Tag Archives: Stiinta

O metodă ştiinţifică: „Vom face şi vom auzi”

Întrebare: Cum adică nevoia de abordare ştiinţifică merge cu principiul „Vom face şi vom auzi”?

Răspuns: Merg împreună foarte bine. „Vom face şi vom auzi” este abordarea pur ştiinţifică care există în adevărata ştiinţă fiindcă ştiinţa reveleză constant fenomene care au fost pentru noi ascunse înainte şi despre care noi nu am avut nicio cunoştinţă în fapt şi cu care nu am avut nicio conexiune. Tot ce am avut a fost dorinţa noastră de descoperire, dezvoltarea percepţiei şi a abilităţilor noastre cu scopul de a înţelege şi mai multe fenomene noi, le-am testat pe noi, pe carnea noastră şi pe senzaţiile noastre şi le-am consemnat. Bazându-ne pe aceste informaţii, am compus o imagine mai robustă a realităţii în care existăm.

Aceeaşi abordare funcţionează şi în Cabala. Este o ştiinţă la fel ca o ştiinţă obişnuită fiindcă este aspiraţia noastră de a descoperi o nouă realitate. Nu este nicio diferenţă.

Însă, în ştiinţele naturale, obişnuite ale acestei lumi, nu ni se cere să ne schimbăm simţurile. În Cabala avem nevoie să le dezvoltăm. Înstrumentul de cercetare există deja, este dorinţa noastră de a primi plăcere. Trebuie doar să o dezvoltăm prin diferite microscoape, telescoape şi alte unelte care ne ridică sensibilitatea pentru fenomene care erau înainte ascunse nouă.

Întreaga realitate se împarte în două părţi: primire şi dăruire. Pentru a verifica, pentru a examina şi studia relitatea bazată pe altruism în loc de recepţie, trebuie întâi să ne dotăm cu instrumentele corespunzătoare de recepţie (Kelim, vase).

Nu mai este de ajuns doar să ne dezvoltăm simţurile. Trebuie să dezvoltăm organe noi bazate de la început pe dăruire. Aceasta se numeşte naştere în Lumea Spirituală.

În Lumea Spirituală este o natură diferită în care noi studiem forţa altruismului, abilitatea noastră de a testa, examina şi nota date bazate pe extinderea şi dezvoltarea simţurilor noastre. Se întâmplă la fel ca şi cu organele noastre egoiste de percepţie când construim diferite instrumente auxiliare.

În acest fel a apărut această ştiinţă înaltă numită Cabala. Este menţionată ca „înaltă” fiindcă lucrează cu forţele de dăruire din natură, în timp ce ştiinţele lumii noastre examinează forţele egoiste de primire.

Însă, la sfârşit, vom descoperi că există o singură sursă pentru amândouă, forţee de primire şi forţa de dăruire. Şi asta fiindcă această împărţire există numai în relaţia cu noi, noi împărţim realitatea în acest fel. Dar, în realitate, amândouă vin dintr-o singură sursă: Forţa Superioară.

Din partea apatra a Lecţiei zilnice de Cabala 12/27/2011 „Înţelepciunea Cabalei şi filosofia”

Toată ştiinţa examinează Creatorul

Există o conexiune antică între Cabala şi filosofie. Filosofia pare a fi fundaţia tuturor ştiinţelor. Cu mii de ani în urmă nu existau ştiinţe separate ca matematica, fizica, chimia, biologia, geografia şi astronomia. Omul de ştiinţă făcea totul şi era şi doctor în acelaşi timp.

Această ştiinţă generală numită filosofie, care în traducere înseamnă cunoasterea „iubirii înţelepciunii”. Johann Reuchlin, un faimos filosof al secolului 16 a scris: „Profesorul meu Pitagora, tatăl filosofiei, şi-a luat învăţătura de la Cabalişti… el a fost primul care a tradus cuvântul Cabala, necunoscut contemporanilor săi, în cuvântul grecesc filosofie.”

Conexiunea dintre Cabala şi filosofie şi toate celelalte ştiinţe în general este foarte adâncă. Într-adevăr, ştiinţa este o parte a revelării Creatorului, a acţiunilor Lui, care nu sunt dezvăluite doar prin senzaţiile corpului ci şi prin mecanismele din noi, numite „om” şi care sunt deja părţi ale gradului uman, chiar dacă, totuşi, persoana aparţine acestei lumi.

Înaintea conexiunii ei cu Cabala, ştiinţa antică a dezvoltat gradul animal. Numai după ce Cabala a fost revelată primului om Adam HaRişon, şi dezvoltată timp de douăzeci de generaţii pâna la Avram şi după, ca dezvăluire a acţiunilor Creatorului, ştiinţele moderne ale acestei lumi ar putea apărea pe această fundaţie.

Noi suntem ca şi cum nu am vedea nicio conexiune între una şi cealaltă. De fapt, ştiinţa obişnuită este construită pe bazele senzaţiilor şi minţii omeneşti, o dorinţă egoistă de a primi plăcere, unde noi descoperim lumea, şi pare a fi deconectată de la Cabala şi de la lumea spirituală. Dar, în realitate, nu e chiar aşa, pentru că analizează aceleaşi acţiuni ale Creatorului, care însă se dezvăluie într-un mod diferit, egoist.

Acestea sunt acţiuni ale Creatorului care conduc la conectarea dintre părţile realităţii. Din acest motiv, chiar şi cea mai naturală şi obişnuită ştiinţă este şi ea un fel de revelare a Creatorului, numai că e la nivelul nostru pământean.

Asta pentru că nimic nu există în univers în afară de Creator şi tot ceea ce descoprim sunt acţiunile Lui. Numai noi Îl putem dezvălui în dorinţele noastre egoiste şi apoi acest lucru este numit ştiinţe naturale. Îl putem dezvălui de asemenea şi în dorinţa de altruism, si atunci acest lucru se numeşte Cabala.

În orice caz este revelarea Creatorului în ambele cazuri. Creatorul este unul, şi El nu se poate divide în doi. Suntem noi, cercetătorii, cei care Îl dividem în acest fel, în funcţie de dorinţa în care Îl percepem.

Din partea Creatorului nu este nicio separare; toate împărţirile se întâmplă în relaţiile noastre. Aceasta este eterna noastră problemă despre cum un lucru se conectează cu un altul şi cum se influenţează unul pe celălalt.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala 12/27/2011 Înţelepciunea Cabalei şi filosofia

Un sistem de conectare analogic (superior) şi unul discret (inferior)

1.Suntem egoisti si, prin urmare, individualisti, în sensul că gândim şi înţelegem doar într-o formă digitală. O gândire analogică este întreaga, unificata şi generală; numai Creatorul o posedă. Dar El ne apropie, şi astfel noi simţim crize, care rezultă din incompatibilitatea dintre El şi modelele noastre de existenţă (gândire, înţelegere, luare a deciziilor şi comportament).

Noi nu avem nici o altă alegere, decat sa ajungem la similitudine între sistemele     noastre, în sensul de a ne adapta la un sistem analogic de existenţă. Aceasta înseamnă că trebuie să ne simtim ca un întreg, ca un singur om cu o singură inimă (dorinţă), şi sa ne iubim unul pe altul ca pe noi însine.

2.Ne putem imagina viitorul nostru sub formă analogică sau a unor modele discrete. Starea noastră actuală este egoista si, prin urmare, discreta, în timp ce cea corectată este analogică, generala. Trebuie sa construim un sistem analogic în noi înşine dintr-unul discret. Acest model trebuie să fie atât direct, cat şi indirect.

Un sistem analogic direct: il construim din punct de vedere fizic, cream modelul de unitate, al starii noastre viitoare în forma convenţiilor, adunarii prietenilor, prin înfiinţarea grupurilor de studiu pentru copii şi adulţi, şi aşa mai departe.

Un sistem indirect analogic: Este un sistem matematic, cream ceva imaginar.

Un model digital (discret) este apropierea noastra pas-cu-pas de starea dorita, starea corectata finala prin urcarea pe scara spirituala. Dimensiunea unui pas de cuantificare este dictat pentru toată lumea şi la toti de Sus. Astfel, discontinuitatea nu este determinata de noi, ci de manifestarea noilor Reshimot-uri (gene informaţionale) din noi.

