Tag Archives: legi

Un popor care hotărăște starea umanității

Întrebare: Poporul lui Israel trbuie să arate că singurul lucru care face ca o persoană să fie un Adam (om) este calitatea unității interioare cu alții. Asta înseamnă că tot ce este exterior, adică civilizație, tehnologie, trebuie să-și piardă valoarea în ochii noștri?

Răspuns: Există o întreagă colecție de legi care se află la baza existenței poporului nostru. Ele au fost stabilite de Avram acum 3500 de ani. Dacă începem să le implementăm, totul va fi bine, și dacă nu, mai întâi și cel mai mult va fi rău pentru noi și apoi, pentru întreaga lume.

Într-o lume în care trăiesc 8 miliarde de aomeni, noi suntem grupul acela mic care hotărăște starea întregii umanități, și umanitatea începe treptat să înțeleagă și să simtă asta în mod inconștient.

Dacă umanitatea vrea sau nu, în orice caz, va încerca să rezolve problema, și problema este asta: dacă ne comportăm incorect și devenim sursa suferinței lor, atunci noi trebuie să fim distruși.

Ce am face în locul oricui dacă ar fi ceva care ne-ar aduce durere în inimi? Am încerca să anihilăm acel ceva!

Deci, nu este nimic nenatural în legătură cu cei ca Hitler, Arafat, Ahmadinejad care ajung să domine. Fără îndoială, vor continua să apară mereu atâta timp cât noi ne comportăm astfel!

Întrebare: Asta înseamnă că noi trebuie să suferim?

Răspuns: Trebuie să suferim pentru că nu am ajuns la unitate, și astfel facem întreaga lume să sufere. Mai mult, prin comportamentul nostru, ridicăm și aducem durere la un nivel mai înalt.

Întrebare: Deci, în ce fel ne ajută antisemitismul dacă nu ne aduce la unitate adevărată?

Răspuns: Ne duce spre unitate. Sub presiunea lui, fără alegere, începem să ne apropiem. Totuși, este doar o unitate preliminară, obligatorie pentru a îmblânzi presiunea de sus, având în vedere că noi trebuie să ajungem la o înțelegere a procesului când începem în mod voluntar să ne apropiem!

Este imperativ pentru noi, pentru binele nostru, pentru că altfel nu suntem un popor. Terbuie să începem să ne unim pentru că astfel aducem bine lumii, inclusiv unitate. Devenim o lumină pentru națiuni.

De pe KabTV, Ultima generație, 14.06.2015

Spre o lume a iubirii

Torah, “Exodul” (Ki Tissa), 34:1-34:3:” Taie tu două table de piatră asemănătoare cu cele dintâi; și Eu voi scrie pe aceste table cuvintele care erau pe primele table, pe care tu le-ai spart. Fii pregătit pentru dimineață; vei urca, dimineața, pe Muntele Sinai și vei sta înaintea Mea, pe vârful muntelui. Nimeni nu va urca cu tine și nimeni nu trebuie să apară pe tot muntele; nu vom lăsa să pască în jurul muntelui nici oi, nici vite”.

Toate atributele, cu excepția atributului de Moise în interiorul unei persoane, nu se pot apropia de atributul de iubire absolută și de dăruire numit Creatorul. Doar aceste atribute într-o persoană pot primi Tora. Tablele simbolizează trecerea atributului de la un nivel superior la un nivel inferior. Trecerea tablelor simbolizează starea fluxului de Lumină, a informației, a puterii, a informației între cele două Partzufim. Cu alte cuvinte, o tablă este o cantitate de energie superioară, informația și cunoașterea superioară și, în principal, o cantitate de atribut spiritual. Moise pregătește tablele și Creatorul le dă viață.

Primele table au fost sparte pe 9 a lunii Av, și acum vorbim despre următoarele table care apar în ziua judecății (Yom Kippur). Toate evenimentele au loc pe Muntele Sinai, adică într-o stare de urcare deasupra ego-ului, deasupra urii. La urma urmei, sentimentul de repulsie față de ceilalți, că ceilalți ne sunt opuși, este principalul nostru atribut. Nu trebuie să numim asta ură, desigur, deoarece ea este divizată și se schimbă, dar ura rămâne. În general, totul decurge de la acest atribut.

Lumea noastră este o ură totală și lumea spirituală este iubire, și nu există nimic altceva decât asta! Astfel, atunci când noi ne urcăm deasupra urii, vom atinge iubirea.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”, 16.09.2013