Daily Archives: 25 octombrie 2013

Fără a spune un cuvânt, voi spuneţi tot

Întrebare: Putem spune oamenilor că dorim să-i atragem pentru a studia metoda integrală şi, graţie acesteia, ei nu vor mai fi stresaţi?

Răspuns: Puteţi să numiţi asta cum doriţi, dar când oamenii vin, trebuie să-i aşezăm în grupuri de zece imediat şi, în cinci sau zece minute, să începem să le punem mici întrebări astfel că, un flux va începe să circule între ei. Întrebările vor merge ca mingea într-o roată de ruletă şi oamenii vor începe să simtă că există, deja, ceva care “se mişcă” între ei, un fel de conexiune este creată. Nu cred decât în asta.

Lasă natura să acţioneze! Emoţiile nu percep cuvintele. Urechile le prind cu dificultate, capul nu procesează aproape nimic şi inima nu răspunde deloc! Oratorul a spus ceva pe podium, să-l lăsăm să vorbească. Lăsaţi oamenii nu doar să arate empatie, ci să dea naştere la tot ceea ce doriţi să le transmiteţi. Trebuie să construiţi formarea, instruirea sub o formă astfel încât ei să atingă concluziile corecte prin ei înşişi, fără să audă un singur cuvânt de la voi.

Împărţiţi prelegerea în două părţi. Daţi fiecărei părţi un titlu şi avansaţi într-o astfel de formă, încât ei vor spune ceea ce voi doriţi să le spuneţi. În loc să folosiţi fraza “Există o opinie”, puneţi-le o întrebare, deoarece ei vor căuta răspunsul împreună conform anumitor reguli şi, funcţie de rezultat, continuă munca. Puteţi să vă imaginaţi ce experienţă vor trăi ? Fără a spune un cuvânt, îi trimiteţi la descoperirea propriilor neajunsuri. În plus, când ei singuri le descoperă, aceasta este printr-o relaţie corectă, o stare de perfecţiune pe care o ating între ei.

Nu sunteţi voi cei care le arată partea negativă. Dimpotrivă, ei văd starea lor ca negativă de la înălţimea pozitivă la care au ajuns. Cu alte cuvinte, cele două caracteristici există deja în mijlocul lor, pozitiv şi negativ, pe care le descoperă în ei înşişi.

Din kab.tv, “prin timp”, 20.10.2013

Familia unei noi ere

Întrebare: Ce este o familie în termenii metodei de educaţie integrală?

Răspuns: O familie este uniunea a două persoane care au un obiectiv comun ce este în exteriorul fiecăreia dintre ele. Cuplul a construit această stare între ei, în dorinţa de a se ridica la el şi apoi se unesc, cu adevărat, în el, într-un tot inseparabil.

O familie este o unitate comună construită pe includerea reciprocă în celălalt. O uniune tipică, uniunea a două persoane la nivel de gospodărie, nu poate fi numită o familie dacă ei nu sunt conectaţi, nu se dizolvă unul în celălalt, nu devin un întreg, realizănd o medie, o a treia componentă, familia. De exemplu, pe plan psihologic, familie este un tată, o mamă şi un copil. Copilul este creaţia dintre cei doi. Astfel, o familie este: ambii soţi şi a treia parte ce o construiesc împreună.

Întrebare: Dacă această familie nu are copii, a treia componentă, atunci este o familie ?

Răspuns: Noi nu vorbim despre un copil fizic. Dacă soţii nu au construit unitatea lor colectivă, atunci nu există nici familie.

A treia componentă este legătura lor, copilul lor spiritual pentru care ei trăiesc. Ei îl sprijină, ei îl încălzesc pentru a ajunge la nivelul următor. Ei încep să simtă că, de la acest al treilea component, ei obţin o existenţă complet diferită. Prin urmare, familia noii societăţi nu va exista pentru sine, nici pentru a servi copiii la nivel fizic, răspunzând nevoilor fiziologice, ci numai pentru a da o satisfacţie spirituală reciprocă. Nu putem să atingem următorul nivel al umanităţii, fără o bună relaţie în familie.

Întrebare: Cine se poate anula înainte în familie ?

Răspuns: Nu este anulare, ci înţelegerea că, legătura trebuie să fie deasupra proprietăţilor noastre naturale egoiste individuale şi tendinţelor care sunt create pentru ca noi să ne ridicăm deasupra lor. Prin urmare, soţii sunt parteneri care se ajută reciproc în acest proces.

Din kab.tv, “prin timp”, 21.10.2013

Scopul Cabala

Întrebare: De ce sunteţi atât de implicat în ceea ce se întâmplă în lume şi societate? Este o parte din Cabala ? Cabala descrie lumea superioară şi nu societatea lumii noastre.

Răspuns: În articolul “Esenţa înţelepciunii Cabala”, Baal HaSulam defineşte Cabala ca “metoda de a revela Creatorul creaturilor  în această lume”, adică, cei care sunt la un nivel natural (egoist) de dezvoltare. Scopul şi obiectivul Cabala este de a-i aduce la nivelul conexiunii între ei (pentru a corecta spargerea sufletului unic, căderea lui Adam), astfel încât Creatorul se va revela în ei. Aceasta se realizează prin educaţie integrală în scopul de a uni oamenii într-un tot, ca într-o barcă, în garanţie reciprocă (Arvut). Este munca interioară a fiecăruia, realizată în colectiv. De aceea, Cabala este numită Tora interioară sau adevărata Tora. Şi Tora este un remediu împotriva egoismului, aşa cum este spus:” Am creat înclinaţia rea, am creat Tora ca un condiment”.

Prin urmare, Cabala este revelată în acest moment pentru realizarea proiectului spiritual mondial – corecţia naturii umane rele. În măsura corecţiei egoismului,  în partea sa corectată, fiinţa umană simte în loc de egoism şi ură nefondată, “proprietatea dăruirii şi iubirii pentru celălalt”, în care conducerea de sus, lumea superioară, se simte şi, în guvernarea superioară, forţa care corectează şi care umple, Creatorul.

Forţa vasului se află în fisurile sale

Întrebare: Cum se pot susţine reciproc prietenii atunci când sunt în cădere?

Răspuns: Prietenii se pot susţine numai prin Creator. Noi nu suntem conectaţi. Din momentul în care dorinţa spartă de primire a fost revelată, noi nu mai suntem în conexiune directă unii cu alţii. Dar Creatorul intră în vidul dintre noi.

Numai El ne leagă. Nu vom fi niciodată conectaţi în acelaşi mod, aderând ca picăturile de apă care sunt încorporate într-o singură picătură. Creatorul intră în vidul dintre noi ca forţă de dăruire reciprocă şi forţa de primire este prezentă acolo, Klipa. Deci, intensitatea conexiunii dintre noi devine de 620 de ori mai puternică decât era înainte. La urma urmei, forţa Klipa, dorinţa de primire şi forţa Luminii trebuie să lucreze împreună pentru ca noi să ne conectăm şi să atingem aceeaşi unitate care era în Adam HaRishon (primul om), când el era un suflet, un vas fără fisură internă. Acum, noi trebuie să lipim bucăţile împreună. Fiecare dintre ele a crescut de 620 de ori prin ego-ul său, dar noi trebuie să le lipim împreună. Aceasta înseamnă că un suflet, un vas, de o nouă intensitate, este creat.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala, 16.10.2013, Zohar