Tag Archives: New Jersey

Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 6

Lecţia nr. 6: Completând Cercul şi începând din nou

  • Ce am realizat?
  • Cum să fim mulţumiţi de realizarea noastră?
  • Legământul

1) Asta înseamnă ceea ce a fost scris, „Astăzi vă ridicaţi, voi toţi” adică, toate prin câte ai trecut, toate stările pe care le-ai trăit – fie stări de Gadlut (măreţie), sau stări de mai puţină măreţie, care au fost considerate intermediare şi tot aşa. Tu iei toate aceste detalii şi nu compari un nivel cu altul, pentru că ţie nu-ţi pasă de nicio recompensă ci numai să faci voia Creatorului. El ne-a comandat să observăm Miţvot (poruncile) şi să studiem Tora, şi asta este ceea ce facem, la fel ca orice om obişnuit al Israel. Cu alte cuvinte, starea în care el se află chiar acum, e la fel de importantă pentru el ca aceea când a crezut că este în Gadlut. Atunci, „Domnul Dumnezeul tău face cu tine această zi”.

Asta înseamnă că atunci Creatorul face cu el un legământ. Cu alte cuvinte, tocmai în momentul în care omul acceptă munca Lui fără nicio condiţie, şi e de acord să facă munca cea sfântă fără nicio recompensă, ceea ce se numeşte „predare necondiţionată”, acesta este momentul când Creatorul face legământ cu el.

Scrierile lui Rabash, Vol 1, Astazi vă ridicaţi, voi toţi

2) Lasă-l să fie mulţumit cu partea lui, și să dea laudă și mulțumire Creatorului pentru că i-a oferit o mică parte în serviciul Regelui, chiar dacă numai un minut pe zi sau un minut la fiecare câteva zile. Lasă-l să considerare asta o mare comoară.

Și chiar dacă fapta sa a fost foarte simplă, cu toate acestea el ar trebui să încerce să fie fericit, și el va primi viaţă din faptul că i s-a permis să slujească Regelui. Și el este obligat să dea laudă Creatorului în fiecare oportunitate.

Am auzit de la Baal HaSulam că prin laudași mulțumirea pe care o dă cineva Creatorului, când se apropie de Creator, el continuă Lumina Kedusha în jos, astfel că se va simți el însuși complet, iar apoi se numeşte că este în stare de Baruch (binecuvântat), și Baruch aderă la Baruch. Dar atunci când unul se păstrează în stare de blestemat, Baruch nu aderă la asta, așa cum au spus înțelepții.

Scrierile lui Baal HaSulam, Vol 2, Scrisoare Nr 36

3)Atunci când o persoană simte că a venit un pic mai aproape de sfințenie, și este plină de bucurie, deoarece i-a fost acordată o favoare de Creator, ar trebui să spună că principalul motiv al bucuriei sale este că acum există bucurie sus pentru Sfânta Shechinah, pentru că ea a fost în măsură să atragă propriul organ mai aproape de ea, și nu trebuie să îşi trimită organul ei in afara, astfel, încântând pe Shechinah, ea se bucură. Și acea persoană ar trebui să fie fericită, și să ofere mulțumire și laudă Creatorului pentru că a recompensat-o cu o mică porţie de Kedusha, indiferent de cât de mult are … De aceea, spunel, mica porţie pe care o am de Tora si Mitzvot este mai importantă decât oricare dintre plăcerile lumești … și văd că există oameni care nu au asta. Rezultă că este cea în care binecuvântarea locuiește, și are un motiv pentru a fi fericită. Omul vede că restul oamenilor sunt fericiți și veseli cu prostii, în timp ce Creatorul i-a dat înțelepciune și pricepere, ca să se bucure în Creator.

Scrieri de Rabash, Vol 2, CE „NU EXISTĂ BINECUVÂNTARE ÎN CEEA CE ESTE SOCOTIT” ADICĂ ÎN MUNCĂ

4)  Există mulți oameni în lume cărora nu le-a fost dată puterea de a lucra lucru sfânt, chiar și în cele mai simple moduri, chiar și fără intenția și în Lo Lishma (nu pentru Numele Ei), chiar și în Lo Lishma al Lo Lishma, și chiar în pregătirea pentru pregătirea îmbrăcăminţii Kedusha (Sfințenie), în timp ce i-a fost împărtășită dorința și gândul de a face din când în când o muncă sfântă, chiar și în cel mai simplu mod posibil, dacă el poate aprecia importanța acesteia, în funcție de importanța pe care o atribuie mkuncii sfinte, în această măsură ar trebui să dea laudă și să fie recunoscător pentru asta.

Acest lucru este așa pentru că este adevărat că nu putem aprecia importanța de a fi capabil de a menține uneori Mitzvot ale Creatorului, chiar și fără nici o intenție. În această stare vine cineva să simtă euforie și bucuria inimii  Lauda și recunoștința pe care o dă pentru ea extinde sentimentele, și este entuziasmat de fiecare punct unic în munca sfântă, și știe al cui muncitor este, și astfel se înalță tot mai sus. Acesta este sensul a ceea ce este scris: „Îți mulțumesc pentru harul care l-ai făcut cu mine”, adica pentru trecut, și prin aceasta el poate spune cu încredere, iar el spune, „și Tu va face cu mine.”

Baal HaSulam, Şamati, articolul 26 „Viitorul cuiva depinde și este legat de recunoștința pentru trecut”

5) Baal HaSulam ne-a explicat modalitatea încheierii unui legământ: Când doi oameni văd că se iubesc unul pe altul, fac legământ între ei că iubirea lor va rămâne întotdeauna. Şi el a întrebat, „Dacă se iubesc şi înţeleg că această iubire nu-i va părăsi, pentru ce, acest legământ? Adică, de ce fac acest legământ, cu ce scop? Altfel spus, ce câştigă prin încheierea unui legământ? Este doar un ritual sau este pentru vreun profit?

El a spus că motivul facerii legământului este acela că acum ei înţeleg că este în interesul fiecăruia să se iubească unul pe celălalt pentru motive pe care acum ei le văd – că fiecare îl simte pe celălalt şi îi pasă numai ca celuilalt să-i fie bine – aşa că fac un legământ.

Şi, fiindcă acum nu are nicio plângere împotriva prietenului său, sau nu ar face legământul, ei îşi spun unul altuia „este avantajos pentru noi ca să facem un legământ o dată pentru totdeana”. Cu alte cuvinte, dacă va mai fi vreodată o situaţie în care unul are nemulţumiri faţă de celălalt, amândoi îşi vor aminti de legământul ce l-au făcut atunci când iubirea era revelată între cei doi.

La fel, chiar dacă în mod normal ei nu mai simt iubirea, aşa cum au făcut-o atunci, ei îşi vor reaminti încă vechea iubire şi nu se vor uita la starea în care se află de obicei. În schimb, se vor reîntoarce la a face câte ceva pentru celălalt. Acesta este avantajul legământului. Astfel, chiar şi când iubirea care era între ei şi-a pierdut intensitatea, pentru că au făcut legământ, ei au puterea să redeştepte iubirea strălucitoare pe care o aveau înainte. În acest fel, îşi asigură spatele unuia altuia în viitor.

Scrierile lui Rabash, Vol 1, Astazi vă ridicaţi, voi toţi
6. Și voi, prietenii care sunteţi aici, la fel cum aţi fost înainte într-o stare de iubire, așa ar trebui să rămâneţi nedespărţiţi de acum, până când Creatorul se bucură de voi și cheamă pacea asupra voastră și prin meritul vostru va fi pace în lume . „De dragul fraților și prietenilor mei, voi spune,”Pacea fie în voi.””

Cartea Zohar cu comentariu Sulam [Scara], Aharei Mot, articolul 66

Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 5

Lecţia 5: De la Noi la Unul

Încorporaţi în voinţa Superioară

1) Nu vă lipseşte nimic, doar să mergeţi la câmpul pe care Creatorul l-a binecuvântat, și să adunaţi toate organele împrăștiate, care au fost împrăștiate departe de sufletul vostru, si adunaţi-le într-un singur trup. În acest corp desăvârșit (complet), Creatorul îşi va insufla permanent și neîncetat Shechinah.

Scrierile lui Baal HaSulam, Scrisoarea nr. 4
2) Astfel, atunci când cineva îşi completează munca în iubire și dăruire pentru prieten și ajunge la cel mai înalt punct, el completeaza, de asemenea, iubirea şi dăruirea pentru Creator. În această stare nu există nici o diferență între cele două, pentru că tot ceea ce este în afara corpului lui, ceea ce înseamnă interes propriu, este judecat la fel – fie să dăruiască prietenul său, fie să dăruiască multumire Creatoului său.

Scrieri de Baal HaSulam, dragostea pentru Creator si dragostea pentru ființele create

3) Când descoperă creaţia favorurile Creatouluil? Când tot Israelul este legat împreună, și nu există nici gelozie, ură și concurența între ei și fiecare dintre ei se gândeşte doar la corectarea și bunăstarea prietenul său. Apoi Creatorul se bucură în creația Lui, după cum este scris, Creatorul se bucură în lucrările Sale. Și această explicație este cu referire la „Iubeste-ti prietenul ca pe tine însuți, Eu sunt Domnul (YHVH)”, pentru a ne spune că, dacă ne iubim prietenul nostru ca pe noi înșine, atunci Creatorul va fi în mijlocul tău și vă va iubi pe amândoi.

Din cartea, În amintirea lui Miriam, capitolul 11

4) Se spune în Midrash Tanhuma că „Israelul nu va fi răscumpărat până când nu vor fi cu toţi o singură societate […] atunci când sunt uniți, ei primesc fata Divinităţii”. Am prezentat cuvintele Midrash, astfel încât să nu credeţi că problema unui grup, care este iubirea de prieteni, se referă la Hasidism. Mai degrabă, aceasta este învățătura inteleptilor nostri, care au văzut cât de necesar era unirea inimilor într-un singur grup pentru primirea feţei Divinităţii.

Scrierile lui Rabash, Vol 2, Scrisoare Nr 34

5) Este scris, „iar oamenii au făcut o tabără, ca un singur om cu o singură inimă” ceea ce înseamnă că toți aveau un singur scop, adică a aduce beneficiu Creatorului. Și noi trebuie să înțelegem: Cum poate fi „ca un singur om cu o singură inimă”, din moment ce știm că înțelepții au spus, „ca fețele lor nu sunt la fel, tot astfel vederile lor (opiniile), de asemenea, nu sunt la fel”, astfel cum ar putea fi „un singur om cu o singură inimă”?

Raspuns – dacă spunem că fiecare are grija de propriile nevoi, este imposibil să fie „ca un singur om”, pentru că ei nu sunt la fel. Cu toate acestea, atunci când toată lumea  şi-a anulat autoritatea și singura lor preocupare a fost de a fi în beneficiul Creatorului, nu mai au nicio grijă personală, din moment ce toate grijile lor individuale au fost anulate și, prin urmare, toate au intrat în întreg, în unitate.

Scrierile lui Rabash, Scrisoare Nr. 42

6) Esența păstrării Torei este în behinat haratzon (voința) în unitate. Prin urmare, fiecare trebuie să fie inclus în adunarea lui Israel, ca un mare colectiv. Prin urmare, atunci când (Israel) a primit Tora au devenit imediat Arevim unul pentru celălalt, în scopul de a fi încorporaţi într-o singură dorință, astfel că toți sunt reciproc responsabili unul pentru celălalt, deoarece sunt cu toţi la fel de importanţi, şi sunt ca unul. Și tocmai când fiecare au fost responsabili pentru celălalt, care este behinat Achdut (unitate), ei au fost capabili să țină Tora. Și fără aceasta (conditie), este imposibil de păstrat Tora, deoarece esența Tore si iubirea sunt în voința, atunci când fiecare este mulţumit cu prietenul său, și nu există nici o contradicție între ele, deoarece toate sunt încorporate într-o singură dorinţă, și astfel ei sunt capabili să fie incluşi în voința superioară, care este scopul Unităţii.

Rabinul Nathan de Breslev, Likutei Halachot, Legile Arvut

7) După cum știm, „Creatorul este unul și Israel este unul”, prin urmare, ei sunt în adeziune cu Creatorul, pentru că este plăcut să fie în adeziune unul cu altul, și când va fi asta?

Când Israel este adunat, în adeziune şi în unitate perfectă, sunt considerate ca fiind unul, și Creatorul locuiește printre ei, care este Unul. Acesta este sensul versurilor, „și eşti în adeziune”, și anume că eşti în adeziune cu fiecare în parte și vă țineți fiecare în parte, apoi „sunteți cu toții în viață”, atunci când sunteţi uniți ca unul. Astfel, este bine și plăcut să fiţi în adeziune unul cu altul, iar Creatorul locuiește în mijlocul lor ca Unul.

Moshe Chaim Efraim, Drapel peste tabăra lui Efraim, Parashat VaEtchanan

Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 4

Lecţia 4: De la Mine la Noi

1) Se spune că sunt 600.000 suflete şi că fiecare dintre ele este împărţit în mai multe scântei. Trebuie să înţelegem cum este posibil ca spiritualul să fie împărţit, deoarece iniţial a fost creat un singur suflet, sufletul Adam haRişon. În opinia mea, într-adevăr există un singur suflet în lume… Acelaşi suflet există în toţi copiii lui Israel, complet în fiecare dintre ei, ca în Adam haRişon, din moment ce spiritualul este indivizibil şi nu poate fi tăiat …

Totuşi, spunând că există 600.000 suflete şi scântei ale sufletelor, pare ca şi cum totul este divizat de către forţa trupului fiecărei persoane. Cu alte cuvinte, mai întâi trupul se împarte şi se reneagă total pe sine, din radianţa sufletului, iar prin forţa Torei şi a Miţva, trupul este curăţat şi în funcţie de gradul de curăţare, sufletul comun străluceşte asupra lui.

Din acest motiv, au fost făcute în corpul fizic două discernăminte: în primul discernământ, fiecare îşi simte sufletul ca pe un organ unic şi nu înţelege că este întregul Israel. Şi aceasta este cu adevărat o imperfecţiune; prin urmare, funcţionează în concordanţă cu cele menţionate mai sus.

În al doilea discernământ, adevărata Lumină a sufletului lui Israel, nu străluceşte asupra sa cu întreaga forţă de iluminare, ci doar parţial, în măsura în care s-a purificat prin întoarcerea la colectiv.

Semnul completei corecţii a corpului apare atunci când omul simte că sufletul său există în întregul Israel, în fiecare, drept pentru care nu se mai simte pe sine ca individ, ci simte că fiecare depinde de ceilalţi. În acel moment, el este complet, perfect, iar sufletul străluceşte în el la întreaga sa putere, după cum a apărut în Adam haRişon.
Scrierile lui Baal Hasulam, 600,000 suflete

2) Un om al lui Israel, care dorește şi ale cărui dorinţe sunt să atingă Lumina Vieții în Adevăr, trebuie să fie de acord să se planteze în Adunarea lui Israel, cu toată inima și cu toată puterea sa, fizic și spiritual.

Rav Kook, Sopteste-mi Secretul Havaya

3) Omul nu se trebuie să se excludă din colecti, sau să se roage pentru el, nici măcar pentru a aduce mulțumire Creatorului, ci întotdeauna să se roage pentru întregul colectiv, deoarece cel care se exclude și cere numai pentru el însuși nu construieşti ci aduce distrugere sufletului său … Și omul trebuie să fie coectat la adunarea lui Israel cu toată puterea sa, în toate cererile sale cătr Creator, fie în rugăciune sau în muncă, ca să fie inclus în rădăcina întregului Israel.

Baal HaSulam, Pri Chacham pe Tora, nu este încă timp pentru a aduna oile

4) Învăţătorul meu, binecuvântată fie memoria lui, m-a avertizat pe mine și pe toți prietenii care erau cu el în societate, că, înainte de rugăciunea de dimineață ar trebui să acceptăm noi înşine porunca pozitivă „iubeşte-ţi prietenul ca pe tine însuți”, cu intenția de a iubi tot Israelul ca propriul nostru suflet. Și astfel rugăciunile va crește împreună, cu rugăciunea întregului Israelul, și se va atinge corectarea de mai sus.

Și în ceea ce privește iubirea de prieteni, fiecare dintre noi trebuie să se includă și să simtă ca și cum el este un membru în interiorul prietenului său. Și învăţătorul meu, binecuvântată fie memoria lui, m-a avertizat foarte mult, în ceea ce privește această chestiune.

Haim Vitall, Poarta Reîncarnărilor, Introducere, art. 38

5) Sfatul pentru a-L servi pe Creator este de a uni inimile noastre cu Iubirea de Prieteni, să ne conectăm unul cu altul în iubire şi O Singură Inimă, și pentru a servi Creatorul împreună … Trebuie să vă conectați unii cu alții și să blocaţi inimile noastre împreună, ca să putem fi ca un singur mănunchi, pentru a-I servi Creatorului cu toată inima noastră.

Din cartea „lumina și soarele”, Secretele de Rosh Hashanah

6) Este scris că, adunând câţiva prieteni împreună şi, fiindcă fiecare are doar o mică putere de a-i iubi pe ceilalţi,prin unirea câtorva oameni, care sunt de acord că trebuie să obţină iubirea unul faţă de celălalt şi dacă ei îşi anuleaza sinele unul în faţa celuilalt, atunci ei sunt conectaţi. Astfel, în fiecare om se acumulează o forţă mare, proporţională cu mărimea grupului şi, apoi, fiecare poate să aplice efectiv iubirea pentru ceilalţi.

Scrierile lui Rabash, Vol 1, Referire la ce se explică în “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”

7) Omul trebuie să ştie că iubirea se cumpărată prin acţiuni. Dăruind prietenilor cadouri, fiecare acest dar este ca o săgeată şi un glonţ, care fac o gaură în inima prietenului. Şi, deşi inima prietenului este ca o piatră, totuşi, fiecare glonţ face o gaură. Şi aceste găuri se unesc într-o adâncitură prin care intră iubirea celui care dăruieşte cadoul.

Şi căldura iubirii atrage spre el scânteile de iubire ale prietenului său, şi apoi cele două iubiri se revarsă într-o mantie de iubire care îi acoperă pe amândoi. Aceasta înseamnă că iubirea unuia îi înconjoară şi îi cuprinde pe amândoi, şi astfel ei devin o singură persoană, deoarece îmbrăcămintea ce-i acoperă pe amândoi este una singură. De aceea, amândoi sunt anulaţi.
Scrierile lui Rabash, Dargot Hasulam, Omul ca un întreg

8) Şi de îndată ce am obţinut această îmbrăcăminte mai sus menţionată, scântei de iubire încep deodată să strălucească înăuntrul meu. Inima începe să tânjească pentru a se unii cu prietenii şi mi se pare că ochii mei îi văd pe prietenii mei, urechile mele le aud vocile, gura mea le vorbeşte, mâinile îi îmbrăţişează, picioarele dansează în cerc cu iubire şi bucurie împreună cu ei, şi traversez barierele corporale. Uit de vasta distanţă dintre prietenii mei şi mine, iar întinsul teritoriu de mulţi kilometri nu va mai sta între noi.

Este ca şi cum prietenii mei stau chiar în inima mea şi văd tot ceea ce se întâmplă acolo, şi mi se face ruşine de actele mele meschine împotriva lor. Apoi, ies pur şi simplu din vasele corporale şi mi se pare că nu este o altă realitate în lume în afară de prietenii mei şi de mine. Apoi, chiar şi „eul” este anulat şi este scufundat, amestecat în prietenii mei, până când stau şi declar că nu există nicio realitate în lume – numai prietenii.

Scrierile lui Rabash, Vol 2, Scrisoarea Nr. 8

Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 3

Lecţia 3: Nu există nimeni în afară de El

 1) .. scopul pe care și-L dorește Creatorul de la Creația pe care a creat-o este să poată dărui creaturilor Sale, astfel încât acestea să Îl cunoască drept real și măreț și să primească toată bucuria și plăcerea pe care El a pregătit-o pentru ele.

Baal HaSulam – Introducere la Cartea Zohar , art. 39

2) 116) … Tot ceea ce există în lume este de la Creator, că numai El a făcut, face și va face toate faptele din lume. El știe dinainte tot ce se va desfășura în cele din urmă, după cum este scris, „Declararea sfârșitului de la început.” Și El veghează și face lucruri la început, în scopul de a le repeta și de a le face perfecte după un anumit timp.

Lech Lecha [Ieși]

3) Tu m-ai tivit în spate și în fața, adică revelația și ascunderea feței Creatorului. Acest lucru se datorează faptului că, într-adevăr, „împărăția Lui stăpânește peste tot”, și totul va reveni la radacina sa, deoarece nu există nici un loc vacant de El. Dar diferența este în timpul prezent sau viitor, pentru că cine conectează cele două lumi, descoperă îmbrăcămintea Lui în prezent: tot ceea ce se face este o îmbrăcăminte pentru revelarea divinitatii … prin voința celui care îmbracă, pentru că este exact dorinţa Lui.

Scrieri de Baal HaSulam, Mai tivit în spate și în fața

4) Știm că „tot pământul este plin de slava Lui”, şi așa ar trebui să creadă orice om, cu toate acestea, Creatorul a făcut o ascundere, astfel încât nu se poate vedea, pentru a da loc pentru alegere, undeu există credință – să creadă că ” Creator umple întregul pământ și este implicat cu tot pământul „. După ce omul se angajează în Tora si Mitzvot și păstrează porunca de a alege, atunci Creatorul se revelează pentru el, astfel că el vede că Creatorul conduce lumea.

Rezultă că omul îl face Rege, să domnească peste el, ceea ce înseamnă că el îl simte pe Creator, că El este conducătorul întregii lumi, și aceasta se numește că el îl face pe Creator Rege peste el. Până când omul atinge acest sentiment, domnia Creatorului este în ascundere. Despre aceasta spunem, „În ziua aceea, Creatorul va fi unul și Numele Lui unul”, ceea ce înseamnă că ne va fi revelată slava împărăției Sale. Aceasta este întreaga corecție pe care ar trebui să o facem în această lume, și prin aceasta vom continua toate cele bune din lume, în cazul în care toată dăruirea de sus continuă lucrând în Tora si Mitzvot, cu intenția de a continua Împărăţia Lui peste noi.

Scrieri de Rabash, Vol 2, Scrisoare Nr 76

5) Scopul sufletului atunci când vine vorba in corp este de a atinge revenirea la rădăcină și să vă alipiți de El, în timp ce sunteţi îmbrăcaţi în corp, după cum este scris, „să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui și te alipeşti la El. „Vedeți că problema se termină în” a te lipi de El „, adică așa cum a fost înainte de a fi îmbrăcat în corp.

Cu toate acestea, este nevoie de o mare de pregătire – care este de a merge în toate căile Lui. Cu toate acestea, cine știe căile Creatorului? Într-adevăr, acesta este sensul de „Tora, care are 613 de căi.” Cel care umblă pe ele va fi în cele din urmă purificat până când corpul său nu va mai fi o partiție de fier între el și Creatorul său, după cum este scris: „Și voi ia inima de piatră din trupul vostru. „Apoi el se va lipi de Creatorul său așa cum a fost înainte de îmbărcarea sufletului în corp.

Reiese  că există trei aspecte: 1. Israel, este cel care se restrânge pentru a reveni la rădăcina sa; 2. Creatorul, care este rădăcina la care cineva tânjește; 3. 613 căi ale Torei prin care omul îşi purifica sufletul și trupul. Aceasta este condimentul, după cum este scris: „Am creat inclinatia rea şi am creat pentru ea Tora ca un condiment.”

Cu toate acestea, aceste trei sunt de fapt unul și același. În cele din urmă, orice slujitor al Creatorului le realizează pe acestea ca cva unic, unit şi unitary. Ele apar împărțite în trei, din cauza muncii incomplete a omului în lucrarea lui Dumnezeu.

Baal HaSulam, Igorot, Scrisoarea 17

6) Esența muncii cuiva este numai de a ajunge la senzația existenței Creatorului, adică să simtă existența Creatorului, căci „întregul pământ este plin de Gloria Sa”. Asta va fi toată muncă omului, însemnând că toată vigoarea pe care o depune în muncă va fi doar că să obțină aceasta și nu altceva. Nimeni nu trebuie să fie îndemnat să obțină ceva. De fapt, există doar un lucru de care are nevoie omul, numit Credința în Creator. Nu trebuie să se gândească la nimic, adică, singura recompensa pe care ar vrea s-o obțină pentru muncă sa, ar trebui să fie aceea de a fi recompensat cu Credința în Creator.

Baal HaSulam, Şamati  nr.4, ”Care este motivul greutății pe care o simte cineva când, în muncă, se anulează în fața Creatorului”

7) Chiar dacă vom vedea că există două părți ale Torei: Prima – Mitzvot dintre om și Dumnezeu, și a doua – Mitzvot intre om si om, ambele sunt unul și același lucru. Acest lucru înseamnă că în scopul real al acestora și scopul dorit sunt acelaşi lucru, și anume Lishma. Nu există nicio diferenţă dacă cineva munceşte pentru prietenul său sau pentru Creator … Astfel, atunci când îşi completează munca în iubire și dăruire pentru prieten şi ajunge la cel mai înalt punct, completeaza, de asemenea, iubirea pentru Creator. În această stare nu există nici o diferență între cele două, pentru că tot ceea ce este în afara corpului său, ceea ce înseamnă interes propriu, este judecat la fel – fie să dăruiască prietenului său, fie să dăruiască muţumire Cretorului său.

Baal HaSulam, Iubirea pentru Creator si iubirea pentru ființele create

8) Putem fi acoperiți de Lumina Lui și să urmăm drumul Creatorului, să-L servim, nu pentru a fi recompensați, ci pentru a-L mulțumi pe Creator și pentru a ridica Divinitatea din praf. Putem fi acoperiți de bunăvoință Creatorului și de revelația Sanctității Lui către creaturile Sale.

Scrierile lui Baal Hasulam, Şamati nr.3, Realizarea spirituala

Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 2

Lectia 2: Arvut

1) Rădăcina principală din Arvut vine din behinat kabalat HaTorah(Primirea Torei), cand toti din Israel erau Arevim(responsabili) unul pentru celalalt, si asta pentru ca in radacina sufletelor din Israel, toti sunt considerati ca UNUL, din moment ce sunt atrasi din sursa de Unitate. Prin urmare, toti din Israel erau responsabili unul pentru celalalt in momentul in care au primit Tora.
Rabbi Natan of Breslev, Colectie de Legi, Legea de Arvut, 5

2) Tot Israelul Arevim zeh LaZeh (responsabili unul pentru celalalt), insemnand ca lumina lor si traiul se intrepatrund. Prin urmare, noi, oamenii Israelului, suntem obligati sa pastram porunca “Iubeste-ti aproapele ca pe tine insuti”.
Rabbi Menachem Mendel of Witbask, Pri Haaretz, Letter 33

3) Cand gaseste creatia gustul Creatorului? Cand toti din Israel sunt grupati impreuna, si nu este gelozie, ura si competitie intre ei in nici un fel, si fiecare se gandesti doar la corectie si la binele prietenului sau. Atunci Creatorul  se bucura de creatia Sa, asa cum este scris, Creatorul se bucura de munca Sa. Si aceasta explicatie face referire la “Iubeste-ti prietenul ca pe tine insuti, Eu sunt Creatorul”, sa ne spuna ca daca cineva isi iubeste prietenul ca pe el insusi, atunci “Eu, Creatorul, sunt in mijlocul vostru si va iubesc pe amandoi.”
Din cartea, In amintirea lui Miriam, Capitolul 11

4) Si cand unul incepe sa simta iubirea prietenului sau, bucuria si placerea sunt trezite instantaneu in el.. Iubirea prietenului pentru el este un lucru nou deoarece intotdeauna a stiut ca el este singurul caruia ii pasa de binele lui. Dar in momentul in care descopera ca prietenului sau ii pasa de el, evoca in el o bucurie incomensurabila, si nu-i mai poate pasa de el insusi.. Si din moment ce incepe sa simta placere in grija pentru prietenul lui, natural, nu se mai poate gandi la el insusi.
Scrieri din Rabash, Volumul 2, Scrisoarea 40

5) Unul trebuie mereu sa se roage pentru prietenul sau, deoarece (rugaciunea) pentru el insusi nu este foarte eficienta, deoarece “unul nu se poate elibera pe el insusi din inchisoare”, dar prietenul sau vine repede in ajutorul lui. Si atunci, fiecare trebuie sa se roage pentru prietenul sau, in acest fel unul il ajuta pe celalalt si amandoi sunt ajutati. Din acest motiv a fost spus “Israel Arevim(responsabil) unul pentru celalat.
Rabbi Elimelech, din cartea Noam Elimelech, Likutei Shoshana

6) Este imposibil sa pastrezi Tora si Mitzvot fara Arvut, asta deoarece, cand toata lumea devine responsabil pentru prietenul sau, esenta pastrarii Torei este in behinat haratzon (vointa) in unitate. Prin urmare, toti care doresc sa accepte asupra lor Tora si Mitzvot.. trebuie sa fie inclusi in Ansamblul Israelului ca un mare colectiv. Prin urmare, cand (Israel) au primit Tora, imediat au devenit Arevim – unul pentru altul – in scopul de a fi incorporati intr-o singura dorinta, si atunci ei au fost reciproc responsabili unul pentru altul, din moment ce erau la fel de importanti, ca unul singur. Si atunci cand toti erau responsabili unul pentru celalalt, care este behinat Achdut (unitate), au fost capabili sa pastreze Tora.   Si fara aceasta (conditie) este imposibil sa pastrezi Tora in vreun fel, deoarece esenta Torei si iubirea este in vointa, cand fiecare este multumit cu prietenul sau, si nu este nici o diferenta intre ei din moment ce sunt incorporate intr-o singura dorinta, si atunci ei sunt in masura sa fie inclusi in lumina superioara, care este scopul Unitatii.
Rabbi Nathan of Breslev, Likutei Halachot, Legea de Arvut, 5

7) Daca sase sute de mii de oameni isi abandoneaza lucrarea pentru satisfacerea propriilor nevoi si nu se ingrijoreaza de nimic, decat sa stea de paza pentru ca aproapelui lor sa nu-i lipseasca nimic – si mai mult, ca vor respecta aceasta cu o mare iubire, cu inima si cu sufletul lor, in intelesul deplin al MitzvaIubeste-ti aproapele ca pe tine insuti – atunci e mai presus de orice indoiala ca niciun om din natiune nu va trebui sa se ingrijeasca de propria sa bunastare.

Din aceasta cauza, el va fi pe deplin liber sa isi asigure propria sa supravietuire si va putea sa respecte cu usurinta MitzvaIubeste-ti prietenul ca pe tine insuti, ascultand toate conditiile date. La urma urmei, de ce sa se ingrijoreze pentru propria lui supravietuire, daca are aproape sase sute de mii de iubiti loiali, gata sa se asigure cu mare grija ca nu ii lipseste nimic din ce ii trebuie? Ca urmare, odata ce au fost de acord toti membrii natiunii, li s-a dat imediat Tora, pentru ca erau in stare sa o respecte.
 Baal Hasulam, Matan Torah, 15

Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 1

one-convention-2015-300x300Lectia nr 1: Cei zece ca un vas spiritual
Surse autentice timpurii pentru cei zece

 1) Rabbi Yochanan a spus, este scris “Eu voi fi sfințit printre Israel”. Totul cu privire la Kedusha (sfințenie) nu poate fi în mai puțini de zece.
Talmud Bavli, Masechet Megilah, Pagina 23/2

2.Rabbi Chalafta Ben Dosa spune, Cei zece sezand si luandu-si angajamentul în Tora, Shechinah locuiește printre ei, asa cum este scris (Psalm 82), “Creatorul sta in adunarea celor puternici”
Mishna, Masechet Avot, Capitolul 3, Versetul 6

3) Rabbi Shimon Bar Yochai a expus secretele Torei, cu prietenii ascultand vocea lui si unindu-se cu el, fiind in conexiune, fiecare raspunzand cu partea lui.
Ramchal, Mighty in Heaven, 24

4) Toti stateau in jumatate de cerc, cu afectiune si cu iubire, ca un singur pachet, la fel ca Sanhedrin, fara sa se suspecteze unul pe celalalt, deoarece se puteau vedea unul pe celalalt si sa se auda discutand unul cu celalalt, rezultand o disciplina corecta.

Comentariul lui Rashi cu privire la Talmud Bavli, Masechet Cholin

5) Israel nu va fi răscumpărat de durere, nici de robie, nici din intrebarile lor sau furie si nici de presiuni sau  lipsa mancarii, doar de cei Zece sezand impreuna, fiecare citind si impartasind cu prietenii lui, astfel vocilor lor vor fi auzite, asa cum a fost scris (Obadiah capitolul 1), “Pe muntele Sionului va fi eliberare și va fi sfințenie”.
Tana Dovi Eliyahu Zota, Capitolul 14

6) 105) Este scris, cat de iubit este Israel de Creator, ca oriunde ar fii ei, Creatorul este cu ei, pentru ca El nu si-a luat dragostea de la ei, asa cum este scris, “Si lasa-i sa-MI faca un sanctuar, ca sa locuiesc in mijlocul lor”, deoarece Shechinah vine la sinagoga mai devreme.

106) Fericit este omul care este printre primii Zece in sinagoga, deoarece prin ei este adunarea finalizata, care nu este mai mică de zece. Ei sunt aceia care sunt primii sfintiti de Shechinah. Dar trebuie sa fie zece in sinagoga in acelasi timp, si nu sa vina unul cate unul, astfel încât finalizarea organelor sa nu fie impiedicata, deoarece toti zece sunt organe ale unui singur corp in care Divinitatea locuieste.
Zohar Laam, Nasso, 105-106

7) Cand mai multi prieteni se aduna impreuna, fiecare are o cantitate mica de putere, care este mai bine sa iasa din iubirea de sine, dar ei nu au destula putere si importanta de a darui, sa devina independenti si fara ajutor din afara. Astfel, toate aceste persoane se anuleaza unul pe celalalt. Cel puțin în teorie, impreuna ei vor avea puterea pentru iubirea Creatorului, dar acestia nu sunt în măsură sa o efectueze. Totusi, prin faptul ca fiecare adera la societate si se anuleaza in fata societatii, ei o sa creeze un singur corp. Daca, sa spunem, acest corp este facut din zece oameni, are de zece ori puterea unei singure persoane.
Aceasta este conditia ca atunci cand se aduna impreuna, fiecare o sa se gandeasca la faptul ca el acum se alatura scopului de a-si anula iubirea de sine, mai exact ca nu trebuie sa se gandeasca cum sa-si satisfaca dorinta proprie ci mai degraba sa se gandeasca cat mai mult la dragostea pentru prieteni. Doar in acest fel el este capabil sa primeasca dorinta si nevoia ca este necesar sa atinga noul atribut, numit dorinta de a darui. Astfel, de la Iubirea de Prieteni el este capabil sa ajunga la Iubirea pentru Creator, și anume că dorința lui este sa aduca mulțumire Creatorului. Rezulta ca aceasta este singura cale prin care cineva poate intelege că problema de a darui este foarte importanta si necesara, si ca el a fost capabil sa o atinga doar prin iubirea de prieteni.
Scrieri din Rabash, Volumul 1, În privinta Iubirii de prieteni

8) Scopul principal pentru ansamblu ca toti sa fie uniti ca unul, si toate cererile lor vor fi directionate catre un singur scop – revelarea Creatorului, “In fiecare grup de Zece sfinteste Shechinah(Divinitatea), si fiecare i se alatura prietenului sau.. si se anuleaza pe el, si prietenul lui se anuleaza in fata lui, pana cand toti vor fi anulati. Prin urmare, cand aceasta este intentia de ansamblu, atunci in mod natural.. Creatorul se apropie de ei.. si Chasadim(îndurările) sunt revelate si atrase la asamblarea Israelului.
Rabbi Klonimus Kalman Halevi Epstein, Maor VaShemesh, Parashat Vayechi

9) Înțelepciunea și înțelegerea inspre cum sa-l servesti pe Creator vine din unitatea dintre noi in Iubirea de Prieteni.. sa fim conectati unul cu celalalt intr-o singura inima, sa-l servim pe Creator si sa-i oferim un umar.. insemnand, ca trebuie sa ne unim cu celalalt, sa fim in inima celuilalt, si sa devenim “un pachet”, sa-l servim pe Creator cu toata inima.
Maor VaShemesh (Lumina si Soare), “Secretele lui Rosh Hashanah”

10) Cel mai important aspect al iubirii si unitatii este regasit in vointa, ca fiecare trebuie sa fie multumit cu prietenul sau, ca sa nu fie diferente in dorinta lor, dar sa fie incorporati intr-o singura dorinta, si prin asta ei sunt capabili sa fie inclusi in lumina superioara, care este scopul unitatii.
Likutei Halachot (Colecție de legi), Legea de Arvut, 3:30