Tag Archives: Ramchal

Ca un mănunchi de trestii – Corecții de-a lungul timpului, partea 7

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 3

Corecţii de-a lungul timpului

ASTĂZI, TOȚI ÎMPREUNĂ

Ultima etapă din evoluţia metodei de corecţie a început o dată cu anii 1900 şi abia acum prinde aripi. Pentru noi, aceasta prezintă cea mai mare importanţă, deoarece suntem parte a acestui proces.

Aşa cum am discutat în Introducere, când Abraham a descoperit întâia oară, că o singură forţă guvernează şi conduce lumea, el a început să-şi împrăştie cunoştinţele. Scopul lui era să le aducă la cunoştinţa tuturor oamenilor, fără deosebire. Nimrod însă, regele Babilonului, l-a împiedicat să-şi ducă la bun sfârşit obiectivul, Abraham fiind nevoit să plece, ajungând în ţara Canaan-ului, pe care a transformat-o în Israel (după dorinţa direcţionată către Creator, Iaşar El).

De-a lungul secolelor nu s-a schimbat nimic în acest obiectiv. ”Noe a fost creat pentru a corecta lumea aflată în starea în cre era la acea vreme … şi ei (contemporanii săi) vor primi deasemenea corecţia de la el”, scrie Ramchal.89 În comentariul său asupra Torei, tot Ramchal mai scrie, ”Moise a vrut să completeze atunci corectarea lumii. Din acest motiv a luat cu el o mulţime mixtă, amestecată, căci aşa a considerat el că va fi la sfârşitul corecţiei… Cu toate acestea, el nu a reuşit în ceea ce şi-a propus, din cauza tuturor corupţiilor care au apărut pe drumul lor.”90

După ruina celui de-al doilea Templu, cabaliştii au ales să ascundă înţelepciunea faţă de toată lumea, evrei şi ne-evrei, până la vremea lui ARI, când au început să simtă că a sosit timpul pentru a o revela în faţa lumii întregi. În acel moment ei au început să predea şi să facă să circule înţelepciunea, într-o manieră care a evoluat, devenind tot mai explicită şi mai directă, o dată cu fiecare generaţie în parte.

La începutul secolului al 20-lea, toate inhibiţiile au fost abandonate, cabaliştii chemând în mod deschis, la răspândirea înţelepciunii şi a învăţăturilor către toate naţiunile. Rav Kook a exprimat această hotărâre foarte clar, într-una dintre scrisorile sale: ”Am fost de acord să dezvălui toate secretele lumii, căci este timpul să ne comportăm faţă de Creator, aşa cum ni se cere în aceste timpuri. Din cauza acestor chestiuni, oameni mai mari şi mai buni decât mine au fost calomniaţi, de întreaga naţiune, din cauză că spiritele lor pure i-au constrâns, pentru a corecta generaţia noastră, să rostească noi cuvinte, să reveleze ceea ce este ascuns şi cu care intelectul maselor nu este încă obişnuit.”91

În timpul primului război mondial, Rav Kook a simţit că este de datoria lui să sublinieze legătura pe care a sesizat-o, între problemele lumii şi reaprinderea forţei spirituale a Israelului, prin unitate. În cartea sa, Orot (Lumini), el a scris: ”Construirea lumii, care este astăzi măcinată de cumplitele furtuni ale sabiei pline de sânge, necesită construirea naţiunii israeliene. Construirea naţiunii şi revelarea spiritului său, sunt unul şi acelaşi lucru şi coincide cu construirea lumii, care se fărâmiţează, anticipând forţa sublimă, plină de unitate, precum şi tot ce există în sufletul Adunării lui Israel.”92

Cotemporanul său, Baal HaSulam, a scris cu profunzime şi deseori, cu ostentaţie, despre nevoia de a aduce la cunoştinţa tuturor oamenilor înţelepciunea Cabalei, mai ales în zilele noastre. În eseul său, ”Şofarul lui Mesia”, el a scris, ”Aflaţi că, aşa cum este scris în Zohar, ”Prin această compoziţie, copiii lui Israel sunt salvaţi din exil”, copiii lui Israel vor fi salvaţi doar după ce înţelepciunea despre ceea ce este ascuns va fi revelată cât mai mult posibil.

”… După aprecierea mea, trăim într-o generaţie care se află chiar în pragul salvării, cu condiţia să ştim cum să popularizăm în mase, înţelepciunea despre ceea ce este ascuns.

”… Mai există încă un motiv pentru aceasta: Noi am acceptat faptul că există o precondiţie pentru salvare – aceea ca toate naţiunile lumii să recunoască legea Israelului (a dăruirii), aşa cum este scris, ”Iar pământul va fi plin de cunoaştere”. Este o situaţie asemănătoare cu exodul din Egipt, unde exista deasemenea o precondiţie, ca şi Faraonul să recunoască adevăratul Dumnezeu şi legile Sale, permiţând poporului să plece.

”… Trebuie să înţelegem cum vor ajunge naţiunile lumii la o asemenea dorinţă şi înclinaţie. Aflaţi că ei vor vedea cu claritate pe adevăratul Dumnezeu şi adevărata lege (a dăruirii), prin diseminarea adevăratei înţelepciuni. Această diseminare a înţelepciunii în mase este numită ”un Şofar (un corn, sau cornul unui berbec)”. La fel ca Şofarul, a cărui voce se aude de foarte departe, tot aşa şi ecoul înţelepciunii se va împrăştia în întreaga lume.”93

Într-adevăr, moştenirea lăsată de aceşti titani ai spiritualităţii a fost împlinită, astăzi oricine doreşte poate studia ”înţelepciunea despre ceea ce este ascuns”, indiferent ce religie, vârstă sau sex ar avea, pentru că astăzi nu mai este nimic ascuns. La fel ca în viziunile lui Abraham, Babilonul nostru global poate astăzi studia legea fundamentală a vieţii, care o creează şi o hrăneşte, neavând nici un fel de limitări.

În acest caz, de ce există în lumea noastră, atâta răutate? De ce atât de mulţi oameni suferă încă, de ce numărul oamenilor îngenuncheaţi de greutăţi creşte în fiecare an? Dacă legea fundamentală poate fi cunoscută de toată lumea, cum este posibil ca atât de puţini oameni să o afle, mai ales acum, când nu mai ştim cum să ieşim din multiplele crize care au copleşit societatea omenească? Dacă acea lege este Creatorul şi poate repara totul, de ce nu se grăbeşte întreaga lume să o deprindă?

Pentru a răspunde la toate aceste întrebări, trebuie să înţelegem mijloacele de răspândire a înţelepciunii, rolul poporului evreu în răspândirea Cabalei, precum şi ce înseamnă să fie o lumină pentru naţiuni. Aşadar, următorul capitol va discuta rolul poporului evreu, prin prisma Cabalei.

89 –  Rav Moshe Chaim Lozzatto (Ramchal), Adir BaMarom [Cel puternic la înălțime], “Explicarea visului lui Daniel” (Varșovia, 1885).

90 –   Rav Moshe Chaim Lozzatto (Ramchal), Comentariul lui Ramchal asupra Torah,BaMidbar [Numere].

91 –   Rav Yitzhak HaCohen Kook (Raiah), Scrisorile lui Raiah vol. 2, 34.

92 –  Rav Yitzhak HaCohen Kook (Raiah), Orot [Lumini], 16.

93 –  Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), Scrierile lui Baal HaSulam, “Cornul lui Mesia” (Ashlag Research Institute, Israel, 2009), 457.