Tag Archives: Iosif

Iosif te va duce în Egipt, iar Moise te va scoate din el

Întrebare: Unde se termină „cei şapte ani de saţietate” şi unde încep „cei şapte ani de foamete”?

Răspuns: Şapte ani de saţietate aparţin spiritualităţii şi nu corporalităţii. La începutul studiului, o persoană este fericită că a găsit prieteni, studiul, învăţătorul, scopul. Toate acestea o iluminează şi de aceea este fericită, plină de energie şi gata pentru acţiuni eroice.

Dar după aceea trebuie să înţeleagă într-o manieră emoţională că progresul depinde de conexiunea cu alţii. Şapte ani de saţietate în exil nu este o stare simplă. Nici măcar nu a intrat în Egipt. Şapte ani de saţietate încep când cineva înţelege că trebuie să progreseze şi îndeplineşte toate condiţiile indicate de Cabalişti şi în acord cu ele.

Este dispus să se conecteze cu alţii, să studieze, să disemineze, înţelegând că numai dacă descoperă unitatea înăuntrul lui va găsi lumea spirituală. Asta înseamnă că Iosif îşi aduce fraţii, pe fiii lui Iacob, în Egipt

Nu există altă cale. Nu există un drum diferit, pentru că există o singură lege a echivalenţei Luminii cu dorinţa. Totul este determinat de cele patru faze ale Luminii Directe şi nu se poate face altceva.

Întrebare: Dacă nu sunt satisfăcut cu tot ce am şi sunt în perioada celor şapte ani de saţietate, ce ar trebui să fac: să vreau să trec peste ea cat mai repede posibil, ca să vină cei şapte ani de foame?
Răspuns: Să tânjeşti numai pentru realizarea a ceea ce este scris, că ne vom afla în unitate, urmare a studiului, diseminării şi că totul este direcţionat pentru a aduce încântare Creatorului.

Gândeşte-te numai la conexiune, iar Iosif te va duce în Egipt. Iosif este punctul conexiunii între noi şi Sefira Yesod. Când după toată căutarea şi experienţe de evitare a conexiunii, vei fi de acord şi vei începe să te conectezi, adică să îţi corectezi sufletul, atunci te vei afla în Egipt.

Fraţii lui Iosif vin în Egipt numai atunci când începe foametea în pământul Canaan; înseamnă că ei nu pot progresa. Fiecare dintre ei creşte, dar viitoarea creştere este posibilă numai mulţumită conexiunii.

Este similar cu ceea ce se întâmplă în lumea noastră, care creşte în egoul nostru, obţine abundenţă dar nu se înţelege ce să se facă mai departe. Acum, numai conexiunea generală poate salva lumea, dar vedem cât de dificil este să o obţinem.

Va trebui să trecem prin starea de foamete în lume, şi în aspectul fizic, corporal, şi în spiritual. Apoi vom fi pregătiţi să ne conectăm. Căderea din Egipt este căderea din conexiune. Iar asta nu este de dorit pentru calităţile interioare ale cuiva şi pentru toţi oamenii. Fraţii sunt de acord să accepte sfatul lui Iosif, dar cu multe dubii; au multe frici.

Nu vor să intre în Egipt pentru că îi obligă să fie o singură naţiune, un singur grup, o familie, unită, pentru că vor trăi printre egipteni, adică trebuie să fim pregătiţi să muncim pentru ca conexiunea să curgă spre dorinţa de a dărui.

Yesod este un punct care dăruieşte lui Malhut şi poate dărui numai atunci când toate calităţile anterioare şi toate Sefirot se conectează la ea. Haideţi să ne întrebăm dacă suntem sau nu într-o asemenea stare? Vrem să ne conectăm pentru a fi dăruitori, acesta este câmpul unde se va revela Malhut între noi?

S-a spus despre grupul numit „fii lui Iacob” că ei merg şi progresează către dăruire, nu vor să intre în Egipt şi de aceea, trebuie să intre în asemenea stări.

Dar scopul trebuie să rămână constant de-a lungul întregului drum, şi anume de a obţine dăruirea, conexiunea reciprocă; în ea se va revela Creatorul şi vom simţii cum Îi aducem Lui mulţumire. Şi prin asta vom obţine adeziunea cu El.

La aceste întrebări pot da un singur răspuns: faceţi eforturile pentru a ieşi din Egipt şi veţi vedea că totul va avea succes.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala din 09.04.2014, Şamati nr. 54

Iosif te va conduce în Egipt și Moise te va scoate

Întrebare: Ce înseamnă că se termină cei șapte ani de belșug și încep șapte ani de foamete?

Răspuns: Șapte ani de belșug se referă la spiritual și nu la material. La începutul studiului, omul se bucură să găsească prieteni, cursuri, un Rav, un scop. Toate astea îi luminează viața , este fericit, plină de energie și pregătit pentru tot soiul de explorări.

Apoi, omul trebuie să înceapă să înteleagă în interior, că avansarea sa depinde de conexiunea cu ceilalți. Cei șapte ani de belșug în exil – nu este o stare simplă. De fapt, persoana nu a intrat încă in Egipt. Cei șapte ani de prosperitate încep atunci când omul înțelege că trebuie să avanseze îndeplinind toate condițiile menționate de cabaliști și să fie de acord cu ele.

Este pregătit să se conecteze cu ceilalți, să studieze, să participe la diseminare și înțelege că nu va putea atinge lumea spirituală decât în interiorul unității. Asta înseamnă că Iosif i-a adus înapoi pe toți frații lui, fiii lui Iacov, în Egipt.

Nu este altă cale. Nu sunt mai multe căi, deoarece există o singură lege în conformitate cu Lumina și dorința: totul este definit prin cele patru grade ale Luminii Directe și nu poate fi altceva.

Întrebare: Dacă în acest moment mă simt bine și mă aflu în perioada celor șapte ani de abundență, ce trebuie să fac: să doresc ca această perioadă să se termine repede și să apară cei șapte ani de foamete?

Răspuns:  Există un singur lucru spre care să aspirăm – realizarea a ceea ce este scris aici – a ne regăsi în interiorul unității noastre, însoțiți de studiu, diseminare, îndreptând toate eforturile noastre spre a mulțumi Creatorul.

Gândiți-vă că unitatea și Iosif vă vor duce în Egipt. Iosif – este punctul conexiunii noastre – Sfira Yessod. Atunci când, după toate cercetările voastre și încercările de a evita conexiunea veți conștientiza și veți începe să vă conectați, adică să corectați sufletul vostru, atunci vă veți găsi în Egipt.

Frații lui Iosif ajung în Egipt doar în momentul în care foametea începe în țara Canaanului, adică ei nu mai pot să avanseze. Fiecare dintre ei a crescut, dar creșterea lor ulterioară este posibilă doar cu uniune. Este similar cu ceea ce se petrece în lumea noastră, care pentru o lungă perioadă de timp s-a dezvoltat în egoismul său, a atins o abundență totală și în prezent, nimeni nu mai știe ce să facă.

Acum doar uniunea generală poate salva lumea, dar noi vedem cât este de dificil de realizat.

Va trebui să trăim experiența foametei în lumea materială și spirituală, după care vom fi pregătiți să ne unim. Coborârea în Egipt – este drumul spre uniune, care este neplăcut proprietăților intrinseci ale oamenilor în general. Frații acceptă propunerea lui Iosif cu multă ezitare și cu multe temeri.

Nu au nici o dorință de a merge în Egipt, deoarece asta îi obligă să devină un singur popor, un singur grup, o familie consolidată și unită, deoarece ei vor să se afle printre egipteni. Cu alte cuvinte, trebuie să fim pregătiți să muncim în așa fel încât, conexiunea noastră vine din dorința de a dărui.

Yessod – este un punct care atinge Malchut și nu este capabil să dăruiască decât atunci când toate proprietățile, Sefirot precedente, se adună în el. Ne întrebăm dacă suntem într-o astfel de stare sau nu? Avem dorința de a ne conecta pentru a avea capacitatea de a dărui, astfel că acest spațiu Malchut se deschide între noi?

Este vorba despre un grup numit ”fiii lui Iacov” care se îndreaptă și care avansează spre calitatea de dăruire. Ei nu vor să intre în Egipt, dar sunt forțați să se afle în aceste stări. Dar, obiectivul trebuie să fie mereu același de-a lungul drumului: dobândirea calității de dăruire, interconectarea în interiorul căreia revelăm Creatorul și simțim că îi aducem Lui plăcere, realizând astfel fuziunea noastră cu El.

La toate întrebările voastre nu pot răspunde decât un lucru: faceți un efort pentru a ieși din Egiptul vostru și veți vedea că veți ajunge acolo.

Din prima parte a Lecției zilnice de Cabala, articol din Cartea Shamati, 09.04.2014