Totul este inclus în Creator

610.2Să știți că nu există nicio esență a vreunei ființe în lume, atât cele percepute de simțurile noastre, cât și cele percepute de ochiul minții noastre, care să nu fie inclusă în Creator (Baal HaSulam, Studiul celor zece Sefirot, capitolul 1, Observația interioară, punctul 1).

Creatorul  este o forță generală care include totul. Nu numai ceea ce vedem, ci în general tot ceea ce se întâmplă, este localizat sau există oriunde, totul este inclus în Creator.

Întrebare: Dacă Creatorul este o calitate a dăruirii și o calitate a unității, iar lumea noastră este egoistă, de ce lumea noastră este încă inclusă în El? Cum putem înțelege asta?

Răspuns: Pentru că o percepem incorect.

Întrebare: Răul pe care îl vedem în lume este în Creator sau noi îl percepem în acest fel?

Răspuns: Aceasta este percepția noastră. De fapt, în lume nu există deloc rău.

KabTV “Studiul celor Zece Sefirot (TES)” 10/16/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed