Tag Archives: Şofar

Veţi sufla în trâmbițe şi veţi fi mântuiţi!

Tora, numerele 10: 8: Fiii lui Aaron, preoții, să sune din trâmbițe; aceasta să fie o lege veșnică pentru urmașii voștri.

O trompetă simbolizează o ascensiune, forța ascendentă. Numai preotul are această forță, pentru că este în contact cu Creatorul. Leviţii, pe de altă parte, servesc doar preoţii. Partea sufletului nostru care aparține Creatorului este numită preot (Cohen). Leviții, deși aceştia sunt în partea de sus care aparține Creatorului, se angajează numai în aducerea Luminii de la El la cei mai mici. Preoții lucrează de jos în sus, de dragul Creatorului, în timp ce leviții lucrează de sus în jos, de dragul ființelor care au fost create.

Tora, numerele 10: 9-10: Daca te duci la război, în țara voastră împotriva unui adversar care oprimă, vei sufla o teruah cu trâmbițele și vei fi amintit înaintea Domnului, Dumnezeului tău, și astfel veţi fi izbăviți de vrăjmașii voștri. În zilele de bucurie ale voastre, pe timpul festivalurilor si de sărbătorirea  noii luni, veţi sufla în trâmbițe pentru ascensiune și jertfele voastre de pace, și va fi o amintire înaintea Dumnezeului tău; Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Trâmbițele sunt utilizate pentru a crește intenția, unde şi de ce vă îndreptaţi, auziţi, și unde vă conectaţi. Este aşa pentru că acestea nu sunt doar trompete obișnuite care cântă un marș, ci vase care produc sunete speciale, pe frecvențe speciale și într-o ordine specială si secvenţială, repetându-le din nou şi din nou. Toate acestea simbolizează fazele corectării vasului și ale părților sufletului care sunt corectate în acest mod specific. Este partea cea mai complexă a înțelepciunii Cabalei. Suflarea în Shofar (Corn) în lumea noastră înseamnă pur și simplu scoaterea unor sunete, în timp ce aceasta este o acțiune foarte serioasă în activitatea internă a unei persoane. [162910]

 

Din  „Secretele din Cartea Eternă” lui KabTV 2/11/15