Ea este determinată de Sus, prin păstrarea legăturii între un pas discret şi realizarea analoaga a rezultatului lui, adică luând în considerare conservarea şi transferul de informaţii de la un pas discret la o formă analoaga de unitate. Cu alte cuvinte, înălţimea unui pas (valoarea sa) este definită prin posibilitatea cuiva de a se anula înaintea celui de sus şi a grupului pentru a primi puterea de a urca un grad.

3. O forma discreta (digitala) este precum o pulsatie; modificările se întâmpla într-un salt-precum moda, într-o formă de pas curbat. În lumea noastră egoista, o formă discretă este mai confortabila, uşor de înţeles pentru un calcul vizual, înregistrare, transfer, amintind de unul analog, şi ea, de asemenea, exclude o eroare subiectiva a lecturii.

În mod similar, în atomi totul este cuantificat: Starile se schimba într-o manieră precum pulsul. Transferul de informaţii într-o lume (vegetativă sau animala)vie apare, de asemenea, prin forme discrete de substanţe chimice, macromolecule, care constau in mii de atomi. Toate rezulta in calitatile noilor caracteristici.

4. Diagrama provizorie a semnalelor: Tranziţia de la o stare la alta:

A – un semnal este continuu (analogic), atât în ​​termeni de timp, cat şi de stari;
B – un semnal este discontinuu (ca pulsul), discret, atât în ​​termeni de timp, cat şi de stari;
C – este un semnal continuu în termeni de stari şi discret în termeni de timp;
D – un semnal discret, atât în ​​termeni de stari, cat şi de timp.

În pragul descoperirilor fără precedent

Întrebare: În timpul lecţiei din Cartea Zohar, milioane de telespectatori se uita la scrisori ciudate, aud cuvinte ciudate si asteapta ceva ce nu pot defini. Este acest lucru ceea ce tu numeşti o metodă ştiinţifică?

Răspuns: În primul rând, o persoană obişnuită traieste dupa instinctele sale şi înţelege totul in mod natural. Acesta este modul în care ea a fost învăţata în casa părinţilor săi .

În al doilea rând, o persoană care a studiat ştiinţele aceastei lumi ştie cum să se raporteze la natura pe baza cunoştinţele ştiinţifice pe care le-a obţinut. Aceasta este o abordare inginereasca. De exemplu, un mecanic, un electrician, sau un specialist în orice domeniu de altă natură, a primit o educaţie corespunzătoare, poate face munca manuala sau intelectuala, are un set de instrumente pentru munca şi isi formeaza astfel atitudinea sa faţă de natură.

Nu ii este permis să lucreze cu ceva necunoscut, dar numai după ce cunoştinţele şi experienţa sa au fost verificate este acceptat să muncească într-un domeniu specific. Să presupunem că o persoană a studiat mecanica, iar acum poate repara motoare sau mai multe dispozitive complexe. El foloseşte cunoştinţele dobândite în munca sa, dar el este mai mult sau mai puţin conştient cu ce se ocupă.

În al treilea rând, un om de stiinta este o persoană care descoperă ceva care n-a fost cunoscut anterior, fenomene care nu au putut fi prevăzute în avans. Uneori, el poate simti, ghici, şi sa fie sigur despre ceva, dar el nu are nicio definiţie interna clara despre acest lucru. Aceasta este ceea ce noi numim descoperirea fenomenelor noi în natură.

În acest punct, apare o întrebare: Cum pot găsi noi fenomene? Am nevoie să mă armonizez cu ele, dar ce inseamna „cu ele”, dacă acestea sunt noi? Ar trebui să anticipez anumite rezultate, descoperiri, şi evenimentele care pot avea loc, sau ar trebui să nu o fac?

Prin urmare, ştiinţa are două părţi. Este teoria unde sunt făcute ipoteze şi mai târziu sunt explorate prin cercetare. Astfel, fenomenele noi sunt revelate. Aceasta este cea mai mare parte a ştiinţei, care se bazează pe examinarea ideilor pe care oamenii de stiinta le au cu privire la descoperirile aşteptate. Fără acest lucru, este imposibil să avanseze.

Cu toate acestea, există, de asemenea, oameni de ştiinţă care caută în întuneric complet. Ei nu au teorii preliminare, ipoteze şi idei cu privire la descoperirile posibile. Cabala este o ştiinţă, iar noi o utilizăm în toate formele menţionate mai sus: ca oameni obisnuiti, specialişti care o studiaza şi ca oameni de ştiinţă, care într-un fel pot vizualiza fenomenele care pot fi.

Aici este o problemă: În toate studiile noastre, începând cu oamenii obisnuiti, ca în lumea noastră şi până la mari savanţi care nu ştiu unde se duc şi ce vor găsi în natură, şi la toate aceste niveluri, în ştiinţa de Cabala, există o parte imprevizibila despre care nu stii nimic.

Ce este necunoscut? Nu ştii ce proprietate, ce fenomen vei găsi de fapt în interior, deoarece nu ai această proprietate. Nu iti poti nici macar imagina.

Pana la urma, il vei descoperi în Kli (vasul) percepţiei pe care il construiesti, în timp ce fenomenul este vasul în sine. Nu poti pre-experimenta exact ceea ce se va desfasura în tine, din moment ce nu l-ai mai simţit înainte, nu posezi nici o intuiţie, şi nu poti ghici macar acest lucru. Este un Kli nou. Impresia, senzaţia, sunt cu totul noi.

Acesta este modul în care avansam în intelepciunea Cabalei. Chiar şi în ceva mic şi simplu, nu este nimic ce putem cunoaşte în avans. Prin urmare, abordarea noastră atunci când citim Cartea Zohar este corectă. Aştept Lumina care reformeaza să vină şi sa reformeze Kelim-ul meu, dorintele mele. De exemplu, eu nu pot vedea nimic fără ochelarii mei. Este ceva înaintea mea, dar am nevoie de un dispozitiv prin care care să-l văd. Mi-am pus ochelarii şi vad ceva nou.

Prin urmare, în timp ce citim Cartea Zohar şi ne uitam la literele „moarte” şi textul care nu are nici un sens pentru noi, trebuie s-o abordam ca oamenii de ştiinţă de cel mai înalt grad care sunt pe cale sa descopere ceva fără precedent pentru ei.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala 3/15/2011, Cartea Zohar

Kabbalah si cele sapte stiinte externe

Stiinta Kabbalah vorbeste despre lumea spirituala si fortele ca se afla in natura. Aceste forte influenteaza materia lumii noastre, creaza diverse imagini in ea, al caror rezultat este intregul univers cu tot ceea ce este in el : minerale, vegetatie, animale, oameni. Dar vedem toate acestea pe un ecran in partea din spate a creierului, si de aceea ne apare ca fiind in fata noastra. In acest fel ne imaginam realitatea.

De aceea stiinta Cabala este separata de aceasta imagine falsa, chiar daca aceasta imagine este cea care ne ajuta sa ajungem la profunzimea creatiei, la intentiile sale, si la caracterul Creatorului. Totusi, in esenta stiinta Cabalei ne invata sa mergem de la imaginea exterioara la cea interioara adevarata stare in care doar doua forte raman – forta Creatorului si forta creatiei.

Desigur fiecare se imparte in mai multe parti, anumite forte si actiuni. Dar in esenta se vorbeste doar despre fortele de a darui, de a ne bucura si ce se intampla intre ele. Asta face intreaga stiinta.

Daca o stiinta vorbeste despre interactiunea acestor doua forte fundamentale, atunci avem stiinta Cabalei. Si daca vorbeste despre diferite rezultate din aceste nivele ale materiei – mineral, vegetative animat si uman, atunci avem stiintele acestei lumi .

Desigur, stiintele sunt adevarate pentru ca ne dau puterea de intelegere asupra comportamentului exterior, prin care actiunile acestor doua forte interioare sunt exprimate. Dar aceste stiinte sunt limitate si putem sa ne bazam pe ele doar in legatura cu lumea noastra ingusta.

Intelegem ca stiinta Cabalei, care ne explica cum cele doua forte fundamentale actioneaza in natura, este baza tuturor celorlalte stiinte. Si asta nu include doar stiintele naturale care studiaza natura si lumea exterioara, cum ar fi fizica, chimia, biologia si zoologia, ci de asemenea si cele ce apartin de om direct, cum ar fi muzica, dansul, arta.

Toate acestea sunt de asemenea parte a celor “sapte stiinte externe” pentru ca ne dau intelegerea asupra abilitatii omului de a percepe si simti lumea sa.

Din partea a 4a a Lectiei zilnice de Cabala  2/21/11, “Introducere la Panim Meirot uMasbirot”

Pasind pe o planeta necunoscuta

Întrebare:Prin ce este Cabala diferita fata de psihologie care, de asemenea, învaţă oamenii cum să se conecteze cu toti ceilalti?

Răspuns: În studiul sau practic, psihologia este corectă şi este inclusa în Cabala. Intelepciunea Cabalei conţine toate cunoştinţele despre natura acestei lumi.Vorbeşte despre tot ce se întâmplă de la începutul până la sfârşitul creaţiei şi, pentru acest motiv, include în sine toate ştiinţele acestei lumi. Doar că Cabala nu le descrie în detaliu, deoarece nu si-a stabilit un astfel de obiectiv.

Psihologia, ca o observare practică a anumitor tipuri de comportamente în lumea noastră, a fost corecta până astăzi. Dar astăzi capacitatea sa de a menţine linia este discutabilă, deoarece intrăm într-o lume globala complet nouă . Un sistem global începe să acţioneze asupra noastră, care nu considera fiecare individ separat sau relaţia sa personală cu altul ci acceseaza pe toti, în legătură cu toţi ceilalţi şi pe toţi ceilalţi în legătură cu fiecare şi cu toată lumea.

Noi nu ştim cum sa abordam lumea în acest fel. Nu avem nici o ştiinţă care ne-ar putea explica o astfel de abordare.

Nu am putut dezvolta o ştiinţă despre comportamentul sistemelor analogice, globale şi despre legile de existenţă a tuturor componentelor acestora, deoarece noi insine am fost diferiti in interior. O persoană poate dezvolta numai formele care sunt prezente în interiorul sau, in interiorul naturii sale.

Dar dacă nu simt conexiunea mea la alţii, nu voi fi capabil să dezvolt o ştiinţă despre ea. Aceasta este întreaga problemă! Şi acum intrăm într-o lume despre care nu ştim nimic. Absolut nimic! Şi nu vom afla nimic despre ea până când nu ne vom simţi organic conectati cu toată lumea.

Deci, se dovedeşte că acum doar Cabalistii sunt capabili să dezvolte o ştiinţă pentru noi, despre această realitate obişnuită, pământeana, care acum ne este revelata noua şi nimănui altcuiva. Toti ceilalti vor parea a fi complet neajutorati şi nu vor şti ce să facă cu toate problemele şi catastrofele care vin. Niciun specialist nu va putea oferi nimic: niciun psiholog, niciun fizician, niciun matematician, niciun biolog.

Vom începe brusc să realizam că ştiinţa noastră actuală în toate elementele sale va înceta treptat să functioneze în această nouă stare. Acest lucru se datorează faptului că o nouă reţea integrala a forţelor acţionează asupra noastră, care ia in considerare legătura generala a fiecaruia cu toti.

Inţelegi situaţia dificilă în care ne aflăm? De aceea avem nevoie sa circule ştiinţa Cabalei cât mai repede posibil, astfel încât oamenii să realizeze ceea ce ne aşteaptă. Dacă va fi doar un mic îndemn inainte, un minim acord şi înţelegere, cel puţin unele cunoştinţe şi dorinţa de a înţelege, acest lucru va schimba intreaga imagine şi va face viaţa mai uşoară pentru lume.

Şi acum, un taifun se apropie Australia şi ce pot face oamenii? Doar sa plânga. Ei încearcă să fortifice casele lor, sa bata mai multe cuie în pereţi, dar va ajuta cu adevarat acest lucru impotriva elementelor furioase?
Din partea a 4-a a Lecţiei zilnice de Cabala 2/4/2011, „Studiul Înţelepciunii Cabalei”

Cautam intotdeauna viitorul

Intrebare: Orice cercetare stiintifica include trei stadii: 1) o ipoteza care trebuie dovedita, 2) materiale cu care sa experimentam, 3) procedura in sine, procesul prin care ipoteza este testata. Cum se poate aplica asta in Cabala?

Raspuns: Este de asemenea un experiment stiintific. Incepi cu o intrebare despre scopul vietii. Cabalistii iti fac o sugestie. “Gusta si vezi singur cat de bun este Creatorul.” Fa asta si vei avea rezultatul.

Existam intr-un sistem simplu. In afara de mine, mai exista gradul meu spiritual mai inalt privit ca “grup”. Trebuie sa ma integrez in el, si daca ma conectez cu grupul, incep sa simt Lumina in mine. Nu este nimic imaginar sau fictiune in asta.

Pentru a urca la gradul de grup, trtebuie sa imi obtin genele informationale, Reshimo 0/1 (Shoresh de Aviut si Aleph de Hitlabshut). Eu insumi sunt acest Reshimo “0/1” pe care as vrea sa il adaug grupului, caz in care Lumina ma influenteaza din starea mea mai avansata, corectata, ridicandu-ma la ea.


Toate aceste stari ale mele sunt deja prezente, pana la ultima si ma straduiesc pentru viitorul meu. In acest viitor, sunt unit cu toti acei care sunt un grup si o inima, prin garantia reciproca. Daca doresc sa ajung la acest stadium, Lumina ma influenteaza de acolo deoarece sunt deja present. Lumina imi altereaza proprietatile si ma atrage inauntru, ca o coarda astfel incat ma conectez exact in punctul din care Lumina vine la mine.

Cand ma angajez in grup la gradul meu superior, observ deodata ca grupul este acolo cu mine: totul este eu, doar ca noul eu, “al 2-lea eu”. In ceea ce priveste grupul, este mai sus, la gradul urmator, in locul in care se afla urmatoarea mea stare.

Cu alte cuvinte, mi se arata o mai mare diferenta, o mai mare forta a dorintei, o mai mare ura intre noi, si trebuie sa mai lucrez inca in acelasi fel, pentru a ma introduce in grup complet. Toti cei zece Sefirot al celui de jos trebuie sa intre in Malchut al Partzuf superior , pentru ca acolo nu exista nimic altceva decat cei zece Sefirot.

Din partea a 4a a Lectiei zilnice de Cabala 2/6/2011, “Esenta Intelepciunii Cabalei”

Nici o smecherie, doar fizica spirituala

Intrebare: Ce este „Lumina care Reformeaza”, miraculoasa forta (Segula)?

Raspuns: Forta pe care vreau sa o obtin ma influenteaza acum de la distanta. Nu am obtinut-o inca, dar deja ma lumineaza de la departarea gradului pe care doresc sa il obtin.

Inauntrul nostru exista o pereche informationala de gene (Reshimot): unele de la Lumina (Reshimot de Hitlabshut) si unele de la dorinta (Reshimo de Aviut), cu Reshimo de la Lumina intotdeauna la un nivel inalt. De exemplu, pot sa am Reshimo 0/1 (Shoresh de Aviut si Aleph de Hitlabshut) unde Aleph de Hitlabshut este urmatorul meu nivel. Acest Reshimo ma lasa sa simt un fel de aspiratie spre urmatorul  nivel – asta imi si doresc!

Aleph de Hitlabshut este Lumina inconjuratoare care straluceste pentru mine daca am trezita in mine dorinta pentru acest Reshimot al Aleph de Hitlabshut. Deja am un fel de acoperamant (Hitlabshut) al acestei Lumini – ceva pentru urmatorul nivel! Asta pentru ca Reshimot Luminii sunt intotdeauna mai sus decat dorintele: 0/1,1/2, 2/3 s.a.m.d.

Aceste informatii (Reshimot) au ramas in noi de la coborarile noastre de sus in jos. Sunt complet tangibile, notiuni si calitati  stiintifice, exprimate  prin numere si schimband discret la gradul la care urc de la un nivel la altul in timp ce realizez Reshimot.

Lucrand cu Reshimo actual trezesc Lumina la un nivel mai inalt pentru ca in Reshimo am o parte din Lumina viitoare. Coboram de Sus in asa fel inca retinem conectarea dintre nivele: partea de jos a nivelului superior este inglobata in partea de sus a nivelului inferior.

Acesta este un sistem precis. Ii numim actiunile „miracol” (Segula) pentru ca acum nu il putem verifica in dorinta noastra sau cu metode de perceptie. Deocamdata aceste dorinte cresc doar datorita Luminii pe care o atragem. Dar toate acestea sunt precise din punct de vedere al fizicii si nu scamatorii sau rugaciuni pentru ceva care ar putea sau nu sa se intample.

Daca activezi acest sistem exact in felul in care Cabalistii explica, atunci ii declansezi mecanismul. Te afli in interiorul acestui sistem si pornesti aceasta masina, deci va lucra cu tine. Asta ai fost invatat.

Nu trebuie sa mergi pana la sfarsit ca sa vezi rezultatele. Treptat incepi sa vezi dovada a ceea ce ai studiat. Chiar daca  nu ai atins senzatia spirituala inca, deja ai vazut aceasta cale pe care ai deschis-o in lumea ta interioara, perceptia ta, mintea si cunostintele despre interconectari in realitate.Incepi sa observi asta chiar in relatie cu lumea materiala si intelegi cat de copilaresc este comportamentul oamenilor din jurul tau si cat de confuzi sunt.

Din partea a 4a a  Lectia zilnica de Cabala 2/6/11, “Esenta intelepciunii Cabala”

Kabbalah: De la Abraham pana in zilele noastre

Una din cartile scrise in timpul vechiului Babylon descrie ca Abraham si-a asezat cortul si a inceput sa ii pofteasca pe toti cei care erau interesati. In acest fel isi expunea invataturile sale intrucat la acea vreme nu existau aceste mijloace moderne de comunicare.

Multi oameni au ramas sa isi continue studiile. A format un grup cu ei. RAMBAM (un mare Cabalist al secolului 12) a scris ca Abraham a luat cateva mii de oameni cu el cand a parasit vechiul Babylon.

La sfarsit, impreun cu ei, a dezvaluit Cabala. A fost primul care a descris Cabala si care ne-a dat si intelegerea ei in lucrarea Cartea Creatiei. El a atins mari inaltimi, dar nu in detaliu.

Marea problema in atingerea lumii este ca primii Cabalisti au ajuns la lumea superioara in general, la un nivel inalt, in timp ce noi il atingem in detaliu. In acea vreme egoismul era subdezvoltat, dar astazi s-a dezvoltat atat de mult incat ne permite sa intram si sa studiem fiecare parte a sinelui meu si prin mine intreg spatiul spiritual. Aceasta este diferenta intre generatii, ei au atins la modul general in timp ce noi o atingem in detaliu. Astfel, Lumina atingerii noastre trece prin sufletele lor si se dezvaluie in ei printr-o Lumina mai mare.

Astfel, ei au dezvaluit intotdeauna Cabala pe baza aceluiasi pricipiu: atragerea Luminii la dorinta comuna a grupului. Asa a fost pe vremea lui Adam si de-a lungul a 20 de generatii de la Adam la Abraham, care ne sunt toti cunoscuti. Si a continuat in acelasi fel.

Nu a existat nici un singur Cabalist care sa atinga spiritualitatea singur, intelegand dintr-o data si sarind ca  Arhimede din cada, alergand si strigandu-si spiritualitatea. Asta este imposibil. Asta se poate intampla in alte stiinte, dar nu in Cabala.

Din  Lectia a 3a  de la Conventia din Berlin 1/28/2011

Acum am inteles!

Întrebare: Aţi spus în repetate rânduri că ideile Cabalei ar trebui să fie aduse în psihologie şi in mintea ştiinţifica. Predau psihologia într-o universitate şi am observat că la fel ca toti ceilati oameni de ştiinţă, chiar şi psihologii au opinii foarte înguste. Deci, cum putem aborda psihologii? Cum putem aduce elemente ale Cabalei în psihologie?

Răspuns: În principiu, si eu am venit din lumea ştiinţifică. Dar am parasit-o. Cu toate acestea, eu respect oamenii care totuşi încearcă să găsească ceva despre natura, ei înşişi, şi lumea inconjuratoare. Desigur, ei sunt condusi de calităţi egoiste, dar asta e modul în care omul este şi nu poţi face nimic in legatura cu asta.
Psihologii, filosofii, şi alte persoane care studiaza ceea ce pare a fi lumea interioara a omului şi teoria cunoaşterii, precum şi oamenii de ştiinţă din domeniul diferitelor sisteme închise – toata   cercetarea lor se bazează pe natura noastră şi evoluţiile anterioare în toate ale ştiinţei . Ştiinţa se dezvoltă în cele cinci simţuri ale noastre şi este construita din aceste senzaţii.

Fireşte, toata această ştiinţă  este absolut egoista, pentru că vine de la senzatia din interiorul egoismului, calitatea noastra principala. Şi natural, psihologii, psihiatrii si filosofii nu sunt în măsură să înţeleagă Cabala, deoarece acesta funcţionează cu calităţi opuse. Aceşti oameni nu sunt mai aproape de obtinerea Cabalei decât toti ceilalti.

Asta pentru ca, în scopul de a dobandi Cabala, cineva trebuie să aibă un punct în inimă. În cazul în care este prezent, dacă o persoană are nevoie să cunoască „De ce exist?”, care nu vine de la socoteala filozofica inteligenta, ci din necesitatea sa personala, interioara, atunci el ajunge la senzaţia şi înţelegerea despre care vorbeste Cabala. Acest lucru nu se intampla imediat, ci pe parcursul unui studiu serios.

La început, el nu intelege despre ce este vorba, deloc. El stă la lecţii mai multe luni, ascultand şi dînd din cap, dar el încă nu are senzatiile interioare care apar sub influenţa Luminii, care sunt adecvate domeniului despre care vorbeste ştiinţa Cabala. Cu toate acestea, treptat, acest lucru se întâmplă. Noi trebuie să aşteptăm.

Acesta este modul în care copiii cresc. De-a lungul a 20 ani o persoană se ridica şi creşte şi abia  mai târziu ea devine potrivita pentru a trai in lumea noastra. Chiar dacă ea a fost născuta în această lume şi mediul său în întregime este, de asemenea, în această lume, încă îi iau 20 de ani pentru a deveni mai mult sau mai puţin independenta. Şi chiar şi atunci ea este alături de mama ei tot timpul …. Totusi, să presupunem că aşa este. Cu toate acestea, în cazul nostru este vorba despre lumea spirituala, un teritoriu complet neexplorat.

Cum mă pot pregăti pentru ea dacă nu mă aflu în ea? Cum ma pot adapta la ea, dacă eu n-o simt? Mi sa spus despre acest lucru în aceste cărţile şi eu nu înţeleg despre ce vorbesc. Deci totul se rezumă numai la influenţa Luminii Inconjuratoare.

Noi pur şi simplu trebuie să-i luam pe aceşti oameni şi să-i plasam sub influenţa Luminii Inconjuratoare dacă sunt de acord cu asta. Adică, trebuie sa-i plasam în mediul corect, sa evocam Lumina Inconjuratoare prin studiu, şi de-a lungul mai multor luni sau ani, vom vedea rezultatul. Acesta este singurul lucru pe care-l putem face. Dacă o persoană este de acord cu asta, acest lucru se va întâmpla cu ea, iar dacă  nu este de acord , nu se va întâmpla.

Cât de multe cunoştinţe  a dobândit în această lume nu are nici o legătură cu Cabala deoarece cunoştinţele pe care le-a dobândit sunt despre lumea noastră, acest tărâm, „in interiorul acvariului.” Deci cum poate aceasta sa-l ajute să afle ce este în afara? La urma urmei, acolo totul este structurat intr-un mod complet diferit.

Chiar daca el este un mare savant în lumea noastră, chiar dacă este Einstein însuşi,  se va trezi complet imperceptibil la ceea ce se spune aici. Este scris că nu persoana inteligenta este cea care va stapani lumea spirituală. Acesta nu este niciodată un criteriu! Acesta poate fi realizat numai de către o persoană cu un punct în inimă, care în mod corespunzător se situează sub influenţa externă a grupului şi influenţa interioară a Luminii. Din interiorul punctul din inima este influenţat de Lumina, şi din afara este influenţat de grup.

Sub influenţa acestor două parti, acest punct se mareste şi o persoană începe să  simtă primele zece Sefirot în interiorul său, pe masura ce creşte de la un grad la altul. Şi deodată – Kabang! Această senzaţie devine revelata în interiorul sau. Apoi, incepe sa inteleaga ceea ce a auzit, ceea ce a citit, şi despre ce au vorbit altii. „Oh, acum m-am prins!”

Din prima lecţie a Convenţiei de la Berlin din 1/28/11