Tag Archives: ZA

Nu faceți o imagine cioplită a Creatorului

Rabash, articol, ”Ce este ”Binecuvântați pe Domnul, voi toate națiunile în muncă?” (Psalm 117:1): Trebuie explicat de ce Zohar spune că toate națiunile au un ministru asupra lor, în timp ce pentru națiunea Israel nu este cazul; doar Creatorul domnește asupra ei; deoarece națiunea Israel este proprietatea Creatorului.

Creatorul este numit linia din mijloc, Zeir ANPIN. Această caracteristică nu există în cei inferiori, dacă nu fac activități speciale pentru a fi purtători, un vas pentru linia din mijloc. Deci, Creatorul nu are imagine sau corp. Linia din mijloc nu există în Ntură, apare doar dacă cei inferiori se plasează între cele două linii: dreapta și stânga.

Restul forțelor naturii se numesc miniștrii Creatorului, deoarece există prin ei înșiși și sunt rezultatul celor două forțe active în realitate: forța de primire și forța de dăruire. Sunt numiți îngeri, forțele care controlează cele 70 națiuni ale lumii.

Dar națiunea Israel, cea care merge Yashar-El (direct spre Creator) nu are Creator atâta timp cât nu stabilizează vasul său și descoperă linia mediană în el. Creatorul Bore (Bore) înseamnă ”Vino și vezi” (Bo-Re). Cât timp linia mediană nu a fost creată, națiunea Israel nu are spre cine să se întoarcă. Creatorul este revelat numai și doar cu condiția ca persoana să se construiască și să se adapteze caracteristicilor superiorului. În acest mod, ea creează un loc pentru a descoperi puterea superioară. Cât timp inferiorul nu este pregătit pentru această descoperire, superiorul nu există și nu are unde să fie descoperit.

De acolo provine interdicția: (Exod 20:3): ”Să nu-ți faci chip cioplit, nici orice fel de asemănare” a Creatorului, pentru că ne împiedică să facem această muncă.

Din prima parte a Lecției zilnice de Cabala, 06.06.2014, Scrierile lui Rabash

Poruncile le vom auzi numai atunci când vom ajunge la conexiune

Întrebare: Care este insemnatatea din perspectiva cabalistica pentru fiecare dintre cele zece porunci, cum ar fi „să nu furi” sau „să nu ucizi”, etc?

Răspuns: Noi nu înțelegem adevăratul sens al celor zece porunci care pur și simplu par ca instrucțiuni morale pentru noi.

Porunca „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta,” de exemplu, se referă la legătura între Partzufim de ZON (Zeir Anpin și Nukva) și Aba şi Ima (tată și mamă) superiori.

Porunca „Să nu furi”, este interdicția de a folosi dorința de a primi plăcere pentru mine personal,  care se numește furt. De la cine furi? De la Lumina, de la Creator.

Toate cele zece porunci se referă la utilizarea corecta a dorinței de a primi plăcere. Este vorba despre limitele pe care trebuie să le punem în aplicare in Malchut. Aceste limitări sunt numite Masach (ecran) și Lumina Reflectată (Ohr Hozer). Datorită faptului că Malchut acceptă aceste limitări, acestea pot deveni vesmintele pentru cele zece Sfirot și astfel sunt denumite cele zece porunci.

O poruncă (care rezultă din radacina ebraică „rostirii”) este ceea ce este născuta în gura Partzuf, Peh de Rosh. Toate aceste acțiuni sunt realizate în lumea Atzilut.

Numai după ce am devenit ca o singura persoana, într-o singură inimă, primim cele zece porunci. Altfel nu le putem auzi. Trebuie să fim la nivelul Bina, în scopul de a avea urechea care poate auzi cele zece rostiri de la Mt. Sinai.

În primul rând trebuie să trecem printr-o perioadă de pregătire și sa ajungem la conexiune, la nivelul de un singur om cu o singură inimă, şi numai atunci putem sa auzim poruncile. În caz contrar, ne vor lipsi vasele pentru a le înțelege.

In fiecare zi o noua confuzie și o nouă înțelegere sunt resimțite în timpul studiului. Puneti o întrebare și după aceea puteti fi confuzi de o sută de ori și să înțelegeti de o sută de ori, în scopul de a vă aduce la punctul în care ați pus întrebarea. Totul depinde de vase.

Întrebare: Aceste porunci, cum ar fi „să nu furi” și „să nu ucizi”, actioneaza şi în lumea corporala?

Răspuns: Desigur, avem nevoie de același lucru care este scris în sens spiritual, în lumea noastră, dar corectarea sufletului are loc în lumea spirituală. Totuși, trebuie să creăm mediul potrivit în lumea corporala, astfel încât în ​​ea, vom fi capabili să atingem corecția spirituală.

În primul rând trebuie să înțelegem că la baza tuturor corecțiilor este regula principală a Torei: „Iubeste-ti aproapele ca pe tine insuti.” Acest lucru înseamnă că toate corecțiile, toate detaliile descrise în Tora, sunt explicațiile pentru modul în care ar trebui să ajungem la îndeplinirea condițiilor de iubi pe alții.

Atitudinea mea față de oricare, pentru prieteni, pentru lumea exterioară, faţă de toate lumile spirituale, pentru tot, trebuie să fie numai din dragoste, în măsura în care mă iubesc pe mine. Asta este! Fiecare acțiune pe care o  fac trebuie să fie însoțită de gândul că o fac pentru alții. Iubirea nu este exprimată doar prin cuvinte. Trebuie să existe o dorință reală în mine care mă obligă să o fac. În caz contrar, aceasta nu este numită o poruncă.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala 6/03/14Shamati 66 “Dăruirea Torei”

Linia mediană: cheia păcii între noi

Cartea Zohar, VaYakhel (Şi Moise a unit), Articolul 131: Este astfel deoarece, după ruptură a fost stabilită ZA ca Hassadim întreg pe linia din dreapta şi Malchut ca toate Gevurot, pe linia din stânga.

Prin urmare, ele se dispută  ca în cele două linii (dreapta şi stânga de Bina) până ce ZA urcă în linia mediană şi stabileşte pacea între ele, unindu-se unele cu altele, astfel că ZA şi Malchut, care sunt, de asemenea, două linii (dreapta şi stânga) să aibă nevoie de o linie mediană pentru a stabili pacea între ele şi a le uni.

Este dificil de explicat de ce avem nevoie de linia mediană şi de ce Malchut nu se poate agăţa de Zeir Anpin. Întâlnim o problemă similară în această viaţă când dorim să atragem alte persoane la noi, ca şi cum ar fi „cusute” de noi sau ne-ar aparţine. Asta se întâmplă în familii sau în altă parte.

Pin urmare, trebuie să înţelegem care este abordarea corectă: aceasta se produce pe linia mediană unde nimeni nu anulează calităţile sale personale; Zeir Anpin şi Malchut rămân ele însele, dar se completează reciproc. Şi apoi, ele construiesc şi adaugă între ele o a treia componentă: linia mediană.

Linia mediană le include pe cele două în acelaşi timp, într-un mod în care se completează reciproc. În nici un caz ele nu se suprimă unele pe altele, ci mai degrabă acţionează foarte diferit. Ele se completează reciproc, deoarece fiecare dintre ele permite celeilalte să domnească asupra ei. Ele se bat pentru a şti care ar trebui să dea mai mult şi care ar trebui să permită celeilalte părţi să domnească asupra ei, deci să-i aducă plăcere. În acelaşi timp, fiecare dintre ele este obligată să se exprime deoarece altfel, nu va exista o stare de iubire şi fuziune reciprocă.

Este vorba despre un sistem complicat în care totul este constituit din două părţi, masculin şi feminin. Atunci când studiem această structură, maniera în care oamenii în viitor vor construi viaţa lor de familie, prieteniile şi relaţiile, în general, va fi mai clară pentru noi. Nu este grav dacă acest lucru se aplică la interacţiunile dintre bărbaţi şi femei, deoarece fiecare dintre noi joacă fie un rol masculin, fie feminin în raport cu ceilalţi: fie dăm, fie primim. Este corect, deoarece aceasta nu există în natură.

O înţelegere corectă a sistemului va fi o anexă bună la metoda educaţiei integrale. Ea va ajuta la stabilirea păcii în această lume, în toate domeniile sale: politică, muncă, acasă, în relaţiile în familie…Toate tipurile de conexiune între oameni pot fi înţelese pornind de la linia de mijloc.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala, 29.12.2013, Pregătire pentru Congres