Tag Archives: trib

Cele 12 triburi ale lui Israel

Din Tora, Numere, 1: 1 – 3: „În cel de al doilea an de la ieşirea lor din ţara Egiptului, în ziua întâi a lunii a două, grăit-a Domnul către Moise în pustia Sinai, în cortul mărturiei, zicând: Număraţi toată obştea fiilor lui Israel după neamurile lor, după familiile lor, socotindu-le numărul după numele lor, om cu om. Fiecare bărbat, de la 20 de ani în sus, toţi care pot ieşi la oaste în Israel, toţi să fie număraţi de ţine şi de Aaron după armele lor.”

„Grăit-a Domnul către Moise în pustia Sinai”, înseamnă că noi începem să ne uităm la tot ce se întâmplă, prin starea lui Moise din noi.

Întrebare: Ce înseamnă: „Număraţi toată obştea fiilor lui Israel, după neamurile lor”?

Răspuns: Se referă la obţinerea completă a structurii sufletului, la nivelul curent. În mare, noi reconstruim sufletul general care s-a dezvăluit omului, şi mai apoi a fost sfărâmat. Reconstrucţia lui trebuie să fie îndeplinită conform anumitor faze. Fiecare parte trebuie să aibă un rol concret şi o conexiune exactă cu celelalte.

Cum facem asta? Sufletul general este făcut din 5 părţi: Keter, şi celelalte 4 părţi pe care noi le marcăm cu literele „Yod – Hey – Vav – Hey„. Partea zero (Keter) nu poate fi împărţită. Este că un punct de unde derivă totul. Fiecare din părţile următoare este împărţită în trei linii: linia dreaptă, linia stânga, şi linia din mijloc. Cele trei linii se multiplă cu patru, creând astfel cele 12 triburi.

Aşa este făcut calculul fiecărui trib. Am ajuns cu toţii în starea de peregrinare prin deşert? Asta înseamnă că am făcut totul în puterea noastră, că am adunat totul deasupra însuşirii dăruirii absolute, şi de aceea nu avem nimic. Fiecare dintre noi e nimeni şi nimic; noi suntem în deşert. De fapt, în vârful acestui ansamblu, noi putem examină construcţia sufletului general, ceea ce înseamnă intensitatea fiecărei părţi din cele 12. Asta se numeşte „Număraţi toată obştea fiilor lui Israel” şi asta derivă din cei 12 băieţi ai lui Iacob.

Noi analizăm structură generală a întregului suflet, şi în special ansamblul general al oamenilor (care de fapt nu sunt oameni, ci dorinţă lor pentru Creator), şi în ce măsură fiecare din ei se anulează, în aceeaşi măsură el este conectat cu ceilalţi, şi împreună ei toţi crează un sistem unic şi unit.

Dar, care este intensitatea acestui sistem? În ce măsură părţile Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod şi Malchut sunt conectate corect şi acţionează în armonie reciprocă? Astfel analizăm starea sufletului general.

Din „Secretele Cartii Eterne”, KabTV, 17/12/14