Category Archives: Spiritualitate

Să acceptăm propunerea Creatorului

Tot ceea ce avem în această lume este necesar pentru corectarea noastră. Nu este nimic extra, nimic nu poate fi adăugat sau scăzut. Totul este ajustat precis, deoarece provine din vasul perfect complet umplut cu Lumină, de la forma care conţine obiectivul final, starea ideală. Doar participarea nostră lipseşte, acordul nostru la acest tablou perfect, stare perfectă, creată de Creator.

Dar, noi trebuie să fim de acord din întuneric, din starea opusă, din îndoieli şi clarificări, gândind toate argumentele, „pro”şi „contra”. Numai atunci când cineva a verificat şi măsurat totul, devine conştient că Dumnezeu este bun şi face numai bine; Creatorul este deasupra creaţiei, El este primul, El este ultimul şi “nu există nimeni în afară de El”. Atunci, el dă Creatorului toate numele sacre în semn de recunoştinţă pentru fiecare din acţiunile Sale şi forma de control care a fost dezvăluită.

La început, trebuie să studiem această imagine dezasamblată: să înţelegem şi să convenim că ea este spartă şi că sarcina noastră este de a o aduna, muncind împreună la conexiunie. Spargerea s-a petrecut în relaţiile noastre, chiar dacă noi credem că această lume este spartă.

Problemele par a fi în afara noastră: în economie, ecologie, relaţiile umane obişnuite, muncă, în familie, între soţi, părinţi şi copii, la toate nivelurile naturii mineral, vegetal şi animal. Există în jur dezordine şi confuzie.  Ceea ce trebuie este să ne imaginăm sistemul legat complet de conexiunea dintre oameni. Numai prin ameliorarea relaţiilor noastre putem schimba sistemul la toate nivelurile: mineral, vegetal, animal şi, de asemenea, la nivelul uman, în sistemele sociale în care fiinţa umană se ridică deasupra lumii animale.

Odată ce a apărut fiinţa umană dintr-o maimuţă, a început să dezvolte relaţii publice, tehnologie, comerţ şi industrie. Dar, toate sunt bazate numai pe relaţiile dintre oameni. Este singurul loc în care putem influenţa şi schimba. Când vom ameliora relaţiile noastre apropiindu-ne de adevăr, adică conexiune, unitate şi garanţie reciprocă, toate celelalte niveluri ale acestei lumi se vor conecta corect, vor ocupa locurile lor şi întreaga lume se va calma şi va ajunge la prosperitate.

Pentru aceasta, nu este suficient a arată ca un “drept”, care aparent, nu cere nimic pentru sine. Nu putem face nimic, suntem născuţi şi am crescut în egoism. Nu există nici o ruşine în asta, trebuie doar să recunoaştem răul şi să-l corectăm: pentru a face un calcul onest cu noi înşine, indiferent de motiv, trebuie să ne schimbăm.

Toată lumea este angajată în corectarea interioară la gradul său, aşa cum este scris: “educă copilul în funcţie de capacitatea lui”, disponibilitatea lui. Dar, orice persoană trebuie, cumva, să corecteze natura sa. De aceea, trebuie să muncim în trei linii. Linia din stânga este răul în noi, care se dezvăluie tot mai mult. Linia din dreapta este corectarea acestui egoism prin forţa dăruirii pe care o atragem de sus,  în funcţie de conexiunea noastră.

Noi construim a treia linie din aceste două linii. Dorinţa de a primi plăcere, adică linia stângă, care este corectată de Lumina care Reformează, se transformă într-un vas spiritual, numit suflet. Şi în el, conform echivalenţei de formă, noul sistem integral, o nouă împlinire se revelează. Asta înseamnă că, Creatorul se dezvăluie în interiorul fiinţelor create, în cadrul sufletelor. Shochen domneşte în Schechina (Divinitate). Aceasta este munca în linia din mijloc.

Din pregătirea Lecţiei zilnice de Cabala, 24.11.2013

Diferenţa fundamentală dintre Mafia şi legătura (frăţia) spirituală

Întrebare: Cum este diferită senzaţia mea faţă de Creator, de senzaţia pe care o am astăzi, în conexiunea cu prietenii?

Răspuns: Există o diferenţă calitativă între atmosfera unei simple unităţi cu prietenii şi unitatea în mijlocul căreia revelaţi Creatorul. Este diferenţa dintre comunismul de tip sovietic şi comunismul altruist despre care vorbeşte Baal Hasulam. Noi trebuie să aspirăm la conexiune, egalitate, unitatea completă şi garanţia reciprocă ca un singur om cu o singură inimă. Şi, această dăruire reciprocă între noi, nu trebuie să fie în scopul de a îmbunătăţi propriile noastre vieţi. Nu trebuie să ne transformăm într-o “mafie”. De aceea, Baal HaSulam scrie că principiile comuniste într-o manifestare egoistă, aşa cum a fost în Rusia, au fost foarte aproape de nazism.

De fapt, Rusia şi Germania au avut o foarte bună relaţie înainte de război. Dacă nu şi-ar fi împărţit teritoriile, ei ar fi devenit aliaţi în acest război, ca Germania şi Japonia. De fapt, prin natura lor, aceste regimuri sunt foarte asemănătoare. Numai din cauza apropierii frontierele lor şi planul de cucerire a acelui teritoriu, s-au transformat în duşmani.

Prin urmare, este important să se vizeze “Israel, Tora şi Creatorul”, în conexiunea din grup. Creatorul este scopul final, adică, întreaga lume, întreaga societate umană, natura mineral, vegetal şi animal sunt incluse în om, această imagine generală comună a fiinţei umane ca o lume mică, trebuie să fie îndreptată spre o forţă superioară, sursa vieţii noastre.

Nu avem decât un singur punct de contact cu forţa superioară. Ea ne-a dat naştere, creaţia, dacă noi nu suntem îndreptaţi spre Creator, vom ajunge la aceeaşi imagine ca în nazism sau comunism sovietic, deoarece această unitate va fi doar în propriul nostru interes. Nu vom ieşi din proprietăţile egoiste, dar vom organiza viaţa în cartierul nostru, oraşul şi lumea în forma în care ne vom simţi toţi bine.

Dar, asta nu se va termina, niciodată, bine. Deja am văzut astfel de exemple în istorie: utopici, kibbutz-uri, etc. La urma urmei, dacă această forţă nu vine din planul nostru, cui îi voi da? Vom reveni:” ce e al tău e al meu, ce e al meu e al tău” . Asta nu va duce la niciun rezultat real.

Eu nu pot să-ţi dau ţie şi tu mie, deoarece diferenţa noastră se va manifesta imediat. Cum spune proverbul: “nu este decât un pas de la iubire la ură”. Chiar şi oamenii care se iubesc trebuie să se certe, uneori, pentru a adăuga un pic de “piper” în relaţiile lor. Problema este că ne lipseşte linia mediană. Chiar dacă vom atinge dăruirea mutuală completă, în care fiecare dăruieşte la toată lumea, nu vom fi în măsură să echilibrăm aceste relaţii, fără participarea unei anumite componente superioare de la un alt nivel. Noi avem nevoie de linia mediană, altfel această iluzie va exploda şi se va termina în război.

Noi putem efectua un experiment cu un cuplu de îndrăgostiţi, să realizăm condiţiile unei vieţi minunate pentru ei şi, după un anumit timp să vedem ce li se întâmplă. Această formă de relaţie nu este viabilă şi nu poate exista prea mult timp. Pentru a face asta, trebuie să fiţi îngeri şi nu persoane, adică, să nu aveţi dorinţe egoiste.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala, 21.11.2013, Zohar

A aparţine unui cabalist

Baal HaSulam, “Învăţătura Cabalei şi esenţa ei”: Atunci când reflectăm şi ţinem cont de cuvintele din Tora, care se raportează la revelarea Creatorului părinţilor noştri,  ele aduc examinatorului mai multă lumină, decât în timpul analizei aspectelor practice.

Astfel că, Baal HaSulam ne recomandă citirea cărţilor care ne învaţă despre relaţia dintre fiinţa umană şi revelaţie. Articolele, scrisorile, studiul celor zece Sefirot şi comentariul lui Sulam din Cartea Zohar, de fapt, tot ceea ce am primit de la Baal HaSulam şi Rabash, sunt cărţi care vorbesc, mai ales pentru noi, despre revelarea Creatorului, creaturilor. Ele sunt scrise în stiluri diferite, dar toate vorbesc despre asta.

Unele dintre ele explică lucrurile direct şi descriu munca spirituală psihologic, ca să spunem aşa, precum scrisorile şi articolele. În alte articole, citim despre legătura dintre înţelepciunea Cabala şi alte ştiinţe, dar, ele vorbesc, de asemenea, despre dezvăluirea Creatorului unei persoane. Le vedem, mai ales, în lucrările despre care vorbesc Cartea Zohar şi în Studiul celor zece Sefirot.

Toate aceste cărţi şi aceste texte au fost scrise în timpul atragerii Luminii. Cabaliştii au descoperit Lumina în diferite stări şi niveluri şi au scris în consecinţă. Nu există un cuvânt sau o scrisoare care a fost scrisă, înainte ca scriitorul să atingă starea specifică, ce a fost descrisă în text.

Deci, când citim aceste texte, putem primi forţa de la ele. Prin aceste texte noi ne conectăm la scriitori şi atunci, putem atrage şi profita de Lumina care reformează dar, numai dacă aspirăm să le asemănăm în credinţa lor simplă şi să primim tot ceea ce ei au. Citind aceste scrieri, vreau să fiu ca un cabalist, să mă anulez, să-i aparţin şi, prin asta, să aprind lumina care a fost pregătită pentru mine.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 19.11.2013, Scrierile lui Baal HaSulam, “Învăţătura Cabalei şi esenţa ei”

Ne potolim setea cu puterea gândului

Întrebare: Ce este gândirea umană?

Răspuns: Este vorba despre programul intern de realizare a dorinţelor. Este acela dorit şi real. Cum pot trece de la starea mea actuală la ceva ce vreau? Aceasta se face graţie puterii gândului.

Întrebare: A bea apă când îmi este sete, fac asta graţie puterii gândului ?

Răspuns: Îţi este sete în starea dată şi îţi imaginezi starea în care vei fi împlinit. Tu dezvolţi programul pentru a atinge starea numărul 2 de la starea numărul 1, acest program se numeşte gând.

Gândul este o consecinţă a dorinţei. Ai nevoie de gând pentru a activa dorinţa şi a realiza ce ai dorit. Dorinţa plus gândul te conduce la realizare: împlinirea.

Din “Cabala pentru începători”, kab.tv, 21.10.2010

 

Scopul – iubirea pentru celălalt

Întrebare: Deci, care este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l spunem oamenilor?

Răspuns: Noi trebuie să ajungem la oameni cu faptul că, fără o schimbare în natura omului, de la ura faţă de alţii, la iubire, vom merge împotriva evoluţiei naturii într-o formă integrală şi, prin asta, vom aduce tot mai multe probleme personale şi colective.

Trebuie să vorbim pe toate canalele de comunicare că, obţinerea caracteristicii de “iubirea pentru celălalt” este obiectivul înţelepciunii Cabala, este rezultatul corect al muncii spirituale (lucrarea Creatorului).

Este diferenţa dintre înţelepciunea Cabala şi religie: Cabala acceptă condiţia că “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” este marea regulă generală a Torei, în timp ce religia presupune că, esenţial este de a face cerinţele fizice. Prin urmare, ea abandonează corectarea naturii umane, pentru care a fost proiectată special.

Cabala consideră că, dacă obiectivul nu este “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” atunci întreaga Tora nu este respectată, deoarece este regula generală care înglobează întreaga Tora, deoarece tocmai acest obiectiv aduce o persoană la caracteristica de dăruire, la Lishma, la iubirea pentru Creator.

Dacă o persoană nu aspiră a se ridica deasupra ego-ului său, atunci acţiunile sale nu fac decât să-i crească ego-ul. Şi, în loc să se apropie de caracteristica de dăruire şi de iubire, adică de revelarea Creatorului, atunci ea se îndepărtează de Creator şi se transformă în “gloată”, care sunt cei care “se tem de Dumnezeu şi servesc Faraonului”, ale căror acţiuni sunt în totalitate pentru binele ego-ului lor, de dragul unei recompense în această lume şi în lumea viitoare.

Timpul ascensiunii spre lumea Infinitului

Înţelepciunea Cabala este descoperită atunci când oamenii simt că se găsesc într-un impas şi nimic pe pământ nu-i poate ajuta. Prin urmare, mai ales în epoca noastră şi numai acum, putem vorbi despre asta.

Practic, au început să vorbească un pic mai mult, din timpul lui Ari (secolul 16),  când omenirea a intrat într-o perioadă timpurie de corectare. Prin urmare, ari este considerat fondatorul mişcării spirituale pentru corectare.

Unul din succesorii lui Ari a fost marele cabalist Le Baal Shem Tov care a difuzat înţelepciunea Cabala cu mult succes, în cercurile largi ale populaţiei. Timp de secole, oamenii au progresat muncind asupra lor şi, în acest timp, au scris cărţi foarte profunde.

Dar, după aceea, totul a dispărut treptat, deoarece umanitatea, în cadrul procesului de dezvoltare, nu a testat încă această dezvoltare. S-a sperat că toate tipurile de evoluţii tehnologice şi sociale  ne-ar aduce ceva bun. Cu cincizeci sau şaizeci de ani în urmă, oamenii visau la cucerirea spaţiului, visau să pătrundă în materie, s-au aventurat şi au căutat, dar toate sunt astăzi, de domeniul trecutului.

Chiar dacă omenirea a aspirat mereu să avanseze în dezvoltarea sa în manieră egoistă, astăzi totul a devenit gol şi a eşuat. Un singur şi unic mijloc ne-a fost lăsat – înţelepciunea Cabala sau, pentru publicul larg, educaţia integrală.

Ce putem realiza? Cabaliştii explică asta foarte simplu. Creatorul a creat o stare perfectă, numită lumea Infinitului (Olam Ein Sof), în care ne găsim într-o dimensiune total diferită, cu senzaţii diferite de senzaţiile noastre actuale. Am coborât din această stare şi am fost sparţi în fragmente ca un puzzle care trebuie acum să fie asamblat.

Acum, trebuie să revenim în starea lumii Infinitului  conexiune absolută şi unitate, să aducem pe toată lumea la un tot unitar, astfel că, sentimentul că exist separat de ceilalţi va dispărea, necesitatea şi dorinţa de a scăpa, de a mă deplasa la dreapta şi la stânga va dispărea, astfel că, toate dorinţele mele caracteristicile şi snetimentele lor tot ceea ce simt, vor absorbi lumea întreagă în ele. Apoi, toate fragmentele separate ale puzzle-ului vor fi regrupate într-o singură imagine colectivă şi numai asta se va simţi.

Astfel, porunca biblică: “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” se va materializa, aşa cum Avraam a proclamat în vechiul Babilon, de unde toate religiile şi credinţele deformate au venit mai târziu. Şi astăzi, noi trebuie să realizăm asta.

Din Congresul “Zorii unei lumi noi”, Bulgaria, ziua a doua, 02.11.2013, Lecţia 3

 

Dragostea nu înseamnă să faci să creadă

Baal HaSulam, Esența Religiei și Scopul ei: O persoană mai dezvoltată recunoaște în ea o cantitate mai mare de rău, și atfel respinge și se separă de răul din interior într-o mai mare măsură. Cel nedezvoltat simte în el numai o cantitate mică de rău și astfel va respinge doar o cantitate mică de rău. Drept rezultat, el lasă toată această mizerie în interior, pentru că el nu o recunoaște ca mizerie.

Să presupunem că mă lovesc de rău în viața mea. Totuși, cabaliștii spun că acest rău, ca orice altceva, vine de la Creator. Se întâmplă să experimentez stări proaste și ele vin de la El. Prin urmare, ele îmi par o pedeapsă și aduc frică. De fapt, depunem majoritatea eforturilor noastre pentru a îndepărta asemenea pedeapsă. Se întâmplă că nici nu visăm măcar la bine, dar cel puțin încercăm să evităm răul, să scăpăm de pedeapsă.

O persoană mai dezvoltată înțelege că trebuie să facă bine, nu atât din cauza eventualelor pedepse, ci pur și simplu pentru că este bine. Merită să aduci bine celorlalți și ție însuți. Acest nivel al existenței nu-i mai permite să facă pur și simplu rău și să-i rănească pe ceilalți.

O persoană și mai dezvoltată începe să-și lege relația cu lumea prin noțiuni de răsplată și pedeapsă. Cu alte cuvinte, vede atributele sistemului: unele acțiuni duc la răsplată, altele la pedeapsă. Ca și cum ar fi un judecător, El își arată atitudinea, indiferent de numele pe care-l poartă, Natura, forța superioară.

Și unii merg chiar mai sus și conșientizează că nu există nicio pedeapsă. Dimportivă, dacă stările proaste îmi par pedepse care vin de la Creator, asta este de fapt o pedeapsă și o greșeală. Până la urmă, de la Creator vine doar bine și sentimentele mele neplăcute sunt cauzate de faptul că Îi sunt opus Lui. Trebuie să schimb această opoziție, să devin asemănător (Domeh) Creatorului, să devin o ființă umană (Adam). Apoi, fiind asemănător Lui, mă voi simți în bunătate.

Dar apoi apare întrebarea: De ce am nevoie de asta? Doar de dragul sentimentelor plăcute? În aces caz, sunt sălbatic, nu uman.  Este posibil să devin chiar mai rău decât am fost înainte, transformându-mă în mizerie, dorind să profit de Creator. Sau nu am nicio alegere: trebuie să am stări plăcute pentru că altfel dorința mea nu mă va lăsa să fac nimic.

Poate îi voi cere Creatorului să mă ajute încă să fac lucruri bune, dar nu pentru răsplată sau pedeapsă. Vreau să mă deconectez de la ele, să mă deconectez atât de mult încât chiar în vasele mele (dorințe) să experimentez pedeapsă, întuneric; cu toate acestea, mă voi ridica deasupra acestei stări și voi rămâne în dăruire față de Creator. Există întuneric în dorințe și deasupra lor Îi voi da Lui Lumina, atitudinea mea corectă față e El.

Piramida spirituală a vasului mondial

Întrebare: Există o piramidă spirituală a cooperării în vasul mondial?

Răspuns: Sistemul spiritual este stabilit numai în funcţie de linia apropierii de Creator. Astfel, fiecare persoană are un loc special aici. Fiecare linie este împărţită în trei linii: linia dreaptă, linia stângă şi linia mediană, prin care curge un proces foarte complex, deoarece este sistemul de conexiune integrală între toate părţile rupte ale sufletului.

Întregul sistem este conectat şi astfel, părţile sale inferioare pot determina ce se va întâmpla cu părţile superioare şi invers, părţile superioare pot influenţa părţile inferioare, părţile mediane, etc. Aceasta înseamnă că, este un singur sistem liniar care determină cine este mai îndepărtat de Creator şi cine este mai aproape de El. În plus, există, de asemenea, o dependenţă integrală foarte complexă aici, o legătură reciprocă complexă între părţi. Desigur, există o piramidă spirituală de cooperare în vasul mondial şi există persoane şi grupuri care sunt mai aproape de realizarea spirituală şi cele care sunt mai îndepărtate. Dar, în funcţie de conexiunea dintre noi, se influenţează reciproc.

Întreaga omenire este conectată, inclusiv persoanele care, aparent, nu trăiesc în această lume, adică, vechii cabalişti şi cei care vin, inclusiv sufletele care au apărut pe Pământ, deşi nu există cu adevărat noi suflete în lumea noastră, deoarece ele au vizitat de mai multe ori dimensiunile superioare şi inferioare. Dar, deoarece noi operăm într-un vas integral numit Malchut de Ein Sof (Infinit), fiecare determină starea tuturor.

Piramida spirituală nu se mulţumeşte să determine doar nivelul cuiva şi dacă el avansează la un nivel superior, dar fiecare dintre noi influenţează pe ceilalţi datorită conexiunii generale. Deci, poate exista un grup de persoane de pe partea cealaltă a lumii, să spunem din Costa Rica, care aspiră la realizarea spirituală acum, sau care este într-o stare inferioară în raport cu ieri sau alaltăieri. Cu noi, există urcări şi coborâri şi depindem de oamenii care aparţin progresului spiritual într-un fel. Oricum, toată lumea progresează clar spre spiritualitate. Aceasta înseamnă că, piramida spirituală există, dar starea sa este determinată de toată lumea şi avansarea sa este integrală.

Totul depinde de efortul unic al întregului grup. Deşi există numeroase grupuri mai slabe sau mai puternice, depindem unul de altul şi vrem ca toată lumea să avanseze. Noi toţi dorim ca omenirea să avanseze astfel încât, această piramidă se va dezvolta armonios şi va lua forma unui cerc în care toţi sunt egali, deşi fiecare dintre noi are propriile atribute speciale, condiţii şi abilităţi speciale. În lumea spirituală tot acest lucru este luat în considerare, dacă fiecare grup aplică toate eforturile posibile, atunci este suficient pentru a susţine toate celelalte grupuri şi pentru a se încorpora în toată lumea.

Din discuţie privind grupul şi diseminarea, 20.10.2013

Unitatea noastră este mai puternică decât orice!

Un fragment din cartea “Lumina soarelui”:…şi ceea ce este mai mult, când Israel este liber şi se angajează în Tora, îi depăşeşte pe toţi cei care se ridicau împotriva lui”.

Cucerim şi neutralizăm toate forţele răului păstrând unitatea dintre noi. Nu mai sunt necesare, deoarece toate forţele aparţin unei singure forţe: Nu există nimeni în afară de El, Binele care face bine. Dar, se simte bine numai dacă o persoană aspiră la bine, în funcţie de nivelul său şi capacitatea sa.

Dacă ea nu aspiră la asta, aceeaşi forţă acţionează în mod contrar. Acţiunea sa este, desigur, bună şi binevoitoare, pentru păcătoşi şi pentru drepţi, dar o persoană care este în opoziţie faţă de bun şi binevoitor,  simte această forţă ca rea. Acest rău se manifestă în diferite moduri, în funcţie de atributele şi dorinţele pe care ea trebuie să le corecteze prin aceeaşi Lumină care Reformează. Deci, în această lumină ea simte întuneric, ca un liliac care este orbit de lumina soarelui, contrar unui cocoş care salută zorii cu bucurie.

Din pregătirea Lecţiei zilnice de Cabala, 13.10.2013

Nu vă aşteptaţi ca alţii să facă munca voastră!

Fiecare dintre noi locuieşte într-un ocean de Lumina Infinitului, lumina dăruirii şi a iubirii, dar nu percepem aceasta deoarece suntem separaţi unii de alţii. Cum trăim asta? Începeţi să vă uniţi cu toată lumea, la urma urmei, există un motiv pentru care este scris: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine – aceasta este marea lege a Torei” (Tora are aceeaşi rădăcină precum cuvântul „Ohr”, Lumină).

Pentru a face asta, beneficiaţi de un grup. Dacă atingeţi o astfel de legătură cu prietenii, care este similar cu Lumina într-o mică măsură, veţi începe să o percepeţi, să o descoperiţi. Şi asta nu depinde decâtde voi! Nu aşteptaţi ca grupul să facă această muncă pentru voi, grupul este deja acolo. Dacă îl stabiliţi corect, veţi vedea că el este deja în interiorul Luminii.

Este doar asta „oricine judecă se bazează pe propriile defecte”. Şi, dacă nu sunteţi pregătiţi şi nu sunteţi în interior, fiecare dintre ei vă va părea un egoist fără valoare, incapabil de a realiza ceva. Dar, dacă intraţi în grup în mod corect, veţi descoperi că fiecare este unit cu celălalt prin garanţia reciprocă şi este în perfecţiune în interiorul Luminii Superioare. Şi vă conectaţi la această Lumină.

Astfel, unind dorinţele, Kelim (şi noi toţi suntem dorinţe), graţie calităţii acestei unităţi, veţi ajunge la Lumină. În mijlocul acestor dorinţe, veţi descoperi fenomenele considerate Lumină, ca atunci când veţi descoperi că anumite mecanisme sunt gestionate de energia electrică. Lumina care este dezvăluită reprezintă gradul de conectare, măsura dăruirii, între voi toţi.

Şi toate cuvintele Torei, precum „Israelul întreg sunt prietenii”, „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, „Nu face altora ce ţie nu-ţi place”, nu sunt simple cuvinte. Sunt legile naturii; observându-le, veţi găsi Lumina care vă umple.

 Din „Cabala pentru începători”, kab.tv, 18.12.2010