Garanție reciprocă – Legea naturii

Garanția reciprocă este o lege globală a naturii, cea mai importantă și definitorie. Nu este nimic superior acesteia. Creatorul vrea ca toate creaturile să cunoască această lege. Iar creația poate atinge ceva doar prin contrastul opuselor.

Și astfel Creatorul ne-a creat opus garanției reciproce, adică separaţi, neconectaţi și plini de toate formele de egoism. Trebuie să ne ridicăm deasupra acestor forțe egoiste de separare și să începem să conectăm din nou creația.

Există patru niveluri în creație care vă permit să-L dezvăluiți pe Creator pe deplin. În acest fel au fost create de forța unității, care a ieșit din Creator și a creat cele patru etape ale luminii directe. Apoi au coborât mai departe, despărțindu-se și separându-se, creând niveluri și lumi până când au ajuns în această lume și s-au transformat în tot felul de substanțe. Substanțele s-au descompus în continuare: în molecule, atomi, particule subatomice și elementare.

Dar munca principală a omului nu este să pătrundă în cercetarea fizică sau chimică, în particule elementare, ci să conecteze toate părțile creației la toate nivelurile: atât materia fizică, cât și întruchiparea sa spirituală, într-un singur întreg și să revină la starea originală din care a fost rupt.

Creația, echivalentă în formă cu Creatorul, urmează pe deplin legea garanției reciproce. Cu aceleași niveluri în care lumile au coborât, sfărâmate și împărțite, creația se ridică acum, se leagă și se conectează, transformându-se mai întâi din materie fizică în spirituală. Materia spirituală este una în care legea unității, garanția reciprocă, este îndeplinită din ce în ce mai mult.

Separarea și coborârea lumilor până la fund, până la materia fizică, a fost făcută pentru a ne permite să aducem întreaga creație la unitate prin propriile noastre eforturi, deoarece „Unul” este numele Creatorului. Cu alte cuvinte, trebuie să recreăm legea garanției reciproce între toate părțile creației.

Dacă nu facem acest lucru la timp, procesul de rupere continuă și experimentăm din ce în ce mai multe probleme și boli noi în viața noastră, adică separarea la toate nivelurile: mineral, vegetaal, animal și uman. La nivel animal, separarea se manifestă ca boli ale corpului, la nivel mineral și vegetal, ca dezastre naturale.

Singurul lucru de care avem nevoie este să respectăm legea garanției reciproce. Avem o singură sarcină: să conectăm toate părțile creației într-un singur sistem integrat, în „Unul, unic și unificat”, cu excepția căruia nu există nimic. Această lege leagă toate părțile naturii printr-o formulă simplă numită Garanție reciprocă (Arvut) prin care totul există în perfectă armonie. Sentimentul acestei armonii se numește realizarea Creatorului de către creație.

Creatorul a spart în mod deliberat această lege a garanției reciproce pentru a oferi fiecăruia un punct al „ego-ului” său – punctul de spargere din care se poate simți existând și obținând unitate, garanție reciprocă. Acesta este modul în care întruchipăm numele Creatorului, Îl dezvăluim și Îl punem ca rege peste creație.

Din lecția zilnică de Cabala 21.08.2020, Scrieri ale lui Baal HaSulam, „Arvut (garanție reciprocă)”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: