Tag Archives: Shechina

Eliberarea Şechinei din exil

Scopul creaţiei este de a face bine fiinţelor create, adică de a face ca fiinţele create să ajungă la nivelul Creatorului. Nu poate exista un cadou mai mare sau mai mic decât acesta – dorinţa de a primi trebuie să fie egală cu Lumină, cu dorinţa de a dărui.

Întregul proces al evoluţiei dorinţei are loc în dorinţa însăşi, în înţelegerea ei, în realizarea şi în impresiile ei. Nu există schimbări fizice; toate schimbările sunt impresii interioare ale dorinţei de a primi, comparate cu Lumina. Dar fiinţa creată simte aceste schimbări ca şi cum se mută dintr-un loc în altul în timp şi discerne schimbările înăuntrul şi în jurul ei.

Cu toate că fiinţa creată poate vedea o imagine total opusă în orice moment şi se gândeşte că se mută dintr-o lume în alta, de la un nivel la altul, toate acestea au loc numai în atributele sale interne. Este greu să înţelegem acum acest lucru, pentru că nu am trecut prin nicio schimbare care să ne ducă dintr-o lume în alta, sau de la un nivel la altul. Procesul prin care trece dorinţa de a primi este un proces de clarificare şi corectare care este împlinit de eforturile pe care dorinţa le face. Astfel, fiinţa creată îşi construieşte vasul. Dacă procesul continuă în mod natural, fără efort, se numeşte nivelul naturii minerale, vegetale şi animale, care sunt controlate de Lumină.

Dar dacă fiinţa creată face eforturi înainte ca Lumina să o afecteze, este ca şi cum ea stăpâneşte Lumină însăşi şi astfel îşi exprimă liberul arbitru, independenţa sa. De aceea, tot prin ceea ce trecem, este numai ceea ce facem prin propriile eforturi, conform cu decizia noastră în scurte perioade ale liberului arbitru care ne este dat şi care este luat în calcul.

Asta este tot ceea ce se cere să facem. Şi oriunde putem creşte pentru a atinge echivalenţa de formă cu Lumina, ne putem împlini liberul nostru arbitru. Suntem într-o stare specială, înconjuraţi de o mulţime de oameni, şi pe moment avem şansă să executăm acţiuni corporale în loc de acţiuni spirituale.

Aceste acţiuni nu sunt îndreptate pentru a dărui încă, ci de fapt sunt egoiste, dar prin ele noi ne exprimăm dorinţa de a atinge dăruirea, garanţia reciprocă, ajutorul reciproc, sprijinul şi conexiunea. Astfel, arătăm că vrem să atingem o echivalenţă de formă cu Creatorul şi să atingem nivelul fiinţei umane.

Conexiunea dintre noi se numeşte Şechina, locul revelării Creatorului. Vrem să construim o reţea de conexiune între noi, de ajutor reciproc, sprijin şi unitate, până când, în cele din urmă, această reţea va fi atât de strânsă şi plină încât va deveni un vas, un volum în care se va putea revela atributul iubirii reciproce şi al dăruirii. Vasul nostru va conţine Lumina în măsura în care facem eforturi să ne asemănăm dăruirii adevărate.

Daca eforturile noastre nu sunt adevărate încă şi nu sunt îndreptate către dăruire adevărată ci pentru propriul beneficiu, Lumina nu se poate revela în vas şi iluminează deasupra noastră, sub formă de Lumină Înconjurătoare. Ea este de fapt înăuntrul nostru, dar noi vedem iluminarea ei de la distanţă, pentru că nu putem încă folosi în mod corect.

Mulţumită Luminii care ne înconjoară, noi ne corectăm gradual dorinţele, în aşa măsură încât ele pot avea deja o intenţie adevărată de dăruire, la un anumit nivel al celor 613 dorinţe, adică pentru conexiune de dragul generalului şi nu pentru propriul beneficiu, aşa cum fiecare gândea înainte. Apoi Lumina se revelează gradual, în măsura în care noi suntem în echivalenţă de formă cu Ea. Apoi vasul general se numeşte Şechina, Lumina din interiorul lui se numeşte Şochen (Locuitorul) iar revelaţia Luminii se numeşte „eliberare (mântuire)”. Această Lumină este revelată în interiorul vasului.

Între timp, vasul nostru nu poate primi Lumina, adică componentele din care este format (prietenii) nu sunt conectate în dăruire şi garanţie reciprocă ci tânjesc să atingă asta, o stare care se numeşte „exil”. Exilul poate fi la nivele diferite, în stări diferite. Mărirea acestei dorinţe pentru Lumină determină durerea pe care o simţim fiind în exil. Dacă durerea noastră nu este egoistă ci apare datorită faptului că nu putem ajunge la conexiune pentru a-i aduce bucurie Creatorului, sursa Luminii, ea invocă acţiunea Luminii Înconjurătoare, care ne corectează şi ne dă puterea de a ne conecta şi a ne ridica la nivelul Şechina. Astfel părăsim exilul şi ne conectăm cu Creatorul.

Aceste stări se schimbă: exil – eliberare şi apoi din nou exil – eliberare. Astăzi suntem la sfârşitul ultimului exil, la un pas de ultima eliberare. Legea corelării dintre Lumini şi vase ne-a adus la sfârşitul acestui proces, la ultima acţiune. Să sperăm că vom simţi că Şechina este în exil şi ca rezultat să ajungem la eliberare!

Din pregătirea pentru Lecţia zilnică de Cabala din 3/27/14

Cum dezvoltăm senzația pentru a simți pe celălalt?

Întrebare: Cum putem dezvolta percepția pentru a simți pe celălalt?

Răspuns: Percepția pentru a resimți pe celălalt se dezvoltă prin tentativele și eforturile de a ne forța să ne înclinăm în fața mediului corect și să îl alăturăm mediului exterior pentru a se conecta și pentru a-i servi. Prin atitudinea mea corectă și binevoitoare față de ei, descopăr Creatorul conform legii echivalenței de formă.

Cu cât încerc mai mult să fac bine mediului, cu atât mai mult descopăr Creatorul, pentru că El este bun și binevoitor pentru cei răi și cei buni. Deci, trebuie să încerc să tratez pe toată lumea în același mod. Cei răi sunt cei care caută să fie buni, dar care pentru moment sunt dominați de rău. Descoperind atitudinea mea față de ei în diferite moduri, descopăr Creatorul și în ce măsură trebuie să mă adaptez la El.

Examinarea și clarificarea nu sunt posibile decât în raport cu mediul. Nu este alt loc în care să pot întâlni Creatorul, să-L văd și să măsor în ce mod sunt diferit de El. Forma Sa este dezvăluită în marele public sau în grup, adică în mediu, în lume, deoarece lumea (Olam) este ascunderea (Alam – care are aceeași rădăcină în ebraică) Creatorului.

În măsura în care încerc să tratez mai bine lumea și, prin urmare, să mă schimb, descopăr Creatorul acolo. Nu este alt loc în care să pot să Îl simt, deoarece El nu are formă. Schimbându-mă, încep să tratez lumea în mod diferit, adică cel mai bun mod și, prin urmare, încep să descopăr că lumea este Shechina unde El, Creatorul, locuiește (Shochen).

Din pregătirea Lecției zilnice de Cabala, 26.05.2014

Punctul de pierdere al sentimentului de Ego

 „Lumina şi Soarele „VeYechi : punctul principal în ceea ce priveşte întâlnirea este că ar trebui să fim toţi uniţi şi că toată lumea ar trebui să ceară un singur lucru, găsirea Creatorului căci  Shechina se află într-un grup de zece. Desigur, în cazul în care există mai mult de zece, atunci Divinitatea se va revela cu siguranţă. Şi oricine se poate alătura prietenului său şi să asculte cum ar trebui să îl slăvească pe Creator şi cum să Îl găsească pe Creator .

Şi ar trebui să se anuleze în faţa prietenului său şi prietenul său ar trebui să facă acelaşi lucru, şi ar trebui să fie la fel pentru toată lumea. Şi dacă aceasta este intenţia adunării, atunci mai mult decât viţelul vrea să sugă, vaca vrea să îl alăpteze, aşa Creatorul se apropie de ei şi este cu ei, şi toate binecuvântările şi salvările şi buna dăruire din sursa milei, şi mare milă şi bunătatea sunt revelate la adunarea lui Israel .

Totul depinde de conexiune, de corectarea spargerii, de corectarea păcatului de la „Pomul Cunoaşterii „. Aceasta este toată munca noastră prin care devenim Adam, ceea ce înseamnă că cineva realizează că seamănă  (Domeh) cu Creatorul, un singur suflet, un singur vas. Cu ajutorul prietenilor, depăşim  rezistenţa ego-ul nostru, atragem  Lumina care Reformează şi în acest fel noi avansăm.

Vedem că progresul nostru se datorează exclusiv conexiunii şi se realizează  în conexiune, în punctul în care simţim criza şi unde se dezvăluie repulsia, ura, supărarea, dezgustul reciproc. Este întotdeauna o problemă în localizarea acestui punct, pentru că îl evităm, uităm şi suntem într-o stare de toropeală .

În acest punct central trebuie cu adevărat să ne conectăm, unde toate senzaţiile noastre dispar! Toţi senzorii noştri şi simţurile noastre încetează să lucreze. Este ca şi cum am descoperi şi am intra într-un vid în care nu mai există ură, unde toate sentimentele dispar pur şi simplu. Astfel vom descoperi, treptat, spaţiul spiritual pe care va trebui  să-l umplem prin conexiunea noastră.

Din  pregătire la Lecţia zilnică de Cabala 1/16/14

Gânduri sumare la Shamati, „Shechina in exil”

Starea noastra colectiva, în care noi toţi existăm conectati impreuna se numeste Malchut a Infinitului, Shechina. Shechina este un „loc” unde Lumina superioara devine revelata. Aceasta este numita Shochen in acord cu acţiunile sale: El sălăşluieşte şi se află în ea.

Suntem dorinţe legate una de alta prin proprietatea comună de a darui. Acesta este în acord cu această proprietate prin care dezvăluim Lumina superioara, care ne umple.

Prin urmare, până când nu ne simţim pe noi înşine ca fiind conectati împreună, existand în starea Shechinei perfecte şi corectate, o reţea corectata a legăturii dintre noi, noi existăm în ascunderea Shechinei, mai degrabă decât in revelaţia ei. Noi existăm în exilul sau. Acest vas nu este revelat, şi, prin urmare, este numit Shechina în exil, ceea ce înseamnă în exil, în ascunderea fata de noi.

Din Lecţia a 6-a a Convenţiei de la Toronto 9/18/11

Lumea depinde de mine

Întrebare: Câti oamenii trebuie să ţină intenţia, simultan, pentru ca să fie revelată conexiunea spirituală?

Răspuns: Numai eu. Dacă descopăr dorinţa mea de a mă unii cu ceilalţi, descopăr că ei sunt deja uniţi. Doar mie mi se pare că nu sunt uniţi, ca eu să lucrez asupra lor şi ei asupra mea. Totuşi, toate acestea sunt în relaţie cu mine.

Atâta timp cât nu sunt corectat, văd corupţia mea în ei şi lucrez cu ei astfel încât să mă influenţeze şi să mă întărească. Mulţumită suportului lor, eu mă corectez şi apoi văd că ei devin, de asemenea, mai corectaţi. De fapt, fiecare persoană judecă conform propriilor defecte.

Reiese că trebuie să îmi fac griji numai de propria corecţie. Dar ce se întâmplă cu ceilalţi, atunci? Dacă văd că lumea este spartă, trebuie să o corectez. Asta înseamnă că trebuie să mă corectez eu însumi. În acest caz, dacă îi tratez pe ceilalţi cu intenţia de a dărui, nu îi mai văd în starea spartă. Mai degrabă văd Shechina (divinitatea) din ei, revelaţia Creatorului care umple întreaga lume.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala 11/21/10, Zoharul