Tag Archives: libertate de alegere

Puternic în calitate şi cantitate

“Fiţi puternici, aveţi o inimă curajoasă, voi toţi care nădăjduiţi în Domnul” (Psalmul 31:25)

Cu cât mai mult avansăm spre lumea spirituală şi dobândim experienţă, cu atât ne simţim mai slabi.  Descoperim că nu suntem capabili de nimic. De ce este spus că aveţi nevoie de “fiţi puternici şi aveţi o inimă curajoasă, voi toţi care speraţi în Domnul?”

Cum este posibil dacă, dimpotrivă, o persoană îşi dezvăluie neputinţa? Ea vede că nu este capabilă în orice acţiune să facă faţă, nu poate să depăşească toate perturbările. Dacă ea avansează cu adevărat, atunci, ca rezultat, ea relevă că este în întregime, făcută din egoism şi nu-şi face calcule decât pe această bază, în fiecare moment ea alege ceva mai avantajos. Dar, niciodată nu a făcut calcule “în exterior” bazându-se pe Creator, de dragul dăruirii. Ea este incapabilă.

În final, începem să realizăm că este imposibil să facem schimbări, aceasta este doar prin mediu. Avem libertatea de alegere în alegerea unui mediu mai puternic de fiecare dată, acela care ne va afecta mai puternic, mai precis, ne va influenţa într-un mod mai concentrat şi ne va împinge, ne va trage şi ne va organiza mai corect, orientându-ne spre obiectiv. Puterea cu care mediul ne împinge înainte este în creştere, la fel ca şi precizia direcţiei. Adică, mediul se îmbunătăţeşte atât cantitativ, cât şi calitativ.

Baal HaSulam, Shamati 225 “A se ridica” : Nu se poate ridica deasupra cercului său. Prin urmare, trebuie să ia de la mediul său. Şi nu este alt sfat, doar prin multă muncă şi Tora, adică, a atrage Lumina care Reformează, care va permite corectarea înclinaţiei rea. Aceasta se realizează doar prin intermediul mediului.

Prin urmare, condiţia pentru primirea Torei este voinţa persoanei pentru unitate. Adică, ea a realizat, deja, acest rău şi a înţeles că nu va fi în măsură să facă ceva, fără conexiune. Toată speranţa ei, viitorul, viaţa, sunt în acest cerc pe care ea îl construieşte în jurul ei.

De aceea, trebuie să înţelegem că, datorită diseminării, conectăm un enorm cerc, puternic, masiv în jurul nostru. Puteţi fi un erou în calitate şi în cantitate. Forţa grupului nostru este în calitatea sa şi de aceea, putem stabili o conexiune cu Creatorul prin aceasta, prin vârful piramidei. Ne specializăm în acest domeniu, spre deosebire de toţi ceilalţi, pentru care acest subiect este obscur şi nu va fi niciodată clar.

Dar, dacă ne conectăm la Creator, “bazându-ne pe El” din micul nostru cerc, atunci “aveţi o inimă curajoasă” datorită marilor cercuri. Asta necesită, în egală măsură, “un erou în cantitate”, care este diseminarea largă ce ne face să avansăm.

Noi nu suntem în măsură să avansăm prin noi înşine, ci doar în funcţie de un mare cerc care ne înconjoară, care ne va permite să ne extindem tot mai mult. În mod similar, o persoană trebuie să fie în interiorul acestui cerc, mediul, grupul, grupul este într-un cerc mai larg. Este mediul pe care trebuie să-l construim prin noi înşine: cerc după cerc. În măsura în care noi ne ocupăm de public, el ne va împinge precum copiii pe care-i obligă părinţii să avanseze în viaţă, să o organizeze. Astfel, cercurile pe care le formăm în funcţie de diseminarea noastră largă a educaţiei integrale, ne vor face să avansăm.

Astfel, eroul în calitate şi eroul în cantitate se unesc. Suntem îndreptaţi spre Creator, “voi toţi care nădăjduiţi în Domnul”. Şi, “fiţi puternici şi aveţi o inimă curajoasă”, cu ajutorul cercului larg extern. Să sperăm că vom fi în măsură să realizăm aceste două condiţii – doi “eroi”.

Din pregătirea Lecţiei zilnice de Cabala, 17.12.2013