Cum să vorbim despre spiritualitate

Cartea Zohar, Capitolul „Truma” (Donaţie), Paragraful 24: Datorită Judecătorilor (Dinim) din ea, Malhut este numită Efer (cenuşă) şi Efron. Efron înseamnă „efer-ul nostru” (cenuşa noastră). Din momentul când Malhut s-a înalţat la Bina, Bina se numeşte şi ea Efron, de asemenea. Atunci Bina se divide în două – Gar, AVI (tata) superior, sunt Sameh, corespunde celor şase Sfirot HBD HGT, fiecare din ele conţinând zece. Din Chazeh în jos, ea s-a stabilit ca Parţuf YEŞSUT care include cele patru Sfirot NHYM, şi pe Mem ale ei….

Întrebare: Ce sunt literele de care vorbeşte Zohar-ul?

Răspuns: O literă este un simbol. Forma literelor simbolizează forţele care sunt conectate împreună. Noi trebuie să le dăm o formă pe care să o folosim pentru descrierea acelor forţe.

Nu există nicio formă în spiritualitate. Dar, în lumea noastră eu pot folosi litere care să explice proprietăţile spirituale. Să zicem litera „Sameh” (ס) este rotundă ceea ce indică proprietatea ei de milă, dăruire. Valoarea ei numerică (Ghematria) este 60. şaizeci este 6×10 (şase Sfirot, fiecare conţinând câte zece). Astfel, e posibil să explicăm ce e 6 ce e 10, ce înseamnă „rotund”, şi ce proprietate reprezentăm în forma rotundă a literei „Sameh

Nu există aşa ceva pe tărâmul spiritual. Dar, pentru a explica ceva unul altuia este necesar să avem o limbă comună. Dacă nu ar fi fost pentru limbaj ca formă de comunicare între noi, nu ar fi fost nevoie nici de litere nici de alte simboluri.

Într-adevăr, în spiritualitate, adică în senzaţiile mele interioare, nu am nevoie să conturez forme pentru mine. Nu sunt imagini în senzaţia mea interioară, este numai senzaţie în dorinţă, primirea unei impresii. Dar, când vreau să spun ce este dorinţa mea, cât de mult este impresionată, de ce, de care proprietăţi opuse, dacă sunt de stânga sau de dreapta, de sus sau de jos şi de culorile lor variate, atunci am nevoie de toate aceste aspecte.

De ce pictează un artist un tablou? El simte că pur şi simplu trebuie să exprime senzaţia lui, sau a ei, interioară, plăcerea, inspiraţia şi să le transmită celorlalţi oameni. Pictura este doar o exprimare exterioară, într-o oarecare măsură refelctând sentimentele sale interioare şi dorinţa de a a le împărtăşi şi altora.

Oamenii care nu înţeleg, cred că artistul pur şi simplu aruncă pe hârtie sau pe pânză toate impresiile sale interioare şi inspiraţia. Dacă vorbim despre o slabă impresie pamânteană, încă este posibil.

Dar, este imposibil de comunicat impresiile spirituale. De aceea este interzis să portretizezi spiritualitatea sub formă de picturi sau statui, fiindcă nu eşti în stare să exprimi impresia ta interioară. Însă, este permis să ilustrezi proprietăţi spirituale, stări şi procese în forma literelor şi diagramelor fiindcă în ele tu descrii nu impresia ta interioară ci numai simbolul impresiei.

Acesta este numit limbaj, când ne conectăm între noi prin simboluri externe, fel de fel, în funcţie de înţelegerea noastră putem să trezim în noi un corespondent al impresiei interioare şi să o transmitem de la unul la altul. Cu toate acestea, fiecare om are o impresie diferită fiindcă noi suntem diferiţi unul de altul.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala 5/26/2011 Cartea Zohar

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: