Tag Archives: omenire

Ce este mai bine pentru alţii, este bine şi pentru mine

Întreaga omenire este ca un singur trup şi, deşi ego-ul nostru creste si ne obligă să facem doar calcule egoiste, se revelează din ce în ce mai mult legătura dintre noi. Nu există nimeni în lume care să nu depindă de restul, în întreaga lume. Dacă nu vom dezvălui această conectare, astăzi, la intensitate maximă, în toată profunzimea ei,  aceasta va fi dezvăluită în câţiva de ani. Avansăm către asta.

Vedem că există două tendinţe care ne aduc la o stare foarte neplăcută. Pe de o parte, depind de toată lumea, de toată omenirea şi nu pot să îmi furnizez nici măcar necesităţile de bază dacă nu sunt conectat la toată lumea.

Vedem că aceasta este de fapt modul în care viaţa noastră este gestionată şi nu putem opri asta. Dacă vom observa procesul prin care a trecut fiecare bucată de plastic, hârtie, lemn, fire electrice, sau de metal, vom vedea că într-un fel fiecare produs a fost peste tot în lume şi că această dependenţă creşte în fiecare zi iar conexiunea între noi devine tot mai integrală.

Pe de altă parte, devine din ce în ce mai egoistă, mai ascuţită şi agresivă şi astfel ajungem la punctul de criză, punctul special de cotitură. Când ajungem la acest punct, putem decide că este mai bine să tăiem relaţiile dintre noi, deoarece acestea nu sunt atât de bune, cum ar fi divorţul într-o familie sau când tăiem relaţiile cu oamenii care ne tratează rău.

Cu toate acestea, în cazul în care această deconectare este încă posibilă, atunci când vine vorba de persoane fizice sau de familie sau într-o dimensiune mai mare, atunci când vorbim despre ţări, ajungem la o stare de război. Dacă vrem să tăiem relaţiile noastre şi să stabilim o nouă ordine mondială, războiul este inevitabil. Singura opţiune este de a găsi un mijloc, un fel de bomboane pentru a îndulci legătura dintre noi şi să-l transformăm într-un război bun. Vedem că legătura dintre noi este multilaterală şi integrală. Deci, trebuie să ne corectăm în funcţie de conexiunea care ne este revelată. În acest caz, ne vom simţi nu numai că depindem unul de altul, dar  dorim să fim conectaţi şi suntem gata să se conectăm de bună voie. Apoi, în loc să ne luptăm si  să încercăm să tăiem o conexiune proastă, vom stabili în loc o conexiune mai bună. Putem efectua corectarea în conexiunea dintre noi, care creste puternic in fiecare zi prin utilizarea metodei numită înţelepciunea Cabalei sau, mai precis, metoda de educaţie integrală, înţelepciunea conexiunii. Pentru a rezuma, vom ajunge la două opţiuni, ca urmare a studiului nostru asupra evoluţia omului şi a naturii sale: ori corectăm legătura dintre noi, ori vom ajunge la conflicte mari, violenţă şi războaie teribile, aşa cum vedem deja în diferite locuri din lume.

Acesta este motivul pentru care metoda de educaţie integrală, în conformitate cu care omul trebuie să se schimbe, se descoperă în lume. De fapt, atâta timp cât omul îşi desfăşoară activitatea conform naturii sale egoiste, el va acţiona în favoarea sa. Indiferent de ceea ce spune el şi cât de generos încearcă să fie, intenţiile unei persoane vor fi întotdeauna numai de dragul ei şi de a face rău altora.

Noi trebuie să explicam oamenilor că, în prezent, este imposibil să acţionez pentru binele meu şi să fac rău altora, dacă suntem conectaţi. Dacă eu depind de tine şi tu depinzi de mine, nu am de ales decât să mă gândesc la ceea ce este bun pentru tine, iar tu să te gândeşti la ceea ce este bun pentru mine. Acesta este modul în care legătura dintre noi va lucra, astfel încât, dacă te-am rănit, m-am rănit pe mine însumi prin tine. Este acelaşi lucru atunci când vine vorba de a face bine: Dacă am face bine altora, fac bine pentru mine.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala 7/13/14Shamati nr.60

A iubi, a ierta, a înţelege

Întrebare: În timpul congresului am învăţat să ne simţim unii pe alţii mai bine, să simţim dorinţele prietenilor. În acelaşi timp, sensibilitatea faţă de toate celelalte persoane pe care le întâlnim în viaţa cotidiană a devenit mai puternică.

