Tag Archives: Integrare

Trezirea de dimineaţă

“Introducere în Cartea Zohar”, articolul “Tora şi rugăciunea”, articolul 183: Şi dimineaţa, când se ridică din pat, el trebuie să binecuvânteze Stăpânul său, să meargă în casa Sa şi să se încline înaintea palatului Său, cu o mare teamă. Şi apoi, el trebuie să se roage rugăciunea lui.

Este clar că nu se vorbeşte despre trezirea corpului fizic din somn. Dimineaţa este o stare în care un nou spirit atinge o persoană după integrarea într-un grup, din studiu, ateliere şi conexiunea la ceilalţi. Nu există alt mod de a primi forţa spirituală decât de la mediu. Dacă ea încearcă să meargă mai profund în grup şi să se integreze cu prietenii, ea poate să tragă forţele de acolo.

Şi, acest grup poate fi mic la început. Cu alte cuvinte, ei nu au nevoie să reveleze forţele superioare, nu este important. Dacă o persoană ştie cum să intre şi să se integreze în ei, va primi forţa pentru a avansa, ca în exemplul cunoscut al lui Rabbi Yosi ben Kisma.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 20.01.2014, Scrierile lui Baal HaSulam