Globalizare

Globalizarea este studiul problemelor comune ale umanităţii. Ea a apărut după analizarea problemelor care s-au ivit după al doilea război mondial.Analizele au arătat începutul unui proces global în lume. Soluţia necesită participarea întregii umanităţi a cărei existenţă în continuare depinde de rezolvarea problemelor.

Aceste probleme au existat întotdeauna dar în formă locală, acum însă au căpătat o natură globală ca o consecinţă a integrării umane. Problemele globale nu sunt cauzate de ceea ce pare a fi dezvoltarea umană naturală ci sunt programate în dezvoltarea societăţii de către natură.

Globalizarea problemelor provine din apariţia dependenţelor lumii integrate şi nu pot fi rezolvate de o singură ţară sau un grup de ţări izolate de rest. Globalizarea se manifestă de asemenea în integrarea lor deoarece este imposibil să rezolvi o problemă fără să le rezolvi şi pe toate celelalte.

Globalizarea problemelor ne forţează să folosim o metodă globală de examinare şi de rezolvare a lor. Deciziile trebuie bazate totdeauna pe fapte care interesează umanitatea ca un întreg şi care au totdeauna prioritate faţă de interesele oricărei din părţi. Protecţionismul şi competiţia trebuiesc desfiinţate. În schimb, trebuie sa creem interacţiuni complete la o scală globală şi să desfiinţăm toate barierele dintre naţiuni şi oameni.

Dar problemele globale sunt particularitatea care ne ajută să vedem umanitatea ca pe un sistem global, integral şi care ne dezvăluie opoziţia dintre „natură şi om”.

Până acum, toate strategiile supravieţuirii umane au cerut oprirea creşterii economice şi demografice. Alţii au propus să se realizeze asta pe regiuni pentru a aduce, în timp, toate regiunile la acelaşi nivel. Treptat, toate prounerile a problemelorglobale au devenit evident neeficiente. Asta pentru că ele pot fi rezolvate numai cu o forţă integrală şi numai după înălţarea peste toate barierele umanităţii.

Roland Robertson, primul om care a folosit termenul de „globalizare” în 1983, a crezut că o conştiinţă globală creată în oameni va schimba umanitatea complet. Acest lucru poate fi realizat fie prin impactul unor suferinţe enorme fie prin diseminarea Cabalei, metoda de corectare a egoismului, acesta fiind sursa tuturor problemelor apărute.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: