisesc timp si energie si aduc benficii sanatatii oamenilor….Toate acestea sunt logice si usor de comunicat in scris, daca nu scrieti despre recompensele egoiste, ci despre necesitatile de baza, armonia dintre noi si natura.

Insa cum putem ajunge la acest stadiu? Cum putem explica asta magnatilor moderni celor care decid soarta intregii lumi? Ei manipuleaza guverne care in schimb manipuleaza oameni. Deci cum le putem prezenta lor acest scop final? Cum le putem spune despre fazele de pe calea catre acesta? Ei pot intreba:”Si noua ce ne ramane?” Ce le putem spune?

„Veti primi exact aceeasi masura ca o casnica obisnuita, iar miliardele voastre vor fi returnate nevoilor naturii pentru a repara dezordinea pe care ati creat-o cu consumul vostru excesiv. Dincolo de asta, va veti bucura in interior, spiritual. Nu veti mai fi ca niste „cocosi de top”, facand parada cu mandrie de valorile voastre. Va veti maturiza si asta va va da placere. Va veti simti impliniti de dobandirea unui nivel inalt.”  Acesta, in schimb va trezi dispret.

Veti fi capabili sa explicati toate acestea unui magnat astfel incat el va fi ademenit de ideea unei vieti eterne, perfecte, astfel incat va dori sa intre in eternitatea naturii insasi, si sa reveleze un nivel mai inalt in ea?…”Veti trai ca niste magnati respectabili. Chiar si atunci cand corpul vostru animat moare, acesta nu sunteti voi. In fond, veti deveni Umani, in adevaratul sens al cuvantului spiritual….”

Acest lucru functioneaza doar pentru indivizii rafinati, desi si ceilalti pot intelege asta imediat. De aceea astazi, noi diseminam intregii lumi forta garantiei reciproce, si nu ne adresam magnatilor, ci oamenilor. „Merita sa ne apropiem unii de altii, astfel incat viata noastra sa devina mai buna.” Si intre timp, avand in vedere viitorul, noi introducem Lumina in oameni, forta unitatii. De indata ce ei sunt plini cu aceasta forta, ei incep sa inteleaga mai mult si sa fie de acord cu noi, vazand un beneficiu real in garantia reciproca. Astfel ei vor avansa.

Calea catre inima nu este prin minte. Asta pentru ca nivelul mintii corespunde nivelului dorintei careia ii serveste. Mintea nu se poate ridica deasupra dorintei. Deceptionati de iluzii, noi ne putem uita doar la fiinta noastra animata, insa mintea ni se pare a fi varful creatiei. Insa in realitate mintea noastra este chiar mai jos decat dorinta animata, este mai mult un servitor al ei.

Prin urmare, singura oportunitate pe care o avem este de a schimba dorintele oamenilor, care se pot schimba doar sub influenta Luminii. Oamenii nu va vor intelege si voi va veti simti ca niste idioti sau mistici, sau in cel mai bun caz, oameni care viseaza la pace si iubire pe planeta.

Exista o singura solutie: de a ne uni unii cu altii si sa le dam oamenilor forta unitatii. Doar asa se vor inalta la un nou nivel de intelegere, perceptie si acord cu noi. Mai mult, mai tarziu, de indata ce vor intelege, ei vor vedea ca este mai bine pentru ei sa ne urmeze pentru ca pot intelege mesajul nostru in totalitate. Dobandind forta unitatii, ei se vor ridica la un nivel la care va deveni clar ca trebuie sa ni se alature, asa cum este scris in Tora:”Ei se vor „agata de hainele voastre,” adica de vesminte, de vasele exterioare, si vor spune, „Duceti-ne acolo!”

In mod clar, va aflati chiar acolo unde trebuie sa le vorbiti oamenilor cate putin despre economie, educatie, si despre lumea viitoare astfel incat in prima faza sa nu ii indepartati. Insa cel mai important lucru este sa le transmiteti forta unitatii. Aceasta este diseminarea. In  Introducere la Panim Meirot UMasbirot, Baal HaSulam scrie ca atunci cand fiii lui Israel au devenit plini cu aceasta forta a unitatii, aceasta se imprastia catre ceilalti. Noi trebuie sa fim gata sa primim aceasta forta si apoi sa o raspandim oamenilor, care vor deveni receptivi la influienta Luminii Hassadim, care le va fi oferita din inima.

Aproape 40% din europeni suferă de boli mentale

În the News (From Reuters.com) “Europenii sunt loviţi de boli mentale şi neurologice, aproape 165 de milioane de oameni sau 38 de procente din populaţie suferă fiecare de disfuncţii ale creierului cum ar fi, depresia, anxietatea, insomnia sau demenţa, după cum spune acest studiu larg.”

[Acesta este rezultatul] „a trei ani de studiu în 30 de ţări europene – 27 membre ale UE plus Elveţia Islanda şi Norvegia – şi o populaţie de 514 milioane de oameni.”

„Echipa lui Wittchen [director al Institutului Clinic de Psihologie şi Psihoterapie al Universităţii din Dresda, Germania şi conducătorul echipei de studiu] a studiat 100 de bolnavi, fiecare cu aceste disfuncţii majore ale creierului, de la anxietate şi depresie pâna la schzofrenie, ca şi probleme majore neurologice cum ar fi epilepsia, Parkinson’s şi alte scleroze multiple.”

„Bolile mentale sunt cauzatoare de moarte, dau dezabilităţi şi sunt o povară economică pentru toată lumea, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii prevede că până în 2020 depresia va fi a doua boală care va contribui la povara globală a bolilor pentru toate vârstele.”

Comentariul meu:În această lume egoistă şi rea, omul luptă pentru existenţa lui şi îşi iroseşte toată energia, sănătatea şi viaţa pentru asta. Numai tranziţia la un sistem social integral va da oamenilor echilibrul intern şi pacea şi îi va elibera de cauzele îmbolnăvirilor. Când întreaga societate va deveni ca o familie, fiecare om va deveni preocupat de o grijă comună – energia unui spaţiu sănătos, Lumina – şi cauza tuturor bolilor va dispărea.

Cum să faci echivalenţa între un boxer cu un tocilar?

Întrebare: Cum să facem schimbarea la un sistem economic bazat pe garanţia mutuală?

Răspuns: Baal HaSulam a scris despre asta foarte simplu: Fiecare face tot ce poate pentru societatea lui şi primeşte destul cât să-şi acopere nevoile. Prin urmare, putem găsi  o formulă precisă din această declaraţie, iir ea este t distribuirea corectă şi asta este ceea ce cer protestatarii în Israel.

Până acum, ceea ce a primit un om a fost egal cu cât a putut sa fure, să mintă, sau să smulgă de la alţii. Oamenii au acţionat egoist, au folosit conexiunile membrilor familiei şi au exercitat presiuni prin diferiţi factori pentru a primi cât mai mult posibil. De acum, „mai mult” nu mai există. În consecinţă, ar trebui să ajungem la echitate.

Cu alte cuvinte, de ce meriţi tu mai mult decât mine? Poate tu eşti mai deştept decât mine. Şi ce? Este vina mea că m-am născut prost? Să presupunem că eu am crescut înalt de doi metri si de 100 de kg şi sunt boxer. Tu ai doar un metru şi şaizeci şi şaizeci de kg şi esti deştept. În timp ce eu pot avea probleme să câştig 2000 de dolari pe lună, tu faci milioane. Dacă aş putea aş veni acum la tine şi te-aş lovi cu un pumn şi ţi-aş lua milioanele şi ţi-aş lăsa, din bunătate, 5000 de dolari pe lună.

Deci, care din cele două variabile este corectă? Mie mi s-a dat putere  şi o folosesc pentru a trăi pe cheltuiala altuia. Ţie ţi s-a dat creier şi îi foloseşti pe ceilalţi exact la fel. Asta este societatea noastră.

Prin urmare, acest sistem duce la un colaps general. Pur şi simplu nu avem nicio şansă  să realizăm o formulă de echilibru care să facă egalitate între noi. Coeficientul în această formulă nu este nici puterea mea şi nici creierul tău. Avem nevoie aici de un calcul corect şi diferit .

Baal HaSulam ne dă soluţia într-o formă simplă dar în acelaşi timp într-un „ambalaj” socialist. În timp ce noi folosim acest calcul, vor fi permanent oameni nemulţumiţi de bucata lor de „plăcintă”.

Pe de altă parte, trebuie să înţelegem de ce altcineva poate lua banii pe care eu pot să-i fac pentru mine. În prezent, nimeni nu fură de la mine. Noi trebuie pur şi simplu să furnizăm celorlalţi ca într-o familie. Aşa cum tu dai tot ce ai mai bun copilului tău şi primeşti mai multă plăcere din asta decât din câştigurile proprii.

Desigur, pe această cale cu atât de multe interacţiuni, trebuie să trecem prin multe corectări. Noi nu vrem să implementăm nimic cu forţa cum s-a întâmplat în Rusia Sovietică. Dar, avem într-adevăr nevoie să creăm o nouă educaţie. Nu există nicio altă soluţie. Nimic nu se va face de la sine. Trebuie treptat să informăm populaţia de această stare de fapt şi să o punem în agenda societăţii, a ţării, a lumii. Altfel, nu vom face nici primul pas.

Dar când acest pas este făcut, imediat vom vedea cu surprindere cum totul se desfăşoară uşor şi evoluează spre bine chiar în faţa ochilor noştri. Noi trebuie doar să începem.

Formula finală pare a fi acum foarte dură. Fără presiune din afară eşti obligat să dai tu însuţi celorlalţi tot ceea ce ai în plus faţă de necesitate, ca şi cum ar fi copiii tăi pentru care eşti dispus să dai cât e nevoie. Mai întâi, fiecare trebuie să ajungă la această senzaţie sau percepţie a lumii, în funcţie de propria lor bunăvoinţă, fiindcă nu există nicio constrângere pe calea spirituală.

Noi vorbim de revoluţie a conştiinţei adâncă şi masivă. Cu toate acestea, e nevoie să începem. Altfel, natura ne va conduce mai departe foarte repede. Trebuie să avansăm noi înşine împreună cu educarea societăţii. Cel mai important lucru aici este exact procesul de educaţie. În funcţie de care lumea va fi transformată.

Partea a cincea a Lecţiei zilnice de Cabala 8/22/2011 „Arvut”

Bancile europene aduc lumea la un pas de razboi

Editorial de stiri: “Pentru popoarele occidentale, care nu au reusit sa tina seama de avertizarea cea mai mare a civilizatiei noastre ca “cei ce nu reusesc sa tina seama de istorie si de lectiile ei, sunt sortiti sa le repete”, se afla in cele mai mari pericole, si singurul drum al sistemelor capitaliste ca sa fie capabile sa supravietuiasca este prin razboi, si dupa experti, acum, cat mai curand si nu mai tarziu.

Primele preocupari ale Razboiului Global Total este sa protejeze economiile occidentale si americana, asta s-a auzit prima oara in primavara trecuta, de la primul sfatuitor al lui Obama, castigatorul premiului Nobel, economistul  Paul Krugman care a spus: ‘Din punct de vedere economic, al doilea razboi mondial a fost, peste toate, o explozie a deficitului financiar al cheltuielilor guvernului, la o scara care nu a mai fost atinsa niciodata. In timpul razboiului, guvernul federal a imprumutat o suma egala cu aproximativ de doua ori valoarea PIB-ului in 1940, echivalentul aproximativ a 30 de miliarde de dolari azi…aceasta criza poate fi vindecata. Tot de ceea ce este nevoie este un pic de claritate intelectuala si de multa vointa politica.’

Krugman a colaborat la ‘gandirea lui despre razboi’ cu colegii ‘economisti intelectuali’ si cu analistul CNBC Marc Faber, care a avertizat la ‘Pregatirea pentru o reconectare globala si razboi’.

Si cat de aproape este acest razboi, putem intelege de la reprezentantul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, care a avertizat ca SUA si aliatii ei occidentali planuiesc o campanie militara impotriva Siriei pentru a ajuta la rasturnarea guvernului Bashar al Sadat cu scopul indepartat de a pregati un cap de pod pentru un atac in Iran, si care, desigur, va incepe al treilea razboi mondial fiindca nici Rusia si nici China nu vor permite sa se intample asa ceva.”

Comentariu: Cabala de asemenea spune ca lumea va ajunge din disperare la razboi. Dar daca noi vom arata oamenilor posibilitatea unei alte iesiri pe care ne-o ofera natura – si anume, unitatea intre noi si cu natura, atunci umanitatea va fi capabila sa ajunga, in final, la o forma perfecta si o va face fara razboi.

Cabala spune ca a doua cale este reala si ca o putem realiza. Totul depinde numai de cum vom explica si cum vom actiona pentru a indeplini aceasta inaltare la urmatoarea treapta a evolutiei noastre in care vom obtine asemanarea cu natura globala si integrala.

Sa lasam Lumina prin sistem

Baal HaSulam, „Natiunea”: Noi suntem siguri ca Israel nu este singur, iar printre noi sunt aceia care cauta in inima si pot sa ofere o schema de succes care sa uneasca toate fractiunile din natiune. Iar din experienta pe care am invatat-o, anume acei oameni stau in colt fara ascultatori.

Intrebare: Despre cine vorbeste Baal Hasulam cand scrie „aceia care cauta in inima”?

Raspuns: Oricine este interesat de negociere, in discutii deschise si sa creeze un sistem integral global care sa cuprinda intreaga natiune. Noi suntem fericiti sa vedem oameni de acest fel. Haideti sa ne unim si sa lucram impreuna!

Imediat ce ne vom uni pentru a compila cel putin faza initiala a programului, se vor intampla imediat schimbari clare in bine. Unitatea noastra deja contine forta spirituala si aceasta va incepe imediat sa lucreze. Vom vedea asta in practica.

Apoi oamenii vor incepe sa gandeasca intr-un fel nou si vor incepe sa inteleaga ce se intampla. Vor incepe sa simta cum stau lucrurile si vor privi altfel lumea. In acest fel actioneaza Lumina.

Astazi noi suntem incapabili sa facem ceva fiindca lumea este guvernata dupa un sistem global. Dar daca voi aduceti un pic de Lumina in el, veti vedea cum el devine activat intr-un mod pozitiv. Tot ceea ce avem de facut este unitate si asezarea in jurul unei mese rotunde.

Din partea a cincea a Lectiei zilnice de Cabala 8/14/2011 „Natiunea”

Sari si nu te uita inapoi

Intrebare: Pe vremea sa, Baal HaSulam pare sa fi batut la usi inchise, incercand sa avertizeze natiunea de pericol. Iar el a inteles ce se intampla. Cum de nu s-a dat batut in fata unui astfel de impas?

Raspuns: Acesta nu este un impas. Succesul este in mainile noastre si noi nu avem niciun alt drum pe care sa mergem – noi trebuie sa actionam, in special azi, cand intreaga lume este in criza. Astazi, noi deja nu mai vorbim de supravietuirea unei anume natiuni numita Israel, fiindca prabusirea se apropie in orice loc te uiti.

A aparut o situatie noua in care fiecare intelege ca lucrurile stau rau, dar nimeni nu are o solutie. Acestea nu mai sunt conflicte intre cei tari si cei slabi, intre bogati si saraci, ci din contra, trebuie sa infruntam o problema globala care se va exprima intr-o forma radicala in urmatoarele cateva luni.

In aceste circumstante, noi trebuie sa ne unim din ce in ce mai puternic. Sigur ca va fi dificil! E ca si cum am trece Marea Rosie. Nu poti sa mergi nicaieri pana nu sari in apa. Dar, ai toate conditiile ca sa poti sari.

Trecerea Mahsomului este un efort problemetic. Iti cere sa sari fara sa te uiti inapoi, dar tu vei fi capabil sa obtii starea in care sa fii capabil sa faci asta.

Din partea a cincea a Lectiei zilnice de Cabala 8/14/2011 „Natiunea

Hai sa nu pierdem momentul

Intrebare: Baal HaSulam a scris in ziarul „Natiunea”ca este inadmisibil sa pierdem momentul potrivit. Ce inseamna asta in contextul actualei miscari de protest din Israel?

Raspuns: Inseamna ca noi trebuie sa diseminam mesajul de unitate dar, intai de toate, sa ne unim intre noi. Nu putem uita asta fiindca, in caz contrar, aparitiile noastre se vor transforma intr-un concert obisnuit.

Cand apareti in fata oamenilor si le vorbiti, trebuie sa intelegeti ca voi sunteti impreuna cu noi, iar voi vreti sa transmiteti incarcatura spirituala interioara a interconexiunii noastre catre ei. Numai asta le va permite lor sa simta ca unitatea este salvarea.

Din partea a cincea a Lectiei zilnice de Cabala 7/14/2011 „Natiunea”