Tag Archives: Tora

Ziua revelării Creatorului

Întrebare: Porţiunea săptămânală din Tora este Şemini (opt) şi vorbeşte de faptul că, după şapte ani de dedicare, în ziua începutului serviciului în Tabernacul, Moise la chemat pe Aaron şi fii săi pentru a face sacrificii speciale. Moise şi Aaron au ieşit afară să binecuvânteze oamenii, iar măreţia Creatorului a apărut în faţa poporului Israel. Ce înseamnă “ziua a opta”?

Răspuns: Primele şapte zile corespund cu Sefirot: Hesed, Gevura, Tiffert, Neţah, Hod, Yesod şi Malhut, în timp ce a opta zi este realizarea, ridicarea lui Malhut la Bina. Bina este descoperirea începutului divinităţii dintre noi.

În Piruş HaGadol, este spus că oamenii au îngrijoraţi dacă Creatorul se va revela. Depinde de cum vor trece prin primele şapte zile, în alte cuvinte de absorbţia caracteristicilor inferioare care se află în om (Hessed, Gevura, Tifferet, Neţah, Hod, Yesod), care intră în Malhut, şi cum Malhut reacţionează şi absoarbe aceste caracteristici, iar ca rezultat Bina se va revela acolo. Asta se numeşte revelarea Creatorului, pentru că Creatorul nu există ca atare.

Trebuie să înţelegem relativitatea discernămintelor noastre, precepţia noastră a realităţii. Când spunem că Creatorul nu există, înseamnă că nu îl putem percepe, că nu îl putem defini. Din punctual nostru de vedere, El nu există atâta timp cât nu am devenit echivalent cu El, cu caracteristicile de dăruire şi iubire prin conexiunea dintre noi.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele cărţii eterne” 12/18/13

 

Nu există țara lui Israel fără nația lui Israel

Tora, Leviticul 25:1-25:5 :„Și Domnul a spus lui Moise pe Muntele Sinai zicând „Vorbește copiilor lui Israel și să le spui:… să vă semănați pământul șase ani și pentru șase ani puteți tăia via și aduna rodul ei, dar în al șaptelea an, pământul se va odihni complet, un Șabat pentru Domnul; nu semănați ogorul și nu tăiați via. Ceea ce va crește pe ogorul tău să nu seceri și strugurii de pe vița netăiată să nu-i culegi, ca să fie acest an de odihnă pentru pământ.

Întâi întâlnim conceptul de „pământul să aibă odihnă completă, Șabat pentru Domnul” din Porțiunea săptămânală a Torei „BaHar” (Pe Munte), fiindcă nu există niciun Șabat al pământului. Dar atunci când o nație care se supune Legilor Spirituale trăiește pe acel pământ, totul este sub acea nație, lumea mineraluilui, vegetalului și animalului începe să obțină atributele nației și efectele lor.

De aceea, nu există nicio țara a lui Israel fără nația Israel. Când ei se adună în acel loc are loc un fenomem de corespondență între nația Israel și țara Israel. Legile care acționează asupra pământului sunt o replică a Legilor Spirituale ale poporului care trăiește pe el.

Asta înseamnă că obiceiurile oamenilor care trăiesc acolo se aplică și la mediul lor și, în special, ziua lor de odihnă, Șabatul. Aceasta nu este o vacanță, o zi de odihnă, ci o zi plină de eforturi, o stare spirituală specială, fiindcă sunt făcute corectări foarte speciale în Șabat, pe care oamenii nu le pot face în nicio altă zi.

Când starea spirituală a unui om este replicată în nivelurile inferioare de mineral, vegetal și animal (sau părți ale lumii noastre), totul se schimbă și este definit altfel. De exemplu, săptămâna devine an, pentru pământ este un an de prosperitate. Este un an special când nouă ne este absolut interzis să lucrăm pământul. Este anul de Șmita.

În timpurile antice, această poruncă s-a întâlnit în Israel cu mai mult de 2000 de ani înaintea distrugerii Templului. Rodul celui de al șaselea an era de ajuns pentru următorii trei ani, ceea ce făcea ca fiecare să fie liniștit.: „nu avea grijă, vei avea destul rod pentru următorii câțiva ani, până vine următoarea recoltă.

Comentariu: Dar mintea omenească obiectează la asta spunând: „trebuie să aduni în fiecare an mai mult rod, cum să iei o pauză?”

Răspuns: Noi vorbim despre starea spirituală a unei nații întregi, în care legile lumii noastre nu se aplicau.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 13/08/214

Ca un mănunchi de trestii – Corecții de-a lungul timpului, partea 6

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 3

Corecţii de-a lungul timpului

PERMISIUNEA DE A STUDIA

O dată cu accentuarea predominanţei Cabalei Lurianice, s-a manifestat şi o treptată ieşire la lumină a acesteia, pe măsură ce tot mai mulţi cabalişti au simţit că a sosit vremea să dezvăluie metoda prin care lumea va ajunge la corectarea sa finală.

Cabalistul Rabi Abraham Azulai a scris în cartea sa, Lumina Soarelui, ”Interdicţia de Sus, care ne reţine de la studiul deschis al înţelepciunii adevărului (Cabala), a acţionat doar o perioadă limitată de timp, până la sfârşitul anilor 1490. După aceea se consideră că urmează ultima generaţie, pentru care prohibiţia a fost suspendată şi s-a acordat permisiunea de a studia Cartea Zoharului. Începând cu 1540 a devenit o mare Miţvă (comandament, faptă bună, corecţie) aceea ca masele să studieze, atât bătrânii cât şi tinerii. Şi este nepotrivit să fim neglijenţi, atunci când ştim că Mesia va veni doar ca rezultat al acestui fapt şi nu din alt motiv, oricare af fi el.”83

Deşi ARI i-a permis doar lui Chaim Vital să continuie studiul învăţăturilor sale, acesta a scris pe larg despre importanţa studiului Cabalei. ”Vai de oamenii care insultă Tora. Ei nu se angajează în studiul înţelepciunii Cabalei, care onorează Tora şi astfel prelungesc exilul şi toate suferinţele care sunt pe cale să se abată asupra lumii”, a scris el în introducerea la Arborele vieţii.84

În secolele care au urmat, numeroşi rabini, cabalişti şi cărturari, au afirmat că studiul Cabalei este vital pentru salvarea noastră şi chiar pentru supravieţuirea naţiunii noastre. La mijlocul secolului al 18-lea, Vilna Gaon (GRA), a scris explicit, ”Salvarea depinde de studiul Cabalei”.85

La începutul secolului al 19-lea, cabaliştii au început să anunţe că până şi copiii ar trebui să studieze Cabala, anulând explicit interdicţia de a studia mai înainte de împlinirea vârstei de patruzeci de ani. Rabi din Konarno a scris, ”Dacă poporul meu, din această generaţie în care predomină erezia, m-ar asculta, ei s-ar adânci în studiul Cărţii Zoharului  şi a Tikunim-urilor (Corecţii), contemplându-le alături de copiii de nouă ani.”86

În primii ani ai lui 1900, Rav Isac HaCohen Kook, acela care a devenit ulterior primul Rabin Şef al Israelului, a chemat  la studiul Cabalei, în mod deschis, în acelaşi timp, îndemnându-i pe toţi evreii să revină în ţara Israelui. În Orot (Lumini), el a scris, ”Secretele Torei aduc salvarea; ele aduc Israelul înapoi, în ţara sa.”.87

În numeroase ocazii, Rav Kook a scris extrem de clar, că fiecare evreu trebuie să studieze Cabala, deşi rareori a folosit termenul explicit, referindu-se la aceasta prin bine-cunoscutele sale epitete, ”înţelepciunea adevărului”, ”înţelepciunea celui ascuns”, ”internalitatea Torei” sau ”secretele Torei”. Iată cuvintele sale, ”Stă în faţa noastră obligaţia de a extinde şi de a pune bazele angajării în internalitatea Torei, în toate chestiunile sale spirituale, care, în sens mai larg, include înţelepciunea Israelului în întregime, al cărei apogeu este cunoaşterea cu adevărat a Domnului, în conformitate cu profunzimea secretelor Torei. În zilele noastre, este necesar să elucidăm, analizăm şi explicăm toate acestea, pentru a le face tot mai clare şi a le răspândi în întreaga noastră naţiune.”88

83 – Abraham Ben Mordechai Azulai, Introducere la cartea, Ohr HaChama (Lumina soarelui), 81.

84 – Rav Chaim Vital, Scrierile lui AriArborele vieții, partea întâi, “Introducrea lui Rav Chaim Vital,” 11-12

85 – Vilna Gaon (GRA), Even Shlemah (O greutatea perfectă și dreaptă), Capitolul 11, art. 3

86 – Rav Yitzhak Yehuda Yehiel of Komarno, Notzer Hesed [Păstrând mila], Capitolul 4, Învățătura 20

87 – Rav Yitzhak HaCohen Kook (the Raiah), Orot [Lumini], 95.

88 – Rav Yitzhak HaCohen Kook (Raiah), Otzrot HaRaiah [Comorile lui Raiah], 2, 317

Drumurile din Babilon sunt atât de diferite

Zohar, „Șlah Leha” (Trimite mai departe), Cap. 83: Israel este mai fericit decât toate națiile lumii fiindcă i-a vrut Creatorul, și-a pus numele Lui prin ei, și a fost glorificat în ei, pentru că lumea a fost creată numai pentru Israel, pentru ca ei să se poată angaja în Tora. Este așa fiindcă unul se conectează cu celălalt, Zeir Anpin și Malhut, și Israel mai jos, în această lume, sunt existența Lui, prin faptele lor bune ei ridică MAN pentru Zivug-ul (cuplarea) lor și ei sunt existența tuturor celorlalte nații, care există pentru Israel, cel care face dorința Stăpânului.

Sufletul general a fost împărțit în două părți: GE (Galgalta ve Eynaim) și AHP (Af-Ozen-Pe/. Dorințele care aparțin GE au primit scânteile de dăruire în timpul spargerii și, de aceea au fost atrase către Creator. Ele trăiesc în această lume și se întreabă care este rostul vieții, care este scopul lor și care este scopul existenței noastre aici.

Aceste întrebări nu provin dintr-un beneficiu practic, folositor, ci dintr-o aspirație interioară, instinctivă de a-L descoperi pe Creator, sursa vieții noastre. Astfel de dorințe au fost numite Israel adică, Yașar El (Direct la Creator) și, de aceea, când Lumina acționează asupra dorințelor, există acest tip de dorință care apare prima, înaintea la toate celelalte.

Analizarea este axată pe conexiunea dintre noi, deasupra egoului nostru, pe care noi îl definim ca fiind forța care împiedică unitatea. Aceste circumstanțe au fost revelate întâi în starea numită Babilonul antic.

Acolo au început să apară pentru prima oară aceste dorințe care au simțit nevoia de a-L descoperi pe Creator, în timp ce toate celelalte dorințe tânjeau după revelarea egoului lor. Astfel, ei s-au împrăștiat în diferite direcții, în funcție de vectorul lor. Unele au mers pe un drum și celelalte pe alt drum.

Israel au fost aceia care au descoperit metoda corectării și îndeplinirea ei. Toată această metodă este despre obținerea „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți” cu ajutorul Luminii Reformatoare și astfel, omul se aseamănă cu Creatorul și vrea să-L bucure prin toate acțiunile sale.

Toate celelalte dorințe nu au tânjit atunci la asta, ci au vrut doar să-și umple egoul și au început să se dezvolte într-o manieră capitalistă. Înainte ca egoul să erupă în ei, au trăit o viață simplă în grupuri, ca o singură națiune, o singură comunitate în Babilonul antic. Le păsa doar de bunăstarea lor simplă, de necesitățile de bază ale existenței umane.

Dar, când dorința egoistă a început să crească în ei și unii dintre ei au început să aspire la revelarea Creatorului, cealaltă parte a continuat să-și dezvolte dorința de a-și face plăcere, egoul. Acest ego i-a împins să obțină mai mult decât aveau nevoie. Acolo a început evoluția societății umane în forma în care a evoluat până azi, cu scopul de a obține o bogăție și mai mare, dincolo de nevoile de bază ale omului.

Asta a determinat un stil de viață și un scop al vieții cu totul diferit în comparație cu scopul vieții acelora care tânjeau spre Creator, Israel și astfel, cele două grupuri s-au tras din ce în ce mai departe. Babilonienii care s-au denumit Israel s-au orientat direct spre Creator și au început să îndeplinească această muncă și astfel s-au despărțit și mai mult de ceilalți.

Cu timpul, noi părți dintre babilonieni au început să se alăture lui Israel, în măsura în care Lumina a acționat asupra lor și le-a lămurit dorințele de la o generație la alta. Astfel, din ce în ce mai mulți oameni au început să simtă aspirația la Creator, în funcție de corectarea dorinței de a „iubi aproapele ca pe tine însuți”.

Din Pregătire pentru Lecția zilnică de Cabala din 29/05/ 2014

Sărbătoarea pe care nu o observăm

Tora, Leviticul 23:3-Șase zile munca poate fi făcută, dar a șaptea zi este o zi de odihnă totală, o ocazie sfântă; nu veți face niciun fel de muncă. Este Șabat pentru Domnul în toate locurile în care locuiți.

În lumea materială, sâmbăta vine la sfârșitul fiecărei săptămâni așa că, psihologic vorbind, avem obiceiul de a nu o lua ca pe o stare spirituală.

De fapt, ea este cea mai puternică ustensilă de dezvoltare. În a șaptea zi, Malhut primește tot ceea ce a fost făcut în cele șase zile și, dacă nu respect termenii Șabatului, nu mă voi ridica deasupra sau nu voi obține noi niveluri spirituale care deja sunt caracterizate ca sărbători.

Sâmbăta este ca un viraj în Lumea Spirituală și, după aceea încă un viraj, și încă unu. După un anume număr de viraje obțin o fază festivă spre care este imposibil să merg fără Șabat.

De aceea, în Lumea Spirituală, Șabatul este cea mai mare sărbătoare. După punerea la muncă a forței de deasupra egoismului obțin un punct în care toate stările sunt realizate în mine și dau roade.

În această stare nu trebuie să fac nimic decât să permit Luminii Superioare să mă reformeze.

Să presupunem că în mod repetat fac eforturi să muncesc în așa numitele șase zile (șase grade) care sunt: Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod și Yesod. Punând împreună șase eforturi definite consecutiv și proiectate clar, a șaptea forță vine de Sus, fiindcă eu nu am fost în stare să fac asta singur. Numai asta poate să facă cea mai înaltă Lumină să vină apoi și să mă schimbe.

În Lumea Spirituală, dacă nu îndeplinesc această condiție, nu voi fi în stare să formez nicio altă stare.

În lumea materială, acest lucru poate fi reprezentat sub forma unui om care aspiră permanent la ceva și, la un anume punct, ajunge să obțină. Cu alte cuvinte, așa numitele șase zile pot dura câțiva ani.

În esență, toată viața omenirii durează șapte zile, de la Adam care a obținut primul sistemul corectării spirituale, până la cel mai recent om prin care sistemul va ajunge la închidere după o perioadă de șapte mii de ani, în care fiecare zi înseamnă 1000 de ani.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” din 28/05/2014

 

 

Calitățile Marelui Preot – Partea 3

4. Averea

„Marele Preot trebuie să fie mai stabil financiar decât alți Coheni.” („Să fie acolo Lumină”, „Leviticul”, „Emor”)

Corectându-ne vasele (Kelim) și primind Lumina de Hohma înseamnă că suntem „bogați”.

Banii (Kesef – derivă de la cuvântul Kisuf/acoperire) indică un ecran (Masah). Cohenii folosesc banii pentru satisfacerea nevoilor altor oameni, pentru a-i ajuta să se conecteze cu ei.

Financiar, Marele Preot trebuie „să stea” mult mai bine decât ceilalți Coheni adică, el trebuie să aibă un „ecran” mare (Kisuf/acoperire – Kesef/bani) așa că, el folosește banii ca pe „o umbrelă de siguranță” pentru a-și acoperi poporul. Marele Preot are o putere ce poate absorbi toate dorințele, calitățile și speranțele poporului său, să le facă mai demne, să le aducă la următorul nivel spiritual și să le orienteze corect spre Lumina Superioară, astfel ca acestea să le aducă mai târziu beneficii, nu durere.

Fiecare nivel următor include toate etapele precedente. Etapele de mai jos sunt asemănătoare punctelor corespunzătoare etapei următoare. De aceea, un Cohen trebuie să aibă un ecran care să le acopere pe toate.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 14/05/2014

 

10 miracole pentru poporul Israel

Midrash Sefer, „Beshalach„: Când copiii lui Israel au traversat Marea Roșie, Creatorul a făcut pentru ei 10 miracole diferite.

  1.   1. A împărțit marea în două.

Primul miracol este împărțirea mării în două părți, când obstacolele pe care le-a avut poporul Israel în calea lui de a atinge spiritualitatea, sunt împărțite în linia stânga și dreaptă.

Traversând apa care s-a retras la margini, înseamnă să mergi de-a lungul liniei de mijloc, care nu există cu adevărat, căci omul însuși este cel care o stabilește, prin combinația corectă între linia dreaptă și stânga.

Cu atât mai mult, linia dreaptă și stânga, nici ele nu există. Există doar o bucată mare de dorințe înaintea ta, iar tu însuți trebuie să le împarți, prin propriile tale însușiri. Pot să lucrez cu asta pentru binele Creatorului (linia dreaptă), dar nu pot să lucrez cu celelalte însușiri (linia stânga). Și treci prin mijloc, folosindu-te de ambele linii. Această acțiune se numește împărțirea mării în două.

  1. A fost creată deasupra capetelor evreilor o învelitoare protectoare care se aseamăna cu un acoperiș.

Acoperișul simbolizează Lumina Înconjurătoare.

  1. Apa a fost împărțită în 12 pasaje separate (un pasaj pentru fiecare trib).

Fiecare proprietate a unei persoane, vede diferit pasajul între linia dreaptă și stânga, și dintr-o perspectivă total diferită a egoului său, conform propriilor puteri. Asta se referă la însușirile interioare ale unei persoane, care acum pătrund în lumea spirituală, și se nasc în ea.

  1. Pamantul de sub picioarele copiilor lui Israel, era complet uscat.

A traversă pe pământ uscat înseamnă a distinge între însușirea de a primi și însușirea de a dărui.

  1. Pământul de sub picioarele egiptenilor se asemăna cu mortarul. Această era răzbunarea, ochi pentru ochi, direcționată către egiptenii care au subjugat evreii, și i-au obligat să producă mortar.

Egiptenii nu pot distinge între pământ și apa superioară, însușirea de a primi și însușirea de a dărui, și astfel, ei se scufundă și rămân blocați în noroi.

  1. Apa a devenit solidă, că pietrele, și rănește egiptenii care fug după copiii Israelului.

Se referă la forțele Gevurot (însușirile lui Dinim). Astfel, apa care ar trebui să fie catifelată și o sursă a vieții, devine opusul, o forță rigidă, cu privire la egipteni (însușirile egoiste separate).

  1. Apa care a devenit solidă, a format un perete decorat cu un mozaic.

Toate însușirile egoiste ale unei persoane, care sunt în subconștient și necorectate, sunt conectate cu însușirile altruiste, care și ele încă sunt neclarificate și neclasificate. Ele sunt un fel de noduri de lanț la picioarele ei, care îi pun obstacole ascuțite, pe care nu le poate trece. Acest întreg mozaic este în interiorul unei persoane.

  1. Pereții formați de apa solidificata, erau transparenți, ceea ce a permis fiecărui trib să vadă celelalte triburi avansând (ceea ce le-a dat un sentiment de încredere și siguranță).

„Pereții formați de apa solidificata, erau transparenți,” înseamnă că toate însușirile se pot vedea una pe altă, căci ele avansează împreună.

Datorită conexiunii lor, diferitele însușiri sunt considerate un întreg. Asta înseamnă că sunt conectate și că în același timp sunt separate.

Fiecare trib are rolul lui, și de aceea, contrar mișcării comune, ele avansează pe cont propriu. Oricum, mișcarea face că totul din sistem să dispară, și să formeze un întreg alcătuit din cele 12 triburi.

Astfel, mișcarea e comună, dar fiecare trib are drumul sau. Nu întâmplător era interzisă căsătoria între triburi, căci așa, o persoană ar fi încălcat regulă și însușirile. Fiecare poate fi corectat de el însuși.

Doar după distrugerea Templului, căsătoria între triburi a fost permisă, căci atunci a avut loc căderea de la nivelul superior.

  1. Dacă unui evreu îi era sete, trecând Marea Roșie, era destul pentru el să își întindă mână și peretele se topea așa încât să îi dea apă minunată de băut.

Fiecare ar fi putut deveni infinit de puternic, prin Lumina Hassadim (Milă). Tot ce trebuia să facă, era să își întindă mână. O mână este dorință de a primi și totul depinde de intenția cu care cineva îndeplinește această dorință.

O lipsă a calității Hassadim, pe care vrea să și-o însușească, o persoană o simte că sete, „Eu vreau o și mai mare calitate de a dărui. Am nevoie acum de ea că viața, că apa.”

Cu atât mai mult, nu e vorba de apa sărată, căci scoatem afară toate Gevurot din ea, toate tendințele rele. Dacă avansezi cu intenția corectă, apa sărată devine apa pură, și nu rămâne nimic în plus în ea.

10. În momentul în care evreul își potolește setea, peretele devine solid din nou.

Prin rugăciunea lui, o persoană parcă topește peretele de apa înghețată, căci fără asta, s-ar reîntoarce să fie din nou o însușire superioară, o forță superioară.

Este interesant să comparam cele 10 miracole cu cele 10 plăgi din Egipt, căci ambele simbolizeza aceeași acțiune, dar la nivele diferite. Totul depinde de dorință pentru care ea este destinată: o dorință nepregătita, fără un Masach (ecran), fără o aspirație de a avansa în direcția de a dărui, care este tipică Faraonului și egiptenilor, sau invers, dorință cu scopul de a dărui. Aceeași acțiune de Sus, invocă diferite rezultate.

Din „Secretele cărții eterne”, KabTV, 4/30/14

Instrucțiuni pentru managementul vieţii

Întrebare: Există 24 de cărți în Tanakh: Tora, Cărțile Profeților, Sfintele Scripturi. De ce sunt ele numite sfinte? Nu sunt ele scrise cu cerneală și pe hârtie de către oameni pământești din carne și oase?

Răspuns: Autorii lor nu au scris despre această lume. Mai degrabă, ele sunt scrise cu privire la un sistem de guvernare a acestui tărâm. Realitatea este condusă de la un nivel superior.

Lumea noastră, ca un computer, este controlată de un sistem de operare. Totul este sub controlul său: atomi, molecule, materie neînsuflețită, vegetativă, animată, natura si oameni.

Tot ceea ce există în această lume este reglementat de cele două forțe de atracție și respingere, plus și minus. Nu este nimic altceva! Aceasta explică de ce trebuie să înțelegem exact ce impact au cu noi și ne dăm seama dacă putem influența într-un fel forțele care ne supraveghează.

Este posibil să îmbunătățim destinul nostru? Dacă am ști dinainte care dintre aceste două forțe ne conduc, am putea rearanja viitorul nostru? Toată umanitatea visează mereu despre ceea ce va aduce ziua următoare.

Societatea contemporană a devenit foarte puternică, dar în același timp ne simțim neputincioși pentru că nu știm cum să depunem eforturi pentru aceasta. În acest sens, cărțile Tanakh sunt extrem de utile, deoarece acestea descriu întregul sistem de guvernare.

Imaginați-vă cei care dețineţi un aparat sau dispozitiv pe care nu știţi cum să-l folosiţi şi nici nu aveți nici o idee pentru ce este. Dintr-o dată, vi se oferă o broșură de instrucțiuni cu diagrame și descrieri, inclusiv funcționalitatea fiecărui buton ca instrucțiunile pentru un telefon mobil.

Omenirea s-a dezvoltat la o asemenea măsură, încât trebuie să se familiarizeze cu sistemul său de guvernare. De aceea este revelată înțelepciunea Cabalei.

Întrebare: Unde este localizat sistemul de guvernare?

Răspuns: Este în noi. În cele din urmă, vom descoperi sistemul nostru de management intern prin care se va schimba și reorienta viața noastră. Acest sistem se numește suflet.

Întrebare: Cum sunt cărţile sfinte legate de sistemul nostru de control intern?

Răspuns: Scripturile ne spun despre structură în general, precum și despre componentele acesteia, care sunt în interiorul nostru. Tanakh este o carte sfântă, pentru că explică modul în care natura noastră operează și în special modul în care sunt conduşi oamenii.

Dacă înțelegem despre ce vorbeşte această carte, ne putem schimba destinul în bine, putem atinge scopuri mai mari, și să pătrundem în alte dimensiuni.

Atunci, nu numai că ne vom corecta viețile noastre sărace și vom îmbunătăți existența noastră pământească, dar vom urca, de asemenea, în stările dincolo de această lume. Tanakh este plin de surprize!

Din KabTV „O viață nouă” 1/22/15

Scăpând de dorințele necorectate

Tora, „Leviticul”, 10: 4-10: 5: Și Moise a chemat pe Mișael și Elițafan, fii lui Uziel, unchiul lui Aaron, și le-a spus celor apropiați: transportaţi rudele dumneavoastră din cadrul Sanctuarului, în exteriorul taberei. Deci, s-au apropiat și i-au dus cu tunicile lor în afara taberei, cum spusese Moise.

Dacă eu sunt la un anumit nivel, nu mă pot ridica la nivelul următor sau coborî (eu nu pot efectua o ascensiune spirituală sau coborâre) înainte de a efectua anumite acțiuni.

Nadav și Avihu s-au aflat în Sfânta Sfintelor la nivelul de aderenţă a sufletului cu Creatorul, la nivelul dăruirii (sfințenie și sfânt simbolizează atributul de a dărui). În scopul de a urca la acest nivel, au folosit ego-ul mare, sfințindu-l și transformându-l de la recepție la dăruire. Când ei s-au găsit în Sfânta Sfintelor și au încercat să efectueze această acțiune, ei nu au reușit să o facă. Prin urmare, în loc de focul Sfințeniei (revelația Luminii lui Hochma, în scopul de a dărui), s-a întâmplat contrariul.

Prin urmare, două nave, cele două atribute (Nadav și Avihu) au căzut, ceea ce înseamnă că au rămas la același nivel, nivelul de morți. În orice dorință există nivelurile mineral, vegetal, animal, și om. În acest caz, atributele au căzut de la nivelul uman la nivelul naturii, astfel încât acestea să fie corectate.

Care este sensul de a „transporta rudele dumneavoastră din cadrul Sanctuarului, la exteriorul taberei?” O tabără se referă la unitatea treptată a sufletelor. Cele două atribute Nadav și Avihu a scăzut la un nivel la care nu au fost conectate la nimic și, prin urmare, sunt numite morţi. Acestea trebuie să fie corectate din nou la starea lor. Prin urmare, ele sunt luate de acolo.

Dar acesta nu este singurul exemplu de anumite atribute care sunt eliminate de la un anumit nivel. De exemplu, marele preot care a murit a fost scos din Sfânta Sfintelor de Yom Kippur, când o frânghie a fost legată de piciorul său în prealabil, deoarece era sigur că gândurile sale nu ar fi fost pure. Dar el nu se putea opri, deoarece el a vrut să-L dezvăluie pe Creator atât de mult și să-L păstreze pentru el. El a folosit asta pentru a intra în Sfânta Sfintelor de Yom Kippur, ceea ce înseamnă că el a urcat la un nivel înalt la care corpul său a trebuit să fie scos de acolo cu o frânghie legată de picior, în timp ce Nadav și Avihu au fost scoşi între bare de fier .

Fier, cupru, argint și aur sunt patru materiale în lumea noastră, care sunt corelate cu evenimente spirituale. O întreagă secțiune este dedicată acestor relații.

Din emisiunea KabTV „Secretele Cărţii Eterne” 1/22/14

Tora aduce omului viața

Tora, Leviticul 11:13 – 11:21: Și printre păsări, tu vei ține pe acestea ca urâciuni; ele nu vor fi mâncate; ele sunt urâciuni. Vulturul (sau vulturul grifon), uliul, vulturul de mare; corbul și șoimul cu soiurile lor; cioara cu soiurile ei. Struțul, cucuveaua, rândunica, uliul găinilor cu soiurile lui. Huhurezul, pescarul și ibisul; lebăda pelicanul și cocorul; cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui, pupăza și liliacul. Toate insectele înaripate care umblă pe patru picioare, sunt spurcate pentru voi. Dar din toate insectele înaripate care umblă pe patru picioare, să mâncați numai pe acelea care au fluierele picioarelor din spate mai lungi, ca să poată sări pe pământ.

Vedem aici toate nivelurile dorinței unui om. În interiorul meu încep să descopăr treptat esența mea interioară pe măsură ce avansez și încep să văd aceste nume deasupra mea. Ele sunt ca niște subtitrări. Încep să înțeleg că aceasta este Ghematria dorinței de dăruire, numele și calitățile ei. Deodată încep să simt că înțeleg biologia, zoologia și botanica descrise în Tora. Sunt în mine.

Tora, Leviticul, 11:25 „Și oricine care duce trupurile lor moarte își va scufunda hainele și va fi necurat până seara..”

Îmbrăcămintea este Masah (ecran) extern. Dacă ating o dorință necorectată, cad și pierd Masah-ul. Prin urmare, trebuie să corectez această dorință, să o spăl cu apă, în Lumina de Hasadim (milei).

Dar dacă nu o pot corecta, fiindcă slăbiciunea ei crește brusc și nu pot lucra cu ea pentru a dărui, trebuie să mă trag departe de sursa ispitei, adică să mă îndepărtez de sursa tentației.

Când încep să obțin asta, toate textele din Tora apar în mine și devin clare fiindcă, până la urmă, cum a scris autorul Tora? El a scris ceea ce a descoperit în el însuși.

El nu a fost biolog sau zoolog și nu s-a plimbat prin păduri și pe câmpuri. A putut el să vadă calitățile struțului și a altor animale care nici nu au trăit în zona aceea? Totul a fost revelat în interiorul omului.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 22/01/ 2014