Gânduri sumare la Shamati, „Shechina in exil”

Starea noastra colectiva, în care noi toţi existăm conectati impreuna se numeste Malchut a Infinitului, Shechina. Shechina este un „loc” unde Lumina superioara devine revelata. Aceasta este numita Shochen in acord cu acţiunile sale: El sălăşluieşte şi se află în ea.

Suntem dorinţe legate una de alta prin proprietatea comună de a darui. Acesta este în acord cu această proprietate prin care dezvăluim Lumina superioara, care ne umple.

Prin urmare, până când nu ne simţim pe noi înşine ca fiind conectati împreună, existand în starea Shechinei perfecte şi corectate, o reţea corectata a legăturii dintre noi, noi existăm în ascunderea Shechinei, mai degrabă decât in revelaţia ei. Noi existăm în exilul sau. Acest vas nu este revelat, şi, prin urmare, este numit Shechina în exil, ceea ce înseamnă în exil, în ascunderea fata de noi.

Din Lecţia a 6-a a Convenţiei de la Toronto 9/18/11

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: