Tag Archives: Sabat

Va fi o zi de odihnă pentru voi

Tora, „Exodul” 35:1 – 35:3: Atunci a adunat Moise toată obştea fiilor lui Israel şi le-a zis: „Iată ce a poruncit Domnul să faceţi: şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra în ziua aceea va fi omorât. În ziua de Şabat să nu faceţi foc în toate locaşurile voastre. Eu sunt Domnul!”

Iniţial, avem de a face cu dorinţa egoistă a omului sau a societăţii.

Tora ne spune că tot ce ne trebuie pentru a ne depăşi ego-ul este să ne adunăm împreună într-un singur întreg. Aşadar, această Paraşa (porţiune a Torei), e numeşte „VaYikahel” (Adunaţi).

Vorbeşte despre strângerea tuturor părţilor separate, distante şi ostile ale sufletului colectiv, care se găsesc în noi toţi şi pe care trebuie să le strângem, ca un puzzle, într-un singur suflet.

Prin conexiunea acestor părţi, începem să le aranjăm sub influenţa Or Makif (Lumina înconjurătorare), caracteristica dăruirii şi iubirii Creatorului. Dacă încercăm să fim ca El, în măsura eforturilor noastre, El ne va influenţa şi ne va ajuta să ne strângem într-o conexiune reciprocă, integrală.

Apoi vom vedea cum caracteristicile noastre reciproce creează ceva întreg, un fel de imagine completă, care în înţelepciunea Cabala se numeşte Parţuf, adică un bloc sau o structură.

Acest Parţuf este compus din Sefiroţi: Hesed, Gevura, Tifferet, Neţah, Hod, Yesod, Malhut. În primele şase Sefirot, care simbolizează cele şase zile ale săptămânii, trebuie să muncim la strângerea părţilor separate ale sufletului. Dacă reuşim, atunci Lumina va termina această strângere, lucrând asupra eforturilor noastre din cele şase zile de muncă. Ia apoi nu va mai trebuie să facem ceva, deoarece în ziua a şaptea munca noastră se termină.

Dăm posibilitatea Luminii să termine această sudare dintre noi, în care apoi apare unitatea completă a sufletului, din părţile separate pe care le-am adunat.

Terminăm o săptămână şi începem una nouă. O parte şi apoi o altă parte se strânge şi, în acest fel, adunăm întregul suflet comun. Printr-un număr de astfel de acţiuni obţinem adunarea spirituală a tuturor părţilor, devenind o unitate completă, o imagine a lui Adam (om), care înseamnă Dome (similar Creatorului). Prin asta, obţinem corectarea completă a umanităţii, pe care trebuie să o atingem.

Aşadar Şabat este o zi sfântă, pentru că în această zi acţionează Lumina, ne influenţează eforturile şi le termină. Este ca şi cum noi, prin cele şase zile, creăm munca care trebuie făcută, iar în a şaptea zi Lumina o execută.

Dacă în această a şaptea zi continuăm să muncim, atunci este ca şi cum am fi bucuroşi de această spargere a sufletului lui Adam, pentru că încercăm să facem munca în locul Luminii. Aceasta este cea mai mare violare a întregului sistem al corectării.

În general, noi facem parte din muncă iar Lumina face altă parte din muncă. Dacă facem noi toată munca, aducem o şi mai mare distrugere în sistem şi chiar o şi mai mare respingere a tuturor părţilor pe care le adunăm în timpul săptămânii. În general, este preferabil să nu faci nimic decât să strângi toată săptămână şi să continui chiar şi în a şaptea zi. În acest fel, negăm întreaga metodă de corectare a sistemului şi tot progresul.

Deci, anterior zilei a şapte, este necesar să ne terminăm eforturile, adică să ne oprim în cea de a şasea zi şi să îi dăm posibilitatea Luminii să sudeze toate părţile. Este spus: „Va fi o zi de odihnă pentru voi” În general, omul munceşte şi nu doar se odihneşte. În acest timp, simţim în sfârşit unitatea gradual a celor şase părţi într-un singur întreg şi terminăm corectarea nivelului spiritual prezent. Iar după aceea, corectăm următorul nivel şi tot aşa, săptămână după săptămână.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele cărţii eterne” din 10.10.2013

O stare de repaus

Tora, Levitic, 19:1-4: Domnul a vorbit lui Moise astfel: ”Vorbește întregii comunități a copiilor lui Israel și spune-le: Fiți sfinți! Deoarece Eu sunt sfânt, Eu Domnul, Dumnezeul vostru. Onorați, fiecare, pe mama voastră și tatăl vostru, și țineți Sabaturile Mele: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Nu vă rugați idolilor și nu faceți dumnezei din metal: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”.

Există un plan care operează în lume și îl duce spre scop. Scopul creației este unitatea totală a întregii umanități care devine un singur sistem de forțe (dorințe) blocate și echilibrate care sunt corectate în iubire și dăruire. Această forță generală care conectează în totalitate pe fiecare dintre noi și care ne transformă în participanți egali în unicul sistem se numește Creator. ”Fiți sfinți! Deaorece eu sunt sfânt, eu Domnul, Dumnezeul vostru” înseamnă că noi trebuie să realizăm o conexiune absolută între noi, o cooperare reciprocă absolută și iubire absolută.

Creatorul se pare că ne cheamă pentru a păstra sfințenia noastră, să o menținem și să o facem să devină obiectivul nostru principal. Starea pe care trebuie să o atingem se numește Sabat (finalul corectării) ceea ce înseamnă că noi trebuie să o vedem ca scopul nostru final.

Sabat simbolizează, de asemenea, repaus absolut, când, de fapt, nu există nimic altceva de corectat, pentru că o persoană a corectat includerea sa în fiecare persoană, și fiecare a corectat încorporarea sa în El, până în punctul în care a atins o conexiune integrală absolută. Aceasta este ceea ce se numește repaus.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”, 26.03.2014

Sabat

Întrebare: De ce problema Sabat-ului apare în Parashat HaShavua (porțiunea săptămânală Tora), ”După Moarte”, după descrierea berbecului care este trimis în deșert și un alt berbec care este oferit ca sacrificiu? La urma urmei, asta a fost deja menționat în exodul din Egipt.

Răspuns: La prima vedere, trimiterea la Sabat pare de prisos. De fapt, toate acțiunile pe care le efectuăm sunt doar în scopul de a ne trimite la starea de finală corecție pe care o numim Sabat. Sabat simbolizează finalul întregii munci, atunci când totul este corectat și nu este nevoie de a mai face ceva. Astfel, stările care sunt progresiv corectate sunt adăugate stărilor corectate în prealabil și se acumulează într-un cont general care este exprimat în final în starea de Sabat.

Dar, după fiecare acțiune, fiecare nivel se termină în aceeași stare deoarece, dacă mi se dau 20 kg de dorințe pentru a le corecta în iubire și dăruire, și dacă ajung la finalul corecției aceste părți, intru într-o stare temporară de Sabat. Atunci când corectez în întregime sufletul meu, ating starea finală de Mare Sabat.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”, 06.03.2014

Un inel extern, format din mai multe milioane

Întrebare : La începutul săptămânii aţi spus că dacă reuşim să strângem legătura dintre prietenii care se întorc în oraşele lor de origine şi sunt în măsură să depăşească toate obstacolele din această lume  sfârşitul corecţiei va veni în Şabatul viitor . În cazul în care este aşa, de ce am în lecţia de ieri că sfârşitul corecţie nu va veni decât dacă milioanele de oameni care ne susţin şi care sunt în contact cu noi vor fi  împreună cu noi?

Răspuns: Este o întrebare foarte complicată şi depinde de mai multe condiţii. Cum putem păstra legătura între toate grupurile, dacă nu suntem înconjuraţi de un inel exterior de mai multe milioane? Unul nu anulează pe celălalt, dar nu vom simţi nevoia de a fi atât de puternic legaţi  ca şi cum am sta unul lângă altul, deşi ne-am dispersat deja fiecare în propriul continent, decât numai în cazul în care aceste milioane de oameni nu ne obligă . Deci, depinde de asta .

Întrebare: Dacă aceasta este situaţia, atunci care este misiunea noastră pentru această săptămână, în scopul de a chema şi de a atrage forţa de la sfârşitul corecţiei, care este numit Mesia?

Răspuns: Trebuie să ne pregătim pentru acţiuni externe de diseminare peste tot în lume şi pentru a consolida grupurile şi prietenii care se angajează în educaţie integrală . Trebuie să reducem diseminarea  înţelepciunii Cabalei şi să trecem în totalitate la diseminarea educaţiei integrale . Nu am nici o îndoială că este mult mai aproape de punerea în aplicare a sfârşitului corecţiei şi că avem noi obiective. Trebuie să se stabilească planuri de lucru detaliate ale diseminării generale în toate continentele, ţări, oraşe şi grupuri.

Noi ar trebui să percepem următoarea serie de convenţii din Europa, America de Nord şi de Sud (Columbia, Chile, Peru, Mexic, Statele Unite ale Americiişi Canada), nu pur şi simplu ca nişte convenţii, ci ca o convenţie internă care ne va da un mare impuls spiritual. Trebuie deja să ne pregătim pentru asta, folosind fiecare oportunitate dată .

Faptul că am început să vorbim despre formarea embrionului spiritual şi uterul spiritual este un mare succes. Este un progres foarte semnificativ. Nu este atât de dificil şi noi pur şi simplu trebuie să ne organizăm pentru că ştim deja că mâinile şi picioarele acestui embrion spiritual există şi trebuie să ştim ceea ce ar trebui să sperăm şi ceea ce ar trebui să facem. Toate discernămintele sunt în mâinile noastre. Cu adevărat, asta mă umple de o mare speranţă şi bucurie .

Din partea a 4-a a Lecţiei zilnice de Cabala 2/12/14 , Scrierile lui Baal HaSulam