Daily Archives: 27 septembrie 2013

Nu poţi fi profet în oraşul tău

Întrebare: Este util pentru mine să vorbesc despre ceea ce facem cu educaţia integrală, la locul meu de muncă?

Răspuns: Nu, la muncă este de preferat să nu se facă activităţi de diseminare. Este de preferat ca un străin să vină la locul tău de muncă, de exemplu, prietenul tău din grup, şi nimeni să nu ştie că este legat de tine, să nu vadă că ai o legătură cu asta.

Este o zicală: “Nu există niciun profet în ţara lui”. De obicei, dacă o persoană se prezintă la muncă, ca un expert în domeniul ce nu este legat de profesia sa, atunci, ca regulă generală, nu este luată în serios: “noi o cunoaştem. Ea a crescut cu noi, am fost la aceeaşi grădiniţă, ea a mers la şcoală cu noi”, adică, tu nu ai legătura pentru a fi un profesor.

“Nu există niciun profet în ţara lui”. Un profet trebuie să provină dintr-un alt loc.

Din congresul “Bucuria în unitate”, Stockholm, 31.08.2013, Lecţia 4

Înainte de toate, grupul

Întrebare: Dacă o persoană nu s-a realizat într-un grup, nu a dobândit o intenţie pentru a dărui, cum poate să se întoarcă spre marele public şi să-şi facă griji pentru el, să se preocupe de el?

Răspuns: Aici este interesul grupului, ca o avangardă pentru noi. Întâi, ne construim. Şi ieşim spre marele public cu condiţia că, mai presus de toate, ajută grupul. În timp ce eu nu accept forma corectă în mijlocul grupului, nu am niciun motiv să merg spre mase. Chiar şi azi, diseminarea noastră exterioară masivă înseamnă că noi simţim o nevoie şi mai mare de a ne uni în interior.

În plus, copiii care sunt născuţi într-o familie, dau mai multă forţă uniunii conjugale; ei dau părinţilor lor necesitate şi motiv pentru a continua să fie împreună. Şi invers, cuplurile fără copii divorţează mai uşor, fără sentimentul reciproc de apartenenţă; ei nu văd niciun motiv pentru a continua să fie împreună.

Prin urmare, cand ne facem griji pentru public, noi menţinem în primul rând consolidarea şi unitatea prietenilor. Şi apoi, în munca cu marele public, avem un dublu avantaj: pe de o parte, realizăm acest lucru, conform poruncii Creatorului, pe de altă parte, prin consolidarea constantă în grup conform cu cerinţele factorilor externi, dobândim capacitatea de a primi forţă interioară de sus.

În acest mod, componentele acestui triunghi acţionează mutual: grupul, publicul extern şi Creatorul. Şi Creatorul acţionează asupra noastră prin publicul larg.

 Şi aşa, până ce totul devine unul.

Din partea a patra a Cursului zilnic de Cabala, 22.09.2013, Scrierile lui Baal HaSulam

Ce înseamnă a învinge Creatorul ?

Întrebare: Ce înseamnă “Fii mei m-au învins” dacă noi, niciodată, nu vom urca mai sus de Creator?

Răspuns: “Fii mei m-au învins” înseamnă că ei au învins toate greutăţile, au  depăşit toate dificultăţile pe care Creatorul le-a trimis. În situaţia oaspetelui şi a gazdei, nu doar am învins Creatorul, dar L-am folosit. Victoria nu constă în înfrângerea şi tăcerea Lui, ci mai degrabă în folosirea Lui, primind de la El toată dragostea şi dăruirea pe care le stimulează în mine acum, în partea de sus a ruşinii pe care încep să o simt.

Mai întâi, am avut ruşinea că aş putea fi surprins ca şi cum aş fura ceva. Apoi, s-a dovedit că nu sunt un hoţ, ci că am luat un cadou care-mi aparţinea, pe care gazda mi l-a dat prin marea Sa iubire pentru mine. Aceasta provoacă, deja, două tipuri de senzaţii în mine: Bina şi Malchut.

Sentimentul de gazdă este începutul de Bina, fără asta fiinţa creată nu poate exista. Sentimentul de Malchut este ca atunci când vreau să primesc, dar, dacă simt dragostea gazdei şi ruşinea în interiorul Malchut, trebuie să calculez cum să ridic Bina deasupra Malchut.

Dar, dacă ridic Bina deasupra Malchut, nu voi mai simţi ruşinea şi a primi plăcerea este deja o coajă, deoarece Bina începe a servi Malchut. Pe de altă parte, dacă folosesc Malchut cu dorinţa sa de a se bucura împreună cu sentimentul ruşinii şi doresc să îndeplinesc dorinţa lui Bina, Malchut se ridică la Bina, aducând Aviut al său (grosimea) la Bina, forţa dorinţei sale. Prin urmare, Bina se dezvoltă şi se întăreşte. Cu ajutorul forţei care ajută Bina, nivelul lui Moise se dezvoltă, încerc să ating starea de Keter, adeziunea şi apoi încep să corectez Malchut.

Din prima parte a Cursului zilnic de Cabala, 11.09.2013, Scrierile lui Baal HaSulam

Eplicaţie pentru Ohr Hozer (Lumina reflectată)

Întrebare: Ce este Lumina Reflectată? Cum poate veni Lumina de jos în sus?

Răspuns: Talmud Eser Sefirot, partea a doua, “Histaklut Pnimit,” Articol 19: O nouă Ohr (Lumină) a fost generată prin întâlnirea de sus şi prin Haka’a (lovitură, ciocnire). Este la fel cum razele soarelui nu poate trece printr-o oglindă, adică printr-o sticlă care este pictată pe cealaltă parte. Prin urmare, razele soarelui revin înapoi şi produc lumină solară.

În acelaşi mod, atunci când Ohr Elyon răspunde forţei Tzimtzum în Behina Dalet, numit Masach, acest Masach întoarce spatele Shoresh (rădăcnii) sale. Totuşi, în acest caz, nu este problema de ascundere. Dimpotrivă, întoarcerea Ohr Elyon din Behina Dalet în sus, este considerată ca o Lumină nouă şi specială. Ea ridică Ohr Elyon, o îmbracă şi o menţine în interior. De aceea, ea este considerată ca un kli care primeşte Lumina Superioară.

Lumina Reflectată este dorinţa mea de a răspunde celui care m-a creat. Ca şi cum a existat o păpuşă din lut, care începe, brusc, să simtă că cineva a sculptat-o. Creatorul său i-a dat astfel de sentimente, pentru ca ea să poată simţi, mâinile binevoitoare care au sculptat-o.

Sentimentele care o umplu o fac să dorească să răspundă cu recunoştinţă, prin atingerea degetelor lui, prin atitudinea sa. Această lumină de recunoştinţă este Lumina Reflectată.

Din partea a treia a Cursului zilnic de Cabala, 17.06.2012, “Studiul celor zece Sefirot”

Cele două dorinţe şi toată lumea între ele

Întrebare: Înţeleg că, deasupra dorinţei mele de primire, construiesc intenţia de dăruire prietenilor mei, dar cum pot să ştiu dacă atribui aceeaşi intenţie pentru Creator?

Răspuns: Pe de o parte, există dorinţa de primire şi, pe de altă parte, există Lumina, Creatorul. Ambele trebuie să fie conectate ca una singură. Şi, pentru a le aduce la unitate, a fost creat un sistem: familia, societatea, lumea şi lumile superioare, tot Universul, tot ceea ce există.

Dar, de fapt, acesta implică: dorinţa de primire şi dorinţa de dăruire. Pentru a le alătura şi a aduce unitatea între ele, au fost construite toate mijloacele prin care trebuie să se conecteze. Pe de o parte, este vorba despre o persoană şi, pe de altă parte, este Creatorul. În mijloc, există familia, societatea, grupul, umanitatea, istoria şi ansamblul sistemelor lumilor superioare şi acţiunile lor. Tot ceea ce este între ei este pentru a-i conecta unul cu celălalt.

Dacă o persoană vrea să fie conectată cu Creatorul, atunci, singura ocazie de a se testa este prin grup, adică prin lumile care există între ea şi Creator. Numai astfel se pot conecta.

Din prima parte a Cursului zilnic de Cabala, 05.08.2012, Scrierile lui Baal HaSulam