Răspuns: Devine tot mai clar cine sunt ei. La urma urmei, când privim copiii mici, îi înţelegem. De asemenea, în acest moment, când privim masele, înţelegem ce sunt: nimic – în esenţă, copii.

Întrebare: Ce ar trebui să se producă în interiorul nostru atunci când suntem printre ei pentru a disemina?

Răspuns: Nimic. Iubeşte-i, iartă-i şi înţelege-i. Sunt oameni obişnuiţi, cu toate slăbiciunile lor, gândurile lor şi dorinţele lor, tot ceea ce a fost insuflat în ei prin programul naturii. În ce alt mod aţi putea să vă comportaţi cu ei? Natura funcţionează în interiorul lor şi ei, precum păpuşile mecanice, execută programul lor.

Astfel, munca voastră este să îi trataţi cu calm şi fermitate, aşa cum ei se tratează unii pe alţii, doar că într-un mod binevoitor.

Întrebare: În acelaşi timp, menţinând o conexiune cu grupul si Creatorul?

Răspuns: Grupul şi Creatorul reprezintă ceva total diferit. Aparţin lumii superioare, în timp ce 99% din populaţie aparţin lumii animale. Deci, interacţionaţi cu ei la acest nivel.

Întrebare: Dar, atunci când vedeţi că majoritatea oamenilor suferă, aceasta creează un sentiment de culpabilitate şi responsabilitate faţă de ei.

Răspuns: Sentimentul de responsabilitate apare deoarece noi putem, graţie gradului nostru spiritual, să ameliorăm condiţia lor şi, dacă există un sentiment de vinovăţie, asta înseamnă că învinovăţim Creatorul.

Procesul declinului social

Întrebare: Starea actuală a omenirii este o imagine tipică a degradării întregii omeniri. Dacă luăm ca exemplu Imperiul Roman, sistemul s-a deteriorat şi s-a spart în bucăţi atât de bine, că fiecare parte munceşte doar pentru ea însăşi şi pentru întreg şi, ca urmare, ordinele autorităţilor sunt lipsite de forţă. Procesul teribil al declinului social a început. Acum, noi vorbim despre o scară mult mai mare pe care omenirea nu a cunoscut-o niciodată.

Răspuns: Şi chiar acum, asta se întâmplă fără sabie şi suliţă, aşa cum a fost atunci! Dacă vedem omenirea ca un soi de sistem unificat, diverse societăţi s-au dezvoltat la viteze diferite, dar în general, era vorba despre un sistem colectiv în mijlocul căruia unităţile individuale au fost deteriorate. Dar, sistemul a fost mereu restaurat, în timp ce astăzi, starea este de aşa natură încât, nici una din societăţile sănătoase nu se menţine, deoarece criza a atins întreaga omenire, în general şi produce daune întregului sistem.

Cabaliştii au prezis aceste fenomene pe o bază total ştiinţifică. Dacă luăm ego-ul nostru ca o forţă fundamentală a naturii de la care toate legile sociale şi chiar naturale derivă, atunci la final, ego-ul trebuie să crească până la o stare ca aceasta, în care subjugă tot ceea ce există, adică va distruge toate conexiunile dintre oameni.

Şi, în timp ce, la început acţionează pentru a crea aceste conexiuni, le aranjează apoi, ajunge la o satisfacţie personală. Asta s-a întâmplat la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut, când toţi credeau că omenirea intră într-o stare de dezvoltare infinită a societăţii de consum, în care totul era pentru binele omului: şcoli, universităţi, cultură, ştiinţă, cucerirea spaţiului.

Diverse societăţi au întâlnit asta în diferite moduri, dar ele au dorit să realizeze acest obiectiv. Egoismul ne-a atras spre acest tip de dezvoltare. Ca urmare, atunci când, sistematic, am unit şi organizat conexiunile mondiale, globale şi reciproce, imediat am început să murim, ca Imperiul Roman.

Astăzi, vedem cu certitudine că nu avem capacitatea să folosim aceste conexiuni în mod corect. Ele acţionează nu numai împotriva persoanei însăşi, ci, de asemenea, împotriva societăţii şi le distruge.

În această conexiune este posibil să vedem, în mod clar, natura tumorii canceroase în corp, deoarece ea omoară tot ceea ce hrăneşte şi apoi, ea moare.

Din kab.tv, “O lume integrală”, 24.10.2013