Daily Archives: 9 aprilie 2017

Să ştii pe unde să calci

Întrebare: Omul care trăieşte înţelept, trebuie să ştie cum să facă următorul pas, astfel încât să nu eşueze sau să cadă. Omul care trăieşte în lumea corpoală îşi urmează inimă şi, oriunde ar merge, următorul lui pas va fi întotdeauna pe un pământ solid. Dar Cabaliştii?

Răspuns: Înţelepciunea Cabala este menită să dea omului numai oportunitatea de a-i arăta omului unde să facă următorul pas şi cum să avanseze cât mai repede posibil.

Din lecţia de Cabal în limba rusă din 01.01.2017

Cabala nu prezice nimic

Întrebare: Cartea Zohar este considerate a fi o profeţie? Până la urmă, ea descrie viitorul.

Răspuns: Înţelepciunea Cabala nu prezice nimic. Ea îl învaţă pe om cum să obţină nivelele spirituale. Atunci când cineva obţine asta, tot ceea ce aparent poate fi numit o profeţie, devine pentru el realitate. Înţelepciunea Cabala explică cum este posibil să avansăm şi să trăim într-o altă dimensiune, acum.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 01.01.2017

Un bilet către lumea superioară

Întrebare: Există vreo diferență între felul în care bărbații și femeile dezvoltă spiritualitatea? Și dacă da, care este aceea?

Răspuns: Creatorul atrage pe toată lumea la el, dar femeile care simt o atracție pentru spiritualitate sunt într-o stare de preferat, comparativ cu bărbații, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. Femeile trebuie să studieze la fel că bărbații, dar femeile ar trebui să observe separarea adecvată între bărbați și femei; am vorbit despre asta deseori.

Femeile nu trebuie să studieze TES (Talmud Eser Sefirot), care descrie sistemul superior al lumilor, dacă nu sunt atrase de asta. O femeie nu trebuie să fie supusă unui astfel de nivel de corecție, pentru că corecția ei este realizată ajutând partea masculină din grup.

Orice altceva este la fel: zecele femeilor, cercul femeilor, femeile devenind mai apropiate unele de altele, care este cel mai dificil lucru pentru ele, dar de fapt asta este în ceea ce ar trebui să se angajeze, pentru că, contrar bărbaților, femeile nu simt nevoia să fie înconjurate de alte femei.

Un bărbat simte prietenii; ei sunt toți un grup, îmbrățișând avansarea împreună în orice direcție doresc ei. O femeie nu simte asta. Ele sunt de la natură mult mai indidviduale și astfel ele trebuie să se apropie mai mult. Nu în aceeași măsură că bărbații, desigur, ei nu sunt obligați să facă asta. Femeile trebuie să înconjoare bărbații, să-i ajute, să-i susține și astfel să se meargă mai departe.

Dacă o femeie îl ajută pe soțul ei și face tot ce poate că el să avanseze spiritual, ea primește prin el în măsura în care ajută. Dacă, în plus, ea poate să lucreze în grup de femei și să ajute nu numai pe soțul ei, dar și grupul de bărbați, asta-i oferă un “bilet de intrare” în lumea superioară.

Din lecția de Cabala în limba rusă, din 12/4/16

 

Ce poate face cineva astfel încât să nu se mai reîncarneze?

Întrebare: Ce poate face cineva astfel încât să nu se mai reîncarneze în lumea materială?

Răspuns: Omul trebuie să obţină fie starea întreagă, fie un fragment al sufletului său.

Depinde de rădăcina sufletului. Există suflete care îşi ating corectarea fragmentară, iar corectarea ulterioară este îndeplinită în contul altora. Există suflete care trebuie să muncească mai activ. Se întorc în starea materială şi se îmbracă din nou în „măgar” (corpul animal), pentru a continua obţinerea lumii superioare din următorul nivel.

Adică, anumite reîncarnări au loc în formă spirituală, iar altele prin îmbrăcarea în lumea noastră.

Întrebare: Poate sufletul să se reîncarneze, să spunem ca un măgar, numai în corpul uman?

Răspuns: Ce are de a face reîncarnarea cu un măgar? Un măgar este o forţă animală, vitală, nimic altceva.

Ceea ce simţim ca manifestări inanimate, vegetale şi animate în jurul nostru şi, de asemenea, natura noastră animală, este numai ceea ce simte dorinţa noastră. De fapt, această lume nu există. Se numeşte o „lume iluzorie”.

De aceea, asemenea stări sunt posibile în reîncarnarea noastră, atunci când ne ridicăm la un zece superior şi apoi cădem şi ne aflăm din nou în natura inanimată, vegetală sau animată. Apoi, ne ridicăm din nou la nivelul uman şi, după aceea, la înălţimea spirituală.

Toate sunt metamorfoze ale reîncarnării noastre într-o singură dorinţă, un singur suflet.

Vorbim despre o singură dorinţă, care este împărţită în niveluri, mineral, vegetal, animal şi uman. Circulă în această dorinţă, în sus şi în jos, în jos şi în sus, mineral, vegetal, uman, animal, vegetal, mineral, uman. Şi tot aşa, şi asta este tot. Când cineva este în percepţia inanimată, adică la nivelul mineral al dorinţei, se simte în acest corp.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 06.11.2016

De ce nu ne furnizează Creatorul exemple?

Întrebare: Ce este conexiunea dintre noi în care îl descoperim pe Creator?

Răspuns: Trebuie să deveniţi un singur întreg, un singur sistem, într-o conexiune internă reciprocă completă. Toată natura este un singur întreg. Doar noi nu simţim sau vedem asta, pentru că nu suntem construiţi în acest mod.

Întrebare: Cum este posibil să trăim uniţi în lumea fizică?

Răspuns: Veţi vedea lumea fizică ca şi cum ar fi transparentă şi în final veţi simţi cum funcţionează.

Întrebare: De ce a fost creat totul astfel încât nu sunt exemple de conexiune şi unitate în lumea noastră? Ce trebuie să facem pentru ca, Creatorul să ne arata asta concret?

Răspuns: Cum poate Creatorul să ne arate asta? Ar trebui să creeze caracteristica de dăruire în voi prin care veţi vedea exemplul Lui. Acest exemplu există, sunteţi în el. Sunteţi într-o lume eternă şi întreagă, dar cu caracteristicile voastre limitate, vedeţi doar un mic fragment spart al acesteia.

Întrebare: Omul trebuie să creadă asta?

Răspuns: Omul nu trebuie să creadă. Asta este întreaga idee. Nu îi spun ce să facă, el trebuie să decidă singur.

Întrebare: Care este motivul pentru care Creatorul este ascuns?

Răspuns: Motivul este acela că omult trebuie să depună eforturi pentru a crea un organ special de integrare, un simţ, în el însuşi, pentru a descoperi lumea superioară. Altfel, nu o va simţi. În măsura în care investeşte eforturi şi tânjeşte să o descopere, exact în acea măsură, el va dezvolta un simţ pentru a simţi în el însuşi lumea superioară.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 30.10.2016

Percepţia bărbaţilor şi a femeilor despre lume

Întrebare: De ce bărbaţii şi femeile percep lumea în mod diferit? De ce există această diferenţă?

Răspuns: Este doar psihologică, nimic mai mult. Nu există nicio diferenţă în percepţia lor, cu excepţia poate a termenilor psihologici, dar asta nu are nimic de a face cu spiritualitatea.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 27.11.2016

Bărbați și femei, structura umanității

Întrebare: Cum ar trebui o femeie să studieze corect înțelepciunea Cabalaei?

Răspuns: Conceptele spirituale și corporale ale părților masculine și feminine diferă profund unul față de celălalt.

Un suflet este dorința persoanei pentru iubire și dăruire, deasupra egoismului său.

De aceea, nu putem spunem că un bărbat în lumea nostră este partea care dăruiește, iar o femeie este partea care primește. Aici nu poate exista o distincție, pentru că în lumea noastră ambele sunt egoiste.

Dar, oricine dobândește atributul dăruirii și al dragostei față de alții, este numit parte masculină în sens spiritual, cel ce dăruiește și oricine se află încă în dorință egoistica de a simți plăcere, de a se umple, este numită parte femeiască.

De aceea, noi toți suntem femei din perspectivă spirituală. Aceia care aspiră la lumea spirituală, prin ceea ce numim Machsom (barieră), vor fi numiți bărbați. Deasupra Machsom, toți sunt un bărbat. Acolo, toată lumea are o parte femeiască, dorință și o parte bărbătească, Masach, o intenție, pentru că nu poți avea una fără altă.

Dacă citesc o carte Cabalistă și este ceva scris despre bărbați și femei, atunci trebuie imaginat în mod expres că o femeie și un bărbat înseamnă proprietatea de a primi sau calitatea de a dărui – înăuntrul oamenilor, indiferent de gen.

Cât despre lumea noastră, atributele psihiologice sunt diferite și avem o mare problemă cu asta.

Se rezumă la faptul că în lumea noastră o femeie diferă de un bărbat în atributele ei corporale. Și așa, intrarea ei în Cabală este specială, nu ca la bărbați.

Ea ar trebui să ajungă la același stare ca și un bărbat, dar mișcându-se către asta într-un mod diferit, oferind mare ajutor bărbatului, îndeplinind rolul de a asigura continuitatea generației, are grijă de familie și de casă. Un bărbat ar trebui să fie furnizorul. El trebuie să studieze, iar o femeie este responsabilă pentru casă. Acesta este treabă ei.

Eu explic cum a fost umanitatea creeată și noi nu putem face nimic în legătură cu asta. Noi nu putem să inversăm bărbatul cu femeia sau să distrugem genul. Nu contează cât de dezvoltați suntem, natura masculină și cea feminină diferă în mod extern în lumea noastră și noi trebuie să ținem cont de asta.

Avem gânduri diferite, vedem lumea diferit, avem sentimente diferite și nevoi diferite în cadrul familiei. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să acționăm corespunzător și să nu ne imaginăm că trăim deasupra lumii noastre, într-o stare în care nu există distincție între genuri.

Din lecția de Cabala în limba rusă, din 12/4/16