Tag Archives: Tora

Înflorirea toiagul lui Aaron

Torah „Numeri”, capitolul 17: 21 – 17:23: Moise a vorbit copiilor lui Israel, și toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag corespunzător celor 12 case ale patriarhilor, și toiagul lui Aaron a fost admis în mijlocul celorlalte. Moise a plasat aceste toiaguri înaintea Domnului în cortul mărturiei. Și în ziua următoare Moise a venit la cortul marturiei, și iată, toiagul lui Aaron provenit din casa lui Levi a înflorit! El a încolțit, a dat muguri, apoi flori, și a produs migdale coapte.

Doisprezece toiaguri simbolizează douăsprezece părți ale sufletului comun (patru etape a câte trei ramuri). Deci, toiagul lui Aaron este deasupra celorlalte.

Toiagurile uscate simbolizează căile nepromițătoare de avansare și toiagul înmugurit simbolizează calea care duce la viață. Prin urmare, cu toții ar trebui să aspirăm să-l urmăm pe Aaron, aceasta fiind condiția pentru a ridica toiagul.

Sufletul comun este format din 12 de proprietăți interne majore, numite triburi. Totul este construit pe o simbioză, o conexiune reciprocă între ele.

Douăsprezece seminții pot fi conectate între ele numai în cazul în care sunt legate prin Aaron din casa lui Levi. Acesta este motivul pentru care Tora ne îndrumă sa-l urmăm.

Numai Aaron poate servi ca o conexiune pentru calitățile opuse. Seminția lui Levi nu a făcut nimic din considerente personale, ci lucrează doar în dăruire și educa astfel oamenii. Prin urmare, oamenii avansează în conformitate cu gradul de auto-corectare, care este posibil, ca urmare a guvernării și a învățăturii leviților.

Întreaga Tora vorbește despre credința deasupra rațiunii, care este o stare de auto-anulare. Când ne apropiem de revelarea Creatorului, ajungem firesc la anihilarea completă a egoismului. Iluminarea este înțelegerea faptului că egoismul nostru nu este ceea ce suntem noi. Aceasta face lucrurile mai ușoare pentru noi.

Din KabTV „Secretele din Cartea Eternă” 5/27/15

 

 

A fi responsabil pentru oameni

Tora, Numeri 18:1: Domnul i-a spus lui Aaron: Tu, fiii tăi şi casa tatălui tău cu tine veţi purta păcatul pentru nepăsarea de locaşul sfânt; tu şi fiii tăi împreună cu tine veţi purta păcatul pentru nepăsarea de preoţia voastră.

Întrebare: De ce trebuie tot timpul ca Aaron şi fiii săi să poarte păcatul?

Răspuns: Cine poate fi cu adevărat învinovăţit pentru ce i se întâmplă cuiva, dacă nu cei care l-au crescut?

Dacă sunt vinovat de ceva, unde aş putea căuta pentru rădăcina problemei? Unde au fost şcoala, părinţi şi mediul? Ce au făcut şi ce vor de la mine acum? Eu sunt produsul lor. Deci îi învinovăţesc pe ei, iar acum trebuie să refaci totul.

În timpul lui David, Solomon şi alţi lideri evrei, regele era responsabil pentru tot. Este total diferit faţă de ce se întâmpla în regatele europene.

Liderii evrei făceau o muncă foarte grea, pentru că regele era liderul şi şeful educator. Trebuia să fie un exemplu şi nu îşi permitea să facă ceea ce dorea: fără odihnă, vânătoarea sau baluri regale! Era responsabil pentru tot poporul, ceea ce este o muncă pur spirituală. Totul era pe umerii lui.

Comentariu: Judecând după Cartea Psalmilor, Regelui David îi era foarte greu, la fel ca şi Regelui Solomon.

Răspuns: Regele David descrie toate fazele muncii spirituale în Cartea Psalmilor. Iar Regele Solomon are un rol total diferit: să obţină Lumina Hohma. Este un fel de pacificator. Regele David operează din Malhut iar Regele Solomon de la un nivel superior.

Solomon este starea în care toată umanitatea trebuie să ajungă. De aceea, pentru a obţine această stare, trebuie să depăşim toate nivelurile lui David (Mesia, fiul lui David).

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele Cărţii Eterne” din 03.06.2015

Fiind în armonie cu natura

Tora, „Exodul”, 32:33 – 32:34: Și Domnul a zis lui Moise: „Pe cine a păcătuit împotriva Mea, îl voi șterge din cartea mea!” Și acum du-te, condu-i pe oameni spre [locul] despre care am vorbit. Iată îngerul Meu va merge înaintea ta. Dar, în ziua în care voi face socoteala [păcatelor comise], Eu voi aduce păcatul lor ca mărturie împotriva lor.”

Întrebare: Care este sensul lui: „Eu voi aduce păcatul lor ca marturie împotriva lor.”

Răspuns: Națiunea nu este corectată încă, astfel că toate atributele sale egoiste grele, unde sunt cele mai puternice scântei, urcă din partea de jos a ego-ului. Pentru că, atunci când există primire pentru sine, dorințele cele mai egoiste atrag cea mai mare Lumină, cea mai mare plăcere, și ele sunt racordate acolo.

Expresia, „voi aduce păcatul lor ca marturie împotriva lor”, se referă direct la timpurile noastre. Acum, când începe epoca ultimei generații (generația corecției), sunt revelate toate atributele egoiste cele mai mari, cele mai urâte, cele mai teribile.

Si mai mult, umanitatea le va justifica și le va accepta atât de natural încât nu va înțelege de ce ar trebui să fie corectate! Ce? Pentru ce? Va fi foarte dificil pentru noi să înțelegem că aceasta este de fapt ceea ce stă în calea noastră. Acest lucru este, desigur, o mare problemă care se va ridica în viitor.

Omenirea se va scufunda în haos veșnic, în războaie total nejustificate, și în necazuri teribile. Toate abaterile cele mai nenaturale vor deveni norme. Este descoperirea eului la nivelul „câine mănâncă pe câine.”

Cu toate acestea, putem depăși această perioadă, prin recunoașterea naturii noastre. Dacă atragem Lumina superioară la noi, aceasta ne va afecta, vom începe să simțim cât de rău este și vom începe să corectăm acest rău, deoarece va fi de nesuportat să existăm în aceste atribute.

Dar noi ar trebui să înțelegem în ce sens nu am satisfăcut dorința naturii și de ce aceasta pune o presiune atât de mare pe noi. Numai prin adunarea noastră în mod corect într-o societate integrală vom fi în măsură să ne integrăm în armonie cu natura și vom înceta să mai fim atât de opuși ei.

Din KabTV „Secretele din Cartea Eternă” 9/11/15

 

Este imposibil să refuzi să fii poporul ales

Baal HaSulam, „Arvut (Garanţie reciprocă)” articolul 26: Ţineţi cont că aceste lucruri sunt evidente oricărei persoane educate, în invitaţia pe care Creatorul a trimis-o Israelului prin Moise, înainte de primirea Torei.

Este aşa cum a fost scris (Exodul 19:5), „Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu, dintre toate neamurile Îmi veţi fi popor ales; că al Meu este tot pământul; Îmi veţi fi un regat de preoţi şi neam sfânt!” Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel.

Şi venind, Moise a chemat pe bătrânii poporului şi le-a spus toate cuvintele acestea pe care le poruncise Domnul. Atunci tot poporul, răspunzând într-un glas, a zis: „Toate câte a zis Domnul vom face şi vom fi ascultători!” Şi a dus Moise cuvintele poporului la Domnul.

Trebuie ca tot poporul lui Israel să îndeplinească promisiune dată Creatorului sau măcar o parte din el?

Creatorul a promis că El va garanta o relaţie specială cu El, numită legământ, atâta timp cât păstrăm condiţiile Lui. Creatorul a spus că El a ales poporul nostru dintre toate popoarele, iar noi trebuie să devenim asta, fie că vrem sau nu vrem ceea ce a decis Creatorul.

99,9% dintre noi au refuzat să devină poporul ales, un popor special. Cine are nevoie de asta? Am suferit destul de-a lungul istoriei. Oricine poate confirma că acest legământ nu ne-a adus nimic bun; cel puţin, aşa ni se pare până acum. Dar legământul a fost decis de sus, iar noi trebuie să îl acceptăm; nu avem ce discuta aici.

Creatorul spune, „…dintre toate neamurile Îmi veţi fi popor ales”, adică trebuie să devenim o legătură de tranziţie între puterea superioară şi toată umanitatea, pentru a transmite conducerea superioară către lume.

„Pentru că tot pământul este al Meu”, toată creaţia, toată dorinţa de a primi care a fost creată este sub controlul puterii superioare. Totuşi, Creatorul vrea să treacă controlul către poporul Israel, care a fost ales de El pentru acest rol. Creatorul ne-a ales, iar noi trebuie să preluăm controlul asupra dorinţei noastre egoiste.

„Şi Îmi veţi fi un regat de preoţi”, adică veţi îndeplini această muncă. Iar munca constă în a transfera toată scânteile de dăruire către toţi oamenii, pentru ca toţi să ajungă la dăruire şi să îl descopere în ea pe Creator, „pentru că Mă vor cunoaşte cu toţi, de la cel mai mic la cel mai mare” (Ieremia 31:33). Prin această muncă, devenim „o naţiune sfântă”.

„Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel.” Adică, fiecare a primit ordinul de la Creator, nu personal ci prin punctul din inimă care este numit Moise; au auzit vocea Creatorului nu în mod direct, în deplină cunoaştere şi simţire, ci printr-un emisar.

Moise a transmis această poruncă către fiii lui Israel. Toată lumea ştie din Tora că lui Moise i-a fost dificil să îndeplinească această misiune şi să obţină consimţământul poporului. Dar în cele din urmă, poporul a fost de acord să lucreze împreună ca un singur om, şi au proclamat, „Toate câte a zis Domnul, le vom face,” iar apoi, Moise a transmis cuvintele poporului către Domnul.

Asta înseamnă că există deja în rădăcinile noastre o înţelegere reciprocă. Ea acţionează şi lucrează chiar dacă noi nu o simţim. Acum, nimeni nu cere să primească şi să semneze din nou un legământ, ci numai să îl reînoiască conform cu nivelul nostru de dezvoltare de astăzi.

Chiar dacă noi am rupt această conexiune din partea noastră, acest lucru nu diminuează conexiunea noastră cu puterea superioară şi dintre noi. A apărut doar o mare cădere care ne dă posibilitatea să descoperim tot răul în noi, pentru a-l putea corecta şi a-l sanctifica, adică să putem să ajungem la nivelul de dăruire de dragul dăruirii şi chiar la nivelul de primire de dragul dăruirii. Asta trebuie să facă poporul Israel.

Din Lecţia Zilnică de Cabala din 19.10.2015, Scrierile lui Baal HaSulam

Cum se trezesc oamenii încăpățânați?

Întrebare: Ai chemat oamenii să se unească, dar văd că nimeni nu este interesat. Ce se poate face în cazul în care nimeni nu vrea să audă despre aceasta? Cum îi putem trezi pe oameni?

Răspuns: Nu este nimic special, pentru ca poporul lui Israel în Tora se numește „popor încăpățânat” (Exodul 33: 3). Dar nu există nici o alegere, trebuie să continuăm pentru că, dacă nu ne unim în mod voluntar, atunci vom fi împinși prin suferință. Și nu vrem să invităm mai multă suferință pentru a ne obliga să deschidem urechile și inimile noastre.

Să încercăm să-i convingem pe oameni să asculte înainte de aceasta. Știința Cabalei spune că unitatea este fundamentul formării poporului nostru, secretul naturii sale și prima sa lege. De fiecare dată când auzim despre un alt atac terorist, trebuie să ne gândim că este în mod special  stârnit de noi și cauzat datorită separării dintre noi.

Cabala ne învață, „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Levitic 19:18) și „Ce este răi pentru tine, nu [face] aproapelui tău” (Shabbat 31a), și „toți din Israel sunt prieteni” (Talmud Yerushalmi Hagigah 3: 6), iar acestea nu sunt doar cuvinte frumoase.

Este dificil pentru noi să scăpăm de separare, datorită distanței și a repulsiei reciproce care domnește între noi. Dar în mod special din această cauză trebuie să lucrăm, astfel ne vom corecta pe noi înșine și întreaga lume.

Din Programul de Radio Israelian 103FM 10/11/15

 

Generatia deşertului

Numeri”, Tora, 16: 1-16: 3: Core, fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi  [ pe de o parte], împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab, și On , fiul lui Pelet, fiii lui Ruben, împreună cu două sute cincizeci de oameni dintre copiii lui Israel, căpetenii ale adunării, reprezentanți ai adunării, oameni cu reputație, au vrut sa se confrunte cu Moise.

S-au unit împotriva lui Moise și a lu Aaron, și le-au zis, „va sprijiniti prea mult pe voi insiva.Intreaga congregație e sfinta, și Domnul este în mijlocul lor. Deci, de ce te  ridici deasupra adunarii Domnului? „
Ideea este că liderii comunității au vrut să atingă același nivel pe care l-a atins Moise, insa nu pentru a-l suprima.

Midrash Raba, capitolul săptămânii „Core”: Ce a atins poporul evreu sub conducerea ta? Din cauza ta viața a devenit mult mai dificilă decât în ​​Egipt. Plătim o contribuție  preoților și o zeciuiala pentru leviți, preoții primesc 24 cadouri diferite de la noi. Mai mult decat atat, în fiecare an 15.000 de evrei mor în deșert.

Nu e de ajuns pentru tine, Moise, că ai controlul complet? De ce-ai dat postul de mare preot  fratelui tău! În același timp, nu ai nici un drept să te declari  șef al Congregației ai cărei membri sunt sfinti și printre care Divinitatea locuiește.
Core și oamenii lui au fost atât de furiosi că erau gata să-i omoare cu pietre pe Moise și pe Aaron

Acesta este modul în care rebeliunea egoista interioara se revelează în om. Atribute care spun că este posibil să se atingă asemănarea completă cu Creatorul apar, nu prin atributele lui Moise și Aaron, ci într-un alt mod care este mai bun și mai scurt, fără eforturi speciale.
15.000 de oameni mor în deșert în fiecare an și este firesc, deoarece toate generatiile desertului trebuie să moară. Doar noua generație născuta acolo va intra în țara lui Israel.
Prin urmare, dorințele omului (numite Core, Datan  Aviram,  etc.), cred că este posibil să urmeze o altă cale, care este mai scurta și mai puțin tragica. În cazul în care încep să-l conduca, aceasta va fi o cale diferită.

Cu alte cuvinte, el poate aduce toate dorintele numite „națiunea” pentru a lucra mai eficient cu intenția de a primi, în scopul de a darui la întreaga lume și, prin intermediul lor, Creatorului, in conformitate cu ideologia și metoda pe  care el a primit-o prin Moise.
Acum, el vede că există o altă forță cu care el poate avansa și astfel începe să aibă îndoieli.

Întrebare: Ce înseamnă că 15.000 de oameni mor în deșert?

Răspuns: 15.000 înmulțit cu 40 de ani (niveluri) este egal cu 600.000, ceea ce înseamnă  întreaga generația. Toate cele 600.000 atribute trebuie să moară. Există o reînnoire completă; nivelul anterior dispare în totalitate.

Sclavii nu pot deveni liberi  trăind în dorințele de care au fost anterior inrobiti.Egoismul  foloseste aceste dorinte salbatice (ura manifestata, Mt. Sinai) și poate să le utilizeze pentru a corecta ura in dragoste, dar acum este imposibil. În primul rând, trebuie să se supună starii de anulare a sinelui, iar acest lucru este un sentiment de moarte.

Core a vrut ca generatia  deșertului  să sara peste acest nivel și sa intre în țara lui Israel. Aceasta este o problemă pe care o avem de-a lungul  întregii cai spirituale. Fiii lui Aaron, Nadav,  Avihu și toți ceilalți, au vrut sară şi ei peste acest nivel.

Și ar fi facut aceasta în cazul în care nu s-ar fi temut de giganții despre care le-au vorbit spionii.Acestia ar fi putut fi introdusi imediat în țara lui Israel. Dar, pentru a face aceasta, ei ar fi trebuit să urce la un nivel de credinta deasupra ratiunii. Dar ei nu au putut urca la acest nivel și, prin urmare, acum se corecteaza.

Din  KabTV „Secretele din Cartea Eterna” 5/20/15

Secretele cărţilor sacre

Întrebare: Cum este posibil să înţelegem care sunt secretele Torei?

Răspuns: Dacă vrei să înţelegi ce spune Tora, trebuie să începi să studiezi înţelepciunea Cabala. Înţelepciunea Cabala te învaţă metoda necesară studierii cărţilor sfinte. Ele se numesc „sfinte” pentru că au fost scrise de la nivelul lumii superioare, spirituale.

Deci, pentru a le înţelege, trebuie să învăţăm un limbaj special şi anumite concepte, pentru a ştii ce înseamnă cuvintele „Adam” (Om), „suflet”.

După aceea, orice cuvânt şi orice propoziţie din Tora vor arăta complet diferit. Se sune că „Tora vorbeşte în limbajul omului” (Sifre Bamidbar 112), ceea ce însemnă „limbajul ramurilor”. Foloseşte cuvinte din această lume, dar este îndreptat către rădăcina a tot ceea ce se întâmplă, adică forţa care activează în lumea superioară.

Tora se numeşte sacră, dar în lumea noastră nu este nimic sacru. Sacru înseamnă separat de lumea noastră. Deci, în timpul unei nunţii, mirele îi spune miresei: „Iată! Eşti o sfântă pentru mine”, adică se distinge din întreaga lume şi este relevantă numai lui. În acest sens, Tora este şi ea numită sacră, sfântă, pentru că este relevantă numai lumii superioare.

Asta înseamnă că, mai întâi trebuie să învăţăm limbajul în care este scrisă Tora. Apoi vom înţelege toate poveştile ei şi vom vedea că nu sunt doar legende sau istorie. Este un ghid special care ne îndreaptă către perceperea corectă a realităţii. Tora nu vorbeşte despre evenimente din trecut ci despre forţe care acţionează acum asupra noastră.

Din programul de radio israelian 103 FM din 16.08.2015

De ce este interzis să lucrezi în Şabat?

Tora, „Numeri,” 15:32 – 15:36: Atunci când copiii au fost în deșert, au găsit  un om strîngînd lemne în ziua Sabatului. Cei care  l-au gasit adunand lemne, l-au adus în fata lui Moise, a lui Aaron și a întregii adunări.Acestia l-au pus sub pază, deoarece nu era încă hotărât ce să facă cu el. Atunci Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta să fie pedepsit cu moartea; întreaga obşte să arunce cu pietre în el, in afara taberei. „L-au scos deci, toată obştea,  afară din tabără, și au aruncat cu pietre in el pana  la moarte, aşa cum poruncise Domnul lui Moise.”

O persoană care a crescut la un nivel în care Şabatul există pentru el, nu este o persoană obișnuită. „A aduna lemne” înseamnă a căuta în tine însuşiri care pot fi utilizate pentru a da foc stării de unitate. Aceasta înseamnă  un păcat conștient împotriva celui mai înalt nivel de unitate, Şabatul. Iar atunci, corectarea omului consta  in uciderea starii lui  la nivelul bestial prin intermediul pietrelor.
Aceasta este inima de piatră (Lev HaEven), care trebuie să fie ucisa. Dar, în încarnarea următoare, el va depăși această stare și se va corecta. Asta este ceea ce este scris în Tora, că o persoană trebuie să-si omoare  inima  de piatră. Pe de altă parte, „Even” (piatra) este derivat din cuvântul „Havnah,” (înțelegere, conștientizare). Deci, aruncarea cu pietre reprezintă o cunoaştere mai înaltă, fără de care omul nu se poate apropia de acțiuni spirituale.

Colectarea lemnelor  în ziua de Sabat este dorința omului de a găsi combustibil, pentru a avea caldura si lumina, (dreapta și stânga aliniate). Dar, pentru că el vrea să se ridice peste nivelul  Sabatului cu actiuni interzise, este ucis. Și dacă vrea, el  poate urca peste Shabbat (Şabat), prin anularea sinelui. Ideea este că pe parcursul săptămânii o persoană pregătește combustibil, ulei pentru lămpile de căldură, după care le folosește pentru a încălca Şabatul. Dar dacă el aprinde bețe în el, ceea ce înseamnă că el creează ceva peste Șabat, el se desprinde de la Creator, care lucrează pentru el în această zi.

Şabatul este ultima zi a săptămânii, atunci când partenerul lui Malchut este revelat. Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod  sunt șase Sefiroti cu care lucrăm timp de șase zile. Ultimul Sefirot, Malchut nu face nimic de la sine. Activeaza doar cei șase Sefiroti anteriori, care acționează cu ajutorul lui  și în ziua de Sabat cand primește ceea ce a fost revelat în ei.

Dacă o persoană dorește să lucreze în Sabat așa cum a făcut în zilele precedente, cu aceasta el limitează ascensiunea. El nu poate primi nimic de la primii șase Sefiroti pentru a trece la nivelul următor, la săptămâna viitoare. Și astfel în săptămâna viitoare el este ca  mort. Cele șase zile ale săptămânii sunt șase stari în care ne putem corecta caracteristica Malchut, ca să semene cu cele șase caracteristici superioare: Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod şi Yesod. Și apoi în ziua a șaptea, în ziua Sabatului, toate conectate împreună  înnobileaza Malchut prin corecție. Persoana nu mai participă la aceasta; el nu poate lucra cu Malchut ci doar cu cei șase Sefiroti de sus.

Deci,  este interzis să lucrezi în ziua de Sabat. Se spune că cineva care a lucrat înainte de Sabat recolteaza rodul muncii în ziua de Sabat. Pentru că atunci când primii șase Sefiroti sunt integrati, apare și iluminarea lui Malchut, persoana este apoi ridicata și  simte fluxul  Creatorului. Iar dacă nu, atunci, întreaga săptămână nu are nici un sens pentru ea. Prin inima ei de piatră iși „ucide” sufletul, adică posibilitatea de comuniune cu Creatorul în ziua de Sabat .
Deci corecție omului consta în uciderea acelui nivel care face cu neputinta ascensiunea, omorând inima de piatră și luand totul de la capat. Nu este nimic groaznic aici; este una dintre „crimele” uzuale pe care, uneori, le comitem pe calea spirituală.

Din „Secretele din Cartii Eterne” KabTV lui 13/5/15

O pregătire de patruzeci de ani înaintea intrării în Țara Israel

Tora, „Numeri”, 14:26-14:31: Și atunci Domnul a vorbit către Moise și Aaron spunând „Până când această obște rea va cârti împotriva Mea? Cârtirea cu care fiii lui Israel cârtesc împotriva Mea, Eu o aud. Deci spune-le: Eu sunt viu, zice Domnul! După cum ați zis în auzul Meu, așa voi face cu voi.

În deșertul acesta vor cădea oasele voastre și voi toți cei numărați, de la douăzeci de ani în sus, care ați cârtit împotriva Mea, oricâți ați fi la număr, nu veți intra în Țara pentru care Am ridicat mâna că vă veți așeza, ci numai Caleb, fiul lui Iefune și Ioșua, fiul lui Nun.

Pe copiii voștri, despre care voi spuneți că vor ajunge pradă vrăjmașilor, Eu îi voi duce acolo și ei vor cunoaște pământul pe care voi l-ați nesocotit”.

Tora ne vorbește despre nivelul actual pe care omul îl urcă în interior dar, el nu înțelege că totul este făcut de Lumină și nu de el însuși și uită continuu și, acest lucru fiind rău, nu poate ajuta.

Vom face multe greșeli încercând să ne întoarcem. Nu se poate altfel. Trebuie să ne recunoaștem complet egoul și să vedem cât este de mare. Nu putem face nimic cu ciclopul acesta uriaș.

Ne educăm treptat la fiecare nivel, la fiecare pas în timpul celor patruzeci de ani de pribegie în deșert astfel încât, atunci când suntem gata să intrăm în Țara Israel, vom fi absolut siguri că suntem complet lipsiți de putere și nu putem să facem nimic singuri.

Nici mințile și nici inimile nu ne pot ajuta în vreun fel. Înfruntăm un ciclop uriaș, o armată puternică, națiile care ne urăsc și care ar face totul ca să nu ne lase să trecem granițele lor. Și noua generație recunoaște asta și, lucrurile devin și mai clare.

Dar, în același timp, în timpul celor patruzeci de ani în deșert, ne dezvoltăm treptat calitățile de iubire și dăruire între noi și începem să-L descoperim pe Creator în asta, ca fiind sursa acestor calități. Rezultă că putem intra în Țara Israel numai prin credință deasupra rațiunii, ceea ce înseamnă cu calitățile iubirii și dăruirii care ne sunt externe.

Deci, care este problema? Trebuie să greșim pentru a putea descoperi și explica nouă înșine și neamului ceea ce se petrece în țara lui Israel, ce forțe mari sunt acolo, de ce nu le putem învinge și de ce suntem atât de îndepărtați unii de alții și de Creator.

De aceea, păcatul spionilor este necesar, pentru a înțelege în ce măsură nu suntem parte din asta. Omul nu poate sări de la un nivel la următorul fără cei patruzeci de ani de pregătire înaintea intrării corecte în țara lui Israel. Toate problemele clarificate de spioni și revelarea atitudinii negative a neamului sunt naturale și nu poate fi altfel.

Nu sunt greșeli pe calea spirituală. Calculul este realist: Ce Masah (ecran) ai împotriva egoului tău și dacă unul îl acoperă pe celălalt.

Din KabTV „Secretele Cărții Eterne” 6/05/2015

Urmând îngerul care ne arată calea

Tora, Exodul 33: 1-3: Apoi a zis Domnul către Moise: „Du-te de aici tu şi poporul tău, pe care l-ai scos din pământul Egiptului, şi suiţi-vă în pământul, pentru care M-am jurat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: Urmaşilor voştri îl voi da – şi Eu voi trimite înaintea ta pe îngerul Meu şi va izgoni pe Canaanei, pe Amorei, pe Hetei, pe Ferezei, pe Gherghesei, pe Hevei şi pe Iebusei, Şi te voi duce în ţara unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu voi merge în mijlocul vostru, ca să nu vă pierd pe cale, pentru că sunteţi popor îndărătnic!

Atunci când se întoarce către Moise, Creatorul îl cheamă pe el şi naţiunea Israel să îşi înceapă actualul exod din Egipt (din dorinţa egoistă de a primi în care se află) şi să împlinească calea ascensiunii către următorul nivel, nivelul Israel.

Îngerul care îl conduce pe Moise este forţa care conduce şi îi arată omului care tânjeşte după Creator, pe ce drum să o ia, deoarece altfel omul va merge pe lângă drumul spiritual. Dacă omul vrea cu adevărat să accepte atributele iubirii şi ale dăruirii, anulându-şi atributele egoiste de fiecare dată şi supunându-se îngerului care îl conduce, forţa superioară operează.

Este de fapt aceeaşi Lumină care coboară asupra noastră şi ne conduce înainte. A te supune îngerului înseamnă să te concentrezi pe atributele iubirii şi dăruirii ale Creatorului, care reprezintă aceste atribute, singurul câmp spre care trebuie să avansăm în mod constant.

Întrebare: Ce înseamnă să mergi în „pământul în care curge lapte şi miere”?

Răspuns: Laptele este atributul dăruirii (Bina) iar mierea este un atribut mai sublim (Hohma). Atributele sunt descoperite în pământul lui Israel, în dorinţa care este în mod clar conectată la Creator, adică este plină de atributul corectat de iubire, deasupra ego-lui.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele cărţii eterne” din 16.09.2013