Tag Archives: nedopsit

Plecați acum!!

Baal HaSulam, articol, ”Aceasta este pentru Iuda”: Este pâinea pe care părinții noștri au mâncat-o în țara Egiptului.

Haggadah – ”Mitzvah de a mânca o Matza [pâine nedospită] a fost dată copiilor lui Israel chiar înainte de plecarea lor din Egipt, cu privire la exodul viitor, care trebuia să fie în grabă. Rezultă că Mitzvah de a mânca o Matza le-a fost dată atunci când ei erau încă sclavi…”

Mitzvah de a mânca Matza a fost dată în avans, deoarece ieșirea din Egipt s-a petrecut dintr-o dată, în grabă. Brusc, ordinul a venit: ”Dintr-un moment în altul, plecați!” Și cu privire la pâine, cum este posibil să pleci fără pâine?

Astfel, Mitzvah a fost dată în avans pentru a pregăti totul, pentru ca la momentul exodului, fuga, să avem tot ce este necesar. Chiar acum, o facem pentru că suntem foarte fericiți, că toate răscumpărările se produc brusc. Prin urmare, noi suntem în speranță tot timpul că, în orice moment, răscumpărarea va veni.

Exact așa cum le-au spus (i-a obligat) în Egipt: ”Plecați acum!” Este ceea ce ei vor spune astăzi; de fapt, în scurt timp, va fi o proclamație și vom pleca cu toții; vom începe să ne ridicăm la nivelul de răscumpărare. De aceea noi suntem atât de fericiți de a celebra această sărbătoare, amintindu-ne de acest miracol în fiecare an.

Din partea a patra a Lecției zilnice de Cabala, 27.03.2014, Scrierile lui Baal HaSulam