10 grame din umplerea nelimitată

27. Este dificil pentru noi să ne imaginăm ce este Lumea Infinitului (Olam Ein Sof) fiindcă privim dinspre partea vasului și percepem infinitul ca pe o dorință infinită.

Dar, în Spiritualitate, în contrast cu corporalul, infinitatea este considerată o simțire nerestricționată în vreun fel. Dacă sticla este umplută până la gură, înseamnă că în ea este o infinitate, chiar dacă sticla are numai 200 ml.

Vasul (Kli) nu limitează primirea Luminii, adică nu este indicat în ce măsură este el de acord să primească și nu mai mult de atât. De aceea, ambele vase, și mic, și mare, pot conține umplere infinită dacă ele nu limitează Lumina, ci primesc tot ce încape în ele.

Poate fi un vas mic în starea de infinit, iar altul, de un milion de ori mai mare, poate fi limitat. La urma urmei, totul este evaluat raportat la vas, dacă el nu face o limitare la primirea Luminii, atunci el este nelimitat.

Pot fi numai 10 grame de dorință în tine, dar tu nu limitezi umplerea. Prin urmare, ești în infinit, iar sentimentele tale sunt nelimitate. Sau, poate, în loc de 10 grame, dorința ta să crească la 10 tone, dar tu nu poți primi decât jumătate din asta. Rezultă că cele 10 grame sunt în umplere infinită, iar cele 5 tone sunt în una limitată. Totul este evaluat referitor la omul care obține.

Din Partea a doua a Lecției zilnice de Cabala  din 4/3/2018 – Talmud Eser Sfirot

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: