Esența și rădăcina unității, partea 3

Acțiunile spirituale și termenii lumești

Comentariu: Mulți Cabaliști și chiar filozofi ai Evului Mediu scriu că în toate sursele principale nu este niciun cuvânt despre lumea noastră, doar obiecte și fenomene care sunt deasupra timpului, spațiului și a mișcării. Chiar și pe atunci oamenii știau deja despre asemenea lucruri.

Marele Cabalist al secolului 20, Baal HaSulam, scrie în Studiul celor Zece Sefirot, “Autorii de cărți Cabaliste folosesc termeni “lumești” doar ca simboluri pentru a denota rădăcini spirituale, superioare.”

Răspunsul meu: Poveștile Cabaliștilor ar putea să ni se pară ciudate, însă ele descriu doar evenimente și acțiuni spirituale, nu ceea ce se întâmplă în lumea noastră, deși ei folosesc termeni lumești pentru a le descrie. Prin urmare, povestea este percepută ca și cum s-a întâmplat cu adevărat în lumea noastră. Dar adevărul este că asta ar putea să se întâmple sau nu.

Întrebare: Rezultă că nu toate stările spirituale descrise de Cabaliști s-au materializat acolo unde ar trebuie să treacă o persoană și toată umanitatea. Acesta este cazul?

Răspuns: Nu se pot materializa toate. Experiențele unei persoane și ale umanității în dezvoltarea lor spirituală nu este tot ceea ce se vede în lumea noastră. O persoană experimentează evenimente interioare speciale și o luptă cu ea însăși, cu un egoism general și privat, unificarea și separarea în interiorul unui grup. În general, toate acestea sunt muncă interioară. Are o reflecție în lumea noastră? O asemenea reflecție este foarte nesemnificativă de regulă.

De pe KabTV “Analiza sistematică a dezvoltării poporului Israel”, 3/24/19

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed