Tag Archives: integrat

Ca un mănunchi de trestii-Viaţa într-o lume integrată, Partea 1

Ca un mănunchi de trestii, Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de astăzi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 10 – Viaţa într-o lume integrată

O lume integrată necesită o educaţie integrală

În capitolul anterior, l-am citat pe Baal HaSulam care, în eseul său ”Libertatea”, declară că suntem ”obligaţi să gândim şi să analizăm aşa cum ne sugerează aceştia (factorii de mediu)” şi că ”ne lipseşte puterea de a critica sau de a schimba ceva”.247 Baal HaSulam a arătat în concluzie că, pentru a evita o soartă predeterminată, ne putem schimba mediul, care, la rândul său, ne va schimba pe noi, dar şi soarta noastră. Cu cuvintele sale, ”Cel care se străduieşte continuu să aleagă un mediu tot mai bun, este demn de recompensă şi laudă … nu datorită gândurilor şi faptelor lui bune … ci datorită propriilor eforturi de a dobândi un mediu bun, care aduce … gânduri bune.”248

Într-o exprimare mai modernă, pentru a canaliza vieţile noastre şi pe cele ale copiilor noştri într-o direcţie pozitivă, trebuie să cultivăm valorile sociale care promovează direcţia pozitivă pe care dorim să o impunem. Trebuie să ne educăm, să-i educăm pe copiii noştri, precum şi întreaga societate în spiritul responsabilităţii reciproce, a garanţiei reciproce, spre unitate şi coeziune. Aşa cum am demonstrat pe parcursul acestei cărţi, aceasta este vocaţia noastră de evrei.

Pentru a atinge acest ţel, trebuie să concepem noi mijloace de educaţie, să întoarcem mijloacele pe care le deţinem – mass-media, internetul, sistemul de educaţie, legăturile noastre de familie şi cele sociale – spre promovarea înrudirii şi responsabilităţii mutuale, în locul separării şi alienării.

Deşi deseori trăsăturile unităţii şi înrudirii – şi mai important, ale responsabilităţii reciproce – dormitează în noi, evreii, este totuşi datoria noastră, vocaţia noastră, de a le deştepta şi de a le oferi, ca pe un dar, întregii lumi. Aşa cum am arătat, de atâtea ori, pe parcursul acestei cărţi, unitatea este darul evreilor, calitatea care ne face unici, aceea pe care trebuie să o dăruim lumii. de această calitate are nevoie lumea actuală şi noi suntem cei obligaţi să o hrănim în interiorul nostru, pentru ca apoi să o dăruim întregii lumi.

Există două căi prin care se poate dezvălui garanţia reciprocă şi calitatea dăruirii. Prima, destinată acelora cu ”punct în inimă”, aşa cum am menţionat anterior în carte, este studiul nemijlocit al Cabalei. În funcţie de nivelul de interes al persoanei respective, el se poate face la diferite niveluri de intensitate, de la urmărirea unor emisiuni TV şi până la studiul intensiv, cu un grup şi un învăţător. Cealaltă cale este metoda educaţiei orientată spre unitate, în scopul inducerii coeziunii şi a unui simţ al responsabilităţii mutuale, în sânul societăţii. Vom elabora aceste căi, pe rând.