Tag Archives: Integral

Ca un mănunchi de trestii-Viaţa într-o lume integrată, Partea 1

Ca un mănunchi de trestii, Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de astăzi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 10 – Viaţa într-o lume integrată

O lume integrată necesită o educaţie integrală

În capitolul anterior, l-am citat pe Baal HaSulam care, în eseul său ”Libertatea”, declară că suntem ”obligaţi să gândim şi să analizăm aşa cum ne sugerează aceştia (factorii de mediu)” şi că ”ne lipseşte puterea de a critica sau de a schimba ceva”.247 Baal HaSulam a arătat în concluzie că, pentru a evita o soartă predeterminată, ne putem schimba mediul, care, la rândul său, ne va schimba pe noi, dar şi soarta noastră. Cu cuvintele sale, ”Cel care se străduieşte continuu să aleagă un mediu tot mai bun, este demn de recompensă şi laudă … nu datorită gândurilor şi faptelor lui bune … ci datorită propriilor eforturi de a dobândi un mediu bun, care aduce … gânduri bune.”248

Într-o exprimare mai modernă, pentru a canaliza vieţile noastre şi pe cele ale copiilor noştri într-o direcţie pozitivă, trebuie să cultivăm valorile sociale care promovează direcţia pozitivă pe care dorim să o impunem. Trebuie să ne educăm, să-i educăm pe copiii noştri, precum şi întreaga societate în spiritul responsabilităţii reciproce, a garanţiei reciproce, spre unitate şi coeziune. Aşa cum am demonstrat pe parcursul acestei cărţi, aceasta este vocaţia noastră de evrei.

Pentru a atinge acest ţel, trebuie să concepem noi mijloace de educaţie, să întoarcem mijloacele pe care le deţinem – mass-media, internetul, sistemul de educaţie, legăturile noastre de familie şi cele sociale – spre promovarea înrudirii şi responsabilităţii mutuale, în locul separării şi alienării.

Deşi deseori trăsăturile unităţii şi înrudirii – şi mai important, ale responsabilităţii reciproce – dormitează în noi, evreii, este totuşi datoria noastră, vocaţia noastră, de a le deştepta şi de a le oferi, ca pe un dar, întregii lumi. Aşa cum am arătat, de atâtea ori, pe parcursul acestei cărţi, unitatea este darul evreilor, calitatea care ne face unici, aceea pe care trebuie să o dăruim lumii. de această calitate are nevoie lumea actuală şi noi suntem cei obligaţi să o hrănim în interiorul nostru, pentru ca apoi să o dăruim întregii lumi.

Există două căi prin care se poate dezvălui garanţia reciprocă şi calitatea dăruirii. Prima, destinată acelora cu ”punct în inimă”, aşa cum am menţionat anterior în carte, este studiul nemijlocit al Cabalei. În funcţie de nivelul de interes al persoanei respective, el se poate face la diferite niveluri de intensitate, de la urmărirea unor emisiuni TV şi până la studiul intensiv, cu un grup şi un învăţător. Cealaltă cale este metoda educaţiei orientată spre unitate, în scopul inducerii coeziunii şi a unui simţ al responsabilităţii mutuale, în sânul societăţii. Vom elabora aceste căi, pe rând.

O inteligență integrală

Întrebare: A fost efectuat un studiu cu persoane împărțite în grupuri de cinci. Câteva persoane din aceste grupuri erau cu un grad înalt de inteligență și restul erau oameni de un nivel mediu, dar cu o capacitate puternică de empatie și de conexiune la alte persoane.

Cu toții au primit aceeași sarcină. Surprinzător, în grupurile cu potențial emoțional, rezultatele au fost mai înalte decât în grupurile cu o mare inteligență. Cum este posibil acest lucru, cu o legătură emoțională să muncim cu o inteligență superioară?

Răspuns: Materia noastră este dorința de a primi și ceea ce se întâmplă în ea este numită emoție, ne bazăm pe dorință, emoție și, cu sentimentele noastre, suntem pregătiți să absorbim mai mult, să simțim mai profund și mai larg, deci asta necesită ca intelectul nostru să se dezvolte.

Să presupunem că îmi lipsește simțul auzului. Creierul meu nu are nevoie să absoarbă sunete, să le identifice, să le conecteze într-o singură imagine, să creeze tot soiul de sunete și să învețe cu ele o parte a realității. Prin urmare, capacitatea mea intelectuală este redusă.

În studiul menținat, în grupul care a fost mai bine conectat a existat o realizare a unui sentiment general mai înalt și mai profund. Membrii acestui grup au dezvoltat o inteligență de grup superioară cu conexiunea lor. Astfel, ar putea rezolva problemele și ar înțelege mai bine situația decât oamenii cu o inteligență izolată ce nu erau uniți.

Rezultă că, lucrul principal nu este numărul de participanți și nici realizările personale, ci forța conexiunii. Mai precis, este ceea ce trezește mintea la o nouă formă și la o nouă intensitate a dezvoltării.

Mintea devine integrală. Deoarece absoarbe tot soiul de sentimente ale oamenilor care doresc să se conecteze la o emoție partajată, ea trebuie, de asemenea, să fie partajată. Deci, o singură imagine este creată de la ele, ”ca o persoană cu o singură inimă” și o inteligență. Este un nivel calitativ absolut diferit în raport cu oamenii dotați cu inteligență separată cu diplome științifice. Ei pot să fie mari psihologi dar, dacă nu există nici o legătură între ei, ei nu sunt pregătiți să atingă o astfel de calitate.

Întrebare: Din experiența mea, știu că, dacă se unesc diferite componente, rezultatul va fi o sumă dată. În timp ce aici simt că există o altă componentă care este necunoscută. Care este această componentă?

Răspuns: Aceasta este componenta integrală. Noi nu unim unități pentru a construi un zece, ci din zece construim un singur întreg.

 

Din kab.tv, ”Viață Nouă”, 26.01.2014

Ce este egalitatea?

Întrebare: Ce este egalitatea? O persoană se naște, vine în această lume, iar tot ceea ce vede, totul, este absolut divizat și separat, începând cu ceea ce resimte interior și terminând cu ceea ce vede în exterior. Dar, în ciuda a tot, pentru oameni, există o dorință specială pentru egalitate. De unde vine ea?

Răspuns: Toate caracteristicile noastre, observațiile, situațiile și legile vin dintr-o singură stare, o stare de unitate, starea de analogic a unui sistem integral în care ne găsim.

Sistemul integral este construit pe principiul întregii noastre dependențe unii față de ceilalți. Asta înseamnă că suntem cu toții egali. Poate că pentru unul, anumiți parametrii sunt de mii de ori mai mari decât pentru altul, dar dacă sistemul este complet conectat atunci, pentru această mare persoană, măreția sa depinde cumva de o persoană foarte mică. De fapt, întregul sistem este integral și, dacă un soi de perturbare minimală se produce în interior, acesta eșuează în întregime! Acesta este principiul egalității!

Acest principiu nu se bazează pe cine ai fost și cine am fost de la început. El este bazat pe ceea ce trebuie să realizăm pentru a aduce sistemul la o stare integrală sub influența noastră. Cu alte cuvinte, natura a creat un sistem integral și ne-a creat pe noi complet în opoziție aceste stări.

Rolul nostru este de a realiza starea ideală, fără conexiunea în care cineva dintre noi este formidabil, mic, înțelept, stupid, slab sau puternic. Fiecare dintre noi trebuie să realizeze dependența reciprocă unii cu ceilalți. În acest caz unic, ne vom descoperi pe noi înșine pentru a fi complet egali.

Totul este derivat de la principiul unității sistemului în starea sa inițială și finală. Și noi, la mijloc, trebuie să-l aducem la idealul său planificat grație eforturilor noastre. De acolo, derivă toate legile cooperării mutuale în grup, într-un colectiv, într-o societate, în omenire.

Din kab.tv, ”Discuție privind metoda integrală”, 07.09.2014

„Revoluţia circulară”

Opinia (Frans van Houten, Chief Executive Officer al Royal Philips) „Astăzi, lumea are nevoie de o schimbare de paradigmă similară. Dar de data aceasta trebuie transformat modelul economic predominant. … Problema este că lumea a menţinut mult timp un accent miop pe producerea şi consumarea de bunuri cât mai ieftin posibil. Rezultatul este o economie liniară bazată pe utilizarea rapidă, eliminarea şi înlocuirea bunurilor.

„Susţinerea modelului actual ar necesita resurse nelimitate, uşor accesibile şi spaţiu infinit pentru depozitarea deşeurilor – ceva care în mod clar nu este posibil. Într-adevăr, consecinţele economiei noastre – emisiile mari de CO2, fluxuri de deșeuri greu de controlat, şi  extragerea din ce în ce mai grea a resurselor, pentru a numi câteva care sunt deja evidente.

„Pentru a găsi o alternativă durabilă, e nevoie doar să te uiți la natură, unde nimic nu este pierdut. … Acest lucru necesită o nouă generaţie de materiale, precum şi procese inovatoare de dezvoltare şi producţie. Se cere, de asemenea, noi modele de afaceri, de redefinit conceptul de proprietate juridică şi utilizare a noi norme de participare publică, şi noi strategii de finanţare. În cele din urmă, o economie circulară necesită adaptare logistică şi o cultură de management care îmbrăţişează noul sistem şi acordă  recompense pentru  progresul spre instituire …

„Dar afacerile nu pot transforma singure economia. Pentru a schimba accentul firmelor de la minimizarea costurilor iniţiale la maximizarea valorii totale, asigurând în acelaşi timp protecţia sănătăţii şi bunăstării oamenilor, guvernele ar trebui să schimbe procesele lor de licitație, implementând cerinţe pentru circularitate, ajutând astfel la îndreptarea spre o cerere de noi soluţii.

„În acelaşi timp, consumatorii trebuie să fie deschiși să folosească produse care nu le aparțin. Deoarece economia circulară este în mod inerent sistemică, aceasta poate reuşi numai în cazul în care toate părţile interesate pot co-proiecta, co-crea, şi co-utiliza produse şi servicii. …

„Ca toate tranziţiile majore în istoria omenirii, trecerea de la economia de tip liniar la o economie de tip circular va fi una tumultoasă. Acesta va cuprinde pionieri şi neștiutori, victorii şi înfrângeri.

Comentariul meu: Capitaliştii nu vor schimba nicioadată scopul lor: profit maxim în orice fel. Egoismul nostru nu se poate gândi la nimic altceva. Tranziţia la economia integrală, unde sunt produse doar lucrurile necesare, într-un mediu prietenos, ecologic, este posibilă numai prin reeducarea capitaliştilor fie în mod voluntar (explicându-le necesitatea) sau împotriva voinţei lor (prin suferinţă şi crize).

Un inel extern, format din mai multe milioane

Întrebare : La începutul săptămânii aţi spus că dacă reuşim să strângem legătura dintre prietenii care se întorc în oraşele lor de origine şi sunt în măsură să depăşească toate obstacolele din această lume  sfârşitul corecţiei va veni în Şabatul viitor . În cazul în care este aşa, de ce am în lecţia de ieri că sfârşitul corecţie nu va veni decât dacă milioanele de oameni care ne susţin şi care sunt în contact cu noi vor fi  împreună cu noi?

Răspuns: Este o întrebare foarte complicată şi depinde de mai multe condiţii. Cum putem păstra legătura între toate grupurile, dacă nu suntem înconjuraţi de un inel exterior de mai multe milioane? Unul nu anulează pe celălalt, dar nu vom simţi nevoia de a fi atât de puternic legaţi  ca şi cum am sta unul lângă altul, deşi ne-am dispersat deja fiecare în propriul continent, decât numai în cazul în care aceste milioane de oameni nu ne obligă . Deci, depinde de asta .

Întrebare: Dacă aceasta este situaţia, atunci care este misiunea noastră pentru această săptămână, în scopul de a chema şi de a atrage forţa de la sfârşitul corecţiei, care este numit Mesia?

Răspuns: Trebuie să ne pregătim pentru acţiuni externe de diseminare peste tot în lume şi pentru a consolida grupurile şi prietenii care se angajează în educaţie integrală . Trebuie să reducem diseminarea  înţelepciunii Cabalei şi să trecem în totalitate la diseminarea educaţiei integrale . Nu am nici o îndoială că este mult mai aproape de punerea în aplicare a sfârşitului corecţiei şi că avem noi obiective. Trebuie să se stabilească planuri de lucru detaliate ale diseminării generale în toate continentele, ţări, oraşe şi grupuri.

Noi ar trebui să percepem următoarea serie de convenţii din Europa, America de Nord şi de Sud (Columbia, Chile, Peru, Mexic, Statele Unite ale Americiişi Canada), nu pur şi simplu ca nişte convenţii, ci ca o convenţie internă care ne va da un mare impuls spiritual. Trebuie deja să ne pregătim pentru asta, folosind fiecare oportunitate dată .

Faptul că am început să vorbim despre formarea embrionului spiritual şi uterul spiritual este un mare succes. Este un progres foarte semnificativ. Nu este atât de dificil şi noi pur şi simplu trebuie să ne organizăm pentru că ştim deja că mâinile şi picioarele acestui embrion spiritual există şi trebuie să ştim ceea ce ar trebui să sperăm şi ceea ce ar trebui să facem. Toate discernămintele sunt în mâinile noastre. Cu adevărat, asta mă umple de o mare speranţă şi bucurie .

Din partea a 4-a a Lecţiei zilnice de Cabala 2/12/14 , Scrierile lui Baal HaSulam

Nouă Etape Pe Dumul Către Unitate, Punctul 8

În Pregătire pentru Convenţia Integrală.

Viitorul bun al Omenirii.

Realitatea în care ne aflăm este descrisă de influenţa Luminii asupra dorinţei.

Putem schimba relaţia dintre Lumină şi dorinţă, conştient sau inconştient, constant, pe etape, inteligent, cu propriile puteri, printr-o muncă comună, sau la întâmplare aşa cum este scris: “Creatorul va împlini ceea ce mă preocupă pe mine”(Psalmi 138:8).

Oricum ar fi, realitatea pe care o percepem, cea fizică cât şi cea spirituală, este descrisă prin acţiunea Luminii asupra dorinţei. Iar când vom atinge echivalenţa  dintre Lumină şi dorinţă, completându-le, făcând pace între ele, aducem pace întregii lumi.

De aceea chiar şi oamenii fără punctul din inimă, care nu sunt pregătiţi să facă o conexiune între Lumină şi Vas şi să echivaleze forma lor prin Masach şi Ohr Hozer, văd lumea diferit. Ei nu văd ca fiind lumea spirituală pentru că nu au componente spirituale în senzaţiile lor. Cu toate acestea ei aspiră la unitate prin diferite dorinţe, cum ar fi să spunem dorinţă pentru bani, securitate, educaţie, onoare, său control,  vor fi elieberaţi de toate problemele lor.

Binenţeles, treptat alte probleme vor fi descoperite pentru a avansa, dar vor vedea că lumea se apropie de bunătate, de fiecare dată. Iar aceasta este calea bună , calea Torei, ci nu calea suferinţei. Ca rezultat al influenţei inconştiente a Luminii asupra lor, vor vedea schimbările în bine. Vor descoperi sistemul de operare al realităţii, adică vor vedea că datorită relaţiilor bune dintre ei, lumea se va schimba, percepţia lor se va schimba şi reacţiile lor interioare la ceea ce se întâmplă se vor schimba.

Vor fi ei mai sănătoşi? Da. Vor descoperi şi alte fenomene pozitive? Da. Vom vedea cum ei vor activa forţele interioare conectate la natura minerală, vegetală şi animală.

Depinde de noi să înţelegem că avem cea mai puternică armă care există. Toate forţele naturii sunt pentru noi, chiar şi Creatorul, de fapt El vrea să ne spună: “Vă rog, folosiţi-Mă. Totul este în mâinile voastre.”

Când aducem pace lumii, oamenii vor fi implicaţi doar într-o conexiune circulară. Probabil o parte din ei vor lucra aproximativ o oră pe zi; iar în restul de timp cu toţii vor fi implicaţi mental, prin gânduri, în cum să se asemene Creatorului şi vor simţi plăcere din asta.

Încă nu înţelegem cum vă fi asta, dar aşa vă fi. Va deveni centrul vieţii. Pe lângă necesităţi, oamenii vor fi implicaţi în conexiunile dintre ei, în a aduce conexiunile dintre ei la o adâncime din ce în ce mai mare, la sensibilităţi mai adânci, până când corpul fizic şi lumea materială vor fi descoperite ca imaginare.

O altă lume vă fi dezvăluită; conexiunile deasupra acestei lumi vor fi descoperite şi vom începe să vedem că toată această pânză de păianjen este interdependentă. Ca rezultat lumea vă începe să înţeleagă înţelepciunea, gândul creaţiei care este latent în toate părticelele sale. Aceasta este strălucirea Divinităţii, revelarea Divinităţii.

Pregătire pentru Convenţia Integrală, Nouă Etape Pe Drumul Către Unitate, Punctul 8

Nouă Etape Pe Drumul Către Unitate, Punctul 7

În Pregătire pentru Convenţia Integrală

Importanța Misiunii noastre către Lume

1. Toată umanitatea, toată natura, după spargere se îndreaptă către unitate. Noi suntem cei care studiază știința unității, înțelepciunea cu care atragem puteri alternative pentru a ne ajuta să grăbim unitatea.

Toată Educația Integrală indica asta, la a învăţa o persoană să se conecteze cu ceilalți cât mai repede posibil. Până acuma nu a fost nevoie de această metodă, acuma în schimb începe să se ceară.

Noi suntem ca un fitil, toată umanitatea este sub noi, ca benzina ce așteaptă să fie aprinsă, iar deasupra noastră este Lumina Infinită.

Dacă ne transformăm într-o conductă de transmisie, totul va fi bine. Încă trebuie să se reveleze faptul că dacă noi nu ne conectăm la superior,

la mijloc și jos, în trei linii, nu vom putea acționa.

Avem nevoie de conexiune cu forța superioară, pentru a trece prin noi către ceilalți, pentru cei care trec prin proces cu scopul de a ridica inferiorul  pentru a descoperi superiorul. Așa lucrăm noi, ne învârtim în acest cerc închis tot timpul: de jos dorința este înnoită iar de sus ajunge Lumina.

2. În munca cu cei care sunt departe, jos, este important să ne asigurăm că sentimentul este înaintea intelectului. Teoretic este imposibil să predai înțelepciunea unității către publicul larg; este imposibil să împărtăşeşti înțelepciunea înaintea sentimentelor. Vor fugi.

Noi suntem pregătiți să tolerăm această înțelepciune pentru că avem dorința, avem punctul din inimă. Fără această dorința am fugi și noi.

Este necesar să implici și să activezi participanţii, să le furnizezi impresii, să îi aduni pentru ateliere, să dezvolţi și să le lărgeşti percepţia, înțelegerea și sentimentele pentru ai trezi și a le extinde în interior acel spațiu pe care îl vor descoperi și vor începe să se umple cu tot felul de detalii, cum ar fi grupul.

Când adunăm participanţi să discutăm întrebări într-un workshop, treptat ei se remodelează în funcție de forma integrală a lumii și vor lua decizii integrale, prin anularea sinelui, prin boaba de zmeură. Ei construiesc o mini realitate general împărtăşită în grup, acolo unde există un punct central și vase, dorințe. Acolo ei vor vrea să se conecteze prin anulare de sine, vor simți garanţia reciprocă, vor dori să descopere Creatorul. În acest grup de zece există un model al întregii realităţi.

Pregătire pentru Convenţia Integrală, Nouă etape pe drumul către Unitate, Punctul 7

Disconfortul ca motor de dezvoltare

Baal HaSulam, Introducere în Cartea Zohar, Punctul 21: Dar, cum am spus, întreaga substanţă a creaţiei, atât substanţa obiectelor spirituale cât şi substanţa obiectelor corporale, nu este nici mai mult, nici mai puţin decât dorinţa de primire.

Studiind realitatea, vedem că toate elementele au tendinţa să atragă tot ceea ce este util şi să respingă ceea ce este nociv. Este dorinţa de primire care acţionează în acest mod la toate nivelurile, începând de la particulele elementare şi molecule. Totul se înclină spre cea mai comodă din toate stările posibile.

În lumea care ne înconjoară, observăm diverse forme ale dorinţei de primire ce urmăresc profitul în fiecare moment. Piatra care a fost aruncată în jos, apa care curge, vântul ce echilibrează presiunea, totul atinge astfel o stare de repaus.

Fiecare particulă din univers, fiecare ansamblu de particule, totul la nivelurile mineral, vegetal şi animal ale naturii, la fel şi persoanele, totul în acest sistem integral şi fiecare din părţile sale, toate vor să ajungă în starea cea mai confortabilă.

Este scopul dorinţei de primire. Fiecare alege mereu cel mai mare bine sau cel mai mic dintre două rele. În acelaşi timp, în natură, la primele trei grade ce provin de la rădăcină, această lege se manifestă instinctiv şi al patrulea grad se caracterizează prin propriile sale iniţiative specifice.

În primele faze ale sale, se dezvoltă instinctiv într-un mod diferit, fără liberă alegere, ci prin sentimente. Fără alegere, dorinţa merge mereu înainte, se lansează într-o căutare, încurajează ştiinţa, educaţia, industria, comerţul, etc. Astăzi, intră în a patra fază, ceea ce face epoca noastră atât de specială.

Deci, vedem numai dorinţa de primire, în grosimea ei, în secţiunile de-a lungul axelor, de-a lungul istoriei sale. Nu există nimic decât dorinţa şi acţiunea sa. Totuşi, în general, nu ne punem întrebări cu privire la dorinţa de primire, nu mergem în principiile acţiunilor sale. Dorim numai să profităm. De ce o persoană ar trebui să investigheze cauzele, mecanismele şi consecinţele? Lucrul principal este plăcerea aşa cum este.

 Totuşi, când plăcerea dispare, când nu se mai poate realiza, când necazurile şi suferinţa sosesc, suntem obligaţi să începem să studiem: De ce ne simţim rău? Ce putem face? Cum putem profita? În disperare, mintea începe să acţioneze şi să caute soluţii. Este spus: Mai multă înţelepciune, mai multă suferinţă. Pe de altă parte, nu putem obţine cunoaştere fără aceste dureri.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 12.01.2014, Scrierile lui Baal HaSulam

De la haos la armonie

Întrebare: Un sistem social obişnuit se dezvoltă mereu în sensul diferenţierii, complexităţii, atunci când un anumit număr de subsisteme se dezvoltă, în fiecare situaţie devine autonom.

Acest sistem devine atât de complex şi se dezvoltă atât de bine încât sfârşeşte prin a se destrăma şi ceva nou se formează, luând astfel o nouă turnură de dezvoltare, la un nivel diferit.

Răspuns: Un sistem integral se dezvoltă în interior nu în exterior, deoarece dezvoltarea nu se face în mod egoist, apare printr-o conexiune universală de cea mai mare calitate, prin garanţie reciprocă, includerea noastră reciprocă.

Nu este mişcarea browniană, deoarece se întâmplă într-un mod total diferit atunci când se prezintă altora. Nu există intruziune haotică dezorganizată, dimpotrivă, ne oferim tuturor şi de aceea, sistemul creşte mereu în calitate.

Întrebare: Întreaga dezvoltare include astăzi o anumită luptă a contrariilor. Asta priveşte, în egală măsură, nivelul precedent?

Răspuns: Asta depinde de nivelul la care vă referiţi.

Dacă te referi la creşterea deasupra egoismului nostru, care a pierdut deja opoziţia sa şi se află sub altruism pentru a-l ajuta şi a-l susţine, atunci egoismul nu mai poate avea funcţia pe care a efectuat-o înainte. Bătălia se termină.

Din kab.tv, „Lumea integrală”, 27.11.2012

Exerciţii de bază ale naturii

Întrebare: În orice sistem, există diferenţe care sunt considerate normă; prin urmare, este puţin probabil că totul poate să fie ideal într-un sistem integral.

Răspuns: Atunci când începem să fim implicaţi în echilibrarea sistemului printr-o societate integrală, descoperim că natura intră într-un echilibru dinamic cu noi. Ea ne dă exerciţiile necesare dezvoltării noastre, nu în detrimentul nostru ci în avantajul nostru. Este precum părinţii care dau unui copil tot soiul de jocuri care-i prezintă un anumit scop: asamblarea unui puzzle, Lego şi aşa mai departe.

Ne devine clar că natura se joacă intenţionat cu noi pentru a ne dezvolta. De acolo, de la condiţiile periculoase, începem să vedem relaţia sa subtilă faţă de noi.

Întrebare: Care sunt problemele şi exerciţiile pe care natura ni le poate prezenta ?

Răspuns: Acestea pot fi de toate tipurile. Tot ceea ce se întâmplă astăzi sunt exerciţii. Par a fi prea severe pentru că nu suntem pregătiţi pentru ele, suntem atât de în urmă în dezvoltarea noastră integrală, încât nu putem rezolva exerciţiile cele mai simple. Suntem precum elevii care au rămas într-o clasă şi au ratat toate materiile; examinăm înregistrările pe care natura ni le prezintă sub formă de fotografii şi nu înţelegem nimic. O persoană într-un grup înţelege totul pentru că ea priveşte lumea integral și în mod corect, prin centrul grupului. Pentru ea este un joc.

Şi, acest joc are un carater prietenos, bun şi deloc periculos! În ceea ce părea ameninţător şi letal în trecut, descoperim acum iubire şi grija naturii pentru dezvoltarea noastră.

Din kab.tv, “O lume integrală”, 26.10.2013