Tag Archives: razboaie

Corp şi suflet

Întrebare: Dacă acelaşi suflet se reîncarnează din generaţie în generaţie în corpuri noi, atunci de ce nu îmi amintesc de patriarhul Avraam care trăieşte în mine, sau Moise, sau Isaac, Iacob?

Răspuns: Nu îi simţim pe Avraam, Isaac sau Iacob pentru că am pierdut dorinţele pe care le-am avut anterior. După ce a avut loc spargerea, toate dorinţele spirituale au dispărut, lăsând numai un mic egoism primitiv care creşte în noi.

În fiecare generaţie, acelaşi suflet se reîncarnează, dar de fiecare dată se dezvăluie noi gene informaţionale (Reşimot). De aceea populaţia pământului continuă să crească, pentru a facilita procesul de corectare. Un singur corp nu poate suporta un mare număr de gene informaţionale care trebuie să fie corectate, de aceea ele se împart în mai multe corpuri.

Baal HaaSulam dă un exemplu printr-o parabolă despre un rege care a vrut să îşi mute comoara sa. Nu putea să se încreadă în supuşii săi pentru că erau egoişti şi hoţi.

Astfel, a împărţit comoara la mulţi oameni, dându-le fiecăruia un bănuţ, care nu merita furat. Oamenii au adus bănuţul în noul loc şi astfel au transportat comoara.

Întrebare: Înseamnă că populaţia lumii va continua să crească?

Răspuns: Depinde de cât succes avem în a revela înţelepciunea Cabala. Dacă nu ne corectăm prin liberul arbitru, vom avea de a face cu războaie care vor reduce în mod seminificativ populaţia. Corectarea care are loc datorită războaielor este foarte grea şi este acompaniată de grele suferinţe în această lume.

Totuşi, dacă avansăm corect, vom unii rapid întreaga umanitate ca „un singur om cu o singură inimă”. Acest lucru va completa procesul de corectare şi va începe o nouă eră într-o nouă lume.