Tag Archives: Malhut

O ordine inversă care pare ca tulburare

Baal HaSulam, Prefață la Înțelepciunea Cabalei, punctul 25: Astfel, atâta timp cât nu toate cele cinci Kelim KHB TM au crescut în Partzuf, Luminile nu sunt în locurile desemnate. În plus, acestea sunt în relație inversă: în absența Kli-ului de Malchut, Lumina Yechida este absentă, iar atunci când cele două Kelim, TM, lipsesc, Yechida și Haya sunt absente acolo, etc. Acest lucru este așa, deoarece în Kelim, cele mai mari apar în primul rând, și luminile, care sunt ultimele sunt de fapt primele care au intrat.

Ordinea inversă dintre Lumini și vase este foarte confuză. Conform acestui ordin, cu cât mai mult vom avansa, cu atât în mai mare întuneric vom intra. Aceasta este pentru că avem nevoie de vase groase pentru a descoperi Lumini mai mari și mai puternice. Prin urmare, avem nevoie de mai mult sprijin din partea grupului și trebuie să participăm la lecții în mod regulat, ceea ce înseamnă să mă susțină cu puteri mai mari decât înainte.

De obicei, am avansa mai mult, cu cât am înțelege și am simţi mai mult, și mai multe am descoperi, dar în același timp, ne găsim în mare întuneric, deoarece acesta este modul în care aceasta este întotdeauna: Luminile au mare nevoie de vase groase. Veți găsi, de asemenea, că fiecare nouă lumină reintră numai în Kli-ul de Keter. Acest lucru este așa, deoarece receptorul trebuie să primească în cel mai pur Kli al său, Kli-ul de Keter. Din acest motiv, la primirea fiecărei lumini noi, Luminile care sunt deja îmbrăcate în Partzuf trebuie să coboare un grad de la locul lor. De exemplu, atunci când Lumina Ruach intră, Lumina Nefesh trebuie să coboare de la Kli-ul  de Keter la Kli-ul de Hochma

Noi trebuie să facem un efort suplimentar în vasul în care descoperim întunericul spre corectarea acestuia. Astfel, vasul de Hochma se adaugă la vasul de Keter, iar apoi Lumina Nefesh, care a fost, în vasul de Keter coboară vasul de Hochma și Lumina Ruach intră în vasul de Keter. Diferența dintre Lumina  de Nefesh si Lumina Ruach este foarte mare. Este o lume nouă, o nouă realizare, un nou sentiment care nu a fost simțit înainte. Percepția realității este modernizată de fiecare dată. Realitatea pare nouă și diferită.

Forţa Superioară este revelată mai mult în unele forme noi, și în lume, vasul general, pare nou. Fiecare undă de șoc în lumea spirituală cheama o schimbare în întregul sistem integral, și este, prin urmare, foarte semnificativ dacă unul este în Nefesh de Keter or în Ruach de Keter.

Din a 3-a parte a Lectiei zilnice de Cabala 3/23/14, Scrisorile lui Baal HaSulam

 

Binecuvântarea celui de al șaselea an

Tora, Leviticul 25:19 – 25:21: Pământul își va da rodul său, veți mânca să vă săturați și veți trăi liniștiți pe el. Iar de veți spune: Dar ce să mâncăm în anul al șaptelea, când nici nu vom semănă, nici nu vom aduna roadele noastre? Vă voi trimite binecuvântarea Mea în anul al șaselea și va aduce roadele sale pentru trei ani.

Dacă observ și țin legile spirituale, nu am nicio problemă și sunt sub protecția Naturii. Dar când mă îngrop în egoul meu și încep să lucrez pe cont propriu, nu pot conta pe strângerea recoltei pentru următorii trei ani.

Poți să-ți închipui ce s-ar putea întâmpla dacă am o recoltă săracă în al șaselea an? Ce voi mânca în următorii trei ani? Nimic. În vremurile antice, oamenii erau total dependenți de ceea ce le dădea pământul.

Întrebare: Ce înseamnă asta referitor la starea noastră interioară?

Răspuns: Îmi corectez dorința și îndeplinesc cele șase Sfirot: Hesed, Gvura; Tiferet; Nețah, Hod, Yesod. Ele toate se concentrează și se adună în Sfira Yesod care se mută la Malhut și o ridică pe Malhut tot drumul la Bina. Astfel, eu nu am nicio problemă să exist în Malhut. Malhut este vasul din care eu sunt hrănit trei ani.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 13/08/2014

 

 

Iluminarea lui Malhut

Tora, Leviticul, 26:18 – 26:20: Dacă nici după toate acestea nu Mă veți asculta, atunci voi înmulți de șapte ori pedeapsa pentru păcatele voastre, voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră și cerul vostru îl voi face ca fierul și pământul vostru ca arama. În zadar vă veți cheltui puterile, că pământul vostru nu-și va da roadele sale, nici pomii din țara voastră nu-și vor da roadele lor.

„Voi înmulți de șapte ori pedeapsa pentru păcatele voastre” înseamnă că, în loc de starea corectă de ZON, cele șase Sfirot de Zeir Anpin și o Sfira de Malhut, eu iau numai pe cea mai întunecată, Malhut.

Cu mulți ani în urmă când am simțit această stare pentru prima oară, l-am întrebat nervos pe profesorul meu, Rabaș: „Ce e asta?” El a intrat puțin în starea mea, a simțit și a spus: „Aceasta este iluminarea lui Malhut”. Este simțită ca întuneric, ca un abis fără fund, ca o teroare care-l cuprinde pe om în întuneric, iar el nu poate să facă nimic. Totul îngheață pur și simplu la locul lui.

Această stare a continuat pentru câteva momente, poate numai o miime de secundă, dar impresia care a rămas a fost imprimată adânc în mine. În Spiritualitate, nimic nu dispare vreodată! Dar, acest sentiment poate fi tras din memorie și parțial experimentat.

Astfel, dacă Zeir Anpin nu o luminează pe Malhut, pedeapsa este de 70 de ori mai mare. Sau, poate fi invers, Zeir Anpin strălucește, dar Malhut simte Lumina ca pe întuneric, ca pe un abis, ca pe un trup negru care înghite tot. Asta se întâmplă când Lumina pătrunde într-un Kli absolut nepregătit să o primească.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 12/11/ 2014

Libertate completă!

Cartea Zohar, „BaHar” (Pe muntele Sinai), art. 85: …”Şi El mi-a spus, „Tu eşti servitorul Meu, Israel, în cel care voi glorificat.” Şi mi-a spus, „Tu eşti servitorul meu” este nivelul de sclav, linia stângă, Malhut. „Israel” este nivelul de fiu, linia dreatpă, ZA. Când acestea sunt incluse ca unul, este scris, „În cel care voi fi glorificat”.

Cele două linii: linia stângă, nivelul sclavului (Malhut) şi linia dreaptă, nivelul fiului (Israel), terbuie să fie unite şi glorificate, ceea ce înseamnă revelate.

Pe de o parte trebuie să ne supunem complet şi să ne subjugăm conducătorului superior. Putem spune, desigur, că acum El ne guvernează şi că suntem total înrobiţi Lui şi nu putem să facem nimic fără El, dar aceasta este o atitudine a unui sclav rău.

Linia stângă trebuie să fie loială stăpânului prin „Vreau să fiu sclavul Lui. Vreau ca El să mă conducă intern prin dorinţele asupra cărora nu am control”. Aceasta este libertatea mea. Liberatea mea se află în a alege dacă rămân sub dominaţia Stăpânului sau dacă îl părăsesc. Aleg stăpânirea Lui pentru că nu pot să simt nicio libertate când sunt sub conducere Lui.

Mai târziu, atunci când asced mai sus, nivelul sclavului intră în nivelul fiului. Diferenţa dintre cele două este că fac totul pentru dorinţele Tatălui meu şi nu a Stăpânului meu. Acum vreau să îndeplinesc toate acţiunile Lui în mod conştient, chiar dacă El nu mă forţează să o fac. Şi, chiar dacă El nu ştie despre asta, eu lucrez fără conexiunea cu El şi sunt ca El.

Aceste două stări trebuie să fie simţite în mod clar într-o persoană, iar apoi apare a treia stare între ele, linia de mijloc, unde nu sunt nici sclav niciu fiu. Linia de mijloc nu există în natură şi este creată şi apare în conexiunea dintre linia dreaptă şi stângă, dându-i unei persoane sentimentul unei libertăţi complete. Este la fel ca un vacuum, unde prima condiţie a sclavuui nu operează, sau nu are niciun impact asupra mea, şi nici cea de a două condiţie, a fiului.

Mă pot deconecta complet de orice conexiune cu Creatorul şi pot fi independent în acţiunile mele, în dorinţe şi gânduri. Liberate completă!

Despre asta este vorba în gândul creaţiei, care îi aduce omului sentimentul de libertate care îl duce la alegerea lui de a fi acolo unde există Creatorul şi de a tânji către El. Dacă tânjesc pentru asta 10%, 15% sau 20%, mă întorc gradual către imaginea corectă, aceaşi replică şi în aceaiaşi măsură sunt numit Adam, o fiinţă umană.

Mă deconectez de Creator în linia de mijloc pentru că altfel nu am liber arbitru. Aceasta nu este iluzia libertăţii. Trebuie să simt că sunt liber total. Mai mult, acest sentiment vine împotriva unei cacofonii de tot felul de dorinţe egoiste, tentaţii şi impulsuri. Încep să crească în om mândria, invidia, dorinţa de a face orice vrea şi de a deveni stâpânul universului.

Imaginaţi-vă că sunteţi scufundaţi în apă şi la suprafaţă, în loc de o apă clară, apare deoadată tulburarea de jos şi este toată a noastră, valurile gândurilor şi dorinţelor egoiste. Exact pe acest backround începeţi să construiţi fiinţa umană în voi înşivă.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele Cărţii Eterne” din 18.06.2014

Transmite binele oamenilor

Zohar, „Comentariul lui Baal HaSulam”, cap. Ba Har: „Trăiește în țară”…„Trăiește în țară” se referă la cea mai înaltă țară, la Malhut, fiindcă nu există niciun om pe lume care să poată trăi în Malhut până când binele nu se trezește în ea, Yesod de Zeir Anpin, fiindcă Malhut fără Yesod este plină de instanțe dificile.

Când un om îl trezește cu faptele lui bune, se pare că el singur „l-a creat”. Atunci, ele spun „trăiește în țară”, trăiește în interiorul ei, adică în Malhut, și mănâncă fructele ei și fii fericit cu ea.

Malhut de Ațilut este singurul și unicul suflet comun. Dacă, grăbindu-mă să fiu bun și să iubesc și să doresc asta tuturor celorlalți, mă pot conecta cu toate creaturile (din natura minerală, vegetală, animală și umană) într-o singură entitate, atunci voi fi inclus în Malhut.

Este foarte posibil ca, la început, să mă alătur cu o parte din egoismul meu, poate cu a zecea parte din el. Asta înseamnă că, cu atât mă pot eu conecta la Malhut făcând-o să se miște către nivelul următor, Zeir Anpin, unde este cea mai înaltă Lumină. Zeir Anpin va umple partea pe care eu am făcut-o în Malhut cu buna lui intenție.

Scopul conexiunii noastre este sută la sută sosirea în sufletul întreg, în Malhut. De aceea, dacă trezesc în suflet dorința comună de iubire și facere de bine, atunci iau în el mica mea parte, punctul meu. Atunci motivația mea se ridică deasupra și Lumina înaltă se manifestă peste acest punct, este Lumina care se acumulează în Malhut.

Deci, noi ne înălțăm de jos la Malhut și Lumina Superioară coboară de Sus în ea și atunci ea este umplută cu dorințele noastre bune și cu Lumina Superioară. Asta încheie existența noastră pământeană și devenim locuitorii Lumii Infinitului.

Scopul pentru fiecare din noi este să ne corectăm până la această stare și să ne ridicăm la Lumea Infinitului. Suntem pe calea spre acest scop conectântu-ne cu toate sentimenetele, gândurile și dorințele noastre și mergând treptat prin cele 125 de trepte spirituale, fiindcă sunt în noi 125 de praguri de egoism.

Întrebare: Pentru a ne înălța, e nevoie să manifestăm o stare de iubire și bunătate. Cum se referă asta la unitatea dintre noi?

Răspuns: Numai prin unitatea cu toți ceilalți și străduința de a mă conecta cu lumea pentru a transmite prin mine binele oamenilor, voi obține posibilitatea de a intra în Malhut. Numai pe această cale voi fi în stare să mă conectez la sufletul meu. Altfel, nu am suflet. Sunt doar un egoist, un animal.

Prin iubirea pentru aproape mă îndrept spre iubirea pentru Creator și, în dorința de a transmite binele celorlalți, mă grăbesc să primesc Lumina, pentru a o transmite prin mine către ei. Numai în acest caz îmi câștig partea mea de suflet.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 18/06/2014

Linia mediană: cheia păcii între noi

Cartea Zohar, VaYakhel (Şi Moise a unit), Articolul 131: Este astfel deoarece, după ruptură a fost stabilită ZA ca Hassadim întreg pe linia din dreapta şi Malchut ca toate Gevurot, pe linia din stânga.

Prin urmare, ele se dispută  ca în cele două linii (dreapta şi stânga de Bina) până ce ZA urcă în linia mediană şi stabileşte pacea între ele, unindu-se unele cu altele, astfel că ZA şi Malchut, care sunt, de asemenea, două linii (dreapta şi stânga) să aibă nevoie de o linie mediană pentru a stabili pacea între ele şi a le uni.

Este dificil de explicat de ce avem nevoie de linia mediană şi de ce Malchut nu se poate agăţa de Zeir Anpin. Întâlnim o problemă similară în această viaţă când dorim să atragem alte persoane la noi, ca şi cum ar fi „cusute” de noi sau ne-ar aparţine. Asta se întâmplă în familii sau în altă parte.

Pin urmare, trebuie să înţelegem care este abordarea corectă: aceasta se produce pe linia mediană unde nimeni nu anulează calităţile sale personale; Zeir Anpin şi Malchut rămân ele însele, dar se completează reciproc. Şi apoi, ele construiesc şi adaugă între ele o a treia componentă: linia mediană.

Linia mediană le include pe cele două în acelaşi timp, într-un mod în care se completează reciproc. În nici un caz ele nu se suprimă unele pe altele, ci mai degrabă acţionează foarte diferit. Ele se completează reciproc, deoarece fiecare dintre ele permite celeilalte să domnească asupra ei. Ele se bat pentru a şti care ar trebui să dea mai mult şi care ar trebui să permită celeilalte părţi să domnească asupra ei, deci să-i aducă plăcere. În acelaşi timp, fiecare dintre ele este obligată să se exprime deoarece altfel, nu va exista o stare de iubire şi fuziune reciprocă.

Este vorba despre un sistem complicat în care totul este constituit din două părţi, masculin şi feminin. Atunci când studiem această structură, maniera în care oamenii în viitor vor construi viaţa lor de familie, prieteniile şi relaţiile, în general, va fi mai clară pentru noi. Nu este grav dacă acest lucru se aplică la interacţiunile dintre bărbaţi şi femei, deoarece fiecare dintre noi joacă fie un rol masculin, fie feminin în raport cu ceilalţi: fie dăm, fie primim. Este corect, deoarece aceasta nu există în natură.

O înţelegere corectă a sistemului va fi o anexă bună la metoda educaţiei integrale. Ea va ajuta la stabilirea păcii în această lume, în toate domeniile sale: politică, muncă, acasă, în relaţiile în familie…Toate tipurile de conexiune între oameni pot fi înţelese pornind de la linia de mijloc.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala, 29.12.2013, Pregătire pentru Congres

O Persoana Este O Lume Intreaga

O intrebare primita: Cum se face ca Forta Superioara externa echilibreaza Malchut (dorinta de a primi placere) cu lumile spirituale, daca toate lumile se afla in interiorul persoanei?

Raspunsul meu: Forta spirituala locuieste in noi. Nu exista nimic in afara.Totul exista in interiorul persoanei: Creatorul, creatura si toata creatia.Si daca imi pare ca  exista o lume externa, este pentru ca imi lipseste perceptia adevarata, corectata.

Dar, daca m-as vedea pe mine ca fiind o intreaga lume si m-ar preocupa sa devin similar cu Forta Superioara, daca mi-as imagina constant ca aceasta Forta creste tot mai mult, daruind si iubind totul, apoi la gradul la care inteleg si simt aceasta Forta, o sa-mi organizez toate dorintele si calitatile interioare in asa fel incat sa se uneasca cu altele. Si toate astea se vor face in interiorul meu.

Se pare ca eu trebuie sa ma corectez pe mine si perceptia care presupune ca exista o lumea in afara mea. Eu incep sa simt ca intr-adevar lumea se afla toata in interorul meu, si astfel eu corectez relitatea. Se pare ca corectia inseamna nu sa-mi schimb relatiile cu altii, ci corectandu-mi perceptia curenta care-i face pe ceilalti sa existe in afara mea si nu ca parte din mine. Dar descoperind ca totul sunt eu, sa continui sa fiu egoist?

Apoi, toata realitatea, partile externe si interne ale acesteia, pare sa fie ca una.  Si chiar daca eu inca nu am ajuns la adevarata perceptie a realitatii si totul nu-mi pare a fi un singur intreg, nu conteaza. Cel mai inportant lucru ce trebuie retinut din Kabbalah este ca o persoana trebuie sa se corecteze singura.