Germanii legilor lui Moise, partea a 6-a

Două curente: animal si spiritual

Comentariu: Situația actuală din America este foarte asemănătoare cu ceea ce era acum 500 de ani în Spania sau înainte de cel de-al doilea război mondial în Germania. Astăzi, peste 50% din căsătorii sunt mixte [evreu și neevreu]. Asimilarea este foarte mare. În plus, mai mult de jumătate dintre evreii care locuiesc în America nu au fost niciodată în Israel.

Răspunsul meu: Adevărul este că există o viață animală (materială), care este trăită de toate popoarele lumii, inclusiv de evreii moderni.

Dar există o forță specială a naturii care conduce deasupra lor, îndreptându-i pe toți, atât evrei cât și neevrei, către un numitor comun, către un scop comun: conexiunea între ei. Mai mult, evreii ar trebui să conducă această mișcare urmați de națiunile lumii, realizând împreună forța unității, a iubirii și a înțelegerii reciproce.

Ambii curenți circulă unul peste celălalt: dedesubt este animalul și deasupra este spiritualul. Dacă nu le înțelegem sau nu le implicăm, nu înseamnă că acestea nu există. Dimpotrivă, suferim din necunoașterea forțelor naturii care ne controlează.

Prin urmare, dacă începem să înțelegem, iar în timpul nostru acest lucru este deja disponibil prin știința Cabalei, metoda internă de dezvoltare atât a evreilor cât și a altor popoare, atunci vom înțelege planul creației, planul dezvoltării umane, de ce a fost creat în acest fel și ce se întâmplă cu evreii în general.

După cum a spus Einstein, „ Nu ne putem rezolva problemele cu același nivel de gândire care le-a creat”. Trebuie să urcăm la un nivel superior.

Pentru mai multe informații despre acest subiect, citiți cărțile mele Like a Bundle of Reeds: why unity and mutual guarantee are today’s call of the hour, și The Jewish Choice: Unity or Anti-Semitism, Historical facts on anti-Semitism as a reflection of Jewish social discord

Din „Analiza sistematică a dezvoltării poporului Israel” KabTV  8/12/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed