Din ce constă tot ceea ce există?

261Întrebare: Știm că structura lumii noastre sunt atomii. Ei constau din nuclee, nuclee de protoni, neutroni și electroni. Care este structura materiei spirituale?

Răspuns: Materia spirituală este dorinţa.

Întrebare: În ce constă?

Răspuns: Dorința există de la sine. A fost creată de Creator și, prin urmare, nu mai există întrebări despre ce este. Este însăși dorința care există în natură și toată natura constă din ea.

Mai mult, această dorință este doar de a fi satisfăcută, de a se bucura, de a primi, de a fi umplută cu ceva care este în afara ei. Și în plus, există și dorința de a dărui, de a satura, de a umple. Tot ceea ce există constă din aceste două dorințe.

Din KabTV „Studiul Celor Zece Sefirot (TES)” 12.02.2023

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed