Tag Archives: Talmud

Omul într-o lume globală

Cabala, Michael LaitmanÎntrebare: Ce este o lume globală?

Răspuns: Aceasta este lumea noastră în toate modurile posibile de conectare cu ea însăși. Noi trebuie să o cercetăm pentru a simți natura ei universală, să ne simțim ca parte din ea, să devenim ca ea și să ne transformăm într-un component folositor ei.

Întrebare: Pentru ce are un om simplu nevoie de asta?

Răspuns: Pentru a deveni o parte a lumii. Fără asta, nu-ți vei îndeplini misiunea și, mai devreme sau mai târziu legile stricte ale naturii te vor aduce la asta pe calea suferinței.

Mai întâi de toate, este nevoie să fii folositor societății fiindcă ești o parte din ea și nu poți să scapi de asta. În societate trebuie să prevaleze înțelegerea deplină că lumea este integrală și fiecare parte din ea este absolut dependentă de cealaltă. Asta obligă pe fiecare să fie implicat în educația integrală, în înțelepciunea conexiunii, fiindcă altfel nu va obține nimic de la societate.

În plus, dacă nu vrei să participi la asta, atunci vei merge în afara cadrului societății. Vei face ceea ce vrei dar, nimeni nu te va servi și nimeni nu te va ajuta cu nimic. Prin lipsa ta de participare îți lipești o etichetă de respingere.

Din KabTv „Conversații cu Michael Laitman” 13/05/2013

O mulțime de întrebări despre Înțelepciunea Cabala

Intelepciunea Cabala

Intelepciunea Cabala

Întrebare: Este Înțelepciunea Cabala o înțelepciune secretă sau un studiu practic?

Răspuns: Înțelepciunea Cabala este un studiu practic. Este un secret pentru cei care nu se preocupa cu ea, și se dezvăluie celor care se ocupă cu ea.

Întrebare: De ce are nevoie cineva de Înțelepciunea Cabala?

Răspuns: Dacă o persoană crede că nu are nevoie de ea, este un semn că nu are nevoie de ea, și invers. Poate fi și o a treia posibilitate. Caută, și vei găsi ce este, și atunci vei înțelege dacă ai nevoie de ea sau nu.

Întrebare: Este discuția în cerc o nouă formă de studiu?

Răspuns: Cercul este cea mai veche formă de studiu pentru cei care doresc să se asemene Creatorului. Abraham a folosit-o pe timpul lui, când i-a învățat pe urmașii lui. Acesta este motivul pentru care este singurul fel în care Înțelepciunea Cabala poate fi însușita și studiată.

Întrebare: Câte lumi există?

Răspuns: Există un număr infinit de lumi! Fiecare stare spirituală se numește lume.

Întrebare: Ce este scară dorințelor?

Răspuns: Dorințele noastre cresc încontinuu, iar noi trebuie să le aranjăm sub formă unei scări pe care noi doar putem urca, astfel simțind că avansam.

Din „Conversatii cu Michael Laitman”, KabTV, 13/05/15

Ca un mănunchi de trestii – Paria, partea 2

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 5

Paria

SIMBOLURI ALE UNEI CONFRUNTĂRI INTERIOARE

Se poate argumenta pro şi contra opiniei că Biblia, Vechiul Testament, este un document care redă evenimente istorice autentice. Marii înţelepţi ai Israelului însă, nu au arătat de-a lungul vremurilor, nici un interes faţă de relevanţa istorică a Bibliei. Ei au perceput-o mai degrabă, ca pe o alegorie care descrie procese interne, spirituale, pe care le trăieşte o persoană aflată pe calea corecţiei. Pentru ei, Nimrod, regele Babilonului, reprezintă merida (în ebraică: revoltă), sfidarea calităţii de dăruire, a Creatorului; Faraonul reprezintă paradigma relei înclinaţii, la fel şi Haman, acesta din urmă într-un stadiu ulterior al dezvoltării spirituale a unei persoane.

De aceea RAŞI interpretează în Talmudul Babilonian astfel: ”Numele lui era Nimrod, pentru că el himrid (incita) întreaga lume, împotriva Domnului.”129

Cu privire la Faraon, Maimonides a explicat cu afecţiune, ”Să ştii, fiul meu, că Faraonul, regele Egiptului, este de fapt înclinaţia rea.”130 În mod similar, Elimelech din Lizhensk, autorul lui Noam Elimelech (Caracterul plăcut al lui Elimelech), scrie cu simplitate, ”…Faraonul, care este numit ”înclinaţia rea.””131

Rabi Iacob Iosef Katz adaugă profunzime definiţiei Faraonului. El explică expresia, ”Faraonul a lăsat poporul să plece” (Exodul 13:17), arătând că ea reprezintă stadiul, din dezvoltarea spirituală personală, în care omul se eliberează din încătuşarea grea impusă de înclinaţia rea. Cu cuvintele sale, ”Şi când ”Faraonul a lăsat poporul să plece” – când organele cuiva ies de sub autoritatea relei înclinaţii, la fel ca în timpul exodului din Egipt, ele trec prin cele patruzeci şi nouă de porţi ale Tuma’a (impurităţii, egoismului) spre sfinţenie (dăruire).””132

În aceeaşi carte, Rabi Katz adaugă gândurile sale despre Haman: ”Instrucţiunile lui Haman, cu privire la construcţia unui eşafod, înalt de cincizeci de coţi, este îndemnul relei înclinaţii.”133 În mod similar, Rabi Ionatan Eibshitz scrie în cartea sa Iaarot Devaş (Faguri de miere) despre ”Haman, care este înclinaţia rea…”134

Mai aproape de zilele noastre, cabaliştii şi învăţaţii evrei, au început să simtă că timpul a devenit critic şi Vremea Corecţiei se apropie. Ei au începu să adauge implicit şi uneori chiar explicit, chemări la acţiune, în cuvintele lor. Rav Iehuda Aşlag, simţind că este nevoie urgentă de aplicarea metodei de corecţie, a făcut o legătură directă între învingerea relei înclinaţii şi modul în care trebuie să se realizeze acest lucru, în zilele noastre – prin unire. Într-un eseu intitulat, ”Există un anumit popor”, Baal HaSulam ne spune, ””Există un anumit popor împrăştiat peste tot şi dispersat printre oameni”. Haman spune că, în opinia lui, noi (poporul lui Haman) vom reuşi să-i distrugem pe evrei, pentru că aceştia sunt dezbinaţi, aşa încât forţa noastră va prevala asupra lor, pentru că aceasta (separaţia dintre ei) provoacă separare între om şi Dumnezeu.”135 Cu alte cuvinte, egoismul evreilor este ceea ce îi separă de calitatea de dăruire, de Creator, aşa încât forţa ego-ului, înclinaţia rea, ”va prevala, cu certitudine”. ”Din acest motiv”, continuă Baal HaSulam, ”Mordecai a luat măsuri de corectare a acestui defect, aşa cum este explicat în versul, ”Evreii s-au adunat”… strângându-se laolaltă şi apărându-şi vieţile. Aceasta înseamnă că ei s-au salvat unindu-se.”136

Putem să concluzionăm că este de mică importanţă dacă Nimrod, Faraonul, Balak, Balaam sau Haman au existat într-adevăr, sau nu. Ceea ce este important, este că trăsăturile portretizate de aceste caractere există în noi, Biblia narează alegoric doar stadiile prin care putem să le depăşim.

Atunci când învingem aceste calităţi egoiste, noi suntem recompensaţi cu salvarea – calitatea de dăruire, echivalenţa de formă cu Creatorul. Şi, deoarece Creatorul doreşte să facă bine faţă de noi, de îndată ce vom corecta aceste trăsături din interiorul nostru, ele nu ne vor mai bântui, fiind salvaţi de egoism şi dobândind calitatea Lui de dăruire.

Dacă oricare dintre aceste exemple de egoism ar mai trăi astăzi, i-am considera cu siguranţă, ca fiind anti-semiţi de cea mai rea spiţă. În aceeaşi ordine de idei, Rav Kook a emis o profeţie cumplită (dar adevărată), atunci când a trasat o legătură directă între anti-semiţii moderni şi cei biblici. Într-o declaraţie mai degrabă neortodoxă, el scrie, ”Amalek, Petlura (liderul ucrainian suspectat că ar fi fost anti-semit), Hitler şi aşa mai departe, se trezesc în scopul salvării. Acela care nu a auzit vocea celui dintâi Şofar (simbol al chemării la mântuire), sau pe a celui de-al doilea … căci urechile sale au fost astupate, va auzi vocea Şofarului impur, cel fals (ne-cuşer). El va auzi împotriva voinţei sale.”137

129 – Babylonian Talmud, Masechet Hulin, p 89a.

130 – Maimonides, Scrierile lui Rambam [Maimonides], “Etica lui Rambam către fii săi, Rabbi Abraham.”

131  – Elimelech of Lizhensk, Noam Elimelech (Plăcerea lui Elimelech), Parashat Beshalach [Porțiunea, “Când faraonul a trimis”].

132  – Rabbi Jacob Joseph Katz, Toldot Yaakov Yosef [Generația lui Jacob Joseph], BeShalach [Când faraonul a trimis], art 1.

133  – Rabbi Katz, Toldot Yaakov Yosef [Generația lui Jacob Joseph], Acharei [După moarte], art. 1.

134 – Jonathan ben Natan Netah Eibshitz, Yaarot Devash [Fagure de miere], Partea 2, Tratatul nr.10.

135  – Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag, Shamati [Am auzit], eseul nr.. 144, “Sunt niște oameni anume” (Canada, Laitman Kabbalah Publishers, 2009), 300.

136  – ibid.

137 – Rav Avraham Yitzchak HaCohen Kook (Raaiah), Eseele lui Raaiah, vol. 1, pp 268-269.

Înlăturarea concepțiilor greșite despre Cabala

Există mari concepții greșite despre înțelepciunea Cabalei. Oamenii întreabă: „De ce este necesar să se studieze intelepciunea Cabalei? Este interesant pentru noi să știm câți îngeri sunt în cer și cum se numesc? Este important ceea ce noi numim lumile, Partzufim,

sau Sefirot? De ce ar trebui să ne așezăm și să învăţăm lucruri nepractice ca acestea care sunt irelevante pentru viața reală?

Am deschis cartea și citim: Iată că, înainte de emanaţiile care au fost emanate și de crearea creaturilor, lumina simplă de sus a umplut întreaga existență. Unde sunt toate astea? Acest lucru este atât de departe de noi, în afară de această lume și univers, în afara acestui spațiu în care fiecare dintre noi există, împreună cu planeta noastră, soarele, și toate stelele. Toate acestea sunt absolut abstracte și detașate de lumea noastră.

Nici un beneficiu practic nu se vede, nici mijloace concrete care ar face posibilă îmbunătățirea vieții noastre și de a efectua orice acțiuni. Se sugerează pur și simplu să studiem. Deci, care este sensul?

În afară de faptul că, sunt cei care spun că, deoarece acest studiu este prea abstract, este posibil să o iei razna. Din studierea Talmudului şi a Mitzvot-urilor (poruncile), Shulchan Aruch permite să se aplice studiului de activități practice și este de preferat pentru organizarea vieții noastre. Suntem în măsură să oferim o educație bună și informare a copiilor, astfel încât aceștia vor putea să procedeze în modul în care o făceu strămoșii lor.

Se obișnuiește să se creadă că religia aduce beneficii pentru oameni, în timp ce înțelepciunea Cabalei este ca un fel de filozofie. Deci, de ce persoană obișnuită are nevoie de asta? O astfel de opinie este larg răspândită și comună în lume. Sau oamenii cred că, cu ajutorul înțelepciunii Cabalei, este posibil să se facă minuni prin activarea forțelor de pe lumea cealaltă. Și astfel înțelepciunea Cabalei pare chiar mai periculoasă sunt aspectul mistic și pare susceptibilă pentru tine și pentru alții ca fiind ceva rău. Oamenii sunt împotriva cuiva implicat în ceva despre care ei nu ştiu nimic, pentru că cine știe ce poate să facă? Poate veți avea acces la butonul roșu prin care va fi posibil să se arunce în aer întreaga lume.

Dar toate aceste opinii eronate sunt rezultatul ignoranței absolute. Oamenii nu înțeleg că înțelepciunea Cabalei este cea mai practică dintre științe și fiind implicat în ea, este posibil să atragi Lumina care reformează. Într-adevăr, este greu de explicat aceasta. Chiar și cei care vin să studieze la început nu înțeleg ceea ce doresc cu adevărat și de ce au venit. Dupa ani de studiu și învățare, este dezvăluit treptat fiecărei persoane că înţelepciunea Cabala este doar o metodă practică. Acest lucru se datorează faptului că am trezit o putere unică cu ajutorul ei, care schimbă totul în lumea noastră, o putere care se numeşte Lumina Superioară.

Dacă nu atrag încă Lumina, e pentru că încă acționează conform planului său. Și așa ne controlează, în orice caz, dar într-o formă care este destul de neplăcută și nu este de dorit pentru forța superioară sau pentru o persoană.

Din prima parte a Lectiei zilnice de Cabala 1/08/15, Scrierile lui Baal HaSulam

 

 

Studentii lui Rabi Akiva

Intrebare: Ai spus ca studentii lui Rabi Akiva au scris Cartea Zohar si Talmud. Ai putea preciza cine exact?

Raspunsul meu: Am spus-o si subliniez ca, Tora a venit la noi de la Rabi Akiva, prin studentii sai care ne-au prezentat-o sub forma Torei dezvaluite, Talmud, si Tora ascunsa, Kabbalah.

Rabbi Akiva a avut cinci mari studenti (din 24000): Rabi Meir, Rabi Iehuda Bar Ilai, Rabi Iosi, Rabi Shimon Bar Iohai (Rashbi), precum ai Rabi Elazar Ben Shamoa. Rabinul Iehuda Bar Ilai este cel mai proeminent savant al Mishnah. Rabinul Iehuda HaNasi (un student al celor cinci mari studenti ai lui Rabi Akiva), a terminat Mishnah. Rabi Shimon Bar Iohai (Rashbi) a scris Cartea Zohar.

Intentiile Practice si cele Sentimentale

Intrebare: Daca Zohar-ul si Talmud Eser Sfirot Studiul celor Zece Sfirot descriu acelasi sistem, si in ambele reusita nu este pe cale mentala, atunci de intrebarile cu privire la Talmud Eser Sfirot sunt acceptate, iar cele referitoare la Zohar, nu?

Raspunsul meu: Scopul principal al Zohar-ului este de a construi intentiile. Trebuie sa-l citesc si sa-l percep ca pe un remediu(Segula-minune). Este scris intr-o asemenea maniera incat individul insusi dezvaluie in mod gradat logica sa intima, relatiile dintre lucruri si explicatiile. La urma urmei, el se reintoarce in mod constant la acelasi subiect al sau. Este o discutie permanenta despre trei linii (linia din dreapta, linia din stanga si linia din mijloc) si nimic altceva.

De aceea, atitudinea noastra fata de Zohar trebuie sa se concentreze pe un singur obiectiv, dorinta ca el sa ma influenteze. Lumina care Reformeaza imi parvine prin aceasta grila, acest tipar si cladeste in si cu materia mea (simpla dorinta) un sistem similar cu acesta, si anume un sistem al Lumilor Spirituale.

In Talmud Eser Sfirot si in Zohar am aceeasi intentie si anume, de a primi Lumina care Reformeaza: oricum, in Talmud Eser Sfirot, pun mai multa ratiune, in timp ce in Zohar ma lupt pentru mai multa simtire. Asa ca o intentie este practica iar cealalta este senzitiva. Acesta este modul in care functioneaza aceste doua mari Carti. Oricum, trebuie sa pretind de la ambele numai Lumina care ma va transforma si corecta.