Scopul vieţii este revelarea Creatorului

La congresele noastre noi clarificăm mereu problema „nu este nimeni în afară de El”. Este o problemă importantă, deoarece ea deschide de fapt esenţa înţelepciunii Cabala, adică metoda revelării Creatorului, singura forţă care operează în toată creaţia.

Pe lângă această forţă, nu există, într-adevăr, nimic. Orice altceva este ceea ce generează, dezvoltă, ceea ce motivează şi gestionează. Totul depinde de această singură, unică forţă. Nu contează dacă o numim „Natură” sau „Creator”, ea creează şi generează totul, dar este de fapt unul.

Contrar altor părţi din natură (mineral, vegetal şi animal), omul are un scop, un rol, un obiectiv şi trebuie să-l atingă: să descopere această forţă şi să o simtă. Percepţia acestei forţe şi revelarea sa vin conform legii fundamentale a fizicii, legii fundamentale a naturii, legii echivalenţei de formă. În măsura în care atributele noastre sunt similare cu ale Creatorului, noi Îl simţim, devenim o parte din El şi fuzionăm cu El.

Creatorul ne împinge, constant, spre această stare, astfel încât să-L atingem. Această mişcare se produce de la începutul creaţiei până la sfârşit, până ce noi Îl descoperim complet. Începem calea de revelare şi atingere a Creatorului în timp ce suntem în lumea noastră.

Lumea noastră ascunde Creatorul de noi.

Creatorul influenţează această lume. El ne influenţează şi dacă percepem corect influenţa Lui, ca fiind esenţială pentru a-L atinge din interior şi din această lume, atunci noi avansăm spre Creator. Ni se dă înţelepciunea Cabala pentru a ne acorda cu dezvăluirea Creatorului prin învelişul exterior al acestei lumi.

Dezvăluind Creatorul, noi atingem sursa noastră, rădăcina, starea de etenitate şi perfecţiune. Putem să ne detaşăm de corpul nostru la un asemenea grad, încât corpul nostru (desenat ca un punct de la care Îl atingem, punctul din inimă) şi lumea noastră dispar brusc.

Începem să simţim că există un Creator în toate, o Lumină Superioară. Tot ceea ce a fost, deja, reprezentat pentru noi, corpul nostru, cele cinci simţuri, prin care ne simţim pe noi şi lumea, toate par să se evapore, să dispară şi, de aici, vom vedea Lumina Superioară unică.

Este starea pe care trebuie să o atingem. Este foarte reală, mult mai reală decât lumea noastră „iluzorie”. Articolul „Nu este nimeni în afară de El” ne spune cum să facem acest lucru.

Congresul European, 23.03.2013, Cursul 3

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed