Poarta către cartea Zohar

Sunt multe poveşti în cartea Zohar ce sunt scrise în limbajul alegoric (Midrash). Par că descriu oameni şi îngeri (forţele naturii), animale şi plante; asta este pentru că autorii Cărţii au dorit să ne explice toate nivelurile creaţiei: inanimat, vegetativ, animat şi vorbitor.

Baal HaSulam a pregătit patru introduceri la Cartea Zohar:

1. “Prefaţa înţelepciunii cabala (Pticha)”: Este o prefaţă ştiinţifică unde explică structura lumilor, Partzufim, Sefirot, şi interacţiunile dintre lumină şi dorinţe (vase, Kelim).

2. “Introducere la comentariul Sulam”: Este legată de prefaţa mai sus menţionată. Aici explică de asemenea cum se lucrează pe 3 linii, cu Lumină şi dorinţă, dar numai intr-o formă particulară, mai apropiată de sufletul fiecăruia.

3. “Prefaţa Cărţii Zohar”: În această introducere, Baal HaSulam explică percepţia realităţii. El descrie cum ne schimbăm percepţia de la una corporală la una spirituală, când începem să percepem realitatea spirituală prin această lume, ce devine transparentă, şi vedem forţele ce acţionează în ea, în locul imaginii exterioare a lumii.

Asemănător, când privim ecranul calculatorului, vedem o imagine anume. Dar există numai pentru noi deoarece noi am creat acest monitor şi acest mod de proiecţie intenţionat. În realitate, este numai o manifestare exterioară a unor date stocate în interiorul computerului pe unitatea hard. Dacă am putea citi informaţii direct de pe disc, nu am avea nevoie să o primim pe ecran şi să citim de pe el.

Înţelepciunea Cabala este instrumentul ce ne permite să intrăm în partea internă, ascunsă a realităţii şi să nu vedem forma exterioară ce ne este prezentată în acest moment, ci dinpotrivă,  activitatea interioară: forţa ce lucrează în spatele percepţiei imaginilor familiare din acestor lume.

În această introducere, Baal HaSulam ne-a explicat de asemenea că percepţia realităţii noastre este împărţită în patru componente: esenţa, forma abstractă, forma îmbrăcată în materie şi materia însăşi. Până la sfârşitul corecţiei, (Gmar Tikkun), obţinem numai materia noastră (dorinţa) şi din asta, această dorinţă îşi asumă: fie una egoistă, fie una altruistă. Nu putem cunoaşte forma abstractă şi cu atât mai puţin esenţa. Totuşi avansăm spre corecţia finală.

Aşadar înţelepciunea Cabala ne dă un foarte serios avertizment să nu ne lăsăm în voia fanteziilor, ci dimpotrivă, să fim realişti şi să folosim o metodă ştiinţifică, în timp ce ne vom strădui să descoperim lumea spirituală într-o formă cu conţinut tangibil.

4. “Introducere la Cartea Zohar”: Aici, Baal HaSulam explică diferite probleme pe care o persoană le întâmpină în întrebările lui, ei, despre cine suntem, ce este esanţa şi rolul nostru în lume, de ce Creatorul ne-a creat atât de imperfecţi, josnici, şi de dispreţuit, de ce trebuie să mergem întreaga cale, lungă, şi să ajungem în echilibru cu El, s. a. m. d.. La începutul introducerii, Baal HaSulam, a prezentat aceste întrebări şi le-a răspuns pe parcurs.

Şi la sfârşitul introducerii, este o parte foarte cunoscută, şoptită, în care vorbeşte despre corecţia din zilele noastre. Acolo ne explică cum că lumea este împărţită în părţi interioare şi exterioare. Oamenii care simt că aparţin dobândirii spirituale sunt consideraţi partea interioară a lumii. Ei sunt cei ce trebuie să se unifice între ei şi să utilizeze Cartea Zohar, să atragă lumina ce reformează către ei.

Făcând asta, ei vor deveni centrul şi sursa spirituală a întregii lumi. Având forţa spirituală, ei vor separa înţelepciunea Cabala şi întreaga lume va simţi că au ceva solemn: cunoaştere, înţelepciune, şi o interpretare de bun simţ faţă de ceea ce se întâmplă în lume, şi răspunsul la întrebările despre asta.

Lumea va începe să înţeleagă că aceşti oameni aparţin unui nivel mai ridicat decât oamenii de ştiinţă şi decât aşa numiţii mari lideri ai acestei lumi, din moment ce ei deţin cunoaşterea forţelor ce acţionează şi ne transformă lumea într-un mod atât de inpredictibil.

Apoi, după rezistenţă şi confruntare, lumea va fi în continuare atrasă către aceşti oameni şi va recunoaşte în ei forţa superioară, înţelepciunea superioară. Şi astfel într-un final întreaga lume va ajunge la corecţie. Corecţia este efectuată de indivizi ce aparţin părţii interioare a lumii, cei cu punctul din inimă, în timp ce restul lumii va intra şi se va alătura lor, lafel cum azi masele îşi trăiesc vieţile zilnice, în timp ce lumea este condusă de alţii câţiva.

Şi astfel, Baal HaSulam a explicat la sfârşitul “Introducerii la Cartea Zohar” întreaga Umanitate va continua să se dezvolte până când lumea se va uni laolaltă, totul devine ca un întreg, mulţumită Cărţii Zohar, şi va ajunge la aceiaşi primi zece Sefirot despre care Rabbi Shimon şi cei 10 discipoli ai săi au scris.

Din  Lecţia 4, Convenţia WE! 4/2/2011

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: