Category Archives: Spiritualitate

Un cabalist practic

Întrebare: Ce este un cabalist care face o muncă practică?

Răspuns: Un cabalist care face o muncă practică este un om care dezvăluie Creatorul în lumea noastră și vrea să aducă întreaga lume la El. El muncește la schimbarea ego-ului în dăruire, altruism, de la ură la iubire, de la separare între noi la unitate. El realizează gândul Creatorului în lumea noastră, studiază și face.

Un adevărat cabalist este un materialist și nu un mistic. El vede că lumea întreagă există ca un tot sub influența unei forțe și înțelege că, în această lume, totul funcționează sub o lege, o lege de completare, de unitate și integralitate reciprocă, însemnând legea iubirii și, dacă ea nu ne pare astfel, este doar pentru că noi suntem construiți astfel și trebuie să corectăm punctul nostru de vedere incorect. Răul pe care-l vedem în afara noastră este, de fapt, în noi și se traduce prin viziunea noastră deformată asupra lumii exterioare. Dacă eram complet corectat, atunci nu vedeam răul în lume.

Întrebare: Asta înseamnă că un cabalist nu vede nici un rău în lume?

Răspuns: Asta depinde de gradul său, faptul este că ego-ul nostru, care este numit Faraon, este divizat în 125 de grade egoiste, iar cabalistul le corectează în el în porțiuni, în părți, de la gradul cel mai mic la cel mai mare.

Corectând pe fiecare dintre ele, e ca și cum s-ar fi ridicat în gradele scării de realizare, la conexiunea cu forța superioară, în adeziune cu întreaga omenire și în această adeziune simte Creatorul.

A fi un cabalist practic înseamnă a fi un profesor sau un student, acela care realizează lumea superioară, studiază după surse cabalisttice autentice și se consacră în întregime lor, pentru că întregul nivel al lumii spirituale este, de asemenea, realizarea scopului vieții.

Pentru că, atunci când începeți să înțelegeți cu cine aveți de-a face, tot restul în această lume este în mod clar perceput ca rezultat al imaginației umane; sunt eforturi și experiențe neînsemnate în raport cu realizarea eternității, finalizării, a perfecțiunii Creatorului.

Din ”Scurte povestiri”, kab.tv, 22.10.2014

Forța trezirii spirituale

Întrebare: Isaac i-a interzis lui Iacov să se însoare cu una din fiicele lui Canaan. De ce este atât de important să nu se ”amestece”? Ce înseamnă asta?

Răspuns: Conform sistemului general, Iacov a trebuit să coboare doar din linia mediană. Prin urmare a trebuit să realizeze proprietatea Israel și să realizeze o stare mare, starea adultă (Gadlut) și să dea naștere celor douăsprezece seminții ale lui Israel. Cu alte cuvinte, a fost acela care a trebuit să genereze un sistem complet, corect și echilibrat, care a trebuit să aibă o formă astfel încât să poată să susțină ascensiuni, spargeri, și dizolvarea în Esau, ceea ce înseamnă în omenire, și de a renaște, a revitaliza astfel întreaga omenire.

Astăzi suntem cei care trebuie să completeze trezirea noastră spirituală. Totuși, asta nu înseamnă că trebuie să terminăm întâi auto-corectarea și apoi va veni rândul omenirii. Deloc! Suntem incluși în interiorul omenirii. La gradul auto-corectării noastre și la nivelul renașterii spirituale a fiecăruia dintre noi, partea care corespunde pentru fiecare dintre noi va fi modificată instantaneu. Astfel, noi progresăm în conformitate cu ceea ce trebuie să modificăm la ceilalți.

Întrebare: Este responsabilitatea nostră de a acționa pe teritoriul altor națiuni?

Răspuns: Da. Noi suntem pregătiți să le aducem corectarea pe umerii noștri și ei vor începe să ne ajute imediat ce vom reuși. Dacă vom începe să acționăm în mod corect, ni se vor alătura imediat și ne vor urma, și ne vor cere să le spunem ce trebuie să facă.

Din kab.tv, ”Porțiunea săptămânală”, 14.11.2014

Limita fără margini a egoismului

Natura minerală, vegetală şi animată funcţionează aşa cum este de aşteptat. Nu există liber arbitru. Plantele şi animalele au limite în capacitatea lor de a distruge lumea şi nu au cerinţe excesive.

Nu au nevoie de zece ţinute, nu au nevoie de spaţiu de depozitare, şi nu au nevoie să-şi exercite puterea în pădure sau în junglă.

Orice animal are limitele sale naturale, teritoriul lui, propria familie. Dar brusc, o ”coadă mică” iese din animal la nivelul uman. O persoană este diferită de alte niveluri datorită dezvoltării forţelor negative gata să distrugă totul pentru ca această forţă să se simtă bine.

Nu există nici o forţă bună într-o persoană, şi nu are deloc impulsul spre unitate, totul este concentrat pe câştigul personal, succesul personal în detrimentul altora, chiar cu costul propriei vieţi.

În natură, speciile se mănâncă unele pe altele, ca hrană pentru a menţine viaţa. O persoană are nevoie de hrană spirituală; cineva este neliniştit, în timp ce alţii au ceva bun. O persoană vrea să fie singura care este în regulă.

Cineva este consumat de invidie, poftă, vanitate, ură, sete de putere, puterea negativă a forţei individualiste. Este negativă deoarece duce la confruntare reciprocă, care nu este din motive de subzistenţă, precum la animale.

Această forţă nu cunoaşte limite. Toată lumea ar dori să menţină un anumit număr de persoane şi să le transforme în roboţi, complet sub controlul lor: ”Altfel, de ce există dacă nu pentru mine? Să-i fac să se supună complet şi să mă servească, să trăiască numai pentru a mă lăuda şi a mă slăvi pe mine”.

Se pare că, la cel mai înalt nivel al naturii o creatură specială vine în existenţă, o persoană din această lume, cu o forţă negativă în creştere în interior. La nivelurile inferioare forţa pozitivă acţionează automat cu cea negativă. Restricţiile vitale în sine sunt pozitive. Pe de altă parte, din generaţie în generaţie, oamenii dobândesc un mai mare potenţial distructiv.

Negativitatea unei persoane este un alt tip de calitate: cineva vrea să domnească peste ceilalţi, doreşte excelenţa şi măreţia pentru sine, pentru secolele ce vor veni. ”Napoleon este încă evocat şi vreau să-l depăşesc, astfel că eu sunt cunoscut pentru mii de ani”.

Nu există limite la egoismul nostru. Egoismul este gata să înlăture pe toată lumea, să distrugă întreaga planetă şi pe sine împreună cu ea. Aceasta este forţa negativă a lipsei de conectare.

Pe de altă parte, dezvoltarea universului, pământul, natura indică faptul că ne lipseşte forţa pozitivă a conexiunii, dăruirea pentru ceilalţi şi echilibrul. Dar nu numai la nivelul schimbului material.

Înainte de toate, trebuie să ne corectăm atitudinea noastră, abordarea noastră, inima noastră care este complet otrăvită de egoism. Este necesar să adăugăm o parte bună, să corectăm modul de a gândi, criteriile noastre, modul în care privim lucrurile, tot ceea ce gândim, tot ceea ce ne conduce la a răspunde.

Dorinţa mea, mintea mea, şi simţurile mele au nevoie de corectare în plus, realizare şi echilibru. Această nebună ”cârmă la stânga” separare negativă, vreau să echilibreze ”cârma la dreapta” cu unitate pozitivă. Nu putem permite dezechilibrului să se producă într-un sens sau altul, echilibrul este necesar aici. La urma urmei, echilibrul acestor două forţe ne dau dezvoltarea vieţii.

Întrebare: Ce se va întâmpla cu dorinţa mea de a fi stăpânul lumii?

Răspuns: Vei simţi că întreaga lume este a ta. Întregul sistem se va face simţit, înţeles şi menit muncii tale. Şi acum, formezi întreaga lume, de fapt, toate lumile, universuri paralele şi mai mult.

Întrebare: Asta înseamnă că forţa pozitivă nu mă limitează?

Răspuns: Dimpotrivă, aceasta este adevărata forţă diseminată în lăţime, fără să obţin nimic în schimb. Ies din mine, limitele mele, apoi văd fenomene naturale care înainte nu au fost recunoscute.

La urma urmei, am simţit totul în egoismul meu şi, în timp ce iese cu ajutorul celei de a doua forţe, văd ceea ce se întâmplă cu adevărat în natură, dincolo de percepţia celor cinci simţuri, dincolo de gama limitată a instrumentelor de măsură. Simt natura aşa cum este.

Spre deosebire de animale, această forţă pozitivă nu ne limitează. În loc de asta, suntem limitaţi de forţa negativă care provoacă pe fiecare dintre noi să profite de toată lumea din jurul nostru. Sunt mereu încuiat cu privire la punctul de vedere al lumii, nu înţeleg nimic în afară, şi consider totul prin prisma câştigului personal.

Este posibil, în aceste condiţii, să se bucure de frumuseţe, a vedea ceva bun, a percepe ceva? Nu, este o grijă permanentă spre primirea care mă roade, nefericitul. Nu ştiu cum să privesc obiectiv lumea.

Totuşi, conform programului naturii trebuie să începem să găsim bunătatea, forţa pozitivă pentru echilibrul global. Şi, dacă suntem în întârziere, atunci plonjăm constant şi metodic în probleme, din cauza cărora vieţile noastre devin mai dezechilibrate.

Întrebare: Cum arată echilibrul necesar al celor două forţe în perfectă stare?

Răspuns: Folosesc forţa de primire într-o stare de echilibru luând tot ceea ce alţii îmi oferă, pe de altă parte, dau oamenilor tot ceea ce este cerut de la mine. Astfel, întreaga abundenţă care există în realitate trece prin mine, şi atunci trăiesc o viaţă eternă la stadiul unui om (Adam). Acum, exist cu toată lumea în aceste sisteme. Deşi corpul meu moare, eu nu mor, spiritul meu este viu, şi încă vede viaţă prin sistemul comun. Astfel viaţa veşnică este atinsă.

Întrebare: Poate fiecare să obţină o conştiinţă eternă?

Răspuns: Oricine doreşte. În cele din urmă, toţi vom realiza asta, dar în moduri diferite: unii intelectual şi cu bună ştiinţă şi alţii ”sub presiune”.

În concluzie, astăzi omul este mai rău decât toate animalele. Nu din întâmplare a fost creat ultimul. Trebuie să se umple şi să se compenseze pe sine. Acesta este modul în care o persoană atinge stadiul de ”coroana creaţiei”.

Din kab.tv, ”O viaţă Nouă”, 3.02.2014

 

Cine este un cabalist?

Întrebare: De ce cabaliștii afirmă că înțelepciunea Cabala este o știință, însemnând că este un studiu bazat pe fapte și dovezi?

Răspuns: Un cabalist nu modifică condițiile exterioare așa cum o face un om de știință ci, mai degrabă, schimbă atributele sale interne și studiază schimbările percepției interne ale lumii.

Un om de știință studiază natura mineral, vegetal și animal, în timp ce un cabalist studiază natura la nivelul ființei umane, Adam, de la cuvântul în ebraică Domeh – asemănător Creatorului, deoarece el spune că, Creatorul a creat omul după chipul și asemănarea Sa.

Prin urmare, atunci când studiem omul așa cum o sugerează înțelepciunea Cabala, studiem Creatorul prin studiul asupra noastră și, prin urmare, ne schimbăm până ce devenim ca El. Astfel, vom atinge gândul, planul și scopul final al creației, și lumea devine mai clară și mai ușor de condus…

Idealul de iubire și dăruire

Creatorul, idealul de iubire și dăruire, ar trebui să fie constant reprezentat înaintea noastră într-un mod clar și precis. Ar trebui să realizăm că putem înțelege acest ideal și să-l dezvăluim într-o anumită măsură.

Asta înseamnă că, Creatorul este ceva pe care-l resimțim în afara noastră. Nu există nici o condiție de atingere a creației, și totul se resimte în atributele și dorințele noastre. Atributul cel mai înalt este atributul Keter, în care noi simțim Creatorul; este atributul de iubire și dăruire ca rezultat al muncii celor nouă Sfirot inferioare.

Astfel, trebuie să ne ajustăm conform acestui diapazon, conform celei de a zecea Sefira superioară, și să adaptăm permanent toate celelalte Sfirot la ea.

Nu este ușor, deoarece intenția corectă este realizată în grup, în timpul studiului, dispunând de Lumina Superioară a punctului Keter și folosind toate celelalte atribute. Tot ceea ce facem în această lume în timp ce stabilim conexiunea reciprocă între noi este necesar pentru a ne verifica în permanență prin această conexiune.

Partea superioară a Keter trebuie să fie detașată de noi. Trebuie să o purificăm tot mai mult de fiecare dată, pentru a o ridica și a o separa de noi. Asta trebuie să devină tot mai transparent în senzațiile noastre.

Apoi, există opt Sfirot: Hochma, Bina, Hessed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod și Yessod, dorințele noastre care pot să fie corectate, și Malchut, care nu poate să fie corectată.

Cea mai înaltă Sefira (Keter) și tot ceea ce ne putem imagina între Malchut și Keter se află între ei ca opt Sfirot. Asta este în raport cu sistemul pe care-l facem să funcționeze. În fiecare etapă a dezvoltării sale, o persoană nu trebuie să se gândească decât la modul în care poate ridica Keter, ridicând Malchut tot mai mult și încercând să o vadă precum Keter în cele opt atribute precedente.

Keter strălucește în jos și, la finalul corecției, se răspândește într-un mod care se îmbină treptat cu Malchut cu ajutorul muncii în cele zece Sfirot între ele, timp de 6000 de ani sau 125 de niveluri. Cele opt Sfirot între Keter și Malchut sunt rețeaua conexiunilor noastre reciproce.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”, 26.03.2014

 

Adevărul deasupra a tot

Tora, Leviticul, 19:11: ”Nu veți comite furt, tăgăduire, nici înșelăciune, în detrimentul aproapelui vostru”.

”Nu veți comite furt” înseamnă că nu ar trebui să luați asupra voastră ceea ce nu puteți corecta, deoarece asta aparține altcuiva și nu vouă. Este vorba despre realizarea limitei capacității unei persoane de a munci în scopul de a dărui.

Trebuie să luați părțile necorectate ale dorințelor voastre, deoarece altfel nu veți fi în măsură să munciți cu ele în scopul de a dărui. Prin urmare, nu aveți dreptul de a trece frontiera (”colțul domeniului tău”) care separă toate cele zece Sfirot de a zecea parte, și trebuie să determinați că această parte nu este a voastră. Chiar dacă sunt dorințele voastre, dacă nu puteți să le corectați ele nu pot fi ale voastre.

”Tăgăduire sau înșelăciune în detrimentul aproapelui vostru” înseamnă că trebuie să vedeți frontiera clară între dorințele în care munciți (partea superioară a sufletului vostru, GE) și dorințele părții inferioare ale sufletului cu care nu puteți munci în scopul de a dărui, și în raport cu care vă restrângeți și nu le atingeți.

Cu alte cuvinte, indiferent care sunt relațiile voastre cu ceilalți, adevărul este deasupra acestor relații și a diferitelor lor probleme. Asta înseamnă că, adevărul, Creatorul, locul Lui, măreția Lui, grandoarea Sa, legea lumii și a universului, este deasupra fiecărui lucru și deasupra a tot.

Prin urmare, o persoană nu poate munci când adevărul este sub controlul său. Ea trebuie să se plaseze în permanență sub sistemul de valori care nu îi aparține în nici un fel. Acestea ar trebui să vină mereu primele și ar trebui să le acceptăm înaintea tuturor deciziilor și soluțiilor noastre.

Întrebare: Dacă vorbim despre conexiunea între oameni, există mereu o forță numită Creator între noi? Asta înseamnă că este independent de conexiunea reală, dar că există o conexiune de dragul unității?

Răspuns: Trebuie să stabilim o conexiune completă și absolută între noi, numită Creator. Dacă ne concentrăm pe această conexiune, se va dezvălui progresiv între noi. Această intenție constantă pentru dezvăluirea maximă a Creatorului este mișcarea noastră constantă înainte, în măsura în care învățăm metoda conexiunii, unității și corectării care este Tora. Prin urmare, ”Nu veți comite furt, tăgăduire nici înșelăciune în detrimentul aproapelui vostru” înseamnă că nu poate exista conexiune între noi fără Creator.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”, 26.03.2014

De ce nu avem încă un răspuns?

Totul depinde de eforturile depuse de o persoană. Este firesc ca, de fiecare dată, să descoperim o mai mare dorință. De aceea, este nevoie de un efort mai mare, mai multă disperare pentru care nu există nici un răspuns. Din nou, facem eforturi, și din nou revelăm o mai mare dorință.

Deci, din nou și din nou, până ce ajungem la măsura plină de efort și frustrare. În funcție de toate aceste eforturi, ele rămân fără răspuns, realizăm că nimic nu depinde de noi! Totul este în mâinile forței superioare și, dacă ea are milă de noi, vom putea începe să muncim pentru a dărui.

Ne schimbăm și suntem mai conștienți de ceea ce este o adevărată rugăciune, adeziune, și dependență față de forța superioară, în toate etapele acestor eforturi. Motivul pentru care nu există încă răspuns, devine evident: rugăciunea noastră este impură. Ea ascunde o intenție egoistă pentru sine.

Este imposibil să reducem numărul acestor tentative nereușite pentru că fiecare bănuț este adăugat la suma totală. Suntem obligați să trecem prin ele, una câte una, și totul depinde de viteza angajamentului nostru în această cursă, asta depinde dacă noi nu frânăm dacă Lumina este acolo, sau o respingem, sau nu funcționează. În cele din urmă, ajungem la adevărata rugăciune, știind ce cerem, fiind de acord cu această cerere și dorind-o. Ea emană deja din noi, pentru că dorim cu adevărat să atingem dăruirea, fără nimic pentru noi înșine, dorind o astfel de dăruire din toată inima și sufletul nostru.

Credem că nu există stare mai bună decât puterea de a se dedica dăruirii, Creatorului, și noi cerem doar asta. Prin toate aceste acțiuni, cererea noastră se transformă din egoistă în altruistă, atunci ea se schimbă și devine un strigăt corect, care primește un răspuns care vine de sus. Este imposibil să obținem ceva fără nevoie. Întreaga noastră muncă și toate stările pe care le trăim ne sunt esențial destinate pentru ca noi să cerem lucrurile corect, care, înainte, au fost deja pregătite pentru noi.

Din momentul în care o cerem, obținem un răspuns imediat.

Din prima parte a Lecției zilnice de Cabala, 26.11.2014, Scrierile lui Baal HaSulam

A deschide canalul permite Luminii să muncească

Munca spirituală este numită munca Creatorului, deoarece este El care efectuează toată munca. Eu nu muncesc în lumea spirituală, ci invit doar Lumina să muncească, să activeze anumite conexiuni, să realizeze ca Lumina să treacă prin ea și să otganizee totul.

Deci, îmi este suficient să mă gândesc la corecție. Chiar și o persoană aparent obișnuită în această lume atrage Lumina prin gândurile sale. Doar Creatorul, Lumina acționează și influențează, în timp ce noi nu corectăm decât conexiunile, deschidem canalele, și permitem Luminii să muncească în toate părțile sistemului. Deci, diseminarea este singura posibilitate pentru ca sistemul să se corecteze.

Baal HaSulam scrie că nimeni nu poate efectua munca în locul altcuiva. ”Așa cum chipurile nu sunt la fel, opiniile și caracteristicile nu sunt la fel”. Deci, nu trebuie să pierdem nici chiar o persoană în această lume. Dacă ar dispărea, nimeni nu ar putea efectua această muncă în locul ei.

Grație diseminării noastre, scoatem o persoană din mocirla în care a fost întreaga sa viață. O atragem la adevărata muncă, în același loc în sistemul global unde un canal de Lumină se deschide la ea. După asta, ea face același lucru, activând în ea canalele care ies din ea. Dar, pentru că ea este în spatele acestui canal, tot ceea ce face  trece prin mine și îmi place întreaga sa muncă. Deci, cu cât cantitatea și calitatea studenților crește, cu atât profesorul se ridică.

Gândiți-vă cum se poate ridica grupul în acest mod. Cu ajutorul său, organizăm circuite complete, care sunt implicate în înțelepciunea Cabala sau educație integrală.

În esență, diseminăm același principiu atât în înțelepciunea Cabala, cât și educația integrală: ”Nu este nimeni în afară de El”, și nu este nimic altceva de diseminat. Întreaga înțelepciune Cabala nu vorbește decât despre asta. Și metoda educației integrale vorbește, de asemenea, de același lucru, dar în alți termeni. Nu există nici o diferență între educația integrală și înțelepciunea Cabala. Cu alte cuvinte, dacă o persoană nu are punctul din inimă și nu aspiră să atingă lumea superioară, îi vom explica toate conceptele despre această lume vorbind despre sistemul integral general și lumea ca fiind un sat global.

Se vorbește despre același lucru, doar cuvintele sunt alese în funcție de auditoriu. Chiar pentru aceste persoane, și pentru altele, intenția noastră este de a transmite principiul ”Nu este nimeni în afară de El”.

Din congresul de la ”Verona”, a doua zi, 22.11.2014, Lecția 4

Cine este de vină pentru turbulenţele arabilor?

Întrebare : Astăzi, arabii israelieni într-o anumită măsură, simt că sunt cetăţeni de mâna a doua. Cum anume unirea tuturor cetatenilor evrei ai Israelului şi relaţiile corecte dintre ei ajută arabii să scăpe de senzaţia de a fi hărţuiţi ?

Raspuns: La sfârşitul lucrării ” Introducere la Cartea Zohar „, Baal HaSulam scrie că, dacă poporul lui Israel se va uni în mod corect pe bază de garantare reciprocă, în conformitate cu „nu fac altora ceea ce urăsc să mi se facă mie” şi „iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi„,atunci forţa de unitate se va revărsa ca apa dintr-un vas plin şi se va răspândi la toate naţiunile lumii. Ei vor simţi de unde vine forţa de perfecţiune şi se vor alătura poporului lui Israel .

Trebuie să înţelegem că este vorba despre singurul mod fezabil de influenţare, pe de o parte a sistemului, iar pe cealaltă parte a impactului poporului lui Israel asupra naţiunilor lumii , ca urmare, ei înşişi se vor opri să se mai considere ca fiind „clasa a doua” a naţiunii .

Fiecare naţiune are anumite nevoi şi dorinţe. Vedem acţiunile oamenilor, dar sentimentele lor sunt mult mai importante . Mulţi oameni doresc să fie la fel ca Einstein, dar eu nu vreau. Eu nu sunt fascinat de el .Cu toate acestea, vreau să fiu la fel de puternic ca vecinul meu şi nu un titan al gândirii sau să am putere. Nu e vorba de sentimente interne, nici de faptul că alte naţiuni ar putea fi geloase de faptul că avem o misiune specială în această lume. Nu, ei nu vor.

Vor continua arabii să simtă că sunt dezavantajaţi? Nu pentru mult timp. Astăzi, se simt discriminaţi pentru că nu primesc de la noi ceea ce ar trebui să primească. Dau vina pe noi pentru toate necazurile lor, ei, în esenţă, confirmând că depind de noi, deoarece avem dreptul să facem lucruri de care ei nu sunt capabili. Cu toate acestea, noi nu ne facem treaba noastră, şi astfel vom priva lumea de binefacere . Toate naţiunile ne reproşează aceleaşi lucruri. Vom fi cu adevărat surprinşi când Organizaţia Naţiunilor Unite va ajunge la un consens cum că Israelul ar fi vinovat de toate problemele lumii, că este o sursă de numeroase catastrofe internaţionale, şi că nu are dreptul de a exista mai departe? În ochii lor, statul Israel este o rană care otrăveşte existenţa întregii omeniri .

Duşmanii noştri simt la fel, atunci când se opun cu armele noastre, cum ar fi mitraliere, cuţite şi alte armamente. În mintea lor, nu există nici o altă cale de ieşire, cu excepţia luptei dintre noi. Ei cred că trebuie să fim ucişi şi că numai atunci se vor opri toate dezastrele . În acelaşi timp, ei nu ştiu că viitorul lor depinde de noi toţi. Ei nu sunt conştienţi de faptul că noi suntem cei care putem garanta perspective de succes pentru ei. Nimeni nu îi învaţă aceste lucruri; noi nu transmitem încă această informaţie pentru ei, deoarece nu suntem conştienţi noi de ea.

Deci, trebuie să ne corectăm . Da-ţi-mi voie să reiterez. Naţiunile lumii vor consimţi la acţiunile noastre, atunci când vom începe cu grijă procesul general de corectare la nivel mondial. Ele vor fi de acord imediat cu acest fapt. Haideţi să ne imaginăm că dacă astăzi evreii din Israel lansează o conexiune bună şi binevoitoare printre noi, toate dezastrele vor dispărea imediat. Prin conectare, vom implica sistemul general al umanităţii şi vom neutraliza forţele răului în interiorul acesteia.

Apoi, cei care în prezent planifică să calce peste oameni nevinovaţi brusc se vor opri, simţind că totul este bine cu ei, că ceva s-a schimbat, că simt bunăvoinţă, şi că forţele bune acţionează în cadrul societăţii . În consecinţă, ar simţi brusc o dorinţă de a se face prieteni cu evreii: se întâmplă că este foarte posibil să aibă interacţiuni paşnice cu aceste persoane. În plus, nu suntem veri? De ce nu putem merge împreună cu ei?

Întrebare: De unde vor primi potenţialii terorişti aceste gânduri?

Răspuns : Noua abordare va veni din aceeaşi sursă de la care a venit şi ideea de a ucide evreii. Aceasta va apărea din cauza dezechilibrului global din lume de care noi (evreii), suntem consideraţi vinovaţi în mod general. Poporul lui Israel nu sincronizează cele două forţe opuse, plusul şi minusul. Cu toate acestea, această naţiune este singura care este capabilă de a realiza stabilitatea . Pentru a începe, toţi evreii trebuie să se unească unul cu celălalt, până când aceştia vor deveni prieteni aşa cum este menţionat în principiul „iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Apoi, intensitatea unităţii noastre se va revărsa, la fel cum apa se scurge dintr-un vas prea plin . Ei vor accepta acest lucru în mod natural şi nu vor simţi că sunt cetăţeni de mâna a doua nici mai mult. Într-un sistem sănătos, perfect sănătos, nu este posibil să aibă părţi mai mult sau mai puţin importante. O celulă din gleznă este egală cu o celulă din creier.

Întrebare: Deci, cum va pătrunde acest recurs în inimile celor care sunt gata să comită acte de terorism?

Răspuns: Toată umanitatea este interconectată prin intermediul inimilor şi astfel, suntem uniţi unul cu celălalt. De aceea, nu este nimic de care să avem nevoie cu excepţia unităţii. Nici măcar nu va trebui să se explice această idee. Acelasi sistem care demonstrează că acum noi suntem cei care aducem răul altora va servi, de asemenea, scopul şi va începe să transmită sentimentul că aducem bunăvoinţă în loc de rău.

Aceste impulsuri nu pot fi oprite. Ele sunt cele care influenţează oamenii, şi nu invers, deoarece aceste impulsuri curg de la cap la corp.

Să ne îndreptăm într-o unitate pe nume Israel ( ישראל ), adică capul pentru mine (Li Rosh – לי ראש), direct la Upper (Yashar -EL). Acest lucru înseamnă direct la perfecţiune în care trebuie să trăim împreună cu restul omenirii şi întreaga realitate, aşa cum întregul univers este în unitate cu Creatorul, forţa superioară universală. Să începem noi înşine să atingem această stare.

Apoi, întreaga lume ne va urma. De îndată ce vom începe ca şi cum acţionează ca un cap, restul lumii ne va sprijini. Să nu mai dăm vina pe alţii.

Tora şi alte cărţi cabaliste şi toate sursele originale afirma că noi suntem singurii care avem capacitatea de a face cu adevărat schimbări. Avem dreptul de a schimba dezvoltarea general umană din calea răului spre bine. În cele din urmă , aceasta este ceea ce suntem de fapt obligaţi să facem. Acest lucru este ceea ce naţiunile lumii aşteaptă de la noi.

Să ne îndeplinim datoria noastră . Din programul ” A New Life ” 11/13/14

Două proprietăți care generează Lumina

Fiecare om va trebui să se teamă de mama și tatăl său (”Onorează pe tatăl tău și mama ta…Tora, Leviticul, 19:3)…

În corecția spirituală, este necesar să folosim corect proprietățile unei mame și a unui tată, recepția și dăruirea, care trebuie să fie echilibrate unele cu altele. Primirea vine de la o mamă, în timp ce dăruirea provine de la un tată, și împreună, ei muncesc asupra sufletului unei persoane. Fiecare din noi trebuie să plaseze și să combine cele două proprietăți interior, pentru ca, atunci când se amestecă, să muncească corect; altfel, fără ele, nu putem să ne conectăm cu cineva.

Proprietățile de primire și dăruire, adică părțile masculin și feminin, muncesc împreună ca o fișă și o priză, unde o parte merge în cealaltă și invers. În conformitate cu o simplă analogie, Lumina apare doar când fișa intră într-o priză electrică. Mai mult, trebuie mereu să muncim astfel: eu trebuie să primesc, altă persoană trebuie să dăruiască, și invers. Asta apare la toată lumea fără excepție.

Întrebare: De ce este scris:”Temeți-vă de mama voastră și temeți-vă de tatăl vostru?”

Răspuns: Pentru a dezvolta o proprietate de primire în scopul de dăruire, trebuie mereu să simțiți dacă aveți ocazia de a o face și dacă o lăsați să dispară.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”, 26.03.2014