Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 5

Lecţia 5: De la Noi la Unul

Încorporaţi în voinţa Superioară

1) Nu vă lipseşte nimic, doar să mergeţi la câmpul pe care Creatorul l-a binecuvântat, și să adunaţi toate organele împrăștiate, care au fost împrăștiate departe de sufletul vostru, si adunaţi-le într-un singur trup. În acest corp desăvârșit (complet), Creatorul îşi va insufla permanent și neîncetat Shechinah.

Scrierile lui Baal HaSulam, Scrisoarea nr. 4
2) Astfel, atunci când cineva îşi completează munca în iubire și dăruire pentru prieten și ajunge la cel mai înalt punct, el completeaza, de asemenea, iubirea şi dăruirea pentru Creator. În această stare nu există nici o diferență între cele două, pentru că tot ceea ce este în afara corpului lui, ceea ce înseamnă interes propriu, este judecat la fel – fie să dăruiască prietenul său, fie să dăruiască multumire Creatoului său.

Scrieri de Baal HaSulam, dragostea pentru Creator si dragostea pentru ființele create

3) Când descoperă creaţia favorurile Creatouluil? Când tot Israelul este legat împreună, și nu există nici gelozie, ură și concurența între ei și fiecare dintre ei se gândeşte doar la corectarea și bunăstarea prietenul său. Apoi Creatorul se bucură în creația Lui, după cum este scris, Creatorul se bucură în lucrările Sale. Și această explicație este cu referire la „Iubeste-ti prietenul ca pe tine însuți, Eu sunt Domnul (YHVH)”, pentru a ne spune că, dacă ne iubim prietenul nostru ca pe noi înșine, atunci Creatorul va fi în mijlocul tău și vă va iubi pe amândoi.

Din cartea, În amintirea lui Miriam, capitolul 11

4) Se spune în Midrash Tanhuma că „Israelul nu va fi răscumpărat până când nu vor fi cu toţi o singură societate […] atunci când sunt uniți, ei primesc fata Divinităţii”. Am prezentat cuvintele Midrash, astfel încât să nu credeţi că problema unui grup, care este iubirea de prieteni, se referă la Hasidism. Mai degrabă, aceasta este învățătura inteleptilor nostri, care au văzut cât de necesar era unirea inimilor într-un singur grup pentru primirea feţei Divinităţii.

Scrierile lui Rabash, Vol 2, Scrisoare Nr 34

5) Este scris, „iar oamenii au făcut o tabără, ca un singur om cu o singură inimă” ceea ce înseamnă că toți aveau un singur scop, adică a aduce beneficiu Creatorului. Și noi trebuie să înțelegem: Cum poate fi „ca un singur om cu o singură inimă”, din moment ce știm că înțelepții au spus, „ca fețele lor nu sunt la fel, tot astfel vederile lor (opiniile), de asemenea, nu sunt la fel”, astfel cum ar putea fi „un singur om cu o singură inimă”?

Raspuns – dacă spunem că fiecare are grija de propriile nevoi, este imposibil să fie „ca un singur om”, pentru că ei nu sunt la fel. Cu toate acestea, atunci când toată lumea  şi-a anulat autoritatea și singura lor preocupare a fost de a fi în beneficiul Creatorului, nu mai au nicio grijă personală, din moment ce toate grijile lor individuale au fost anulate și, prin urmare, toate au intrat în întreg, în unitate.

Scrierile lui Rabash, Scrisoare Nr. 42

6) Esența păstrării Torei este în behinat haratzon (voința) în unitate. Prin urmare, fiecare trebuie să fie inclus în adunarea lui Israel, ca un mare colectiv. Prin urmare, atunci când (Israel) a primit Tora au devenit imediat Arevim unul pentru celălalt, în scopul de a fi încorporaţi într-o singură dorință, astfel că toți sunt reciproc responsabili unul pentru celălalt, deoarece sunt cu toţi la fel de importanţi, şi sunt ca unul. Și tocmai când fiecare au fost responsabili pentru celălalt, care este behinat Achdut (unitate), ei au fost capabili să țină Tora. Și fără aceasta (conditie), este imposibil de păstrat Tora, deoarece esența Tore si iubirea sunt în voința, atunci când fiecare este mulţumit cu prietenul său, și nu există nici o contradicție între ele, deoarece toate sunt încorporate într-o singură dorinţă, și astfel ei sunt capabili să fie incluşi în voința superioară, care este scopul Unităţii.

Rabinul Nathan de Breslev, Likutei Halachot, Legile Arvut

7) După cum știm, „Creatorul este unul și Israel este unul”, prin urmare, ei sunt în adeziune cu Creatorul, pentru că este plăcut să fie în adeziune unul cu altul, și când va fi asta?

Când Israel este adunat, în adeziune şi în unitate perfectă, sunt considerate ca fiind unul, și Creatorul locuiește printre ei, care este Unul. Acesta este sensul versurilor, „și eşti în adeziune”, și anume că eşti în adeziune cu fiecare în parte și vă țineți fiecare în parte, apoi „sunteți cu toții în viață”, atunci când sunteţi uniți ca unul. Astfel, este bine și plăcut să fiţi în adeziune unul cu altul, iar Creatorul locuiește în mijlocul lor ca Unul.

Moshe Chaim Efraim, Drapel peste tabăra lui Efraim, Parashat VaEtchanan

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed