Înțelesul cărților cabalistice, Partea a 8-a

Poate Cartea Zohar să aline ghinionul? Întrebare:  Înțelepții spun că studiul Cărţii Zohar elimină toate nenorocirile. Cum poate o carte să salveze fiecare persoană și toată umanitatea, din probleme? Răspuns: Cartea în sine nu ne salvează din nimic. Nu pot cumpăra această carte și să o folosesc, așa cum cred oamenii din oraș, ca un talisman […]

Înțelesul cărților cabalistice, partea 7

Trei limitări în studiul Cabalei Comentariu:  Baal HaSulam scrie că, pentru a începe să studiezi comentariile sale despre Cartea Zohar sau Cartea Zohar în sine, trebuie să vă familiarizați mai întâi cu cele patru prefețe scrise de el: „Introducere în știința Cabalei”, „Prefață la Comentariul Sulam ”, „ Introducere la Cartea Zohar” și „Prefață la […]

Înțelesul cărților cabalistice, partea 4

Tora este limbajul programului umanității Cartea Zohar, „BeHaalotecha” [Când ridicați lumânările], pct. 58: Vai de unul care spune că Tora spune povești literare și cuvinte necultivate ca Esau și Laban. Dacă este așa, chiar și astăzi putem transforma cuvintele unei persoane fără educație într-o lege și chiar mai frumoasă decât a lor. Și dacă Tora […]

Înțelesul cărților cabalistice, partea 2

Tora este un cod secret. Din punctul de vedere al Cabalei, Tora este un cod complet secret. Mai mult, este clasificat astfel încât fiecare persoană să o poată înțelege într-un fel sau altul, în funcție de amploarea corectării sau corupției sale. Întrebare:  Secretul nu constă în faptul că trebuie să înțeleg sensul vreunui cuvânt? Răspuns:  […]

Cabaliștii sunt infailibili?

Întrebare: Există un cult de personalitate în Cabala? Crezi în infailibilitatea anumitor autori sau totul ar trebui să fie tratat cu un anumit nivel de scepticism? Răspuns: Cinstit vorbind, eu, cu mica mea atingere, nu-mi permit să evaluez Cabaliștii. Într-adevăr, în ciuda faptului că simt, înțeleg, ating și locuiesc într-un spațiu spiritual, eu mă aflu […]

Impactul textelor cabalistice

Întrebare: Care este scopul studierii științei Cabala? Răspuns: Baal HaSulam oferă o definiție cabalistică exactă a scopului Cabalei: revelarea Creatorului unei persoane din lumea noastră. Scopul fiecărei lecții depinde de materialul studiat. Materialul, în sine, stimulează o persoană să se apropie de revelarea Creatorului, să urmărească atingerea scopului. Aşa cum un instrument muzical este acordat […]

Profeţii erau Cabalişti?

Întrebare: Se poate spune că profeţii au fost Cabalişti? Şi dacă da, atunci de ce aproape toţi profeţii se plângeau? Răspuns: Profeţia este unul din nivelele de dobândire ale Creatorului. Cartea lui Ramchal, un mare Cabalist al secolului 17, numită Calea Creatorului, descrie nivelele spirituale ale dobândirii, dintre care unul este numit “nivelul profeţiei”. Este […]

Bărbat și femeie în termeni cabalistici

Întrebare: Se poate revela Creatorul între un bărbat și o femeie – două calități opuse? Răspuns: Nu există bărbat sau femeie în Cabala. În Cabala, fiecare din noi are rădăcină și masculină și feminină. Întrebare: Ce înseamnă „bărbat” și „femeie”, din punctul de vedere al Cabalei? Răspuns: „Bărbat” simbolizează calitatea de dăruire și fără nicio […]

„Lumina” și „întunericul” din punct de vedere cabalistic

Întrebare: Ce înțelege un cabalist prin lumină și întuneric? Răspuns: Lumina este calitatea dăruirii și a iubirii. Întunericul este calitatea primirii, până la ură. În lumea noastră nu înțelegem niciuna din aceste calități, fiindcă nu avem cu adevărat calitățile de dăruire și iubire, ci acționăm numai din egoism. Dar, este imposibil să înțelegem una fără […]

Cum tratează Cabaliștii pe inamici?

Intrebare: Cum tratează Cabaliștii pe inamici? Ori pentru ei nu există inamici, iar ei văd totul ca fiind numai bine? Raspuns: Un Cabalist își tratează inamicii pe două nivele: pe nivelul acestei lumi și pe nivelul lumii spirituale. Pe nivelul spiritual, inamicii ajută. Pe nivelul material, trebuie să-i tratăm conform legilor acestei lumi. Așadar, dacă […]